Překlady této stránky:

Evidence údajů v agendě

Tato stránka představuje znalostní bázi k evidenci údajů v RPP.

Ohlašovatel agendy má povinnost v ohlášení agendy uvést, jaké údaje jsou v agendě vedené.


Co potřebuje, než začnete:


Stručný postup:

  1. určení, jaké údaje jsou vedené v agendě
  2. vytvoření modelu (diagramu) dle Metodiky definice údajů vedených v agendě, odvození subjektů/objektů a jejich údajů pro RPP
  3. zaslání modelu na: ukonynazadost@mvcr.cz a konzultace modelu s MV
  4. po odsouhlasení modelu zaevidování subjektů/objektů a jejich údajů včetně jejich atributů do AISP
    • doporučujeme údaje evidovat volbou Ohlášení údajů agendy a nikoliv celkovým ohlášením agendy


Materiály ze semináře k definici údajů:


Dobré vědět:


Modely subjektů/objektů a jejich údajů z jednotlivých agend:

model agendy A1041 - Vnitrozemská plavba Pro rozbalení nebo schování klikněte

model agendy A1041 - Vnitrozemská plavba Pro rozbalení nebo schování klikněte

Nejde o kompletní model agendy, ale o údaje, které jsou sdílené na ISSS.


Připravujeme:

  • odpovědi na časté dotazy
  • příklady
Vložte svůj komentář: