Překlady této stránky:

Stručný návod na aktualizaci ohlášení využití veřejných údajů

  • Tento návod popisuje aktualizaci záložky „Využití veřejných údajů“ v agendovém informačním systému RPP působnostním (AISP) ve schválené agendě, u které chcete vytvořit nebo změnit stávající rozsah využívání veřejných údajů.
  • Oproti změně celé agendy má pro vás tento postup výhodu ve zjednodušení práce, neboť aktualizujete jen jednu záložku, která navíc nepodléhá žádnému schvalování.
  • Účelem evidence využití veřejných údajů je základní přehled o jejich využívání. Než započnete editaci, potřebujete vědět:
    • zda veřejné údaje využíváte,
    • pokud ano, jaké údaje z jakých agend.


Společné kroky

Přihlaste se do AISP (pokud s tím máte problém, postupujte dle podrobného návodu na přihlášení do AISP). V „Katalog agend“ zvolte „Ohlášení využití veřejných údajů“. Na nové obrazovce zadejte alespoň několik znaků do „Kód a název agendy“ a z nabídky vyberte tu agendu, ve které chcete provést změnu a dejte „Vyhledat“. V „Přehled ohlášení využití veřejných údajů“ pak naleznete výsledek vyhledání, při více možnostech vyberte tu verzi agendy, kterou potřebujete aktualizovat.

Kliknutím na symbol editace u této verze se vás AISP zeptá, zda si přejete vytvořit novou verzi záznamu, což potvrďte.

Další postup se liší dle ne/využívání veřejných údajů:

1. Agenda žádné veřejné údaje nevyužívá Pro rozbalení nebo schování klikněte

1. Agenda žádné veřejné údaje nevyužívá Pro rozbalení nebo schování klikněte

Otevře se nová obrazovka pro editaci ohlášení využití veřejných údajů, kde klikněte na „Definovat evidenci využití veřejných údajů“ a v novém okénku zadejte datum, od kterého bude nová verze platná a také potvrďte, že agenda nečerpá veřejné údaje zatržením „Ne“.

Dejte „Uložit“ a v „Editace ohlášení využití veřejných údajů“ klikněte na „Publikovat“ a potvrďte. Tím je editace záložky hotová.

2. Agenda využívá veřejné údaje Pro rozbalení nebo schování klikněte

2. Agenda využívá veřejné údaje Pro rozbalení nebo schování klikněte

Otevře se nová obrazovka pro editaci ohlášení využití veřejných údajů, kde klikněte na „Definovat evidenci využití veřejných údajů“ a v novém okénku zadejte datum, od kterého bude nová verze platná a také potvrďte, že agenda čerpá veřejné údaje. Nakonec dejte „Uložit“.

Tím se otevře obrazovka s přehledem všech agend, které poskytují veřejné údaje.

Kliknutím na „Editovat využití veřejných údajů“ se otevře obrazovka pro výběr příslušných agend a jednotlivých údajů, které bude vaše agenda využívat.

Seznam agend můžete omezit ve „Filtrování agend“ zadáním kódu či části názvu agendy.

Po finálním výběru agend a údajů klikněte na „Publikovat“ a potvrďte.

Po odeslání k publikaci provede AISP validační kontrolu a upozorní na případné chyby. Tyto nedostatky opravte a znovu odešlete k publikaci. Pokud kontrola proběhne bez závad, změní se „Stav využití údajů“„Rozpracováno“ na „Schváleno“, o čemž obdržíte datovou zprávu. Tím je celý proces ukončen.


Podrobnější informace k vyplnění záložky „Využití veřejných údajů“ naleznete v Nápovědě k AISP v části Ohlášení využití veřejných údajů.

Při další práci s AISP vám doporučujeme postupovat podle metodických návodů a doporučení zveřejněných na znalostním webu odboru hlavního architekta eGovernmentu.

Kompletní manuál AISP naleznete v nápovědě k AISP.

Pokud máte jakýkoliv problém, neváhejte se obrátit na e-mailovou adresu posta@dia.gov.cz, při veškeré komunikaci nezapomeňte uvést IČO vašeho OVM.

Vložte svůj komentář: