Překlady této stránky:

Changelog

Přehled změn v tabulce

StránkaDatumUživatel
Výstupy z jednání pracovních skupin, prezentace a výsledky připomínkových řízení 2022/05/27 13:56 Tomáš Šedivec
Podrobný návod na přihlášení do AIS RPP Působnostní 2022/05/19 10:57 Tomáš Šedivec
Vzorové žádosti a formuláře z procesu posuzování ICT projektů/záměrů OHA 2022/05/15 18:20 Tomáš Šedivec
Seznam digitálních zmocněnců 2022/05/13 08:49 Tomáš Šedivec
Agendy veřejné správy 2022/05/12 07:52 Tomáš Šedivec
Příručka‌ ‌plánování‌ ‌digitalizace‌ ‌služeb‌ ‌veřejné‌ ‌správy‌ ‌ČR‌ 2022/05/09 08:33 Tomáš Šedivec
Integrovaná Telekomunikační Síť 2022/05/06 14:18 Tomáš Šedivec
Otevřený zdrojový kód 2022/05/06 10:56 Tomáš Šedivec
Metodický pokyn k řízení záměru (projektu) IT/ICT pro digitální zmocněnce Ústředními správní úřady 2022/05/05 11:10 Tomáš Šedivec
Informace ke schvalování projektů eGovernmentu 2022/05/05 11:10 Tomáš Šedivec
Klíčové oblasti architektury eGovernmentu 2022/05/05 11:05 Tomáš Šedivec
Uvítání a obsah webu 2022/05/05 11:05 Tomáš Šedivec
Slovník pojmů eGovernmentu 2022/05/04 14:24 Tomáš Šedivec
Univerzální kontaktní místo 2022/05/04 14:22 Tomáš Šedivec
Evidence subjektů 2022/05/04 14:19 Tomáš Šedivec
CzechPOINT 2022/05/04 14:03 Tomáš Šedivec
Implementace povinností dle zákona o právu na digitální služby 2022/05/04 11:56 Tomáš Šedivec
Národní identitní autorita 2022/05/03 15:51 Tomáš Šedivec
Předávání obsahu datového fondu 2022/04/29 14:05 Tomáš Šedivec
Rozšiřující znalostní báze Architektury eGovernmentu ČR 2022/04/20 08:39 Tomáš Šedivec
Podrobný návod oznámení výkonu agendy orgánem veřejné moci 2022/04/19 08:22 Tomáš Šedivec
Současný a cílový stav řízení ICT VS ČR 2022/04/14 09:16 Tomáš Šedivec
Návod na editaci údajů o informačních systémech veřejné správy v Katalogu ISVS 2022/04/05 17:45 Tomáš Šedivec
Elektronické úkony a doručování 2022/03/28 15:31 Tomáš Šedivec
Informační systém datových schránek 2022/03/28 15:29 Tomáš Šedivec
Osvědčení o digitálním úkonu 2022/03/28 15:26 Tomáš Šedivec
Stručný návod na přihlášení do AIS RPP Působnostní 2022/03/18 08:50 Tomáš Šedivec
aisp test kratky   Tomáš Šedivec
aisp test dlouhy   Tomáš Šedivec
Katalog služeb veřejné správy 2022/03/08 14:24 Tomáš Šedivec
eGovernment cloud 2022/03/04 10:04 martin.rod
Výsledky studie federace portálů veřejné správy 2022/02/24 12:53 Tomáš Šedivec
Portály veřejné správy a soukromoprávních uživatelů údajů 2022/02/22 12:02 Tomáš Šedivec
Informační systém základních registrů 2022/02/10 09:18 Tomáš Šedivec
Kontext eGSB/ISSS 2022/02/02 10:51 Tomáš Šedivec
Benchmark veřejné správy 2022/01/21 08:55 martin.rod
RACI matice osob zodpovědných za vyplnění formuláře žádosti o stanovisko OHA 2022/01/13 10:14 Tomáš Šedivec
Stručná metodika efektivního modelování 2022/01/11 14:19 Tomáš Šedivec
Komunikační infrastruktura veřejné správy 2022/01/06 16:13 Tomáš Šedivec
Politika souborů cookies 2021/12/03 14:21 Tomáš Šedivec
tezaurus 2021/11/12 09:03 Tomáš Šedivec
Rychlá navigace 2021/11/02 15:37 Tomáš Šedivec
Total cost of ownership (Celkové náklady vlastnictví) 2021/10/27 12:14 Tomáš Šedivec
ztotoznovani   Tomáš Šedivec
Metodické doporučení ke ztotožňování fyzických osob u SPUÚ 2021/10/27 10:47 Tomáš Šedivec
Anti Vendor lock-in - Nevýhodná ujednání ve smlouvách na dodávku ICT produktů 2021/10/22 14:29 Tomáš Šedivec
Často kladené dotazy (FAQ) 2021/10/22 13:33 Tomáš Šedivec
eGovernment On-Line Service Bus / Informační systém sdílené služby 2021/10/22 12:45 Tomáš Šedivec
Dekompozice informačních systémů 2021/10/12 12:23 Tomáš Šedivec
chat   Tomáš Šedivec
Splnění zákonných povinností orgánu veřejné správy podle zákona o informačních systémech veřejné správy 2021/10/06 11:26 Tomáš Šedivec
benchmarkverejnespravy   Tomáš Šedivec
ik tabulka   Tomáš Šedivec
TEST 2021/09/08 14:29 Tomáš Šedivec
Veřejný datový fond 2021/09/06 09:01 Tomáš Šedivec
vdf   Tomáš Šedivec
Sdílení údajů veřejné správy ČR 2021/09/03 15:03 Tomáš Šedivec
Otevřená data 2021/09/03 14:42 Tomáš Šedivec
Předpoklady a východiska řízení ICT OVS 2021/09/03 10:56 Tomáš Šedivec
Přístupnost informací 2021/09/03 10:43 Tomáš Šedivec
Bezpečnost elektronické identity 2021/08/31 10:50 Tomáš Šedivec
Bankovní identita 2021/08/31 10:31 Tomáš Šedivec
MojeID 2021/08/31 10:29 Tomáš Šedivec
I.CA 2021/08/31 10:25 Tomáš Šedivec
NIA ID 2021/08/31 10:21 Tomáš Šedivec
Mobilní klíč eGovernmentu 2021/08/31 10:18 Tomáš Šedivec
eObčanka 2021/08/31 10:17 Tomáš Šedivec
pozice stranek vazby 2021/08/17 09:04 Tomáš Šedivec
Obecná diskuze na témata eGovernmentu 2021/08/17 08:57 Tomáš Šedivec
Pravidla diskuze na webu 2021/08/04 15:57 Tomáš Šedivec
Globální architektura propojeného datového fondu 2021/07/29 16:52 Tomáš Šedivec
Architektura úřadu v kontextu veřejné správy a jejích vrstvách architektury 2021/07/29 16:51 Tomáš Šedivec
Připojování Metropolitních sítí do CMS 2021/07/29 11:14 Tomáš Šedivec
Registr obyvatel 2021/07/29 09:36 Tomáš Šedivec
Tabulky pro uvedení IK do souladu s IKČR 2021/07/23 11:48 Tomáš Šedivec
Informační koncepce ČR 2021/07/21 12:22 martin.rod
start   Tomáš Šedivec
Centrální sdílené služby, tematické oblasti a funkční celky 2021/06/11 15:10 Tomáš Šedivec
Historie digitalizace služeb 2021/06/11 15:00 Tomáš Šedivec
Pokyny a techniky pro tvorbu architektury 2021/06/07 09:31 martin.rod
Rychlá navigace 2021/06/04 15:48 Tomáš Šedivec
Národní architektonický plán 2021/06/01 14:28 Tomáš Šedivec
Evidence jiných fyzických osob 2021/06/01 10:13 Tomáš Šedivec
Osnova vzorové informační koncepce OVS 2021/05/31 15:35 Tomáš Šedivec
Agendový model veřejné správy 2021/05/31 15:32 Tomáš Šedivec
Úvod 2021/05/31 15:32 Tomáš Šedivec
Architektonická vize eGovernmentu ČR 2021/05/31 15:32 Tomáš Šedivec
Modely Národního architektonického plánu 2021/05/31 13:00 Tomáš Šedivec
test5   Tomáš Šedivec
vazby   Tomáš Šedivec
seznam isvs4 2021/05/28 10:10 Tomáš Šedivec
seznam isvs3 2021/05/28 10:10 Tomáš Šedivec
isvs2   Tomáš Šedivec
seznam isvs2 2021/05/28 10:10 Tomáš Šedivec
seznam isvs1 2021/05/28 10:10 Tomáš Šedivec
znb   Tomáš Šedivec
nia   Tomáš Šedivec
Způsoby využívání sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí jednotlivými úřady 2021/04/30 12:53 Tomáš Šedivec
uvod2   Tomáš Šedivec
Popis sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí veřejné správy ČR 2021/04/30 11:42 Tomáš Šedivec

Přehled změn dle data

 • Stručný návod na přihlášení do AIS RPP Působnostní ↷ Odkaz upraven z důvodu přesunutí — Tomáš Šedivec 2022/03/18 08:50
 • aisp_test_kratky ↷ Stránka přesunuta a přejmenována z 'playgroud:aisp_test_kratky' do 'znalostni_baze:aisp_navod_kratky' — Tomáš Šedivec 2022/03/18 08:50
 • aisp_test_dlouhy ↷ Stránka přesunuta a přejmenována z 'playgroud:aisp_test_dlouhy' do 'znalostni_baze:aisp_navod_plny' — Tomáš Šedivec 2022/03/18 08:50
 • tezaurusTomáš Šedivec 2021/11/12 09:03
 • benchmarkverejnespravy ↷ Stránka přesunuta z 'nap:benchmarkverejnespravy' do 'znalostni_baze:benchmarkverejnespravy' — Tomáš Šedivec 2021/09/16 16:36
 • ik_tabulka odstraněno — Tomáš Šedivec 2021/09/16 08:20
 • TESTTomáš Šedivec 2021/09/08 14:29
 • Veřejný datový fond odkazy otevrena data — Tomáš Šedivec 2021/09/06 09:01
 • vdf odstraněno — Tomáš Šedivec 2021/09/06 08:47
 • Rychlá navigace stará verze byla obnovena (2021/03/11 09:53) — Tomáš Šedivec 2021/06/04 15:48
 • test5 odstraněno — Tomáš Šedivec 2021/05/28 10:11
 • vazby ↷ Stránka přejmenována z 'playgroud:vazby' na 'playgroud:pozice_stranek_vazby' — Tomáš Šedivec 2021/05/28 10:10
 • seznam_isvs4 ↷ Stránka přejmenována z 'playgroud:isvs4' na 'playgroud:seznam_isvs4' — Tomáš Šedivec 2021/05/28 10:10
 • seznam_isvs3 ↷ Stránka přejmenována z 'playgroud:isvs3' na 'playgroud:seznam_isvs3' — Tomáš Šedivec 2021/05/28 10:10
 • isvs2 ↷ Stránka přejmenována z 'playgroud:isvs2' na 'playgroud:seznam_isvs2' — Tomáš Šedivec 2021/05/28 10:10
 • seznam_isvs2 ↷ Stránka přejmenována z 'playgroud:isvs2' na 'playgroud:seznam_isvs2' — Tomáš Šedivec 2021/05/28 10:10
 • seznam_isvs1 ↷ Stránka přejmenována z 'playgroud:isvs' na 'playgroud:seznam_isvs1' — Tomáš Šedivec 2021/05/28 10:10
 • znb odstraněno — Tomáš Šedivec 2021/05/28 10:07
 • nia ↷ Stránka přejmenována z 'playgroud:nia' na 'playgroud:test5' — Tomáš Šedivec 2021/05/28 10:06
Vložte svůj komentář: