Překlady této stránky:

Návod na změnu kategorie OVM

Přihlaste se do Agendového informačního systému působnostního (AISP). Pokud s tím máte problém, postupujte dle návodu na přihlášení do AISP. V „Katalog OVM/SPUÚ“ zvolte možnost „Katalog kategorií OVM“ a „Změna kategorie OVM“.

Na nové obrazovce zadejte do „Přehled kategorií OVM – možnosti vyhledávání“ alespoň několik znaků z identifikátoru nebo názvu kategorie OVM, kterou budete měnit, dejte „Vyhledat“ a AISP nabídne odpovídající výsledek k vašemu zadání. Vyberte příslušnou kategorií a potvrďte, že si přejete vytvořit její novou verzi.

Tím se otevře obrazovka umožňující editaci údajů. Na záložce „Údaje kategorie OVM“ klikněte na „Editovat údaje kategorie OVM“.

Tím se otevřou políčka, kde můžete měnit název, působnost, podmínky pro kategorii a kontaktní údaje. Jediné, co měnit nelze, je identifikátor kategorie OVM.

Na stejné záložce můžete editovat zadaný právní předpis kliknutím na symbol editace.

Také můžete doplnit nový právní předpis kliknutím na „Přidat právní předpis“.

Nezapomeňte práci uložit.

Na další záložce „OVM v kategorii“ můžete doplňovat nebo vyřazovat jednotlivé OVM v kategorii a doplňovat nebo vyřazovat kategorie OVM, ze kterých je editovaná kategorie složená.

Další postup závisí na tom, zda bude vaše kategorie složena jen z jednotlivých OVM, nebo jen z jiných kategorií OVM, nebo jak z OVM, tak kategorií OVM.

Výhodné je co nejvíce využít již schválených kategorií OVM a z nich složit vaši novou kategorii.

  • U každé takové kategorie doporučujeme si ověřit na základě jakého zákona je vytvořená, zda tomu odpovídá její editor, z jakých OVM je vytvořená a jak často je aktualizovaná.
  • U kategorií, které byly naposledy aktualizované v roce 2017, doporučujeme od její kontaktní osoby zjistit, do jaké míry je příslušná kategorie aktuální.

Pokud použijete existující kategorii, dejte si pozor, aby neobsahovala nadbytečná OVM.

Doplnění OVM do kategorie Pro rozbalení nebo schování klikněte

Doplnění OVM do kategorie Pro rozbalení nebo schování klikněte

 

Klikněte na „Přidat OVM“, v novém okně vyplňte alespoň několik znaků z identifikátoru nebo názvu OVM a AISP vám nabídne odpovídající výsledek. Kliknutím na příslušný OVM se tento OVM předvyplní do dialogového řádku „OVM“. Dále zadejte „Datum zařazení do kategorie“ a dejte „Uložit“.

Poté si již můžete ověřit, že tento OVM byl přiřazen mezi OVM v kategorii a má vyplněné „Datum zařazení do kategorie“ a „Příznak změny“.

Obdobným způsobem doplňte do kategorie i další OVM.

Odstranění OVM z kategorie Pro rozbalení nebo schování klikněte

Odstranění OVM z kategorie Pro rozbalení nebo schování klikněte

 

Ve „Složení z OVM“ vyplňte alespoň několik znaků z identifikátoru nebo názvu OVM, klikněte na „Vyhledat“ a AISP vám nabídne odpovídající výsledek. Kliknutím na symbol editace u příslušného OVM se otevře okénko „Upravit OVM“ kde zadejte „Datum vyřazení z kategorie“ a dejte „Uložit“.

Poté si již u tohoto OVM můžete ověřit, že má vyplněné „Datum vyřazení z kategorie“ a „Příznak změny“.

Obdobným způsobem odstraňte z kategorie i další OVM.

Přidání kategorie OVM Pro rozbalení nebo schování klikněte

Přidání kategorie OVM Pro rozbalení nebo schování klikněte

 

Klikněte na „Přidat kategorii“, v novém okně vyplňte alespoň několik znaků z identifikátoru nebo názvu kategorie a AISP vám nabídne odpovídající výsledek. Kliknutím na příslušnou kategorii se tato předvyplní do dialogového řádku „Kategorie“ a pak dejte „Uložit“.

Poté si již můžete ověřit, že se tato kategorie přiřadila do „Složení z kategorií“. Upozorňujeme, že „Působnost kategorie od“ zadává automaticky AISP a vy ji nemůžete nastavit.

Obdobným způsobem doplňte do kategorie i další kategorie.

Odstranění kategorie OVM Pro rozbalení nebo schování klikněte

Odstranění kategorie OVM Pro rozbalení nebo schování klikněte

 

Ve „Složení z kategorií“ klikněte na symbol odstranění u příslušné kategorie, kterou chcete odebrat a potvrďte kliknutím na „Ano“.

Poté si již u této kategorie můžete ověřit, že má v „Příznak změny“ vyplněné „Odebráno“.

Obdobným způsobem odstraňte i další kategorie.

Hromadná aktualizace složení kategorie OVM Pro rozbalení nebo schování klikněte

Hromadná aktualizace složení kategorie OVM Pro rozbalení nebo schování klikněte

 

Hromadnou aktualizaci složení kategorie OVM použijte v případě, kdy se často obměňuje obsah kategorie o velký počet OVM. Nelze ji použít pro složení z jiných kategorií, pouze pro složení z jednotlivých OVM.

Postup si ukážeme na příkladu kategorie KO536 – Poskytovatelé digitálních služeb umožňující prokázání totožnosti uživatele s využitím elektronické identifikace, která obsahuje dva OVM:

Identifikátor OVMNázev OVM Působnost OVM odPůsobnost OVM doDatum zařazení do kategorieDatum vyřazení z kategoriePříznak změnyZpochybnění
66003008 Ministerstvo dopravy01.01.2011   19.07.2022   Zařazeno Ne
00064581 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 01.01.2011   25.10.2022   Zařazeno Ne

Požadované změny jsou do AISP zadané excelovskou tabulkou, která musí splňovat určité parametry – formát sloupce „OVM“ je text a formát sloupců „zarazeniOd“ a „zarazeniDo “ je datum – bližší informace jsou na Katalog OVM/SPUÚ / Kategorie OVM / Aktualizace složení kategorie OVM.

Pro náš příklad tuto kategorii upravíme tak, že z ní odstraníme Ministerstvo dopravy (identifikátor OVM: 66003008) a doplníme Ministerstvo vnitra (identifikátor OVM: 00007064).

Excelovská tabulka definující tyto úpravy vypadá takto:

OVM zarazeniOdzarazeniDo
0000706407.02.2023  
66003008  07.02.2023

Postup v AISP je takový, že v „Katalog OVM/SPUÚ“ zvolíme možnost „Katalog kategorií OVM“ a „Aktualizace složení kategorie OVM“.

Na nové obrazovce klikneme na „Vytvořit nový požadavek“ a zadáme kategorii, kde budeme provádět změnu. Následně kliknutím na tlačítko „Vyber soubor“ nalezneme v našich dokumentech výše uvedenou excelovskou tabulku s definovanými změnami a potvrdíme „Uložit

AISP si tuto tabulku načte a náš požadavek se objeví v „Přehled požadavků aktualizace kategorie OVM“.

AISP zpracuje náš požadavek následující den. Poté nalezneme výsledek zpracování opět v „Přehled požadavků aktualizace kategorie OVM“ v kolonkách „Stav požadavku“, „Protokol o zpracování změn“ a „Popis zpracování“.

Protokol o zpracování změn“ v našem případě vypadá takto:

OVM Zařazení Od Zařazení Do Stav zpracováníDůvod
0000706407.02.2023 00:00:00  OK zpracování OK
66003008  07.02.2023 00:00:00OK zpracování OK

Pokud AISP nahlásí nějaké problémy, je třeba je opravit a zadat požadavek znovu. V našem příkladu vše proběhlo v pořádku. V případě, kdy aktualizace proběhne v pořádku, bude kategorie čekat na schválení správcem RPP. Doporučuje správce kontaktovat, aby úpravu kategorie schválil a odkázat jej na dané hromadnou aktualizaci.

Zda se změna propsala do seznamu OVM v kategorii si můžeme ověřit v „Katalog kategorií OVM“, kde zvolíme „Zobrazení ohlášení kategorie OVM“ (v případě, že kategorie zatím není schválená) nebo „Zobrazení kategorie OVM“ (v případě, že kategorie je již schválená) a klikneme na „Export obsahu kategorie OVM“.

Export obsahu kategorie v našem příkladu dokládá, že se změna uskutečnila dle našeho požadavku:

Identifikátor OVMNázev OVM Působnost OVM odPůsobnost OVM doDatum zařazení do kategorieDatum vyřazení z kategoriePříznak změnyZpochybnění
66003008 Ministerstvo dopravy01.01.2011   19.07.2022 07.02.2023 Změna zařazení Ne
00064581 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 01.01.2011   25.10.2022   Zařazeno Ne
00007064 Ministerstvo vnitra 01.01.2011   07.02.2023   Přidáno Ne


Po zadání všech změn kategorie doporučujeme provést její kontrolu, případně kliknutím na „Export obsahu kategorie OVM“ vytvořit excelovskou tabulku s přehledem všech OVM v kategorii. Pokud je vše v pořádku, odešlete kategorii ke schválení. AISP provede validační kontrolu a upozorní na případné chyby. Tyto nedostatky opravte a znovu odešlete ke schválení. Pokud kontrola proběhne bez závad, obdržíte informaci, že žádost byla odeslaná. Pokud na schválení kategorie pospícháte, doporučujeme informovat správce RPP na níže uvedeném emailu, že kategorie čeká na jeho schválení.

Bližší informace k této problematice naleznete v Nápovědě k AISP v části Katalog OVM/SPUÚ / Kategorie OVM / Změna kategorie OVM.

Při další práci s AISP vám doporučujeme postupovat podle metodických návodů a doporučení zveřejněných na znalostním webu odboru hlavního architekta eGovernmentu.

Kompletní manuál AIS RPP působnostního naleznete v nápovědě k AISP.

Pokud máte jakýkoliv problém, neváhejte se obrátit na správce RPP na e-mailové adrese posta@dia.gov.cz, při veškeré komunikaci nezapomeňte uvést IČO vašeho OVM.

Vložte svůj komentář: