Překlady této stránky:

Implementace povinností dle zákona o právu na digitální služby

Zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby (dále také jako "ZoPDS") upravuje právo fyzických a právnických osob na poskytnutí digitálních služeb orgány veřejné moci při výkonu jejich působnosti, právo fyzických a právnických osob činit digitální úkony, povinnost orgánů veřejné moci poskytovat digitální služby a přijímat digitální úkony a některá další práva a povinnosti související s poskytováním digitálních služeb.

Jedná se o práva klientů, které musí orgány veřejné moci respektovat a učinit veškeré kroky, aby umožnily tato práva klientům využívat.

Dle paragrafového členění se ZoPDS dělí na:

  • § 3 - Právo na digitální službu
  • § 4 - Právo činit digitální úkon
  • § 5 - Právo na osvědčení digitálního úkonu
  • § 6 - Právo na nahrazení úředně ověřeného podpisu nebo uznávaného elektronického podpisu
  • § 7 - Právo na využívání údajů
  • § 8 - Právo na zápis práva, povinnosti nebo právní skutečnosti
  • § 9 - Právo na prokázání právní skutečnosti
  • § 10 - Právo na zápis kontaktního údaje
  • § 11 - Právo na informace v souvislosti s poskytováním digitálních služeb

Jelikož jsou však jednotlivé paragrafy mezi sebou provázané a nemusí dávat přehled o tom, co je vše potřeba z pozice orgánu veřejné moc udělat, je vhodnější členění dle následujících celků, které jsou blíže pospány na samostatných stránkách:

Vložte svůj komentář: