Překlady této stránky:

Rozšiřující znalostní báze Architektury eGovernmentu ČR

Rozšiřující znalostní báze obsahuje postupy, rady, návody a další informace, které nejsou obsahem hlavních navazujících dokumentů, ale dále rozvíjejí jejich myšlenky a povinnosti. V tabulce níže jsou jednotlivé oblasti s odkazy na samostatné stránky, případně je obsah celé rozšiřující znalostní báze uveden pod tabulkou.

OblastSamostatná stránka
Vzor IK OVSOsnova vzorové informační koncepce OVS
Uvedení IK OVS do souladu s IK ČRUvedení Informační koncepce OVS do souladu s Informační koncepcí ČR
OCMOrganization change management
Centrální nákup státu ICT produktůCentrální nákup státu ICT produktů
Přepisu znaků do podoby v ISVSPřepisu znaků do podoby, ve které se zobrazují v informačních systémech veřejné správy
Seznam agend VSSeznam agend veřejné správy dle registru RPP
Veřejná moc VS veřejná správaVeřejná moc VS veřejná správa
Metodika pro evidenci služeb VS, jejich úkonů a plánu digitalizaceMetodika pro evidenci služeb VS, jejich úkonů a plánu digitalizace
Seznam záměrů Digitálního ČeskaSeznam záměrů digitálního Česka
Metodický pokyn k řízení záměru (projektu) IT/ICT pro digitální zmocněnce Ústředními správní úřadyMetodický pokyn k řízení záměru IT/ICT
Co je a co není ISVSCo je a co není ISVS
Metodické materiály k řízení rizikMetodické materiály k řízení rizik
Klasifikace modelů, pohledů a prvkůKlasifikace modelů, pohledů a prvků
Atributy modelů, pohledů a prvkůAtributy modelů, pohledů a prvků
IMAPSModel hodnocení dosažené úrovně interoperability veřejné služby (IMAPS)

Můžete se podívat i na Náhled na celkový souhrn Znalostní báze složený ze částí

Vložte svůj komentář:
115 +14 =