Překlady této stránky:

Udělení stanoviska správcem agendy poskytující údaje

Tento postup popisuje udělení stanoviska správcem AIS či gestorem agendy poskytující údaje k žádosti ohlašovatele jiné agendy na čtení/editaci těchto údajů.

Přihlaste se do AISP (pokud s tím máte problém, postupujte dle podrobného návodu na přihlášení do AISP).

„Katalog agend“ zvolte možnost „Stanoviska k oprávnění na údaje správce poskytující agendy nebo AIS“.

Na nové obrazovce zadejte vaši agendu do „Kód a název agendy poskytující“ (stačí vyplnit jen několik písmen či číslic z názvu agendy a AISP nabídne celé názvy) a dejte „Vyhledat“. AISP vám v přehledu nabídne výsledek odpovídající vašemu zadání. U všech nalezených záznamů je potřeba postupně udělit stanovisko kliknutím na symbol kladívka. Stav těchto záznamů bude „Čekání na souhlas“ nebo „Čekání na souhlas v rámci agendy“.

Tím se otevře nová obrazovka „Stanoviska k oprávnění na údaje správce poskytující agendy nebo AIS“, kde rozklikněte to oprávnění, ke kterému budete udělovat stanovisko.

Nyní se zobrazí detail tohoto oprávnění, dále postupujte dle toho, zda jde o oprávnění typu „ze zákona“ nebo „dle potřeby“.


Přístup dle potřeby Pro rozbalení nebo schování klikněte

Přístup dle potřeby Pro rozbalení nebo schování klikněte

U jednotlivých údajů zkontrolujte jejich výběr, odůvodnění a celkové odůvodnění, které formuloval ohlašovatel žádající agendy. U každého údaje je také třeba zkontrolovat ve sloupci „Oprávněnípožadovaný přístup k údajům:

  • R - čtení aktuálních hodnot údajů,
  • Rn - čtení aktuálních hodnot údajů i notifikací změn,
  • Rh - čtení aktuálních i historických hodnot údajů,
  • Rhn - čtení aktuálních i historických hodnot údajů i notifikací změn,
  • W - zápis i čtení.


Přístup dle zákona Pro rozbalení nebo schování klikněte

Přístup dle zákona Pro rozbalení nebo schování klikněte

U jednotlivých údajů zkontrolujte jejich výběr a požadovaný přístup k údajům ve sloupci „Oprávnění“::

  • R - čtení aktuálních hodnot údajů,
  • Rn - čtení aktuálních hodnot údajů i notifikací změn,
  • Rh - čtení aktuálních i historických hodnot údajů,
  • Rhn - čtení aktuálních i historických hodnot údajů i notifikací změn,
  • W - zápis i čtení.


Nárok na tyto údaje by měl vyplývat ze zákona uvedeného ve spodní části obrazovky v části „Právní předpisy“.


Pro oba typy oprávnění, tj. jak pro „ze zákona“ tak „dle potřeby“ dále zkontrolujte kategorie OVM a jednotlivé OVM (popř. kategorie SPUÚ či jednotlivé SPUÚ), které budou tyto údaje číst/editovat v části „Oprávnění rolí kategorií OVM“ a „Oprávnění rolí OVM“ (popř. „Oprávnění rolí kategorií SPUÚ“ a „Oprávnění rolí SPUÚ“).

Nakonec je třeba abyste toto oprávnění zhodnotili a udělili souhlasné/nesouhlasné stanovisko.

Souhlasné stanovisko Pro rozbalení nebo schování klikněte

Souhlasné stanovisko Pro rozbalení nebo schování klikněte

V případě souhlasu vyberte „Souhlasím“ v části „Vyjádření správce poskytující agendy“, poté klikněte na „Potvrdit vyjádření“ a v novém okénku znovu potvrďte kliknutím na „ANO“.


Nesouhlasné stanovisko Pro rozbalení nebo schování klikněte

Nesouhlasné stanovisko Pro rozbalení nebo schování klikněte

V případě nesouhlasu klikněte na „Přidat důvod odmítavého stanoviska“, do nového okénka doplňte důvod nesouhlasu a dejte „Uložit“. Doporučujeme k důvodům nesouhlasu doplnit i vaše jméno a kontakt na vás, čímž se urychlí případné vyjasnění nesrovnalostí mezi vámi a ohlašovatelem žádající agendy.

Nyní se vaše důvody objeví v „Odůvodnění odmítavého stanoviska“, můžete je zpětně editovat nebo smazat.

Návazně na to v části „Vyjádření správce poskytující agendy nebo AIS“ vyberte „Nesouhlasím“, poté klikněte na „Potvrdit vyjádření“ a v novém okénku znovu potvrďte kliknutím na „ANO“.


Obdobně postupujte u dalších oprávnění. Nesouhlasná stanoviska budou označena červeným podbarvením.

Až se vyjádříte ke všem oprávněním, klikněte na „Potvrdit poskytnutá stanoviska“ a v novém okénku znovu potvrďte kliknutím na „ANO“.

Tím je proces udělení vašeho stanoviska ukončen.

Podrobnější informace k této problematice naleznete v nápovědě k AISP v části Katalog agend/Stanoviska k oprávnění na údaje správce poskytující agendy nebo AIS.

Při další práci s AISP vám doporučujeme postupovat podle metodických návodů a doporučení zveřejněných na znalostním webu odboru hlavního architekta eGovernmentu.

Kompletní manuál AISP naleznete v nápovědě k AISP.

Pokud máte jakýkoliv problém, neváhejte se obrátit na e-mailovou adresu posta@dia.gov.cz, při veškeré komunikaci nezapomeňte uvést IČO vašeho OVM.

Vložte svůj komentář: