Překlady této stránky:

PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI

Ministerstvo vnitra se zavazuje k zpřístupnění své internetové stránky archi.gov.cz v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetovou stránku archi.gov.cz

Tato internetová stránka je plně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 30.9.2019

Pro vypracování tohoto prohlášení byla použita metoda vlastního posouzení provedeného Ministerstvem vnitra.

Prohlášení bylo revidováno dne 19.11.2019

Stále pracujeme na tom, aby internetové stránky Architektury eGovernmentu byly bez problémů přístupné všem uživatelům. Pokud narazíte na jakýkoli problém, dejte nám prosím vědět. Pro sdělení námětů, postřehů či informací o problémech se zobrazováním těchto stránek prosím využijte e-mail oha@mvcr.cz

Kontaktní údaje příslušného orgánu pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra

odbor eGovernmentu

náměstí Hrdinů 1634/3

Praha 4, 140 21

e-mail: pristupnost@mvcr.cz

Vložte svůj komentář: