Překlady této stránky:

Návod na vytvoření nové kategorie OVM

Než začnete vytvářet novou kategorii OVM, se přesvědčte, zda nelze využít již některou exitující kategorii OVM („Katalog OVM/SPUÚ“ > „Katalog kategorií OVM“ > „Zobrazení kategorie OVM“). Pokud takovou kategorii nenaleznete, postupujte dle tohoto návodu.

Přihlaste se do Agendového informačního systému působnostního (AISP) (pokud s tím máte problém, postupujte dle návodu na přihlášení do AISP).

V „Katalog OVM/SPUÚ“ zvolte možnost „Vytvoření kategorie OVM“.

Zadejte, že si přejete vytvořit novou kategorii OVM.

Na další obrazovce klikněte na „Editovat údaje kategorie OVM“ a vyplňte základní údaje, jako je název kategorie, její působnost od, kontaktní osobu, telefon a email a uložte.

Volbu „Automaticky aktualizovat kategorii z ROS“ použijte v případě, kdy se OVM ve vaší kategorii často mění, tzn. průběžně vznikají a zanikají. Zadejte alespoň několik znaků do kolonky „Právní forma“ nebo „Agenda“ a AISP vám nabídne odpovídající výsledky, ze kterých vyberte správnou možnost.

  • Například: v kategorii KO155 Notáři je Právní forma: 100 – Podnikající fyzická osoba tuzemská a Agenda: A484 – Agenda notářů.

Doporučujeme použití této možnost předem zkonzultovat se správcem RPP na emailové adrese oveg@mvcr.cz.

Následně kliknutím na „Přidat právní předpis“ zadejte právní předpis, který kategorii definuje, dalším kliknutím na „Přidat ustanovení“ doplňte příslušná ustanovení a uložte.

Další postup nyní závisí na tom, zda je vaše kategorie složena jen z jednotlivých OVM, nebo jen z jiných kategorií OVM, nebo jak z OVM, tak kategorií OVM. Výhodné je co nejvíce využít již schválených kategorií OVM a z nich složit vaši novou kategorii.

  • U každé takové kategorie doporučujeme si ověřit na základě jakého zákona je vytvořená, zda tomu odpovídá její editor, z jakých OVM je vytvořená a jak často je aktualizovaná.
  • U kategorií, které byly naposledy aktualizované v roce 2017, doporučujeme od její kontaktní osoby zjistit, do jaké míry je příslušná kategorie aktuální.

Pokud používáte existující kategorii, dejte si pozor, aby neobsahovala nadbytečná OVM.

a) kategorie složená jen z jednotlivých OVM Pro rozbalení nebo schování klikněte

a) kategorie složená jen z jednotlivých OVM Pro rozbalení nebo schování klikněte

Na záložce „OVM v kategorii“ klikněte na „Přidat OVM“ a vyplňte alespoň několik znaků z názvu OVM, který bude jejím členem. AISP nabídne nalezené možnosti, ze kterých vyberte správné OVM, vyplňte datum, od kterého bude OVM zařazeno do vaší kategorie a uložte. Obdobně doplňte do vaší kategorie další OVM.

Zadávané OVM se postupně zobrazí v oddílu „Složení z OVM“.

Následně klikněte na „Přidat právní předpis“ a doplňte právní předpis, který definuje OVM, které do kategorie patří.


b) Kategorie složená jen z jiných kategorií Pro rozbalení nebo schování klikněte

b) Kategorie složená jen z jiných kategorií Pro rozbalení nebo schování klikněte

Na záložce „OVM v kategorii“ klikněte na „Přidat kategorii“ a vyplňte alespoň několik znaků z názvu kategorie. AISP nabídne odpovídající možnosti, ze kterých vyberte správnou kategorii a uložte.

AISP nabídne pouze ty kategorie, které nejsou složené z jiných kategorií. Pokud by se Vám hodilo složit vaši kategorii z takovéto nadřízené kategorie, musíte zadat ty kategorie, ze kterých je nadřízená kategorie složená. Které kategorie jsou nadřízené a z jakých kategorií jsou složené zjistíte dle návodu v bodu d).

Obdobně doplňte do vaší kategorie další kategorie OVM. Zadávané kategorie OVM se postupně zobrazí v oddílu „Složení z OVM“.

Následně klikněte na „Přidat právní předpis“ a doplňte právní předpis, který definuje OVM, které do kategorie patří.


c) Kategorie složená jak z jednotlivých OVM, tak z jiných kategorií OVM Pro rozbalení nebo schování klikněte

c) Kategorie složená jak z jednotlivých OVM, tak z jiných kategorií OVM Pro rozbalení nebo schování klikněte

Postupujte dle návodu v bodu a) a poté dle bodu b).


Po zadání všech OVM a všech kategorií OVM doporučujeme provést jejich kontrolu, případně kliknutím na „Export obsahu kategorie OVM“ vytvořit excelovou tabulku s přehledem zadaných OVM a kategorií.

Pokud je vše v pořádku, odešlete vaši kategorii ke schválení. AISP provede validační kontrolu a upozorní na případné chyby. Tyto nedostatky opravte a znovu odešlete ke schválení. Pokud kontrola proběhne bez závad, obdržíte informaci, že žádost byla odeslaná.

d) Jak zjistit, které kategorie jsou nadřízené a z jakých kategorií jsou složené Pro rozbalení nebo schování klikněte

d) Jak zjistit, které kategorie jsou nadřízené a z jakých kategorií jsou složené Pro rozbalení nebo schování klikněte

V AISP v „Sestavy“ zvolte „Další sestavy“ a dále „Kategorie OVM“.

Na další obrazovce zatrhněte, že si přejete zobrazit „Složení z kategorií“ a „Nadřízená kategorie“ a dejte vyhledat. AISP vám při tomto zadání zobrazí všechny schválené kategorie vč. přehledu, ze kterých kategorií jsou složené a které jsou nadřízené.


Bližší informace k této problematice naleznete v Nápovědě k AISP v části Katalog OVM/SPUÚ / Kategorie OVM / Vytvoření kategorie OVM.

Při další práci s AISP vám doporučujeme postupovat podle metodických návodů a doporučení zveřejněných na znalostním webu odboru hlavního architekta eGovernmentu.

Kompletní manuál AIS RPP působnostního naleznete v nápovědě k AISP.

Pokud máte jakýkoliv problém, neváhejte se obrátit na správce RPP na e-mailové adrese posta@dia.gov.cz, při veškeré komunikaci nezapomeňte uvést IČO vašeho OVM.

Vložte svůj komentář: