Překlady této stránky:

Implementace povinností dle zákona o právu na digitální služby

Zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby (dále také jako "ZoPDS") upravuje právo fyzických a právnických osob na poskytnutí digitálních služeb orgány veřejné moci při výkonu jejich působnosti, právo fyzických a právnických osob činit digitální úkony, povinnost orgánů veřejné moci poskytovat digitální služby a přijímat digitální úkony a některá další práva a povinnosti související s poskytováním digitálních služeb.

Jedná se o práva klientů, které musí orgány veřejné moci respektovat a učinit veškeré kroky, aby umožnily tato práva klientům využívat.

Dle paragrafového členění se ZoPDS dělí na:

  • § 3 - Právo na digitální službu
  • § 4 - Právo činit digitální úkon
  • § 5 - Právo na osvědčení digitálního úkonu
  • § 6 - Právo na nahrazení úředně ověřeného podpisu nebo uznávaného elektronického podpisu
  • § 7 - Právo na využívání údajů
  • § 8 - Právo na zápis práva, povinnosti nebo právní skutečnosti
  • § 9 - Právo na prokázání právní skutečnosti
  • § 10 - Právo na zápis kontaktního údaje
  • § 11 - Právo na informace v souvislosti s poskytováním digitálních služeb

Jelikož jsou však jednotlivé paragrafy mezi sebou provázané a nemusí dávat přehled o tom, co je vše potřeba z pozice orgánu veřejné moc udělat, je vhodnější členění dle následujících celků, které jsou blíže pospány na samostatných stránkách:

, 2023/01/04 19:08
Dobrý den,

týká se právo na digitální službu respektive právo na využívání údajů i případů:
1. Když fyzická osoba přijde na přepážku?
2. Když uživatel pošle formulář datovou schránkou (musí být vyplněná i pole, které lze dohledat v základních registrech nebo která prokazují právní skutečnost - například vlastnictví platného řidičského průkazu nebo výpis z rejstříku trestů)?

Děkuji

Jan Petr
, 2023/01/06 12:05
Dobrý den,

fyzickou návštěvu bych za digitální službu či úkon, kromě v zákoně (https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-12#p2-2) explicitně zmíněným kontaktním místem veřejné správy, nepovažoval.
Druhá otázka je velmi zajímavá a ačkoliv by možná i dávalo smysl, aby si úřad zjistil nevyplněná pole sám, zde bych byl vůči uživateli služby přísný a nepovažoval bych to za jeho právo. Pokud tedy uživatel ručně vyplnil formulář, který posílá datovou zprávou, musí vyplnit všechna povinná pole, které tvůrce formuláře požaduje, i-když je to údaj, který je vedený v agendovém informačním systému veřejné správy. Pokud by orgán veřejné moci do formuláře vyplnil údaje sám, poruší integritu podání a mohlo by to mít i jiné důsledky. Například orgán veřejné moci sice ví (mohl by vědět), že klient má 2 děti, ale neví, jestli na daném formuláři chtěl uvést první, druhé, obě nebo je záměrně nevyplnil.
Dokázal bych si představit formuláře, které orgán veřejné moci sestaví tak, že některá pole budou označena poznámkou říkající: V případě nevyplnění a souhlasu uživatele si orgán veřejné moci zajistí jejich dovyplnění z agendových informačních systémů veřejné správy.

S pozdravem,
Tomáš Šedivec
Vložte svůj komentář: