Překlady této stránky:

Před tím, než začnete vytvářet novou kategorii SPUÚ, přesvědčte se, že nemůžete využít některou z kategorií SPUÚ, které jsou již v RPP zavedené. Přihlaste se do Agendového informačního systému působnostního (AISP) (pokud s tím máte problém, postupujte dle návodu na přihlášení do AISP). V „Katalog OVM/SPUÚ“ zvolte možnost „Katalog kategorií SPUÚ“ a v ní „Zobrazení kategorie SPUÚ“.

V „Přehled kategorií SPUÚ“ naleznete všechny evidované kategorie SPUÚ, kliknutím na jejich identifikátor pak získáte detailní informace.

Na záložce „Údaje kategorie SPUÚ“ je mimo jiné i kontaktní osoba, se kterou můžete např. konzultovat, jak často se kategorie mění a zda je vhodná pro vás účel. Je nutné si uvědomit, že obsah kategorie může editovat jen tato kontaktní osoba.

Na záložce „SPUÚ v kategorii“ je uvedený přehled všech SPUÚ v kategorii, pokud byste měli o tuto kategorii zájem, je nezbytné zkontrolovat, že zde uvedené SPUÚ odpovídají vašemu požadavku.

Pokud vám kategorie SPUÚ vyhovuje, použijte ji při ohlášení vaší agendy.

Pokud vám žádná kategorie SPUÚ nevyhovuje, vytvořte novou. Přihlaste se do AISP, v „Katalog OVM/SPUÚ“ zvolte možnost „Katalog kategorií SPUÚ“ a v ní „Vytvoření kategorie SPUÚ“.

Zadejte, že si přejete vytvořit novou kategorii SPUÚ.

Na další obrazovce klikněte na „Editovat údaje kategorie SPUÚ“ a vyplňte základní údaje, jako je název kategorie, její působnost od, kontaktní osobu, telefon a email a uložte.

Volbu „Automaticky aktualizovat kategorii z ROS“ použijte v případě, kdy se SPUÚ ve vaší kategorii často mění, tzn. průběžně vznikají a zanikají. Zadejte alespoň několik znaků do kolonky „Právní forma“ nebo „Agenda“ a AISP vám nabídne odpovídající výsledky, ze kterých vyberte správnou možnost. Například: v kategorii KU10 – Advokáti je Právní forma: 100 – Podnikající fyzická osoba tuzemská a Agenda: A8 – Advokacie. Doporučujeme použití této možnosti předem zkonzultovat se správcem RPP na emailové adrese oveg@dia.gov.cz.

Následně kliknutím na „Přidat právní předpis“ zadejte právní předpis, který kategorii SPUÚ definuje, dalším kliknutím na „Přidat ustanovení“ doplňte příslušná ustanovení a uložte.

Na další záložce „SPUÚ v kategorii“ klikněte na „Přidat SPUÚ“ a vyplňte alespoň několik znaků z názvu SPUÚ, které bude jejím členem. AISP nabídne nalezené možnosti, ze kterých vyberte správné SPUÚ, vyplňte datum, od kterého bude SPUÚ zařazené do kategorie a uložte. Obdobně doplňte do vaší kategorie další SPUÚ.

Zadané SPUÚ se postupně zobrazí v oddílu „Složení z SPUÚ“.

Následně klikněte na „Přidat právní předpis“ a doplňte právní předpis, který definuje zařazení konkrétního SPUÚ do této kategorie. Tento právní předpis může být rozdílný od právního předpisu, který jste již zadali při definici kategorie SPUÚ.

Po zadání všech SPUÚ doporučujeme provést jejich kontrolu, případně kliknutím na „Export obsahu kategorie SPUÚ“ si vytvořte excelovou tabulku s přehledem zadaných SPUÚ.

Pokud je vše v pořádku, odešlete vaši kategorii ke schválení. AISP provede validační kontrolu a upozorní na případné chyby. Tyto nedostatky opravte a znovu odešlete ke schválení. Pokud kontrola proběhne bez závad, obdržíte informaci, že žádost byla odeslaná.

Bližší informace k této problematice naleznete v Nápovědě k AISP v části Katalog OVM/SPUÚ / Kategorie OVM / Vytvoření kategorie SPUÚ.

Při další práci s AISP vám doporučujeme postupovat podle metodických návodů a doporučení zveřejněných na znalostním webu odboru hlavního architekta eGovernmentu.

Kompletní manuál AIS RPP působnostního naleznete v nápovědě k AISP.

Pokud máte jakýkoliv problém, neváhejte se obrátit na správce RPP na e-mailové adrese oveg@dia.gov.cz, při veškeré komunikaci nezapomeňte uvést IČO vaší organizace.

Vložte svůj komentář: