Překlady této stránky:

Výstupy z jednání pracovních skupin, prezentace a výsledky připomínkových řízení

DatumZápisDokumenty k jednáníZáznam (ke stažení je potřeba heslo)
14.9.2023Byla přestavena témata z pozice OHA:
1. Změny v Národní architektuře eGovernmentu
2. Metodické materiály k ZoPDS
3. ZoPDS a IROP
4. Otázky a nejasnosti členů pracovní skupiny

Ze zasedání vznikne informace, která bude předána nadřízenému výboru

Více viz záznam z jednání.
0_zasedani_pvaas_14092023.zip
sablona-informace_o_cinnosti_vyboru_20230914.docx
Odkaz na videozáznam

Klikněte pro starší záznamy z jednání

Klikněte pro starší záznamy z jednání

DatumZápisDokumenty k jednáníZáznam (ke stažení je potřeba heslo)
31.7.2023Byla přestavena témata z pozice OHA a DIA:
1. Změny v Národní architektuře eGovernmentu
2. Ostrovní režim CMS
3. Zákon o právu na digitální služby
4. Kompetenční centrum pro projekty NPO
5. Nové formuláře OHA
6. Otázky a nejasnosti členů pracovní skupiny

Ze zasedání vnikne informace, která bude předána nadřízenému výboru

Více viz záznam z jednání.
0_zasedani_pvaas_31072023.zip
sablona-informace_o_cinnosti_vyboru_20230731.docx
Odkaz na videozáznam
5.6.2023Byla přestavena témata z pozice OHA a DIA:
1. Změny v Národní architektuře eGovernmentu
2. Priority a projekty DIA
3. Informování o Interoperable Europe Act
4. Informování o OOTS
5. Plnění úkolů z plenárního zasedání RVIS
6. Otázky a nejasnosti členů pracovní skupiny

Ze zasedání vnikne informace, která bude předána nadřízenému výboru

Více viz záznam z jednání.
0_zasedani_pvaas_05062023.zip
sablona-informace_o_cinnosti_vyboru_20230605.docx
https://digitalniagentura-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/tomas_sedivec_dia_gov_cz/EZvEwZ7JNsxHi_zl722_UFkB6ryT5W1kEvZnVrbRRo_s9A?e=th1LOn
20.3.2023Byla přestavena témata z pozice OHA, NUKIB a Úřadu vlády:
1. Změny v Národní architektuře eGovernmentu
2. NIS2 a česká transpozice
3. Jednotná doména gov.cz
4. Výzkum využití a uplatnění Enterprise architektury ve veřejné správě ČR a zahraničí
5. Digitální a informační agentura
6. Otázky a nejasnosti členů pracovní skupiny

Ze zasedání vnikne informace, která bude předána nadřízenému výboru

Více viz záznam z jednání.
0_zasedani_pvaas_20032023.zip
sablona-informace_o_cinnosti_vyboru_20230320.docx
https://mvcr.webex.com/mvcr/ldr.php?RCID=b180523fbc2c741e4f5415d62101a0fc
6.2.2023Byla přestavena témata z pozice OHA, TAČR a NAKIT:
1. Změny v Národní architektuře eGovernmentu
2. Evidence údajů v agendě
3. Zákon o správě dat veřejného sektoru
4. Digitální a informační agentura
5. Projekty IROP
6. eGovernment cloud
7. Plánované výzkumné aktivity TAČR v oblasti projektů eGovernmentu
8. Otázky a nejasnosti členů pracovní skupiny

Ze zasedání vnikne informace, která bude předána nadřízenému výboru

Více viz záznam z jednání.
0_zasedani_pvaas_06022023.zip
sablona-informace_o_cinnosti_vyboru_20230206.docx
https://mvcr.webex.com/mvcr/ldr.php?RCID=d4d3b5b43e50a5f350b10201d6a8fdad
5.12.2022Byla přestavena témata z pozice OHA, Uherského Brodu a NAKIT:
1. Změny v Národní architektuře eGovernmentu
2. Dobrá praxe pro IROP projekty
3. Informační koncepce ČR a úřadů
4. Vyhláška o dlouhodobém řízení ISVS
5. Rekapitulace 2022 a výhled 2023
6. Otázky a nejasnosti členů pracovní skupiny

Ze zasedání vnikne informace, která bude předána nadřízenému výboru

Více viz záznam z jednání.
0_zasedani_pvaas_05122022.zip
sablona-informace_o_cinnosti_vyboru_20221205.docx
https://mvcr.webex.com/mvcr/ldr.php?RCID=78fa87e2d636c7b9912a26ae42990ad8
17.10.2022Byla přestavena témata z pozice OHA, Kraje Vysočina, ČÚZK a Západočeské univerzity:
1. Změny v Národní architektuře eGovernmentu
2. DTM ČR
3. Atestace spisových služeb
4. IROP a unsesení vlády č. 831/2022
5. Využívání služeb eGov u veřejných vysokých škol
6. Otázky a nejasnosti členů pracovní skupiny

Ze zasedání vnikne informace, která bude předána nadřízenému výboru

Více viz záznam z jednání.
0_zasedani_psarict_17102022.zip
sablona-informace_o_cinnosti_vyboru_20221017.docx
https://mvcr.webex.com/mvcr/ldr.php?RCID=bec73920419431a68f9a2665eb378fec
29.8.2022Byla přestavena témata z pozice OHA, NUKIB, SUKL a Královehradeckého kraje:
1. Změny v Národní architektuře eGovernmentu
2. Informace OHA
3. Směrnice NIS2 a její dopady
4. Mobilní aplikace eRecept
5. Datový portál Královehradeckého kraje
6. BSI dle § 12a ZoPDS
7. Otázky a nejasnosti členů pracovní skupiny

Ze zasedání vnikne informace, která bude předána nadřízenému výboru

Více viz záznam z jednání.
0_zasedani_psarict_29082022.zip
sablona-informace_o_cinnosti_vyboru_20220829.docx
https://mvcr.webex.com/mvcr/ldr.php?RCID=266d197a090e7a2a13c119293b473fec
13.6.2022Byla přestavena témata z pozice OHA, NAČR a TAČR:
1. Změny v Národní architektuře eGovernmentu
2. Digitální archivace
3. Otázky z předchozích jednání
4. Moderní postupy zadavatele
5. Otázky a nejasnosti členů pracovní skupiny

Ze zasedání vnikne informace, která bude předána nadřízenému výboru

Více viz záznam z jednání.
0_zasedani_psarict_16062022.zip
sablona-informace_o_cinnosti_vyboru_20220613.docx
https://mvcr.webex.com/mvcr/ldr.php?RCID=a6fc2dc0651881b2c73d949bc53f53c9
2.5.2022Byla přestavena témata z pozice OHA:
1. Změny v Národní architektuře eGovernmentu
2. Vzorové formuláře OHA pro IROP
3. Spolupráce nad Informační koncepcí ČR
4. Usnesení vlády č. 289/2022
5. Otázky a nejasnosti členů pracovní skupiny

Ze zasedání vnikne informace, která bude předána nadřízenému výboru

Více viz záznam z jednání.
0_zasedani_pvaas_02052022_v3.zip
sablona-informace_o_cinnosti_vyboru_20220502.docx
https://mvcr.webex.com/mvcr/ldr.php?RCID=8e60831f2c36a2966ee3fb783626cc65
4.4.2022Byla přestavena témata z pozice OHA, Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost a Ministerstva pro místní rozvoj :
1. Změny v Národní architektuře eGovernmentu
2. Připojování subjektů k CMS
3. Kybernetická bezpečnost v IROP
4. Vzorové formuláře OHA pro IROP
5. Otázky a nejasnosti členů pracovní skupiny

Ze zasedání vnikne informace, která bude předána nadřízenému výboru

Více viz záznam z jednání.
0_zasedani_pvaas_04042022_v2.zip
sablona-informace_o_cinnosti_vyboru_20220404.docx
https://mvcr.webex.com/mvcr/ldr.php?RCID=308a53cc7f361bd4f851c1038a990ec4
28.2.2022Byla přestavena témata z pozice OHA a Ministerstva spravedlnosti :
1. Změny v Národní architektuře eGovernmentu
2. Spolupráce nad doplněním Informační koncepce ČR
4. Nové služby vnějšího rozhraní ISZR
5. Výsledky dobré praxe z oblasti elektronických mandátů a zmocnění
6. Evropské digitální předpisy
7. Nová verze formulářů OHA + IROP
8. Otázky a nejasnosti členů pracovní skupiny

Ze zasedání vnikne informace, která bude předána nadřízenému výboru

Více viz záznam z jednání.
0_zasedani_pvaas_02282022_v2.zip
Informace o činnosti pracovní skupiny
https://mvcr.webex.com/mvcr/ldr.php?RCID=33d88f6f9f5e48e5c154475fe00284a9
31.1.2022Byla přestavena témata z pozice OHA a Ministerstva spravedlnosti :
1. Úvod do nového roku a digitální peněženka
2. Změny v Národní architektuře eGovernmentu
3. Příklady dobré praxe
4. Nové údaje v ZR ROB
5. ZoPDS osvědčení a el. podpisy
6. Nová verze formulářů OHA 7. Otázky a nejasnosti členů pracovní skupiny

Ze zasedání vnikne informace, která bude předána nadřízenému výboru

Více viz záznam z jednání.
prezentace_31012022.zip
Informace o činnosti pracovní skupiny
https://mvcr.webex.com/mvcr/ldr.php?RCID=a78f42fe946a415c6d94d74935319259
6.12.2021Byla přestavena témata z pozice OHA, SUKL a oeG :
1. Změny v Národní architektuře eGovernmentu
2. Příklady dobré praxe
3. Aktuální stav NIA
4. Registr práv a povinností
5. Školení OHA
6. Nová verze formulářů OHA
7. Otázky a nejasnosti členů pracovní skupiny

Ze zasedání vnikne informace, která bude předána nadřízenému výboru

Více viz záznam z jednání.
prezentace_06122021.zip
Informace o činnosti pracovní skupiny
https://mvcr.webex.com/mvcr/ldr.php?RCID=5d1e207dfcf75da9d0a0c7d46d9f1d1e
23.11.2021 Mimořádné zasedání k technickému představení nevizuálního přihlašování pomocí NIA v mobilní aplikaci
Více viz záznam z jednání.
nia_-_prihlasovani_z_mobilnich_aplikaci_v2.pptx https://mvcr.webex.com/mvcr/ldr.php?RCID=e0700a94812bfc92b4fe618e722b524b
1.11.2021Byla přestavena témata z pozice OHA a GFŘ :
1. Změny v Národní architektuře eGovernmentu
2. Propojený datový fond
3. Single Digital Gateway
4. Příklad dobré praxe - GFŘ
5. Vyhláška o dlouhodobém řízení ISVS
6. Otázky a nejasnosti členů pracovní skupiny

Ze zasedání vnikne informace, která bude předána nadřízenému výboru

Více viz záznam z jednání.
prezentace_01112021.zip
Informace o činnosti pracovní skupiny
https://mvcr.webex.com/mvcr/ldr.php?RCID=b2542d699cec88badba9608b2926d973
4.10.2021Byla přestavena témata z pozice OHA, CENDIS a OKB:
1. Příklad dobré praxe - CENDIS
2. eGovernment Cloud a nová metodika zápisu do katalogu
3. Vyhláška o dlouhodobém řízení ISVS
4. Změny v Národní architektuře eGovernmentu
5. Otázky a nejasnosti členů pracovní skupiny

Ze zasedání vnikne informace, která bude předána nadřízenému výboru

Více viz záznam z jednání.
prezentace_04102021.zip
Informace o činnosti pracovní skupiny
https://mvcr.webex.com/mvcr/ldr.php?RCID=96431816fc4823d84eb5591b8115a78a
30.8.2021Byla přestavena témata z pozice OHA:
1. Předchozí témata projednávaná pracovní skupinou
2. Změny v Národní architektuře eGovernmentu
3. Osvědčení o digitálním úkonu
4. Setkání Mikulov a Hradec Králové
5. Otázky a nejasnosti členů pracovní skupiny

Ze zasedání vnikne informace, která bude předána nadřízenému výboru

Více viz záznam z jednání.
prezentace_30082021.zip
Informace o činnosti pracovní skupiny
https://mvcr.webex.com/mvcr/ldr.php?RCID=d169751df8a17e52aa907439ea9b3c72
12.7.2021Byla přestavena témata z pozice OHA, oeG, NAKIT a OKB:
1. Evropská elektronická identita
2. Pravidla kvalifikovaných poskytovatelů služeb (SeP) ve federaci
3. Design systém gov cz
4. eGovernment Cloud

Ze zasedání vnikne informace, která bude předána nadřízenému výboru

Více viz záznam z jednání.
prezentace_12072021.zip
Informace o činnosti pracovní skupiny
https://mvcr.webex.com/mvcr/ldr.php?RCID=20f308349b3b44c6a635fd9cc54bc2d7
7.6.2021Byla přestavena témata z pozice OHA, NAKIT a ČUZK:
1. Katastr nemovitostí a přístup k údajům
2. Portálová řešení obcí
3. Vyhlášky zákonů dle DEPO2

Ze zasedání vnikne informace, která bude předána nadřízenému výboru

Více viz záznam z jednání.
prezentace_07062021.zip
wiki-zmeny_07062021.docx
Informace o činnosti pracovní skupiny
https://mvcr.webex.com/mvcr/ldr.php?RCID=88b9be1cd7a5cc0719564068f2cd1d17
3.5.2021Byla přestavena témata z pozice OHA, oeG a OKB:
1. eGSB/ISSS kontexty, pravidla tvorby a publikace v souladu s ontologií dat
2. Katalog služeb VS
3. eGovernment Cloud, aktuální stav

Ze zasedání vnikne informace, která bude předána nadřízenému výboru

Více viz záznam z jednání.
eGSB/ISSS kontexty
Katalog služeb
Informace o činnosti pracovní skupiny
https://mvcr.webex.com/mvcr/ldr.php?RCID=1157a573a6b249b28dc4f3e622a22161
12.4.2021Byla přestavena témata z pozice OHA a NAKIT:
1. DEPO2/ST756
2. Dopady zákona č. 12/2020 Sb. (ZoPDS) z pohledu OHA
3. Aktualizace informačních koncepcí OVS a
4. Národní plán obnovy / Alokace projektů

Ze zasedání vnikne informace, která bude předána nadřízenému výboru

Více viz záznam z jednání.
DEPO2/ST756
ZoPDS z pohledu OHA
Národní plán obnovy
Katalog služeb VS
Informace o činnosti pracovní skupiny
https://mvcr.webex.com/mvcr/ldr.php?RCID=3a479d8f4f534ab1ac251e8d35bb5fb8
1.3.2021Byla přestavena témata z pozice OHA:
1. Digitálně propojená veřejná správa
2. Globální architektury
3. Změny v NAP (nové mandáty navržené Martinem Lukášem za CENIA https://archi.gov.cz/nap:pravidla:pravidla_identifikace_klientu_vs?do=diff&rev2%5B0%5D=1610531135&rev2%5B1%5D=1613655878&difftype=inline a katalog služeb https://archi.gov.cz/nap:katalog_sluzeb) a nové formuláře v7

Z diskuze vyplynulo téma, která je nutné předat nadřízenému výboru

Eliminace legislativních povinností subjektu práva o informování úřadu z změnách údajů, které jsou jiný vedeny jako referenční nebo v budoucnu jako autoritativní.

Více viz záznam z jednání.
Prezentace
Formulář v7 typ A
Záznam nadřízenému výboru
https://mvcr.webex.com/mvcr/ldr.php?RCID=cb1f04e4d36041029e09f38a189cdac1
1.2.2021Byla přestavena témata z pozice OHA
Z diskuze vyplynula 3 témata, která je nutné probrat na příštích jednáních:

1. Elektronický podpis v soukromoprávních vztazích a následné využití ve veřejné správě
2. Centralizace informací o autorizačních rolí fyzické osoby (úředník, lékař, policista…)
3. Popis MV k náhradě rodného čísla pomocí BSI

Více viz záznam z jednání.

Dle reakcí po zasedání je poptávka po následujících tématech:
1. Stav naplňování zákona č. 12/2020 Sb. Konkrétně mě zajímá § 14 Přechodná a závěrečná ustanovení (Vláda stanoví do 12 měsíců ode dne účinnosti tohoto zákona harmonogram a technické způsoby provedení postupné digitalizace úkonů obsažených v katalogu služeb, které dosud nejsou poskytovány jako digitální služby nebo prováděny jako digitální úkony a jejichž povaha to nevylučuje, pro období následujících 4 let. Ohlašovatelé agend zajistí digitalizaci těchto úkonů. Po uplynutí tohoto období se všechny tyto úkony poskytují též jako digitální služby nebo se umožňují provádět jako digitální úkony.)
2. Stav novelizace vyhlášky 529/2006 Sb. o dlouhodobém řízení informačních systémů veřejné správy
Prezentace
Rodné číslo a BSI
https://mvcr.webex.com/mvcr/ldr.php?RCID=b7d7701d78af435fa5a467cf653b0019

Klikněte pro zobrazení seznamu členů

Klikněte pro zobrazení seznamu členů

Jméno E-mail Organizace
Aleš Pekárek ales.pekarek[at]mmr.cz Ministerstvo pro místní rozvoj
Aleš Prosek ales.prosek[at]fs.mfcr.cz Generální finanční ředitelství
Aleš Suchánek ales.suchanek[at]seznam.cz Město Zlaté Hory
Aleš Vážný ales.vazny[at]anect.com Anect
Alois Slovák alois.slovak[at]msdc.cz Moravskoslezské datové centrum
Andrej Görčöš andrej.gorcos[at]uzsvm.cz Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Aneta Černá cernaa[at]ctu.cz Český telekomunikační úřad
Aneta Veverková veverkovaa[at]ctu.cz Český telekomunikační úřad
Attila Kovács attila.kovacs[at]urad-nepodolnmuk.cz Město Nepomuk
Bohumil Pecold bpecold[at]kr-kralovehradecky.cz Královehradecký kraj
Bohuslav Zůbek bohuslav.zubek[at]mvcr.cz Ministerstvo vnitra
Cyril Čapka cyril.capka[at]dia.gov.cz Digitální a informační agentura
Dagmar Bínová dagmar.binova[at]cuzk.cz Český úřad zeměměřický a katastrální
Dalibor Kačmář dalibork[at]microsoft.com Microsoft
Dana Bartošíková dana.bartosikova[at]dia.gov.cz Digitální a informační agentura
Dana Calábková calabkova[at]vkol.cz Vědecká knihovna v Olomouci
Daniel Klimeš daniel.klimes[at]uzis.cz Ústav zdravotnických informací a statistiky
Daniel Prostecký dprostecky[at]kpmg.cz KMPG
Daniel Rokos rokosd[at]kr-s.cz Středočeský kraj
Daniela Procházková d.prochazkova[at]nukib.cz Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost
David Janečka janecka[at]hcmcomputers.cz HCM Computers
David Procházka prochazka[at]komix.cz KOMIX
David Rezler david.rezler[at]pardubickykraj.cz Pardubický kraj
David Spalt david.spalt[at]mzp.cz Ministerstvo životního prostředí
David Šefl sefl[at]dobrany.cz Město Dobřany
David Šetina dsetina[at]msp.justice.cz Ministerstvo spravedlnosti
David Velner david.velner[at]dia.gov.cz Digitální a informační agentura
David Vlk vlk.david[at]vlada.cz Úřad vlády
Dominik Marek marek.dominik[at]kr-vysocina.cz Kraj Vysočina
Dominika Lasáková dominika.lasakova[at]msk.cz Moravskoslezský kraj
Dušan Kučera Dusan.Kucera[at]asseco-ce.com Asseco CE
Dušan Novotný dusan.novotny[at]telc.eu Město Telč
Dušan Petráš dusan.petras[at]dia.gov.cz Digitální a informační agentura
Dušan Štencl dstencl[at]unicov.cz Město Uničov
Eduard Hlavatý eduard.hlavaty[at]mzp.cz Ministerstvo životního prostředí
Eduard Krlín ekrlin[at]jcu.cz Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Eliška Janečková eliska.janeckova[at]dia.gov.cz Digitální a informační agentura
Eliška Pečenková eliska.pecenkova[at]plzensky-kraj.cz Plzeňský kraj
Emil Štěpánek stepanek.emil[at]kralovice.cz Město Kralovice
Eva Vidová EVidova[at]msp.justice.cz Ministerstvo spravedlnosti
Filip Kopřiva filip.kopriva[at]uzsvm.cz Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
František Beránek beranek[at]kraj-jihocesky.cz Jihočeský kraj
František Křesák Frantisek.Kresak[at]cssz.cz Česká správa sociálního zabezpečení
František Sedláček sedlacek.frantisek[at]brno.cz Statutární město Brno
František Smejkal frantisek.smejkal[at]vodafone.com Vodafone
František Šaněk frantisek.sanek[at]prerov.eu Město Přerov
František Štefela frantisek.stefela[at]mdcr.cz Ministerstvo dopravy
Hana Baráková Hana.Barakova[at]fs.mfcr.cz Generální finanční ředitelství
Hana Hájková hana.hajkova[at]pardubickykraj.cz Pardubický kraj
Hana Plačková plackova.hana[at]kr-jihomoravsky.cz Jihomoravský kraj
Hana Staňkova stankova[at]mpo.cz Ministerstvo průmyslu a obchodu
Hynek Kubík hynek.kubik[at]msdc.cz Moravskoslezské datové centrum
Igor Čermák igor.cermak[at]mvcr.cz Ministerstvo vnitra
Informatická komise krajů ČR informatici[at]kr-urady.cz Kraje ČR
Irena Hejduková irena.hejdukova[at]mmr.cz Ministerstvo pro místní rozvoj
Iva Fortelková Iva.Fortelkova[at]cssz.cz Česká správa sociálního zabezpečení
Ivan Kejík Ivan.Kejik[at]breclav.eu Město Břeclav
Ivan Pavle ivan.pavle[at]mesto-domazlice.cz Město Domažlice
Ivan Russnák i.russnak[at]olkraj.cz Olomoucký kraj
Ivana Machová ivana.machova[at]cuzk.cz Český úřad zeměměřický a katastrální
Ivana Svatá ivana.svata[at]cuzk.cz Český úřad zeměměřický a katastrální
Ivo Makalouš ivo.makalous[at]czso.cz Český statistický úřad
Jakub Forman jakub.forman[at]eru.cz Energetický regulační úřad
Jakub Havlíček jakub.havlicek[at]cuzk.cz Český úřad zeměměřický a katastrální
Jakub Malina jakub.malina[at]dia.gov.cz Digitální a informační agentura
Jakub Tomas tomasj[at]mzcr.cz Ministerstvo zdravotnictví
Jakub Voneš jakub.vones[at]sfdi.cz Státní fond dopravní infrastruktury
Jan Balcárek j.balcarek[at]olkraj.cz Olomoucký kraj
Jan Bubeník jan.bubenik[at]tescosw.cz TESCO SW
Jan Forejt forejt[at]cs.mfcr.cz Ministerstvo financí
Jan Frk frk[at]602.cz Software602 a.s.
Ján Gocník jan.gocnik[at]prerov.eu Město Přerov
Jan Jarolímek jarolimek[at]pef.czu.cz Česká zemědělská univerzita
Jan Kalina jan.kalina[at]dia.gov.cz Digitální a informační agentura
Jan Klocperk klocperk[at]mpo.cz Ministerstvo průmyslu a obchodu
Jan Kolář j.kolar[at]praha.eu Hlavní město Praha
Jan Kotas kotas.jan[at]brno.cz Statutární město Brno
Jan Král jan.kral[at]msmt.cz Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Jan Löffelmann jloffelmann[at]mususice.cz Město Sušice
Jan Mazaník jan.mazanik[at]mmr.cz Ministerstvo pro místní rozvoj
Jan Paroubek jan.paroubek[at]cendis.cz CENDIS
Jan Petr jan.petr[at]dia.gov.cz Digitální a informační agentura
Jan Philip jan.philip[at]i.cz ICZ a.s.
Jan Sláma jan.slama[at]dia.gov.cz Digitální a informační agentura
Jan Slezák jan.slezak[at]autocont.cz Autocont
Jan Stuchlík jan.stuchlik[at]kr-zlinsky.cz Zlínský kraj
Jan Števko jan.stevko[at]prostejov.eu Město Prostějov
Jan Tretera jan.tretera[at]dia.gov.cz Digitální a informační agentura
Jan Truhlář truhlar[at]kr-s.cz Středočeský kraj
Jan Velešík jan.velesik[at]dia.gov.cz Digitální a informační agentura
Jan Vlnas jan.vlnas[at]fs.mfcr.cz Generální finanční ředitelství
Jan Vrána vrana[at]aricoma.com Aricoma
Jan Waraus jan.waraus[at]mze.cz Ministerstvo zemědělství
Jan Zachoval jan.zachoval[at]autocont.cz AutoCont
Jan Zmij jan.zmij[at]mkcr.cz Ministerstvo kultury
Jan Znamenáček Znamenacek.jan[at]operatorict.cz Operátor ICT
Jana Lišková liskova.jana[at]brno.cz Statutární město Brno
Jana Vobořilová jana.voborilova[at]msmt.cz Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Jaromír Adamuška jaromir.adamuska[at]mzp.cz Ministerstvo životního prostředí
Jaroslav Blachowitz jaroslav.blachowicz[at]sukl.cz Státní ústav pro kontrolu léčiv
Jaroslav Čermák jaroslav.cermak[at]dia.gov.cz Digitální a informační agentura
Jaroslav Krotký krotky.j[at]kr-vysocina.cz Kraj Vysočina
Jaroslav Morávek j.moravek[at]cs.mfcr.cz Ministerstvo financí
Jaroslav Ouřada jaroslav.ourada[at]mkcr.cz Ministerstvo kultury
Jaroslav Pejčoch pejcoch[at]tsoft.cz T-Soft
Jaroslav Techl jaroslav.techl[at]mvcr.cz Ministerstvo vnitra
Jaroslava Císlerová cislerova[at]kraj-jihocesky.cz Jihočeský kraj
Jiří Andras jiri.andras[at]dia.gov.cz Digitální a informační agentura
Jiří Böhm Jiri.Bohm[at]fnol.cz Fakultní nemocnice Olomouc
Jiří Borej jiri.borej[at]dia.gov.cz Digitální a informační agentura
Jiří Fišer jiri.fiser[at]olomouc.eu Olomouc
Jiří Fux jiri.fux[at]kr-zlinsky.cz Zlínský kraj
Jiří Heliks jiri.heliks[at]kr-karlovarsky.cz Karlovarský kraj
Jiří Holaň holan[at]neurodot-consulting.com Neurodot
Jiří Hošek jiri.hosek[at]msk.cz Moravskoslezský kraj
Jiří Chum j.chum[at]spucr.cz Státní pozemkový úřad
Jiří Jarema jiri.jarema[at]karvina.cz Statutární město Karviná
Jiří Kárník jiri.karnik[at]uoou.gov.cz Úřad na ochranu osobních údajů
Jiří Kliment j.kliment[at]muht.cz Město Horšovský Týn
Jiří Kopačka jiri.kopacka[at]cendis.cz Cendis
Jiří Lang lang.jiri[at]kr-jihomoravsky.cz Jihomoravský kraj
Jiří Leinveber jiri.leinveber[at]nku.cz Nejvyšší kontrolní úřad
Jiří Lohr jiri.lohr[at]plzensky-kraj.cz Plzeňský kraj
Jiří Matoušek jiri.matousek[at]solitea.cz Solitea
Jiří Nekvasil jiri.nekvasil[at]mmr.cz Ministerstvo pro místní rozvoj
Jiří Poskočil jiri.poskocil[at]pardubickykraj.cz Pardubický kraj
Jiří Svoboda jiri.svoboda2[at]mfcr.cz Ministerstvo financí
Jiří Šafránek j.safranek[at]olkraj.cz Olomoucký kraj
Jiří Šilhan jiri.silhan[at]autocont.cz Autocont
Jiří Šinták jiri.sintak[at]msmt.cz Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Jiří Šváb jiri.svab[at]sukl.cz Státní ústav pro kontrolu léčiv
Jiří Veselý jiri.vesely[at]cuzk.cz Český úřad zeměměřický a katastrální
Jiří Voříšek jiri.vorisek[at]dia.gov.cz Digitální a informační agentura
Jiří Zahradník Jiri_Zahradnik[at]mzv.cz Ministerstvo zahraničních věcí
Jiřina Balejová jirina.balejova[at]plzensky-kraj.cz Plzeňský kraj
Jitka Baňařová jitka.banarova[at]msk.cz Moravskoslezský kraj
Jitka Kučerová jitka.kucerova[at]prerov.eu Město Přerov
Jitka Samková samkova[at]alis.cz ALIS spol. s.r.o.
Jonáš Tichý tichy[at]ipr.praha.eu Institut plánování a rozvoje
Josef Boucký josef.bucky[at]mdcr.cz Ministerstvo dopravy
Josef Drahokoupil josef.drahokoupil[at]vzp.cz Všeobecná zdravotní pojišťovna
Josef Halamek josef.halamek[at]autocont.cz Autocont
Josef Hlavňovský Josef.Hlavnovsky[at]breclav.eu Město Břeclav
Josef Holubík j.holubik[at]nbu.cz Národní bezpečnostní úřad
Josef Jirák josef.jirak[at]o2.cz O2
Josef Knotek josef.knotek[at]dia.gov.cz Digitální a informační agentura
Josef Kroupa josef.kroupa[at]dia.gov.cz Digitální a informační agentura
Josef Marek josef.marek[at]cdv.cz Centrum dopravního výzkumu
Josef Švec svec[at]velkemezirici.cz Město Velké Meziříčí
Kamil Mikeš kamil.mikes[at]tescosw.cz TESCO SW
Kamil Plaček kamil.placek[at]msk.cz Moravskoslezský kraj
Kamil Václavík kamil.vaclavik[at]prerov.eu Město Přerov
Kamil Zmeškal Kamil.zmeskal[at]cuzk.cz Český úřad zeměměřický a katastrální
Kamila Bočková bockova.kamila[at]brno.cz Magistrát města Brna
Karel Sagl karel.sagl[at]mfcr.cz Ministerstvo financí
Karel Štencel karel.stencel[at]cuzk.cz Český úřad zeměměřický a katastrální
Karel Váchal karel.vachal[at]mdcr.cz Ministerstvo dopravy
Karin Slaninová karin.slaninova[at]mvcr.cz Ministerstvo vnitra
Kateřina Kalužová kkaluzova[at]spcr.cz Svaz průmyslu a dopravy ČR
Klára Mrázková klara.mrazkova[at]dia.gov.cz Digitální a informační agentura
Kristýna Bukovská kristyna.bukovska[at]nakit.cz NAKIT
Ladislav Kolář lkolar.tca[at]gmail.com Česko Digital
Ladislava Slancová Ladislava.Slancova[at]nku.cz Nejvyšší kontrolní úřad
Lenka Kováčová lenka.kovacova[at]dia.gov.cz Digitální a informační agentura
Lenka Švejdarová lenka.svejdarova[at]mvcr.cz Ministerstvo vnitra
Lenka Vašátková lenka.vasatkova[at]crr.cz Centrum pro regionální rozvoj
Lenka Vrzalová lenka.vrzalova[at]cuzk.cz Český úřad zeměměřický a katastrální
Libor Černý libor.cerny[at]mvcr.cz Ministerstvo vnitra
Libor Drlík libor.drlik[at]nakit.cz NAKIT
Libor Jílek libor.jilek[at]prerov.eu Město Přerov
Libor Kalenský libor.kalensky[at]dia.gov.cz Digitální a informační agentura
Lubomír Karpecki lubomir.karpecki[at]dia.gov.cz Digitální a informační agentura
Lubomír Socha lubomir.socha[at]vzp.cz Všeobecná zdravotní pojišťovna
Luboš Fryc lubos.fryc[at]skillbill.cz Bez organizace
Luboš Žižňavský lubos.ziznavsky[at]mzp.cz Ministerstvo životního prostředí
Lucie Bartáková lucie.bartakova[at]sfdi.cz Státní fond dopravní infrastruktury
Lucie Lukášová lucie.lukasova[at]czso.cz Český statistický úřad
Lucie Pěničková lucie.penicova[at]cuzk.cz Český úřad zeměměřický a katastrální
Lucie Vaníčková lucie.vanickova[at]dia.gov.cz Digitální a informační agentura
Lucie Vítková vitkoval[at]ctu.cz Český telekomunikační úřad
Lukáš Kalivoda lukas.kalivoda[at]dia.gov.cz Digitální a informační agentura
Lukáš Motejzík motejzik[at]kraj-jihocesky.cz Jihočeský kraj
Lukáš Novák novak[at]mustribro.cz Město Stříbro
Lukáš Pálka lukas.palka[at]prerov.eu Město Přerov
Lukáš Pugner lpugner[at]monetplus.cz Monet plus
Lukáš Rejl lukas.rejl[at]solitea.cz Solitea
Lukáš Slavík lukas.slavik[at]vzp.cz Všeobecná zdravotní pojišťovna
Lukáš Valouch lukas.valouch[at]kr-zlinsky.cz Zlínský kraj
Lukáš Vlček lukas.vlcek[at]autocont.cz Autocont
Marek Beneš marek.benes[at]nku.cz Nejvyšší kontrolní úřad
Marek Knapp m.knapp[at]nbu.cz Národní bezpečnostní úřad
Marek Plaštiak mplastiak[at]msp.justice.cz Ministerstvo spravedlnosti
Marek Pur marek.pur[at]nakit.cz NAKIT
Marek Roubíček marek.roubicek[at]solitea.cz Solitea
Marika Kopkášová kopkasovam[at]ctu.cz Český telekomunikační úřad
Martin Cerman martin.cerman[at]dia.gov.cz Digitální a informační agentura
Martin Dolný martin.dolny[at]o2.cz O2
Martin Dolný martin.dolny[at]o2.cz O2 Czech Republic a.s.
Martin Drápal martin.drapal[at]dicr.cz Drážní inspekce
Martin Hruška martin.hruska[at]dia.gov.cz Digitální a informační agentura
Martin Janšek jancek[at]aricoma.com Aricoma
Martin Kočica martin.kocica[at]solitea.cz Solitea
Martin Kořínek mkorinek[at]kr-kralovehradecky.cz Královehradecký kraj
Martin Křepelka krepelkam[at]tescosw.cz Tesco SW
Martin Kulich martin.kulich1[at]nakit.cz NAKIT
Martin Kundera m.kundera[at]nukib.cz NÚKIB
Martin Lipš lips[at]komix.cz Komix
Martin Lukáš spalicek[at]centrum.cz Česká spořitelna
Martin Podveský Martin.PODVESKY@ext.ec.europa.eu Evropská komise
Martin Prusenovský martin.prusenovsky[at]kr-zlinsky.cz Zlínský kraj
Martin Rod martin[at]rod.icu Bez organizace
Martin Schejbal martin.schejbal[at]plzensky-kraj.cz Plzeňský kraj
Martin Sláma slama[at]komix.cz Komix
Martin Švéda m.sveda[at]nukib.cz Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost
Martin Vimmr martin.vimmr[at]dia.gov.cz Digitální a informační agentura
Martin Zeman martin.zeman[at]mzcr.cz Ministerstvo zdravotnictví
Martina Brejchová martina.brejchova[at]mvcr.cz Ministerstvo vnitra
Martina Kohoutová kohoutovam[at]ctu.cz Český telekomunikační úřad
Martina Polčáková martina.polcakova[at]cenia.cz Cenia
Matěj Stehlík matej.stehlik[at]nakit.cz NAKIT
Michael Hanc michael.hanc[at]uzsvm.cz Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Michael Zelený michael.zeleny[at]dia.gov.cz Digitální a informační agentura
Michaela Křížková michaela.krizkova[at]msdc.cz Moravskoslezské datové centrum
Michaela Rynešová michaela.rynesova[at]cuzk.cz Český úřad zeměměřický a katastrální
Michal Anděl Michal.Andel[at]nakit.cz NAKIT
Michal Cigáš michal.cigas[at]czso.cz Český statistický úřad
Michal Daněk danek.michal[at]vlada.cz Úřad vlády
Michal Desenský michal.desensky[at]pardubickykraj.cz Pardubický kraj
Michal Dvořák mdvorak[at]datron.cz Datron, a.s.
Michal Holinka michal.holinka[at]vzp.cz Všeobecná zdravotní pojišťovna
Michal Kolařík michal.kolarik[at]autocont.cz AutoCont
Michal Kubáň michal.kuban[at]dia.gov.cz Digitální a informační agentura
Michal Peliš M.Pelis[at]cs.mfcr.cz Celní správa
Michal Pešek michal.pesek[at]szrcr.cz Správa základních registrů
Michal Rada michal[at]kancelarmr.cz Bez organizace
Milada Cajthamlová milada.cajthamlova[at]cuzk.cz Český úřad zeměměřický a katastrální
Milan Bílek milan.bilek[at]dia.gov.cz Digitální a informační agentura
Milan Blaha milan.blaha[at]mzcr.cz Ministerstvo zdravotnictví
Milan Hrdlička mhrdlicka[at]monetplus.cz Monet plus
Milan Kolder milan.kolder[at]msdc.cz Moravskoslezské datové centrum
Milan Kudela m.kudela[at]olkraj.cz Olomoucký kraj
Milan Lonský milan.lonsky[at]mpsv.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí
Milan Vojáček milan.vojacek[at]nacr.cz Národní archiv
Miloslav Marčan marcan[at]mpo.cz Ministerstvo průmyslu a obchodu
Miroslav Hanus miroslav.hanus[at]msdc.cz Moravskoslezské datové centrum
Miroslav Kopecký kopecky[at]komix.cz Komix
Miroslav Lukačko mlukacko[at]mesto-lipnik.cz Město Lipník
Miroslav Pavelka MPavelka[at]ksz.lbc.justice.cz Krajské státní zastupitelství
Miroslav Štepánek miroslav.stepanek[at]uzsvm.cz Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Miroslav Vacula vacula.miroslav[at]jmk.cz Jihomoravský kraj
Miroslav Zvára miroslav.zvara[at]nakit.cz NAKIT
Monika Callerova callerova.monika[at]vlada.cz Úřad vlády
Monika Soukup Hrušková monika.Soukup_Hruskova[at]fs.mfcr.cz Generální finanční ředitelství
Monika Žabková zabkovam[at]ctu.cz Český telekomunikační úřad
Norbert Szabó norbert.szabo[at]plzensky-kraj.cz Plzeňský kraj
Ondřej Černý cerny.ondrej[at]operatorict.cz Operátor ICT
Ondřej Felix ondrej.felix[at]dia.gov.cz Digitální a informační agentura
Ondřej Gabrhelík ogabrhelik[at]monetplus.cz Monet plus
Ondřej Keřka ondrej.kerka[at]dia.gov.cz Digitální a informační agentura
Ondřej Kotal ondrej.kotal[at]mzcr.cz Ministerstvo zdravotnictví
Ondřej Kropáček ondrej.kropacek[at]nku.cz Nejvyšší kontrolní úřad
Ondřej Lauran O.Lauran[at]cs.mfcr.cz Celní správa
Ondřej Medovič ondrej.medovic[at]cssz.cz Česká správa sociálního zabezpečení
Ondřej Šabatka ondrej.sabatka[at]pds.eu PDS s.r.o.
Ondřej Žežula ondrej.zezula[at]dia.gov.cz Digitální a informační agentura
Otakar Kameníček o.kamenicek[at]olkraj.cz Olomoucký kraj
Pavel Bulíček pbulicek[at]kr-kralovehradecky.cz Královehradecký kraj
Pavel Doubek pavel.doubek[at]cuzk.cz Český úřad zeměměřický a katastrální
Pavel Hrabě pavel.hrabe[at]dia.gov.cz Digitální a informační agentura
Pavel Hušek pavel.husek[at]cenia.cz Cenia
Pavel Jonáš pavel.jonas[at]rokycany.cz Město Rokycany
Pavel Košek pavel.kosek[at]huawei.com Huawei Technologies s.r.o.
Pavel Kouřil kouril[at]sumperk.cz Šumperk
Pavel Kutiš pavel.kutis[at]eru.cz Energetický regulační úřad
Pavel Mánek pavel.manek[at]dia.gov.cz Digitální a informační agentura
Pavel Míka mika[at]komix.cz Komix
Pavel Odstrčil pavel.odstrcil[at]autocont.cz Autocont
Pavel Řezáč pavel.rezac[at]cdv.cz Centrum dopravního výzkumu
Pavel Sloup pavel.sloup[at]mlstrategy.cz ML Strategy
Pavel Valeš valesp[at]ctu.cz Český telekomunikační úřad
Pavel Viták vitak[at]muhorazdovice.cz Město Horažďovice
Pavel Vomáčka pavel.vomacka[at]i.cz ICZ a.s.
Petr Bělík petr.belik[at]kr-zlinsky.cz Zlínský kraj
Petr Bradáč petr.bradac[at]mfcr.cz Ministerstvo financí
Petr Dolejší dolejsi[at]sefira.cz Sefira
Petr Doležal petr.dolezal[at]dia.gov.cz Digitální a informační agentura
Petr Frendlovský petr.frendlovsky[at]dia.gov.cz Digitální a informační agentura
Petr Hron petr.hron[at]i.cz ICZ
Petr Jirman petr.jirman[at]mvcr.cz Ministerstvo vnitra
Petr Karola petr.karola[at]prerov.eu Město Přerov
Petr Kincl kincl[at]komix.cz Komix
Petr Klučka petr.klucka[at]asseco-ce.com Asseco CE
Petr Kokeš petr.kokes[at]cuzk.cz Český úřad zeměměřický a katastrální
Petr Kolesa petr.kolesa[at]sfdi.cz Státní fond dopravní infrastruktury
Petr Koucký petr.koucky[at]sukl.cz Státní ústav pro kontrolu léčiv
Petr Kramosil petr.kramosil[at]idealit.cz Idealit
Petr Kuchař petr.kuchar[at]dia.gov.cz Digitální a informační agentura
Petr Morc petr.morc[at]breclav.eu Město Břeclav
Petr Mrkvica petr.mrkvica[at]huawei.com Huawei Technologies s.r.o.
Petr Pavlinec pavlinec.p[at]kr-vysocina.cz Krajský úřad kraje Vysočina
Petr Pilař petr.pilar[at]sukl.cz Státní ústav pro kontrolu léčiv
Petr Probst petr.probst[at]vzp.cz Všeobecná zdravotní pojišťovna
Petr Provazník petr.provaznik[at]fs.mfcr.cz Generální finanční ředitelství
Petr Rada petr.rada[at]atos.net Atos
Petr Simon petr.simon[at]uoou.cz Úřad na ochranu osobních údajů
Petr Slavík petr.slavik[at]nakit.cz NAKIT
Petr Sobotka sobotka[at]komix.cz Komix
Petr Souček petr.soucek[at]cuzk.cz Český úřad zeměměřický a katastrální
Petr Tiller petr.tiller[at]dia.gov.cz Digitální a informační agentura
Petr Tomáš petr.tomas[at]brno.cz Magistrát města Brna
Petr Váňa vana[at]kraj-jihocesky.cz Jihočeský kraj
Petr Zyma petr.zyma[at]vzp.cz Všeobecná zdravotní pojišťovna
Radan Březa radan.breza[at]nakit.cz NAKIT
Radek Chromý chromyr[at]ctu.cz Český telekomunikační úřad
Radek Korčák radek.korcak[at]fs.mfcr.cz Generální finanční ředitelství
Radek Moltaš moltas[at]mestostod.cz Město Stod
Radek Novotný novotny[at]mestovm.cz Město Velké Meziříčí
Radek Süss sussr[at]prestice-mesto.cz Město Přeštice
Radim Brňák radim.brnak[at]dia.gov.cz Digitální a informační agentura
Radim Ilčík ilcik.radim[at]kr-jihomoravsky.cz Jihomoravský kraj
Radim Karásek radim.karasek[at]dia.gov.cz Digitální a informační agentura
Radim Pokorný radim.pokorny[at]nakit.cz NAKIT
Radim Štandl standl.radim[at]brno.cz Statutární město Brno
Radka Domanská radka.domanska[at]dia.gov.cz Digitální a informační agentura
Radmila Velnerová rvelnerova[at]kr-kralovehradecky.cz Královehradecký kraj
Radomil Mazač radomil.mazac[at]mzp.cz Ministerstvo životního prostředí
Renata Golasíkova renata.golasikova[at]sukl.cz Státní ústav pro kontrolu léčiv
Renata Horáková renata.horakova[at]equica.cz Equica
René Pleva rene.pleva[at]msk.cz Moravskoslezský kraj
Richard Jerman richard.jerman[at]dia.gov.cz Digitální a informační agentura
Richard Tesař richard.tesar[at]eru.cz Energetický regulační úřad
Robert Hernady roberthe[at]microsoft.com Microsoft
Robert Schindler schindler[at]tsb.cz Technické sítě Brno
Roman Hyncica roman.hyncica[at]mesto-hranice.cz Město Hranice
Roman Mitáš r.mitas[at]radnice.kojetin.cz Město Kojetín
Roman Zemánek roman.zemanek[at]i.cz ICZ a.s.
Rostislav Klemsa rklemsa[at]mukt.cz Město Klatovy
Rudolf Ulč ulc[at]muhorazdovice.cz Město Horažďovice
Samuel Truschka samuel.truschka[at]mvcr.cz Ministertvo vnitra
Silvia Hendrychová Silvia_Hendrychova[at]mzv.cz Ministerstvo zahraničních věcí
Slípek slipek[at]tacr.cz Technologická architektura ČR
Stanislav Bogdanov Stanislav.Bogdanov[at]mvcr.cz Ministerstvo vnitra
Stanislav Levinský stanislav.levinsky[at]solitea.cz Solitea
Šárka Vojkůvková sarka.vojkuvkova[at]kr-zlinsky.cz Zlínský kraj
Šimon Trusina simon.trusina[at]dia.gov.cz Digitální a informační agentura
Tadeáš Cvrček tadeas.cvrcek[at]pds.eu PDS s.r.o.
Tereza Burešová buresova.tereza[at]vlada.cz Úřad vlády
Tereza Pluskalová pluskalova.tereza[at]vlada.cz Úřad vlády
Tomáš Bezouška bezouska[at]ipsd.cz Institut pro správu dokumentů
Tomáš Gebauer TOMAS.GEBAUER[at]MSK.CZ Moravskoslezský kraj
Tomáš Hrabík tomas.hrabik[at]asseco-ce.com Asseco CE
Tomáš Kotouč kotouc[at]civ.zcu.cz Západočeská univerzita
Tomáš Kroupa tomas.kroupa[at]dia.gov.cz Digitální a informační agentura
Tomáš Krůta tomas.kruta[at]anect.com Anect
Tomáš Kučera kucera.tomas[at]vlada.cz Úřad vlády
Tomáš Musil tomas.musil[at]dia.gov.cz Digitální a informační agentura
Tomáš Novák tomas.novak[at]urocnice.cz Macron Software
Tomáš Otčenášek tomas.otcenasek[at]prerov.eu Město Přerov
Tomáš Rutrle rutrle[at]aricoma.com Aricoma
Tomáš Šedivec tomas.sedivec[at]dia.gov.cz Digitální a informační agentura
Tomáš Tichý tomas.tichy[at]cendis.cz CENDIS
Tomáš Vahalík vahalik[at]komix.cz Komix
Tomáš Vašica tomas.vasica[at]msk.cz Moravskoslezský kraj
Tomáš Zimáček tomas.zimacek[at]kr-zlinsky.cz Zlínský kraj
Václav Eybl vaclav.eybl@agenturasport.cz Národní sportovní agentura
Václav Hořeňovský vaclav.horenovsky[at]asseco-ce.com Asseco CE
Václav Hrbáček vaclav_hrbacek[at]mzv.cz Ministerstvo zahraničních věcí
Václav Jáchim jachim.v[at]kr-vysocina.cz Kraj Vysočina
Václav Jelen vaclav.jelen[at]msmt.cz Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Václav Koudele vaclavko[at]microsoft.com Microsoft
Václav Papež vaclav.papez[at]dia.gov.cz Digitální a informační agentura
Václav Salač salacv[at]ctu.cz Český telekomunikační úřad
Václav Trejdl vaclav.trejdl[at]nakit.cz NAKIT
Veronika Quek verca.q[at]cesko.digital Česko Digital
Veronika Vovšíková veronika.vovsikova[at]dia.gov.cz Digitální a informační agentura
Veronika Zápotocká veronika.zapotocka[at]dia.gov.cz Digitální a informační agentura
Viktor Samek samek[at]alis.cz ALIS spol. s.r.o.
Vít Lidinský vit.lidinsky[at]mzcr.cz Ministerstvo zdravotnictví
Vítězslav Kubal kubal[at]kraj-jihocesky.cz Jihočeský kraj
Vítězslav Mach vitezslav.mach[at]kr-zlinsky.cz Zlínský kraj
Vladimír Brenkuš vladimir.brenkus[at]msdc.cz Moravskoslezské datové centrum
Vladimír Halm halm.vladimir[at]brno.cz Statutární město Brno
Vladimír Kittler vladimir.kittler[at]mvcr.cz Ministerstvo vnitra
Vladimír Klein v.klein[at]olkraj.cz Olomoucký kraj
Vladimír Matějíček Vladimir.matejicek[at]equica.cz Equica
Vladimír Rohel vladimir.rohel[at]nakit.cz NAKIT
Vladimír Sedláček vladimir.sedlacek[at]dia.gov.cz Digitální a informační agentura
Vladimír Strnad vladimir.strnad[at]pds.eu PDS s.r.o.
Vladimír Velas vladimir.velas[at]mze.cz Ministerstvo zemědělství
Vladimíra Žufanová vladimira.zufanova[at]cuzk.cz Český úřad zeměměřický a katastrální
Zdenek Buček bucek[at]cs.mfcr.cz Ministerstvo financí
Zdeněk Hauk z.hauk[at]spucr.cz Státní pozemkový úřad
Zdeněk Jiříček zdenek.jiricek[at]dia.gov.cz Digitální a informační agentura
Zdeněk Lorenc zdenek.lorenc[at]zzszk.cz Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje
Zdeněk Zajíček zajicek.zdenek[at]komora.cz Hospodářská komora ČR
Zuzana Fialová zuzana.fialova[at]atos.net Atos
Zuzana Strnadová zuzana.strnadova[at]kraj-lbc.cz Liberecký kraj
NázevOdkaz
Metody řízení ICT veřejné správyMŘICT
Slovník pojmů eGovernmentuSlovník eGov
Národní architektonický rámecNAR
Národní architektonický plánNAP
Názevodkaz
Architektonické vzoryarchi.pdf
Vložte svůj komentář: