Překlady této stránky:

Changelog

Přehled změn v tabulce

StránkaDatumUživatel
Tabulky pro uvedení IK do souladu s IKČR 2021/07/23 11:48 Tomáš Šedivec
Informační koncepce ČR 2021/07/21 12:22 Martin Rod
Výstupy z jednání pracovních skupin, prezentace a výsledky připomínkových řízení 2021/07/12 16:39 Tomáš Šedivec
tezaurus 2021/07/01 14:42 Tomáš Šedivec
Komunikační infrastruktura veřejné správy 2021/06/28 14:25 Tomáš Šedivec
Kontext eGSB/ISSS 2021/06/28 14:17 Tomáš Šedivec
Globální architektura propojeného datového fondu 2021/06/16 15:32 Tomáš Šedivec
Příručka‌ ‌plánování‌ ‌digitalizace‌ ‌služeb‌ ‌veřejné‌ ‌správy‌ ‌ČR‌ 2021/06/16 08:36 Tomáš Šedivec
start   Tomáš Šedivec
Centrální sdílené služby, tematické oblasti a funkční celky 2021/06/11 15:10 Tomáš Šedivec
Rozšiřující znalostní báze Architektury eGovernmentu ČR 2021/06/11 15:04 Tomáš Šedivec
Historie digitalizace služeb 2021/06/11 15:00 Tomáš Šedivec
Národní identitní autorita 2021/06/09 09:37 Tomáš Šedivec
Pokyny a techniky pro tvorbu architektury 2021/06/07 09:31 Martin Rod
Rychlá navigace 2021/06/04 15:48 Tomáš Šedivec
Informace ke schvalování projektů eGovernmentu 2021/06/02 07:56 Tomáš Šedivec
Národní architektonický plán 2021/06/01 14:28 Tomáš Šedivec
Evidence jiných fyzických osob 2021/06/01 10:13 Tomáš Šedivec
Současný a cílový stav řízení ICT VS ČR 2021/06/01 09:22 Tomáš Šedivec
Osnova vzorové informační koncepce OVS 2021/05/31 15:35 Tomáš Šedivec
Agendový model veřejné správy 2021/05/31 15:32 Tomáš Šedivec
Úvod 2021/05/31 15:32 Tomáš Šedivec
Architektonická vize eGovernmentu ČR 2021/05/31 15:32 Tomáš Šedivec
Veřejný datový fond 2021/05/31 15:32 Tomáš Šedivec
Architektura úřadu v kontextu veřejné správy a jejích vrstvách architektury 2021/05/31 15:32 Tomáš Šedivec
Modely Národního architektonického plánu 2021/05/31 13:00 Tomáš Šedivec
Integrovaná Telekomunikační Síť 2021/05/31 12:42 Tomáš Šedivec
Portály veřejné správy a soukromoprávních uživatelů údajů 2021/05/28 12:12 Tomáš Šedivec
TEST 2021/05/28 10:12 Tomáš Šedivec
test5   Tomáš Šedivec
vazby   Tomáš Šedivec
pozice stranek vazby 2021/05/28 10:10 Tomáš Šedivec
isvs4   Tomáš Šedivec
seznam isvs4 2021/05/28 10:10 Tomáš Šedivec
isvs3   Tomáš Šedivec
seznam isvs3 2021/05/28 10:10 Tomáš Šedivec
isvs2   Tomáš Šedivec
seznam isvs2 2021/05/28 10:10 Tomáš Šedivec
isvs   Tomáš Šedivec
seznam isvs1 2021/05/28 10:10 Tomáš Šedivec
znb   Tomáš Šedivec
nia   Tomáš Šedivec
Klíčové oblasti architektury eGovernmentu 2021/05/20 12:44 Tomáš Šedivec
Splnění zákonných povinností 2021/05/11 16:31 Tomáš Šedivec
Uvítání a obsah webu 2021/05/10 15:49 Tomáš Šedivec
Rychlá navigace 2021/05/07 15:39 Tomáš Šedivec
Evidence subjektů 2021/05/06 17:37 Tomáš Šedivec
Způsoby využívání sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí jednotlivými úřady 2021/04/30 12:53 Tomáš Šedivec
uvod2   Tomáš Šedivec
Popis sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí veřejné správy ČR 2021/04/30 11:42 Tomáš Šedivec
Pseudonymizace subjektů v datovém fondu úřadu 2021/04/30 11:18 Tomáš Šedivec
Integrace informačních systémů 2021/04/30 11:17 Tomáš Šedivec
Univerzální kontaktní místo 2021/04/30 11:16 Tomáš Šedivec
Portál občana a portál veřejné správy 2021/04/30 11:16 Tomáš Šedivec
Prostorová data a služby nad prostorovými daty 2021/04/30 11:16 Tomáš Šedivec
Referenční rozhraní veřejné správy 2021/04/30 11:16 Tomáš Šedivec
eGovernment cloud 2021/04/30 11:15 Tomáš Šedivec
Metody řízení ICT veřejné správy ČR 2021/04/30 11:14 Tomáš Šedivec
Informační systém základních registrů 2021/04/30 11:14 Tomáš Šedivec
Seznam agend veřejné správy 2021/04/30 11:12 Tomáš Šedivec
Základní registry 2021/04/30 11:11 Tomáš Šedivec
Rizika a jejich řízení 2021/04/30 11:10 Tomáš Šedivec
Editorské agendové informační systémy 2021/04/30 11:10 Tomáš Šedivec
Registr obyvatel 2021/04/30 11:10 Tomáš Šedivec
CzechPOINT 2021/04/30 11:10 Tomáš Šedivec
Registr osob 2021/04/30 11:10 Tomáš Šedivec
Informační systém Evidence obyvatel 2021/04/30 11:08 Tomáš Šedivec
Systémové a uživatelské notifikace, hlavní principy a rozdíly 2021/04/30 11:08 Tomáš Šedivec
Způsoby získání referenčních údajů ze ZR 2021/04/30 11:08 Tomáš Šedivec
Referenční údaje 2021/04/30 11:07 Tomáš Šedivec
Formulářový agendový informační systém 2021/04/30 11:07 Tomáš Šedivec
Národní architektonický rámec 2021/04/30 11:07 Tomáš Šedivec
Katalog služeb veřejné správy 2021/04/30 11:06 Tomáš Šedivec
eGovernment On-Line Service Bus / Informační systém sdílené služby 2021/04/30 11:06 Tomáš Šedivec
Registr práv a povinností 2021/04/30 11:05 Tomáš Šedivec
Seznam záměrů Digitálního Česka 2021/04/30 11:05 Tomáš Šedivec
Klasifikace modelů a pohledů NA VS ČR 2021/04/30 11:05 Tomáš Šedivec
Atributy modelů, pohledů a prvků 2021/04/30 11:05 Tomáš Šedivec
Metodika pro evidenci služeb VS, jejich úkonů a plánu digitalizace 2021/04/30 11:04 Tomáš Šedivec
Klíčové zákony týkající se eGovernmentu 2021/04/30 11:04 Tomáš Šedivec
Funkční celek 2021/04/30 11:03 Tomáš Šedivec
Národní architektonický plán 2021/04/30 11:02 Tomáš Šedivec
Příručka pro řízení organizačních změn roku 2020 (OCM) 2021/04/30 11:02 Tomáš Šedivec
Seznam digitálních zmocněnců 2021/04/30 11:02 Tomáš Šedivec
Metody řízení ICT veřejné správy ČR 2021/04/30 11:01 Tomáš Šedivec
Cizinecký informační systém 2021/04/30 11:01 Tomáš Šedivec
Metodický pokyn k řízení záměru (projektu) IT/ICT pro digitální zmocněnce Ústředními správní úřady 2021/04/30 11:00 Tomáš Šedivec
Co je a co není ISVS 2021/04/30 10:56 Tomáš Šedivec
IMAPS - Model hodnocení dosažené úrovně interoperability veřejné služby 2021/04/30 10:56 Tomáš Šedivec
Legislativní praxe v užívání pojmů „veřejná moc“, „veřejná správa“ a „působnost“ ve veřejnoprávních předpisech 2021/04/30 10:56 Tomáš Šedivec
NAP: Celky podle vrstev a využití 2021/04/30 10:55 Tomáš Šedivec
Národní architektonický rámec 2021/04/30 10:55 Tomáš Šedivec
Registr územní identifikace adres a nemovitostí 2021/04/30 10:54 Tomáš Šedivec
Stavební blok 2021/04/30 10:52 Tomáš Šedivec
Slovník pojmů eGovernmentu 2021/04/30 10:50 Tomáš Šedivec
Centrální nákupy státu ICT produktů 2021/04/30 10:49 Tomáš Šedivec
Úplné elektronické podání 2021/04/30 10:41 Tomáš Šedivec
Systémy správy dokumentů 2021/04/30 10:38 Tomáš Šedivec
Sdílené statistické, analytické a výkaznické systémy 2021/04/30 10:36 Tomáš Šedivec
Sdílené provozní informační systémy 2021/04/30 10:28 Tomáš Šedivec

Přehled změn dle data

 • tezaurusTomáš Šedivec 2021/07/01 14:42
 • Rychlá navigace stará verze byla obnovena (2021/03/11 09:53) — Tomáš Šedivec 2021/06/04 15:48
 • Portály veřejné správy a soukromoprávních uživatelů údajů rozlišení vyřízení podání v portálu a v AIS včetně vazeb - nový diagram — Tomáš Šedivec 2021/05/28 12:12
 • TESTTomáš Šedivec 2021/05/28 10:12
 • test5 odstraněno — Tomáš Šedivec 2021/05/28 10:11
 • vazby ↷ Stránka přejmenována z 'playgroud:vazby' na 'playgroud:pozice_stranek_vazby' — Tomáš Šedivec 2021/05/28 10:10
 • pozice_stranek_vazby ↷ Stránka přejmenována z 'playgroud:vazby' na 'playgroud:pozice_stranek_vazby' — Tomáš Šedivec 2021/05/28 10:10
 • isvs4 ↷ Stránka přejmenována z 'playgroud:isvs4' na 'playgroud:seznam_isvs4' — Tomáš Šedivec 2021/04/23 15:51
 • seznam_isvs4 ↷ Stránka přejmenována z 'playgroud:isvs4' na 'playgroud:seznam_isvs4' — Tomáš Šedivec 2021/05/28 10:10
 • isvs3 ↷ Stránka přejmenována z 'playgroud:isvs3' na 'playgroud:seznam_isvs3' — Tomáš Šedivec 2021/04/23 15:51
 • seznam_isvs3 ↷ Stránka přejmenována z 'playgroud:isvs3' na 'playgroud:seznam_isvs3' — Tomáš Šedivec 2021/05/28 10:10
 • isvs2 ↷ Stránka přejmenována z 'playgroud:isvs2' na 'playgroud:seznam_isvs2' — Tomáš Šedivec 2021/05/28 10:10
 • seznam_isvs2 ↷ Stránka přejmenována z 'playgroud:isvs2' na 'playgroud:seznam_isvs2' — Tomáš Šedivec 2021/05/28 10:10
 • isvs ↷ Stránka přejmenována z 'playgroud:isvs' na 'playgroud:seznam_isvs1' — Tomáš Šedivec 2021/04/23 15:50
 • seznam_isvs1 ↷ Stránka přejmenována z 'playgroud:isvs' na 'playgroud:seznam_isvs1' — Tomáš Šedivec 2021/05/28 10:10
 • znb odstraněno — Tomáš Šedivec 2021/05/28 10:07
 • nia ↷ Stránka přejmenována z 'playgroud:nia' na 'playgroud:test5' — Tomáš Šedivec 2021/05/28 10:06
Vložte svůj komentář: