Překlady této stránky:

Příručka‌ ‌plánování‌ ‌digitalizace‌ ‌služeb‌ ‌veřejné‌ ‌správy‌ ‌ČR‌

Vláda dne 1. 2. 2021 svým usnesením č. 84 schválila Harmonogram a technické způsoby provedení digitalizace služeb veřejné správy na období 2021 – 2025. Protože schválený plán nebyl dostatečně ambiciózní co se týče digitalizace prostřednictvím samoobslužných portálů, uložila vláda Ministerstvu vnitra úkol, aby vytvořilo příručku pro plánování digitalizace.

Účelem digitalizační příručky je přinést stručný návod, jak má správce agendy postupovat, když má sestavit adekvátní plán digitalizace své agendy podle § 14 odst. 4 a 5 zákona č. 12/2020 Sb. (Zákona), resp. jak má postupovat digitální zmocněnec, pokud plán konsoliduje za všechny agendy úřadu a podporuje tím jednotlivé správce agend.

Z důvodu naplnění Zákona, cílů strategie Digitální Česko a účelu digitální transformace veřejné správy ČR byl pro stanovení interpretace pravidel digitalizace zvolen následující přístup:

Služby evidované v Katalogu služeb veřejné správy (VS) a jejich úkony charakteru podání (vykonávané klientem) mají být povinně dostupné v každém z těchto digitálních kanálů (§ 4 odst. 1 Zákona):

  • datová schránka,
  • dokument opatřený uznávaným elektronickým podpisem zaslaný typicky mailem,
  • samoobslužný portál.

Pokud orgán veřejné moci (OVM) službu v uvedených digitálních kanálech neposkytuje nebo neplánuje poskytovat, může to být jen na základě výhrady:

  • vyloučení digitalizace na základě právního předpisu,
  • neproveditelnosti (nevhodnosti k digitalizaci),
  • nehospodárnosti.

Výše uvedené pravidlo začne platit nejpozději od 1. února 2025. Tuto povinnost je nutno podpořit včasným naplánováním digitalizace a následně jejím provedením.

Aby bylo možno služby a jejich úkony považovat za digitalizované v uvedených obslužných kanálech, musí splňovat sadu společných a v případě samoobslužného portálu i kanálově specifických minimálních požadavků – standardů.

Podrobné informace k sestavení plánu digitalizace najdete v plném znění příručky pro plánování digitalizace a také v prezentacích z proběhlých seminářů pro ohlašovatele zaměřených právě na plán digitalizace:

Aktualizaci harmonogramu a technických způsobů provedení digitalizace služeb veřejné správy na období 2021 – 2025 schválila vláda usnesením č. 826 dne 20. 9. 2021. Další aktualizace měla proběhnout do 15. 11. 2022, ale z rozhodnutí místopředsedy vlády pro digitalizaci k tomu dojde již v červnu 2022, aby se požadavky mohly zohlednit při přípravě rozpočtu na rok 2023 a následující. Z toho důvodu je třeba podklady zpracovat v průběhu května 2022.

Níže naleznete aplikaci, která automaticky vytvoří podklady k vytváření plánu digitalizace ke každé schválené agendě. Vyberte prosím Vaše OVM a dále specifikujte, o kterou agendu se jedná. Tlačítkem „Zprocesuj a stáhni“ následně získáte .xls soubor, který obsahuje vzorec pro vypočítání návratnosti samoobslužného portálu a také seznam všech úkonů, které vykonává klient a chybí u nich jako obslužný kanál datová schránka, elektronický podpis nebo samoobslužný portál. Podrobné instrukce naleznete v souboru, který se vám vygeneruje.

, 2023/11/03 19:16
Dobrý den,
jaké konkrétní úkoly a povinnosti byste doporučili pro vytváření nové digitální agendy, která zde není uvedena, konkrétně Energetického datového centra? To vzniká v rámci novely energetického zákona 458/2000 Sb. Pro přesnost uvádím, že provozovatelem EDC není stát jako takový, ale a.s. EDC. V tuto chvíli se zpracovává zadání pro veřejnou zakázku.
, 2023/11/03 20:47
Dobrý den,

agenda má být ucelený výkon působnosti. Pokud tedy v rámci energetického zákona budou svěřený některá práva a povinnosti EDC a.s., jedná se v ten moment o orgán veřejné moci (podobně jako notáři např.). Tato práva a povinnosti se musí přenést do ohlášení agendy v RPP, kde se rozdělí na jednotlivé činnosti a těmto činnostem se přidělí oprávnění.
Není nutné pro každou novou povinnost a subjekt ohlašovat novou agendu, může se jednat o rozšíření současně agendy o nový subjekt a nová práva a povinnosti.

Děkuji.

S pozdravem,
Tomáš Šedivec
, 2023/09/12 15:31
Dobrý den,
je možné využít aplikaci pro vytvoření podkladů pro plánování digitalizace, pokud služby v dané agendě nejsou ještě registrovány? Je totiž nutné stáhnout excelovskou tabulku, ve které se ale u příslušné agendy nachází pouze ty služby, které jsou již registrované. Jak je ale možné počítat návratnost u služeb, které registrované nejsou? Je tedy nutné nejprve služby registrovat a teprve potom vytvářet plán digitalizace?
Děkuji
, 2023/09/17 14:33
Dobrý den,

ano, plán funguje pro ohlášené služby. Ale samozřejmě lze využít výpočty i pro dosud neohlášené.
Doporučuji služby ohlásit co nejdříve, abyste se vyhnuli nepříjemnostem s účinností zákona o právu na digitální služby.

S pozdravem,
Tomáš Šedivec
, 2021/06/23 10:58
Dobrý den, v seznamu není uvedena agenda A1861. Děkuji. Tomáš Fiala
, 2021/06/23 11:44
Dobrý den,

Agenda A1861 je dostupná pod ohlašovatelem Ministerstvo obrany.

S pozdravem,
Tomáš Šedivec
, 2021/05/13 11:00
Dobrý den, nenašla jsem agendu ČSSZ A1029 (ohlašovatel by mělo být Ministerstvo práce a sociálních věcí za Českou správu sociálního zabezpečení) v číselníku výše. Děkuji.
, 2021/05/21 09:23
Dobrý den,

Omlouvám se za delší prodlevu v odpovědi. Ale máte pravdu, agenda v seznamu není. Kontaktuji kolegy a zjistíme, kde je chyba. Děkuji.
, 2021/05/22 07:55
Dobrý den ještě jednou,

Kolega mne teď upozornil, že agenda 1029 zatím není schválena jako agenda s katalogem služeb VS (službami VS, úkony a obslužnými kanály) v současném ohlášení O7369. Čeká na stanovisko agendy A115 - Evidence obyvatel a rodná čísla.
Jakmile bude schválena, objeví se i v aplikaci.

Aktuální stav si za organizaci můžete prohlédnout v neveřejné části AIS působnostní https://rpp-ais.egon.gov.cz/AISP/agendy/zobrazeni-ohlaseni-agendy

Děkuji.
Vložte svůj komentář: