Překlady této stránky:

Benchmark veřejné správy

Provádění ICT benchmarku veřejné správy vychází z Metodiky programu Digitální Česko, který schválila Vláda ČR svým usnesením č. 629 ze dne 3. října 2018.

Cílem benchmarku je zjištění aktuálního stavu řízení úřadu, stavu připravenosti úřadu na realizaci změn a oblast řízení ICT, které vedou k implementaci „plného“ eGovernmentu. Zaměření a struktura benchmarku je úzce provázána s principy a zásadami obsaženými v Informační koncepci ČR a poslouží tak také jako komplement při tvorbě informačních koncepcí jednotlivých orgánů veřejné správy. Součástí výstupů benchmarku je identifikace příkladů dobré praxe a zajištění jejich následného sdílení.

Právě z pohledu historického rozdělení na ICT a ne-ICT řešení je postupem času možno zpozorovat posunu vnímání role ICT v moderním Digitálním Governmentu, která se propisuje i do příslušné legislativy z. č. 12/2020 Sb., z. č. 261/2021 Sb. aj. Proto i tento benchmark tyto změny zohledňuje a z hlediska ICT domény se vyvíjí jakožto Benchmark řešící otázku změny, transformace a digitalizace. Právě změna paradigmatu od elektronizace (převod listinného na elektronickou verzi typicky v podobě 1:1) k digitalizaci (zohlednění kontextu, klientsky orientovaný přístup, zaměření na případy užití a scénáře) je podstatnou změnou a zároveň i hnací silou, která podmiňuje a zároveň umožňuje rozvoj smysluplné, moderní, přívětivé a pružné veřejné správy.

V současné době probíhá finalizace benchmarku pro rok 2021. Informace o realizaci benchmarku byla schválena na plenárním zasedání Rady vlády pro informační společnost 13. srpna 2021. Dotazník pro benchmark 2021 je k dispozici zde.

Benchmark 2021 opětovně probíhal v druhé polovině roku, kdy sběr dat byl uskutečněn mezi zářím a listopadem. Obsah benchmarku svojí strukturou a obsahem logicky navazuje na Benchmark 2018. Předmětem zájmu zůstalo všech 14 ministerstev. Zkoumáno bylo opětovně 20 ústředních správních úřadů, avšak oproti roku 2018 došlo ke změně/rotaci vybraných ústředních správních úřadů, kde cca polovina ústředních správních úřadů byla nahrazena jinými. Hodnotící zpráva je dostupná zde, podkladová data lze nalézti zde.

Prvním benchmarkem v podobě, kterou představil program Digitálního Česko probíhal v průběhu druhé poloviny roku 2018. Od července do srpna byla sbírána data v rozsahu všech 14 ministerstev a vybraných 20 ústředních správních úřadů. Finální hodnotící zpráva pak byla vytvořena k 11. prosinci 2018 a je dostupná zde.

, 2022/09/19 11:32
Dobrý den, podkladová data (Excel) k Benchmarku 2021 nelze stáhnout. Mohli byste to prosím opravit?
, 2022/09/20 11:31
Dobrý den,

děkuji za upozornění, opraveno.

S pozdravem,
Tomáš Šedivec
Vložte svůj komentář: