Překlady této stránky:

Rozšiřující znalostní báze Architektury eGovernmentu ČR

Rozšiřující znalostní báze obsahuje postupy, rady, návody a další informace, které nejsou obsahem hlavních navazujících dokumentů, ale dále rozvíjejí jejich myšlenky a povinnosti. V přehledu níže jsou jednotlivé oblasti s odkazy na samostatné stránky, případně je obsah celé rozšiřující znalostní báze uveden pod seznamem.

Agendový informační systém RPP Působnostní (AISP) je informační systém registru práv a povinností provozovaný Ministerstvem vnitra dle § 52a zákona č. 111/2009 Sb. o základních registrech, který slouží ke sběru a poskytování informací o orgánech veřejné moci, soukromoprávních uživatelích údajů, jimi vykonávaných agendách, poskytovaných službách a provozovaných informačních systémech. Jeho editory jsou OVM a SPUU. Pro rychlejší orientaci a usnadnění práce s AISP jsou k dispozici tyto návody:

Vložte svůj komentář: