Překlady této stránky:

Návod na editaci údajů o informačních systémech veřejné správy v Katalogu ISVS

K čemu slouží?

Katalog informačních systémů veřejné správy (ISVS) je součást AIS RPP působnostního a slouží k evidenci informačních systémů veřejné správy podporujících výkon agend.

K čemu se používá a jaké informace v obsahuje?

Tyto informační systémy jsou používány při registraci agend a působností OVM. V Katalogu ISVS je vedený životní cyklus informačních systémů. Jsou zde spravované informace o legislativním rámci pro daný informační systém, o správci a provozovateli včetně údajů na jejich kontaktní osoby (tyto osobní údaje jsou přístupné pouze správci informačních systémů), o finančních nárocích ročních i celkových, certifikacích a subsystémech, které IS obsahuje.

Katalog ISVS poskytuje výstupy z přehledů podle různých výběrových podmínek a detailů jednotlivých informačních systémů. Pro správce informačních systémů dále poskytuje sestavy s přehledy informačních systémů, zpracovatelů ISVS, datových zpráv ISVS, přístupů a přihlášení k ISVS.

Níže najdete stručný návod na editaci údajů o ISVS. Pokud chcete postupovat pomocí detailnějšího návodu i se snímky obrazovky, přejděte na podrobnější návod.

Jak údaje editovat?

  1. Přihlaste se do AISP. V případě, že ještě nemáte zřízený přístup do AISP, postupujte podle Návodu na přihlášení do AIS působnostního.
  2. Z horní nabídky vyberte „Katalog ISVS“ a „Moje ISVS“. Pokud toto nevidíte, ověřte si u lokálního administrátora, zda má váš účet přiřazenou činnostní roli: CR56618 – Poskytování údajů o IS veřejné správy do evidence AIS
  3. Vyberte ISVS, který chcete editovat a klikněte na ikonu tužky. Editovat můžete ISVS ve stavu „Schváleno“, „Rozpracováno“ nebo „K dopracování“. U stavu „Schváleno“, musíte potvrdit, že si přejete vytvořit novou verzi záznamu. Poté se zobrazí detail ISVS a první záložka „Základní údaje ISVS“, kde jsou zobrazena data z předešlého uložení. Doplněné či opravené údaje uložte.
  4. Postupně doplňte či aktualizujte další záložky, přičemž postupujte zleva doprava. Při práci v jednotlivých dialozích je potřeba hotovou práci vždy uložit.
  5. Po skončení práce klikněte na „Odeslat ke schválení“. Systém spustí validační kontrolu a na případné nedostatky vás upozorní chybovým hlášením. Případné nedostatky opravte a znovu odešlete k registraci. Pokud kontrola proběhne bez závad, obdržíte informaci, že žádost byla odeslaná k registraci a kód žádosti. Žádost je nyní ve stavu „K registraci MV“, po schválení Digitální a informační agenturou – správcem katalogu ISVS se stav změní na „Schváleno“, o čemž obdržíte datovou zprávu.

Při další práci s AISP vám doporučujeme postupovat podle metodických návodů a doporučení.

Kompletní manuál AIS RPP působnostního naleznete v nápovědě k AISP.

Pokud máte jakýkoliv problém, neváhejte se obrátit na e-mailovou adresu posta@dia.gov.cz, při veškeré komunikaci nezapomeňte uvést IČO vašeho OVM.

Vložte svůj komentář: