Překlady této stránky:
StránkaDiskuzeTagy
Agendový model veřejné správy   , , ,
Cizinecký informační systém   , , , ,
Editorské agendové informační systémy   ,
eGovernment cloud   , ,
eGovernment On-Line Service Bus   , , ,
nap:elektronicka_fakturace   , , , ,
Elektronická identifikace pro klienty veřejné správy   , , , , ,
Elektronické úkony a doručování   , , , ,
nap:evidence_udaju_o_subjektech   , , , ,
nap:fais   , ,
Funkční celek   , ,
nap:integrace_informacnich_systemu   , , ,
Informační systém Evidence obyvatel   , , ,
Informační systém základních registrů   , , , , ,
Jednotné obslužné kanály úředníků   , ,
Jednotný identitní prostor veřejné správy   , , ,
Komunikační infrastruktura veřejné správy   , , ,
Metody řízení ICT veřejné správy ČR    
Národní architektonický rámec    
Národní datová centra   , , , , , , ,
Národní identitní autorita   , , , , , , , ,
Portál občana a portál veřejné správy   , , ,
nap:portaly_verejne_spravy_a_soukromopravnich_uzivatelu_udaju   , ,
Přístupnost informací   , ,
Propojený datový fond   , , , , , , ,
Pseudonomizace subjektů v datovém fondu úřadu   , , ,
Referenční rozhraní veřejné správy   , , , , ,
Referenční údaje   , ,
Registr obyvatel   , , ,
Registr osob   , , ,
Registr práv a povinností   , , ,
Registr územní identifikace adres a nemovitostí   , ,
Sdílené agendové IS pro samostatnou působnost   , ,
Sdílené agendové IS v přenesené působnosti   , ,
nap:sdilene_provozni_informacni_systemy   ,
Sdílené statistické, analytické a výkaznické systémy   ,
slovnik egov    
stavebni_blok   ,
Systémy správy dokumentů   , , ,
Systémy a služby spojené s právním řádem a legislativou 0 Komentáře , , , , , ,
Univerzální kontaktní místo   , , , , ,
nap:uplne_elektronicke_podani   , ,
Veřejný datový fond   , , , , , ,
nap:zakladni_registry   , , , , ,
nap:ziskavani_referencnich_udaju   , , , , , , ,
Pokud byste byli zalogování, mohli byste zanechat komentář.