Překlady této stránky:

Národní architektura eGovernmentu veřejné správy ČR

Toto je wiki Odboru Hlavního architekta eGovernmentu popisující Národní architekturu eGovernmentu dle Informační koncepce ČR. Pro kontaktování správce využijte email archi@mvcr.cz s předmětem archi.gov.cz.Dokumenty OHA, jednání pracovních skupin a výborů

Důležité dokumenty od OHA naleznete na stránce Dokumenty OHA


Přehled změn

Přeled změn (changelog) na webu naleznete na stránce Přehled změn


Politika souborů cookies

Vše podstatné o souborech cookie na tomto webu naleznete na stránce Politika cookies


Prohlášení o přístupnosti

Vše podstatné o přístupnosti na tomto webu naleznete na stránce Prohlášení o přístupnosti


Vyhledávání a přehled stránek

K vyhledávání, které se liší od integrovaného vyhledávání v textu stránek a je dostupné v horní liště, můžete využít i následující 3 stránky řadící obsah webu dle rozdílných kritérií:

O legislativě vůči eGovernmentu

Legislativní a motivační rámec můžeme rozdělit takto:

  1. Zákony týkající se elektronizace a eGovernmentu (ISVS, základní registry, propojování údajů)
  2. Zákony upravující určitou oblast eGovernmentu (identita, elektronické dokumenty, kybernetická bezpečnost, apod.)
  3. Správně procesní zákony s obecnými procesy (Správní řád, Občanský soudní řád, Daňový řád)
  4. Jednotlivé agendové zákony udávající procesy v agendách (Zákon o zbraních, o provozu na pozemních komunikacích, o veřejném zdravotním pojištění)
  5. Údaje vedené u agend v Registru práv a povinností (jsou referenčními a závaznými údaji o působnosti a činnostech v rámci výkonu veřejné správy)
Vložte svůj komentář:
224 +0᠎ =