Překlady této stránky:

Changelog

Přehled změn v tabulce

StránkaDatumUživatel
Informační koncepce ČR2023/12/01 08:50Tomáš Šedivec
Portály veřejné správy a soukromoprávních uživatelů údajů2023/11/29 16:17Tomáš Šedivec
Systémy správy dokumentů2023/11/24 14:07Tomáš Šedivec
archivni formaty Tomáš Šedivec
Národní standard formátů pro archivaci2023/11/24 14:02Tomáš Šedivec
Dvoufaktorové ověření VPN – motivace, nastavení a používání2023/11/16 14:24Tomáš Šedivec
Mezistátní komunikace informačních systémů2023/11/16 11:44Tomáš Šedivec
mezistatni komunikace Tomáš Šedivec
Výstupy z jednání pracovních skupin, prezentace a výsledky připomínkových řízení2023/11/14 14:26Tomáš Šedivec
Extranet v CMS - Předávací protokol2023/11/09 14:17Tomáš Šedivec
Evidence údajů v agendě2023/11/01 11:07Šimon Trusina
Informace ke schvalování projektů eGovernmentu2023/10/27 13:51Tomáš Šedivec
Doporučení k zajištění splnění Pravidel, zásad a způsobu pořizování, správy a užívání programových prostředků2023/10/27 08:26Tomáš Šedivec
Návod na editaci údajů o informačních systémech veřejné správy v Katalogu ISVS2023/10/25 09:22Šimon Trusina
Pravidla, zásady a způsob pořizování, správy a užívání programových prostředků2023/10/19 09:10Tomáš Šedivec
Referenční rozhraní veřejné správy2023/10/13 09:58Tomáš Šedivec
Formulářový agendový informační systém2023/10/13 09:54Tomáš Šedivec
Vzorové žádosti a formuláře z procesu posuzování ICT projektů/záměrů OHA2023/10/12 14:55Tomáš Šedivec
Implementace povinností dle zákona o právu na digitální služby2023/10/04 16:18Tomáš Šedivec
Rozšiřující znalostní báze Architektury eGovernmentu ČR2023/10/04 14:36Tomáš Šedivec
Návod na doplnění služeb VS do agendy2023/09/26 14:59Šimon Trusina
Návod na vytvoření nové kategorie soukromoprávních uživatelů údajů (SPUÚ)2023/09/26 12:00Šimon Trusina
Seznam digitálních zmocněnců2023/09/17 14:29Tomáš Šedivec
Přístup do Extranetu vytvořeného v CMS2023/09/05 11:12Tomáš Šedivec
Total cost of ownership (Celkové náklady vlastnictví)2023/09/01 09:13Tomáš Šedivec
Metodika výpočtu TCO ICT služeb veřejné správy2023/09/01 09:07Tomáš Šedivec
metodika tco Tomáš Šedivec
tco Tomáš Šedivec
Rámec obsahu a výstupů architektur2023/08/16 15:03Tomáš Šedivec
Přehled právních norem se vztahem k informačním a komunikačním systémům2023/08/04 16:21Tomáš Šedivec
Zápis údajů o čísle dokladu do kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis2023/08/04 11:49Tomáš Šedivec
Katalog služeb veřejné správy2023/08/03 15:51Šimon Trusina
Klíčové oblasti architektury eGovernmentu2023/08/01 09:35Tomáš Šedivec
NIA ID2023/08/01 09:28Tomáš Šedivec
Národní identitní autorita2023/08/01 09:27Tomáš Šedivec
Mobilní klíč eGovernmentu2023/08/01 09:25Tomáš Šedivec
eObčanka2023/08/01 09:24Tomáš Šedivec
fyzicke prokazani totoznosti Tomáš Šedivec
Prokazování totožnosti s využitím fyzických dokladů totožnosti2023/07/27 14:13Tomáš Šedivec
statni po Tomáš Šedivec
Státní právnická osoba2023/07/27 14:09Tomáš Šedivec
platebni brany Tomáš Šedivec
Technická specifikace platební brány2023/07/27 14:09Tomáš Šedivec
Rizika a jejich řízení2023/07/27 13:17Tomáš Šedivec
Řízení na úrovni útvaru ICT OVS2023/07/27 13:14Tomáš Šedivec
Využívání datových schránek pro autentizaci uživatelů2023/07/27 13:07Tomáš Šedivec
Využívání oprávnění na údaje jiných informačních systémů2023/07/27 12:58Tomáš Šedivec
Uvítání a obsah webu2023/07/14 13:40Tomáš Šedivec
Osnova vzorové informační koncepce OVS2023/07/12 14:55Tomáš Šedivec
Přehled záměrů posuzovaných OHA dle UV862023/06/23 13:24Tomáš Šedivec
eGovernment On-Line Service Bus / Informační systém sdílené služby2023/06/05 10:58Tomáš Šedivec
Kontext eGSB/ISSS2023/06/05 09:03Tomáš Šedivec
Návod na změnu kategorie OVM2023/05/30 14:39Tomáš Šedivec
Návod na doplnění agendového informačního systému (AIS) do agendy2023/05/30 14:31Tomáš Šedivec
Extranet v CMS - Žádost o přístup2023/05/18 12:57Tomáš Šedivec
The Sharing and Reuse Framework for IT Solutions2023/05/09 13:47Tomáš Šedivec
TEST2023/04/26 11:40Tomáš Šedivec
Připojování Metropolitních sítí do CMS2023/04/20 11:31Tomáš Šedivec
Integrovaná Telekomunikační Síť2023/04/20 10:46Tomáš Šedivec
Komunikační infrastruktura veřejné správy2023/04/05 13:48Tomáš Šedivec
Zásady zpracování osobních údajů2023/04/05 08:36Tomáš Šedivec
Referenční modely a klasifikační rámce2023/04/03 20:36Tomáš Šedivec
Návod na vytvoření nové kategorie OVM2023/03/31 13:46Šimon Trusina
Oznámení výkonu agendy soukromoprávním uživatelem údajů (SPUÚ)2023/03/31 13:46Šimon Trusina
Návod na oznámení výkonu agendy orgánem veřejné moci (OVM) a na převod výkonu agendy mezi OVM2023/03/31 13:45Šimon Trusina
Udělení stanoviska správcem agendy poskytující údaje2023/03/31 13:44Šimon Trusina
Stručný návod na aktualizaci ohlášení využití veřejných údajů2023/03/31 13:42Šimon Trusina
Návod na ohlášení údajů agendy2023/03/31 13:40Šimon Trusina
Stručný návod na aktualizaci oprávnění na údaje2023/03/31 13:14Šimon Trusina
Stručný návod na ohlášení nové agendy2023/03/31 13:11Šimon Trusina
Stručný návod na přihlášení do AIS RPP Působnostní2023/03/31 13:08Šimon Trusina
Propojený datový fond2023/03/18 10:40Tomáš Šedivec
Řízení jednotlivých ICT řešení2023/03/07 13:24Tomáš Šedivec
Videonávody pro centrální místo služeb2023/02/17 10:44Tomáš Šedivec
nakit video cms4 Tomáš Šedivec
nakit video cms1 Tomáš Šedivec
nakit video cms3 Tomáš Šedivec
nakit video cms2 Tomáš Šedivec
Přístup do Centrálního místa služeb pro podřízené/zřizované organizace2023/02/07 10:39Tomáš Šedivec
Stručná metodika efektivního modelování2023/01/20 16:00Tomáš Šedivec
Jednotný identitní prostor veřejné správy2023/01/10 14:47Tomáš Šedivec
eGovernment cloud2023/01/06 16:49Tomáš Šedivec
Katalog cloud computingu2023/01/06 16:46Tomáš Šedivec
seznam projektu 86 Tomáš Šedivec
Evidence subjektů2022/12/15 11:31Tomáš Šedivec
Utlumování rodného čísla a jeho využívání ve veřejné správě2022/12/15 10:28Tomáš Šedivec
Národní architektonické dokumenty2022/12/07 13:28Tomáš Šedivec
Registr osob2022/11/29 23:12Tomáš Šedivec
Návod na provádění hromadných změn ve službách VS2022/11/16 09:55Šimon Trusina
PŘÍSPĚVEK NA VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY PRO OBCE2022/10/31 14:38Tomáš Šedivec
seznam zameru2022/10/27 11:43Tomáš Šedivec
test2 Tomáš Šedivec
Národní architektonický plán2022/10/05 08:38Tomáš Šedivec
Mandáty a zastupování v elektronické komunikaci2022/09/23 13:34Tomáš Šedivec
Práce s klientem veřejné správy na portálu2022/09/23 10:27Tomáš Šedivec
Benchmark veřejné správy2022/09/20 11:30Tomáš Šedivec
Postupy při tvorbě a hlášení metrik2022/08/31 12:43Tomáš Šedivec
Informační systém základních registrů2022/08/18 20:33Tomáš Šedivec
Metody řízení ICT veřejné správy ČR2022/07/13 11:16Tomáš Šedivec
Možné způsoby veřejného zadávání informačních systémů2022/06/28 15:28Tomáš Šedivec

Přehled změn dle data

 • Systémy správy dokumentů [Výběr a dlouhodobá archivace digitálních dat] — Tomáš Šedivec 2023/11/24 14:07
 • archivni_formaty ↷ Stránka přesunuta z 'playgroud:archivni_formaty' do 'znalostni_baze:archivni_formaty' — Tomáš Šedivec 2023/11/24 14:02
 • Národní standard formátů pro archivaci ↷ Stránka přesunuta z 'playgroud:archivni_formaty' do 'znalostni_baze:archivni_formaty' — Tomáš Šedivec 2023/11/24 14:02
 • mezistatni_komunikace ↷ Stránka přesunuta z 'playgroud:mezistatni_komunikace' do 'nap:mezistatni_komunikace' — Tomáš Šedivec 2023/11/15 10:34
 • metodika_tco ↷ Stránka přesunuta z 'playgroud:metodika_tco' do 'znalostni_baze:metodika_tco' — Tomáš Šedivec 2023/08/31 14:17
 • tco ↷ Stránka přejmenována z 'playgroud:tco' na 'playgroud:metodika_tco' — Tomáš Šedivec 2023/08/31 14:17
 • TESTTomáš Šedivec 2023/04/26 11:40
 • Videonávody pro centrální místo služeb ↷ Odkaz upraven z důvodu přesunutí — Tomáš Šedivec 2023/02/17 10:44
 • nakit_video_cms4 ↷ Stránka přesunuta a přejmenována z 'playgroud:nakit_video_cms4' do 'znalostni_baze:evk_cms_2fauthisac001' — Tomáš Šedivec 2023/02/17 10:44
 • nakit_video_cms1 ↷ Stránka přesunuta a přejmenována z 'playgroud:nakit_video_cms1' do 'znalostni_baze:evk_cms2_maleobceextranet002' — Tomáš Šedivec 2023/02/17 10:44
 • nakit_video_cms3 ↷ Stránka přesunuta a přejmenována z 'playgroud:nakit_video_cms3' do 'znalostni_baze:evk_cms2_maleobceextranet003' — Tomáš Šedivec 2023/02/17 10:44
 • nakit_video_cms2 ↷ Stránka přesunuta a přejmenována z 'playgroud:nakit_video_cms2' do 'znalostni_baze:evk_cms2_maleobceextranet001' — Tomáš Šedivec 2023/02/17 10:44
 • seznam_projektu_86 ↷ Stránka přesunuta z 'schvalovani:seznam_projektu_86' do 'uvod_schvalovani:seznam_projektu_86' — Tomáš Šedivec 2022/12/16 12:33
 • seznam_zameru vytvořeno — Tomáš Šedivec 2022/10/27 11:43
 • test2 odstraněno — Tomáš Šedivec 2022/10/27 11:39
Vložte svůj komentář: