Překlady této stránky:

Připojování Metropolitních sítí do CMS

Níže jsou popsány varianty a způsob připojení Metropolitních sítí (MAN) k Centrálnímu místu služeb (CMS) prostřednictvím Krajských sítí, Územních odborů Policie ČR, Akademické sítě CESNET nebo Finančních úřadů (síť GFŘ).

Metropolitní síť je optická páteřní komunikační síť města – vysokokapacitní a vysokorychlostní komunikační infrastruktura. Primární účel této sítě je propojovat veřejnosprávní úřady ve městě, školská zařízení, nemocniční zařízení, hasičský záchranný sbor, kulturní a sociální zařízení města a další subjekty zřízené městem. Jedna ze služeb, kterou Metropolitní sítě budoucnosti poskytují je připojení k CMS/KIVS.

Příklad metropolitní sítě a možností propojení

Podmínkou připojení MAN přes Krajskou síť je vybudovaný funkční optický propoj mezi MAN a Krajskou sítí viz. následující obrázek

Příklad připojení Metropolitní sítě prostřednictvím Krajské sítě

Podmínkou připojení MAN přes Akademickou síť CESNET je členství v Zájmovém sdružení CESNET a mít vybudovaný funkční optický propoj mezi MAN a Akademickou sítí CESNET viz. následující obrázek

Příklad připojení Metropolitní sítě prostřednictvím Akademické sítě CESNET

Podmínkou připojení MAN přes síť GFŘ je vybudovaný funkční optický propoj mezi MAN a sítí GFŘ viz. následující obrázek

Příklad připojení Metropolitní sítě prostřednictvím sítě GFŘ

Vložte svůj komentář: