Překlady této stránky:

Vzorové žádosti a formuláře z procesu posuzování ICT projektů/záměrů OHA

Název projektu Název žadatele Typ žádosti Formulář ke stažení Další metodické dokumenty
Kybernetická bezpečnost ORP Obec s rozšířenou působností IROP + Formulář A Formulář
Architektonický model ve výměnném formátu
Portálové řešení ORP Obec s rozšířenou působností IROP + Formulář A Formulář
Architektonický model ve výměnném formátu
portal_obce_byznys_pohled.pdf
portal_obce_konstrukce.pdf
Integrovaný informační systém ORP Obec s rozšířenou působností IROP + Formulář A Formulář
Architektonický model ve výměnném formátu
Implementace zákona o právu na digitální služby ORP Obec s rozšířenou působností IROP + Formulář A Formulář
Architektonický model ve výměnném formátu
Název projektu Název žadatele Typ žádosti Stav žádosti Datum kompletního převzetíFormulář ke stažení
Statutární město Ostrava Pořízení a implementace centrálního systému řízení správy identit - IDM ZoISVS365 A Kladné Stanovisko 1. 4. 2021 formular_idm_mmo.pdf
Agendový informační systém státní báňské správy – AISSBS Český báňský úřad UV č.889 A+ZoISVS365 A Kladné stanovisko23.01.2018 formular_zadosti_o_stanovisko_haeg_a_5_0_rev_20180215.docx
Zajištění provozu Informačního systému datových schránek po roce 2017 Ministerstvo vnitra UV č.889 B1+ZoISVS365 B1Kladné stanovisko07.11.2018 3-isds_2018_formular_b1_7130942_.pdf
Náhrada Adobe Flash Ministerstvo financí UV č.889 B2+ZoISVS365 B2Kladné stanovisko02.04.2019 4-mf_oha_priloha.pdf
Rozvoj Portálu veřejné správy Ministerstvo vnitra UV č.889 B1+ZoISVS365 B1Kladné stanovisko23.08.2019 5-formular_haeg_b1_6-0-1_-_2019i-i_rozvoj_pvs.pdf
Podpora a rozvoj Informačního systému spisové služby Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „ÚZSVM“). Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových UV č.86 B3+ZoISVS365 B3 Kladné stanovisko17.12.2019 6-formular_b3_odeslana_verze_.docx
Vývoj a technická podpora systému CRS Generální ředitelství cel UV č.86 B1 Kladné stanovisko04.02.2020 7-b1_20_crs.pdf
Sdílený informační systém Technologické agentury – SISTA Technologická agentura ČR UV č.86 B1+ZoISVS365 B1 Kladné stanovisko21.02.2020 8-tacr_zadost_b1_200402_doplnena_ta_cr.docx
Obnova síťových prvků ČTÚ Český telekomunikační úřad UV č.86 C Kladné stanovisko27.02.2020 9-formular_haeg_c_v6_0_4_20200221.docx
Digitální archiv MO – nákup Ministerstvo obrany UV č.86 A+ZoISVS365 A Kladné stanovisko28.02.2020 10-formular_haeg_a_6_0_1_20200408_vua_praha.pdf
Monitoring pro KII AIS SE Ministerstvo vnitra UV č.86 C Kladné stanovisko23.03.2020 11-formular_haeg_c_v6-0-4_-_20200302.pdf
Zajištění supervisní péče pro nemocniční informační systém Všeobecná fakultní nemocnice v Praze UV č.86 B1 Kladné stanovisko02.04.2020 12-vfn_zadost_b1_supervise_nis_revidovana_oha_k_datu_29_5_2020_signed.pdf
Upgrade procesorů v DB serverech Český úřad zeměměřický a katastrální UV č.86 C+ZoISVS365 C Kladné stanovisko09.04.2020 13-formular_haeg_c_v6_0_4_20200414_ibm_final.docx
Provoz a rozvoj systému ISPOP od 07/2020 – 2. část VZ Provoz a rozvoj systému ISPOP od 03/2020. Ministerstvo životního prostředí UV č.86 A+ZoISVS365 A Kladné stanovisko17.04.2020 14-formular_haeg_a_v6_0_4_ispop_final.pdf
Nástroj pro naplnění práv subjektů údajů na přístup k osobním údajům a práva na opravu, výmaz nebo omezení zpracování v souvislosti se zefektivněním ochrany osobních údajů Ministerstvo vnitra UV č.86 A+ZoISVS365 A Kladné stanovisko22.04.2020 15-formular_haeg_a_gdpr_tool_zapracovane_pripominky_oha.pdf
Vývoj a technická podpora systému Datový sklad Generální ředitelství cel UV č.86 B1 Kladné stanovisko07.05.2020 16-b1_20_dwh.docx
Systém sběru a analytiky dat Ministerstvo pro místní rozvoj UV č.86 A+ZoISVS365 A Kladné stanovisko07.05.2020 17-formular_a_zadost_o_stanovisko_oha.pdf
Vývoj a technická podpora aplikace eSAT Generální ředitelství cel UV č.86 B1 Kladné stanovisko07.05.2020 18-b1_20_esat.pdf
GMS – Guarantee Management System Generální ředitelství cel UV č.86 B1 Kladné stanovisko07.05.2020 19-b1_20_zadost_oha_gms.docx
Zajištění servisní podpory IS MOSS, MS Sharepoint a BI/DWH Český telekomunikační úřad UV č.86 B1+ZoISVS365 B1 Kladné stanovisko11.05.2020 20-formular_haeg_b1_v6_0_4a_20200429_ctu_v2.docx
Obměna nepodporovaného HW ve WAN MPSV – etapa 2020 Ministerstvo práce a sociálních věcí UV č.86 C+ZoISVS365 C Kladné stanovisko15.05.2020 21-3_formular_haeg_c_mpsv_rozvoj_ksi_obmena_hw.docx
Rozvoj aplikace ASEO Generální ředitelství cel UV č.86 B1+ZoISVS365 B1 Kladné stanovisko20.05.2020 22-b1_20_aseo.pdf
Vývoj aplikace COPIS (Anti-Counterfiet and Anti-Piracy System) Generální ředitelství cel UV č.86 B1+ZoISVS365 B1 Kladné stanovisko20.05.2020 23-b1_20_copis.pdf
cPortál Generální ředitelství cel UV č.86 B1+ZoISVS365 B1 Kladné stanovisko20.05.2020 24-b1_20_cportal.pdf
Rozvoj systému SINGLE WINDOW Generální ředitelství cel UV č.86 B1+ZoISVS365 B1 Kladné stanovisko20.05.2020 25-b1_20_sinwin.pdf
Informační systém mezinárodní ochrany (IS AZYL III) Ministerstvo vnitra UV č.86 A+ZoISVS365 A Kladné stanovisko28.05.2020 26-formular_haeg_a_v6-0-5_-_final.docx
Zprovoznění e-podatelny ČBÚ Český báňský úřad UV č.86 A+ZoISVS365 A Kladné stanovisko30.06.2020 27-formular_a_v4_07_10_20.docx
Poskytnutí oprávnění k užití počítačových programů SAP a poskytování služeb maintenance II Ministerstvo práce a sociálních věcí UV č.86 C Kladné stanovisko03.07.2020 28-formular_haeg_c_mpsv_licence_sap_v2.docx
Rozvoj Portálu veřejné správy v roce 2020 Ministerstvo vnitra UV č.86 B2+ZoISVS365 B2 Kladné stanovisko17.07.2020 29-formular_haeg_b2_v6-0-4a_-_20200429_v4.0.pdf
Informační systém pro vedení a zpracování správních řízení (SŘDLP) Státní ústav pro kontrolu léčiv UV č.86 A+ZoISVS365 A Kladné stanovisko29.07.2020 30-zadost_sukl_a_is_srdlp_v7a.pdf
Digitální technická mapa Kraje Vysočina Kraj Vysočina ZoISVS365 A Kladné stanovisko28.08.2020 31-dtm_kraje_vyso_ina_stanoviskooha.docx
Vybudování informačního systému Digitální technické mapy kraje Pardubický kraj ZoISVS365 A Kladné stanovisko31.08.2020 32-pa_formular_haeg_a_v6_0_4av16_fin.docx
Rozvoj agendových systémů CS ČR Generální ředitelství cel UV č.86 B1+ZoISVS365 B1 Kladné stanovisko07.09.2020 33-b1_20_agendove_systemy.pdf
Finanční systémy Generální ředitelství cel UV č.86 B1+ZoISVS365 B1 Kladné stanovisko07.09.2020 34-b1_20_financnisystemy.docx
IS DMVS Český úřad zeměměřický a katastrální UV č.86 A+ZoISVS365 A Kladné stanovisko15.09.2020 35-formular_haeg_a_20200911_final.docx
Transformace a vývoj, údržba a podpora systému Evidence územně plánovací činnosti (EÚPČ) a Systému stavebně technické prevence (SSTP) Ústav územního rozvoje UV č.86 A+ZoISVS365 A Kladné stanovisko23.09.2020 36-2020_607_uur_pril_1_formular_haeg_a_v6_0_4a_sstpaeupc_uur_20201113.docx
Rozvoj a údržba informačního systému Document management systém ČÚZK v letech 2021 – 2025 Český úřad zeměměřický a katastrální UV č.86 A+ZoISVS365 A Kladné stanovisko09.10.2020 37-dms_20200902_formular_haeg_a_v6_0_4_v2.docx
Vybudování informačního systému Digitální technické mapy kraje Jihočeský kraj ZoISVS365 A Kladné stanovisko11.11.2020 38-jikr_formular_haeg_a_v6_0_4_v06.docx
Vybudování informačního systému Digitální technické mapy kraje Ústecký kraj ZoISVS365 A Kladné stanovisko25.11.2020 39-uskr_formular_haeg_a_v6_0_4_v07.pdf
Provoz a rozvoj systému HNVO od 03/2021 Ministerstvo životního prostředí UV č.86 A+ZoISVS365 A Kladné stanovisko25.11.2020 40-formular_haeg_a_v6_0_4_hnvo_final20201214.docx
Digitální technická mapa Královéhradeckého kraje Královéhradecký kraj ZoISVS365 A Kladné stanovisko30.11.2020 41-krkr_formular_haeg_a_v6_0_4_v05.docx
Digitální technická mapa ČR ve Zlínském kraji Zlínský kraj ZoISVS365 A Kladné stanovisko07.12.2020 42-priloha_1_formular_haeg_dtmcrvezk.docx
Zajištění celoplošné dostupnosti vybraných a zabezpečených zdravotnických dat z Všeobecné fakultní nemocnice v Praze oprávněným zdravotnickým subjektům i pacientům, spojené s technologickou připraveností vazby na další projekty eHealthVšeobecná fakultní nemocnice v Praze UV č.86 A Kladné stanovisko11.12.2020 43-formular_zadosti_o_stanovisko_haeg_a_5_0_v10.docx
Digitální technická mapa železnice (DTMŽ) Správa železnic UV č.86 A Kladné stanovisko04.01.2021 44-1_formular_zadosti_20210122_cistopis.pdf
Vybudování informačního systému Digitální technické mapy kraje Středočeský kraj ZoISVS365 A Kladné stanovisko08.01.2021 45-priloha_c_3_stkr_formular_haeg_a_v6_0_4_v1_final.docx
Vybudování informačního systému Digitální technické mapy kraje Olomoucký kraj ZoISVS365 A Kladné stanovisko03.03.2021 46-olkr_formular_haeg_a_v6_0_4_v06.pdf
Sbírka právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů (dále jen „SPP ÚSC“) Ministerstvo vnitra UV č.86 A+ZoISVS365 A Kladné stanovisko25.03.2021 47-formular_spp_-_18-03-2021_odk_oeg_revoha_fin.pdf
Rozvoj Portálu veřejné správy v roce 2021 Ministerstvo vnitra UV č.86 B2+ZoISVS365 B2 Kladné stanovisko15.04.2021 48-1_formular_haeg_b2_v7-0_-_pvs_2021_20210311_v2.pdf
Vznik a rozvoj IS DTM pro efektivnější správu majetku PKÚ s.p. Palivový kombinát Ústí, státní podnik UV č.86 A Kladné stanovisko19.04.2021 49-pku_uskr_formular_haeg_a_v6_0_4_v07_4_1_.pdf
Výstavba modulu Drony (součást IS ÚCL) Úřad pro civilní letectví UV č.86 A+ZoISVS365 A Kladné stanovisko25.04.2021 50-formular_haeg_a_v6_0_4_20200221_ucl_final.docx
Informační portál pro cizince (dále rovněž jako „IP“) Ministerstvo vnitra UV č.86 A+ZoISVS365 A Kladné stanovisko29.04.2021 51-oamp_formular_haeg_a_v7-0_-_20210311_ip_final_pripominky.pdf
Zajištění licencí AEM Forms 2021 - 2025 Ministerstvo spravedlnosti UV č.86 C Kladné stanovisko03.05.2021 52-21_2021_oasi_sp_1_1.docx
Nákup rozšiřujících licencí pro Centrální ServiceDesk NIPEZ (Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek) Ministerstvo pro místní rozvoj UV č.86 C+ZoISVS365 C Kladné stanovisko26.05.2021 53-formular_c_mmr_csd.pdf
Podpora a úpravy AIS SE na období 2021 - 2025 Ministerstvo vnitra UV č.86 B1+ZoISVS365 B1 Kladné stanovisko01.06.2021 54-formular_haeg_b1_v7-0_-_20210701_ais_se_2021_2025_v08.pdf
Rámcová dohoda na zajištění nezbytné obnovy MPLS sítě a poskytování souvisejících služeb Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s.p.UV č.86 B1 Kladné stanovisko25.06.2021 55-nakit_b1_rs_na_obnovu_mpls_site_revize_oha_v5_oha.docx
Rozšiřování Informačního systému Státní plavební správy 2021 Státní plavební správa UV č.86 A+ZoISVS365 A Kladné stanovisko04.08.2021 56-vyprava_1_priloha_1.docx
Rozvoj Elektronického systému časového zpoplatnění v letech 2021-2024 Státní fond dopravní infrastruktury UV č.86 B1+ZoISVS365 B1 Kladné stanovisko24.08.2021 57-priloha_020_id_00554865.docx
, 2023/03/15 14:02
Dobrý den, nejde nikterak stahnout soubor "Kybernetická bezpečnost ORP" , soubor s nazvem "architektonicky model ve vymenem formatu" . cesta URL je: https://archi.gov.cz/znalostni_baze:vzorove_zadosti

Dekuji za opravu
, 2023/03/21 15:04
Dobrý den,

formuláře jsou opět ke stažení. U modelů bude ještě probíhat změna.

S pozdravem,
Tomáš Šedivec
Vložte svůj komentář: