Překlady této stránky:

Changelog

Přehled změn v tabulce

StránkaDatumUživatel
Kontext eGSB/ISSS 2023/06/02 15:50 Tomáš Šedivec
Přehled právních norem se vztahem k informačním a komunikačním systémům 2023/06/01 17:09 Tomáš Šedivec
Co je katalog služeb? 2023/05/29 13:26 Šimon Trusina
Rozšiřující znalostní báze Architektury eGovernmentu ČR 2023/05/26 13:17 Tomáš Šedivec
Návod na změnu kategorie OVM 2023/05/26 09:06 Šimon Trusina
Návod na doplnění agendového informačního systému (AIS) do agendy 2023/05/25 16:21 Šimon Trusina
Výstupy z jednání pracovních skupin, prezentace a výsledky připomínkových řízení 2023/05/22 08:07 Tomáš Šedivec
Extranet v CMS - Žádost o přístup 2023/05/18 12:57 Tomáš Šedivec
Přístup do Extranetu vytvořeném v CMS 2023/05/18 12:57 Tomáš Šedivec
Extranet v CMS - Předávací protokol 2023/05/18 12:57 Tomáš Šedivec
Dvoufaktorové ověření VPN – motivace, nastavení a používání 2023/05/17 14:57 Tomáš Šedivec
Informace ke schvalování projektů eGovernmentu 2023/05/10 15:37 Tomáš Šedivec
The Sharing and Reuse Framework for IT Solutions 2023/05/09 13:47 Tomáš Šedivec
Vzorové žádosti a formuláře z procesu posuzování ICT projektů/záměrů OHA 2023/05/03 13:44 Tomáš Šedivec
TEST 2023/04/26 11:40 Tomáš Šedivec
Evidence údajů v agendě 2023/04/25 19:28 Šimon Trusina
Národní identitní autorita 2023/04/20 15:43 Tomáš Šedivec
Připojování Metropolitních sítí do CMS 2023/04/20 11:31 Tomáš Šedivec
Integrovaná Telekomunikační Síť 2023/04/20 10:46 Tomáš Šedivec
Komunikační infrastruktura veřejné správy 2023/04/05 13:48 Tomáš Šedivec
Zásady zpracování osobních údajů 2023/04/05 08:36 Tomáš Šedivec
Referenční modely a klasifikační rámce 2023/04/03 20:36 Tomáš Šedivec
Návod na vytvoření nové kategorie OVM 2023/03/31 13:46 Šimon Trusina
Oznámení výkonu agendy soukromoprávním uživatelem údajů (SPUÚ) 2023/03/31 13:46 Šimon Trusina
Návod na oznámení výkonu agendy orgánem veřejné moci (OVM) a na převod výkonu agendy mezi OVM 2023/03/31 13:45 Šimon Trusina
Udělení stanoviska správcem agendy poskytující údaje 2023/03/31 13:44 Šimon Trusina
Stručný návod na aktualizaci ohlášení využití veřejných údajů 2023/03/31 13:42 Šimon Trusina
Návod na ohlášení údajů agendy 2023/03/31 13:40 Šimon Trusina
Stručný návod na aktualizaci oprávnění na údaje 2023/03/31 13:14 Šimon Trusina
Návod na editaci údajů o informačních systémech veřejné správy v Katalogu ISVS 2023/03/31 13:13 Šimon Trusina
Stručný návod na ohlášení nové agendy 2023/03/31 13:11 Šimon Trusina
Stručný návod na přihlášení do AIS RPP Působnostní 2023/03/31 13:08 Šimon Trusina
Uvítání a obsah webu 2023/03/30 13:47 Tomáš Šedivec
Informační koncepce ČR 2023/03/20 15:07 Tomáš Šedivec
Propojený datový fond 2023/03/18 10:40 Tomáš Šedivec
Státní právnická osoba 2023/03/17 12:41 Tomáš Šedivec
Řízení jednotlivých ICT řešení 2023/03/07 13:24 Tomáš Šedivec
Videonávody pro centrální místo služeb 2023/02/17 10:44 Tomáš Šedivec
nakit video cms4   Tomáš Šedivec
nakit video cms1   Tomáš Šedivec
nakit video cms3   Tomáš Šedivec
nakit video cms2   Tomáš Šedivec
Technická specifikace platební brány 2023/02/16 08:38 Tomáš Šedivec
Prokazování totožnosti s využitím fyzických dokladů totožnosti 2023/02/16 08:08 Tomáš Šedivec
Přístup do Centrálního místa služeb pro podřízené/zřizované organizace 2023/02/07 10:39 Tomáš Šedivec
Stručná metodika efektivního modelování 2023/01/20 16:00 Tomáš Šedivec
Jednotný identitní prostor veřejné správy 2023/01/10 14:47 Tomáš Šedivec
eGovernment cloud 2023/01/06 16:49 Tomáš Šedivec
Katalog cloud computingu 2023/01/06 16:46 Tomáš Šedivec
Přehled záměrů posuzovaných OHA dle UV86 2023/01/06 10:37 Tomáš Šedivec
seznam projektu 86   Tomáš Šedivec
Evidence subjektů 2022/12/15 11:31 Tomáš Šedivec
Utlumování rodného čísla a jeho využívání ve veřejné správě 2022/12/15 10:28 Tomáš Šedivec
Klíčové oblasti architektury eGovernmentu 2022/12/07 13:29 Tomáš Šedivec
Národní architektonické dokumenty 2022/12/07 13:28 Tomáš Šedivec
Registr osob 2022/11/29 23:12 Tomáš Šedivec
Návod na provádění hromadných změn ve službách VS 2022/11/16 09:55 Šimon Trusina
PŘÍSPĚVEK NA VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY PRO OBCE 2022/10/31 14:38 Tomáš Šedivec
seznam zameru 2022/10/27 11:43 Tomáš Šedivec
test2   Tomáš Šedivec
eGovernment On-Line Service Bus / Informační systém sdílené služby 2022/10/13 16:06 Tomáš Šedivec
Národní architektonický plán 2022/10/05 08:38 Tomáš Šedivec
Mandáty a zastupování v elektronické komunikaci 2022/09/23 13:34 Tomáš Šedivec
Práce s klientem veřejné správy na portálu 2022/09/23 10:27 Tomáš Šedivec
Systémy správy dokumentů 2022/09/23 10:20 Tomáš Šedivec
Benchmark veřejné správy 2022/09/20 11:30 Tomáš Šedivec
Postupy při tvorbě a hlášení metrik 2022/08/31 12:43 Tomáš Šedivec
Informační systém základních registrů 2022/08/18 20:33 Tomáš Šedivec
Metody řízení ICT veřejné správy ČR 2022/07/13 11:16 Tomáš Šedivec
Osnova vzorové informační koncepce OVS 2022/07/11 08:46 Tomáš Šedivec
Možné způsoby veřejného zadávání informačních systémů 2022/06/28 15:28 Tomáš Šedivec
Splnění zákonných povinností orgánu veřejné správy podle zákona o informačních systémech veřejné správy 2022/06/28 14:26 Tomáš Šedivec
bezpecnostni architektura 2022/06/13 07:51 Luboš Fryc
Podrobný návod na přihlášení do AIS RPP Působnostní 2022/05/19 10:57 Tomáš Šedivec
Seznam digitálních zmocněnců 2022/05/13 08:49 Tomáš Šedivec
Agendy veřejné správy 2022/05/12 07:52 Tomáš Šedivec
Příručka‌ ‌plánování‌ ‌digitalizace‌ ‌služeb‌ ‌veřejné‌ ‌správy‌ ‌ČR‌ 2022/05/09 08:33 Tomáš Šedivec
Otevřený zdrojový kód 2022/05/06 10:56 Tomáš Šedivec
Metodický pokyn k řízení záměru (projektu) IT/ICT pro digitální zmocněnce Ústředními správní úřady 2022/05/05 11:10 Tomáš Šedivec
Slovník pojmů eGovernmentu 2022/05/04 14:24 Tomáš Šedivec
Univerzální kontaktní místo 2022/05/04 14:22 Tomáš Šedivec
CzechPOINT 2022/05/04 14:03 Tomáš Šedivec
Implementace povinností dle zákona o právu na digitální služby 2022/05/04 11:56 Tomáš Šedivec
Předávání obsahu datového fondu 2022/04/29 14:05 Tomáš Šedivec
Současný a cílový stav řízení ICT VS ČR 2022/04/14 09:16 Tomáš Šedivec
Elektronické úkony a doručování 2022/03/28 15:31 Tomáš Šedivec
Informační systém datových schránek 2022/03/28 15:29 Tomáš Šedivec
Osvědčení o digitálním úkonu 2022/03/28 15:26 Tomáš Šedivec
aisp test kratky   Tomáš Šedivec
aisp test dlouhy   Tomáš Šedivec
Výsledky studie federace portálů veřejné správy 2022/02/24 12:53 Tomáš Šedivec
Portály veřejné správy a soukromoprávních uživatelů údajů 2022/02/22 12:02 Tomáš Šedivec
RACI matice osob zodpovědných za vyplnění formuláře žádosti o stanovisko OHA 2022/01/13 10:14 Tomáš Šedivec
Politika souborů cookies 2021/12/03 14:21 Tomáš Šedivec
tezaurus 2021/11/12 09:03 Tomáš Šedivec
Rychlá navigace 2021/11/02 15:37 Tomáš Šedivec
Total cost of ownership (Celkové náklady vlastnictví) 2021/10/27 12:14 Tomáš Šedivec
ztotoznovani   Tomáš Šedivec
Metodické doporučení ke ztotožňování fyzických osob u SPUÚ 2021/10/27 10:47 Tomáš Šedivec
Anti Vendor lock-in - Nevýhodná ujednání ve smlouvách na dodávku ICT produktů 2021/10/22 14:29 Tomáš Šedivec

Přehled změn dle data

 • TESTTomáš Šedivec 2023/04/26 11:40
 • Informační koncepce ČR [UŽIVATELSKY PŘÍVĚTIVÉ A EFEKTIVNÍ DIGITÁLNÍ SLUŽBY PRO OBČANY A FIRMY] — Tomáš Šedivec 2023/03/20 15:07
 • Státní právnická osoba [Rozdíly mezi vymezením státní právnické osoby a vymezením povinného subjektu podle posledního odstavce čl. II. usnesení vlády č. 86] — Tomáš Šedivec 2023/03/17 12:41
 • Videonávody pro centrální místo služeb ↷ Odkaz upraven z důvodu přesunutí — Tomáš Šedivec 2023/02/17 10:44
 • nakit_video_cms4 ↷ Stránka přesunuta a přejmenována z 'playgroud:nakit_video_cms4' do 'znalostni_baze:evk_cms_2fauthisac001' — Tomáš Šedivec 2023/02/17 10:44
 • nakit_video_cms1 ↷ Stránka přesunuta a přejmenována z 'playgroud:nakit_video_cms1' do 'znalostni_baze:evk_cms2_maleobceextranet002' — Tomáš Šedivec 2023/02/17 10:44
 • nakit_video_cms3 ↷ Stránka přesunuta a přejmenována z 'playgroud:nakit_video_cms3' do 'znalostni_baze:evk_cms2_maleobceextranet003' — Tomáš Šedivec 2023/02/17 10:44
 • nakit_video_cms2 ↷ Stránka přesunuta a přejmenována z 'playgroud:nakit_video_cms2' do 'znalostni_baze:evk_cms2_maleobceextranet001' — Tomáš Šedivec 2023/02/17 10:44
 • seznam_projektu_86 ↷ Stránka přesunuta z 'schvalovani:seznam_projektu_86' do 'uvod_schvalovani:seznam_projektu_86' — Tomáš Šedivec 2022/12/16 12:33
 • seznam_zameru vytvořeno — Tomáš Šedivec 2022/10/27 11:43
 • test2 odstraněno — Tomáš Šedivec 2022/10/27 11:39
 • aisp_test_kratky ↷ Stránka přesunuta a přejmenována z 'playgroud:aisp_test_kratky' do 'znalostni_baze:aisp_navod_kratky' — Tomáš Šedivec 2022/03/18 08:50
 • aisp_test_dlouhy ↷ Stránka přesunuta a přejmenována z 'playgroud:aisp_test_dlouhy' do 'znalostni_baze:aisp_navod_plny' — Tomáš Šedivec 2022/03/18 08:50
 • tezaurusTomáš Šedivec 2021/11/12 09:03
Vložte svůj komentář: