Překlady této stránky:

Klíčové zákony týkající se eGovernmentu

Jako vše ve veřejné správě, i rozvoj a využívání ICT nástrojů je podřízeno legislativě.

Legislativní a motivační rámec můžeme rozdělit takto:

  1. Zákony týkající se elektronizace a eGovernmentu (ISVS, základní registry, propojování údajů)
  2. Zákony upravující určitou oblast eGovernmentu (identita, elektronické dokumenty, kybernetická bezpečnost, apod.)
  3. Správně procesní zákony s obecnými procesy (Správní řád, Občanský soudní řád, Daňový řád)
  4. Jednotlivé agendové zákony udávající procesy v agendách (Zákon o zbraních, o provozu na pozemních komunikacích, o veřejném zdravotním pojištění)
  5. Údaje vedené u agend v Registru práv a povinností (jsou referenčními a závaznými údaji o působnosti a činnostech v rámci výkonu veřejné správy)

Vysvětlení pojmů v eGovernmentu jsou uvedeny ve slovníku, který je na stránce Slovník pojmů eGovernmentu

Vložte svůj komentář: