Překlady této stránky:

Návod na ohlášení údajů agendy

Tento návod použijte při doplnění nebo při aktualizaci údajů vedených ve vaší agendě, případně pro označení, že vaše agenda žádné údaje neeviduje. Jde o údaje o objektech (např. vozidla, parcely) či o subjektech (např. fyzické nebo právnické osoby), které je třeba definovat požadovaným způsobem, abyste je mohli poskytovat jiným agendám.

Evidence údajů vedených v agendě má vlastní metodiku a proces. Proto si před evidencí v AIS RPP Působnostní vše prostudujte.

Přihlaste se do Agendového informačního systému působnostního (AISP) (pokud s tím máte problém, postupujte dle podrobného návodu na přihlášení do AISP).

„Katalogu agend“ klikněte na možnost „Ohlášení údajů agendy“, následně do „Kód a název agendy“ zadejte alespoň několik znaků z názvu agendy a z nabídnutých variant vyberte vaši agendu. Tím se do „Kód a název agendy“ vyplní celý název agendy a poté klikněte na „Vyhledat“.

V „Přehled ohlášení údajů agend“ klikněte na ikonu editace u té verze agendy, ve které provádíte změnu (měla by být ve stavu „Schváleno“ nebo „Schváleno v rámci agendy“) a potvrďte, že si přejete provést změnu platné verze. Pokud budete upravovat agendu ve stavu „Rozpracováno“, změnu nepotvrzujete.

Pokud se ikona editace nezobrazuje:

 • je ohlášení údajů ve stavu, který neumožňuje editaci (např. čeká na souhlas),
 • je agenda jako celek editována nebo ve stavu, který neumožňuje editaci.

Uvedené poznáte podle sloupce „Stav údajů“.

a) Doplnění údajů vedených v agendě Pro rozbalení nebo schování klikněte

a) Doplnění údajů vedených v agendě Pro rozbalení nebo schování klikněte

V novém okně klikněte na „Definovat evidenci údajů agendy“, zadejte, že

 • v agendě jsou evidovány údaje,
 • od jakého data bude tato verze platná (nelze zadat datum do minulosti)
 • a uložte.

Pokračujte kliknutím na „Přidat objekt/subjekt“ a vyplňte název a popis objektu/subjektu a dejte uložit.

Poté klikněte na ikonu „+“ u názvu objektu/subjektu a pokračujte přidáním:

 • právního předpisu, který objekt/subjekt definuje,
 • názvu AIS, ve kterém jsou údaje vedeny,
 • charakteristiky subjektu/objektu.

V případě AIS do pole zadejte kód informačního systému nebo část jeho názvu. Našeptávač AIS dohledá.

Pokud AIS nemůžete najít, je nutné jej nejprve zaregistrovat.

Kliknutím na „Definovat charakteristiky“ vyplňte, zda je informace o změnách údajů subjektu/objektu v daném AIS dostupná v Centrální službě pro vyrozumívání o změnách údajů.

Následně zadejte jednotlivé údaje subjektu/objektu kliknutím na „Přidat údaj“.

Vyplňte „Název údaje“ a „Popis údaje“ a uložte.

Následně vyplňte další požadované informace:

 • právní předpis,
 • charakteristiky údaje,
 • definujte datovou sadu.

Kliknutím na „Definovat charakteristiky“ vyplňte jednotlivé charakteristiky údaje.

Typ údaje může být:

 • referenční – jde o údaj vedený v základním registru a označený právním předpisem jako referenční
 • agendový vlastní – údaj vzniká ve vaší agendě a agenda může garantovat jeho správnost a aktuálnost
 • agendový přebíraný – údaj přebíraný z jiné agendy (základních registrů nebo agendy)

Pokud jde o agendový přebíraný, doplňte kliknutím na „Definovat přebíraný údaj“, o jaký údaj jde.

Sdílení údaje může být:

Veřejnost údaje:

 • údaj je veřejný
 • údaj není veřejný

Pokud údaj není veřejný, je nutné uvést ustanovení právního předpisu, ze kterého neveřejnost vyplývá kliknutím na „Přidat právní předpis“.

Pokud je údaj veřejný, máte povinnost je zveřejňovat i jako otevřená data. Kliknutím na „Definovat datovou sadu“ zadejte IRI datové sady.

Datovou sadu můžete zaškrtnutím přidat ke všem údajům subjektu/objektu. Nedojde k přepsání existující, ale k přidání.

Obdobně doplňte další subjekty/objekty vedené ve vaší agendě.

b) Aktualizace údajů vedených v agendě Pro rozbalení nebo schování klikněte

b) Aktualizace údajů vedených v agendě Pro rozbalení nebo schování klikněte

 

Na nové obrazovce v „Objekty/subjekty evidované v agendě“ klikněte na znaménko plus u objektu/subjektu, který budete aktualizovat.

Tím se zobrazí již dříve zadané informace o objektu/subjektu, které můžete měnit kliknutím na příslušné tlačítko.

Poté můžete aktualizovat jednotlivé údaje o objektu/subjektu kliknutím na znaménko plus u názvu příslušného údaje.

Tím se zobrazí již dříve zadané informace o údaji objektu/subjektu, které můžete měnit kliknutím na příslušné tlačítko.

Pro vysvětlení jednotlivých atributů použijte návod a) Doplnění údajů vedených v agendě.

Obdobně upravte další údaje subjektu/objektu.

c) Označení, že agenda údaje nevede Pro rozbalení nebo schování klikněte

c) Označení, že agenda údaje nevede Pro rozbalení nebo schování klikněte

V novém okně klikněte na „Definovat evidenci údajů agendy“, zadejte, že agenda údaje neposkytuje, od jakého data je tato verze platná a uložte.

Hotové ohlášení odešlete ke schválení a potvrďte, že si opravdu přejete odeslat údaje agendy ke schválení. AISP provede validační kontrolu a upozorní na případné chyby. Tyto nedostatky opravte a znovu odešlete ke schválení. Pokud kontrola proběhne bez závad, obdržíte informaci, že žádost byla odeslaná.

Bližší informace k této problematice naleznete v Nápovědě k AISP v části Katalog agend / Ohlášení údajů agendy.

Při další práci s AISP vám doporučujeme postupovat podle metodických návodů a doporučení zveřejněných na znalostním webu odboru hlavního architekta eGovernmentu.

Kompletní manuál AIS RPP působnostního naleznete v nápovědě k AISP.

Pokud máte jakýkoliv problém, neváhejte se obrátit na e-mailovou adresu posta@dia.gov.cz, při veškeré komunikaci nezapomeňte uvést IČO vašeho OVM.

Vložte svůj komentář: