Překlady této stránky:

Informační systém základních registrů

Informační systém základních registrů legislativně zakotvuje zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech. ISZR je informačním systémem veřejné správy, jehož prostřednictvím je zajišťováno sdílení dat mezi jednotlivými základními registry navzájem, základními registry a agendovými informačními systémy a agendovými informačními systémy navzájem, správa oprávnění přístupu k datům a další činnosti.

ISZR se skládá ze dvou základních rozhraní:

Rozhraní Hlavní uživatelé Popis funkčnosti
Služby vnitřního rozhraní Pouze ISZR vůči základním registrům Vnitřní služby, které může využívat pouze ISZR pro získávání a dereferenci údajů z jednotlivých základních registrů
Služby vnějšího rozhraní Agendové informační systémy Služby umožňující využívání údajů ze základních registrů a editorů základních registrů

Prostřednictvím ISZR se zejména realizuje:

 • Přístup k údajům vedeným v základních registrech
 • Služby reklamace, zpochybnění, notifikace, aktualizace údajů ze základních registrů
 • Zápis a změny údajů do základních registrů
 • Překlad agendových identifikátorů fyzických osob
 • Zabezpečení dodržování oprávnění zapsaných v Registru práv a povinností

Aby se mohli uživatelé připojit k základním registrům, postupují podle níže uvedené tabulky:

Uživatel Cesta Zajišťuje
Subjekt práva nemůže přímo přistoupit, zprostředkovaně skrze portál občana nebo univerzální kontaktní místa a výpisy z něj Portál občana, kontaktní místa veřejné správy či FAIS (zaslání žádosti přes datovou schránku) prostřednictvím publikovaných formulářů. Je zajištěn výpis údajů a reklamace údajů. Získané údaje mohou být využity ve formulářích jiného správce formulářů OVM.
Orgán veřejné moci svým Agendovým informačním systémem zajistí Správa základních registrů po splnění podmínek
Orgán veřejné moci Agendovým informačním systémem jiného správce zajistí správce daného AISu
Orgán veřejné moci přes rozhraní CzechPOINT@office zajistí MV ČR, správce CzechPOINT@office v součinnosti s lokálním administrátorem
Soukromoprávní uživatel údajů Agendovým informačním systémem vybudovaným OVM zajistí OVM, které spravuje příslušný AIS
Soukromoprávní uživatel údajů Soukromoprávní systém pro využívání údajů Zajistí SPUÚ, které je oprávněné takový systém provozovat

Pro připojení agendových informačních systémů k základním registrům musejí být splněny některé základní podmínky, které stanovuje Správa základních registrů svou provozní dokumentací ISZR. A to zejména:

 1. Správce AIS musí mít svůj IS ohlášen v rejstříku ISVS v Registru práv a povinností
 2. Musí mít v RPP ohlášenu působnost v agendě, kterou (které) tímto AISem bude vykonávat pro příslušné OVM
 3. Správce AIS musí v RPP uvést, která OVM/SPUÚ mohou přes jeho AIS přistupovat k ZR nebo jiným AIS.
 4. AIS musí být připojen na příslušný přístupový bod (KIVS nebo internet). Způsob a proces připojení AIS na KIVS je mimo oblast systému ZR
 5. AIS musí být certifikován pro přístup k eGON rozhraní. Certifikace je proces v kompetenci SZR. V rámci tohoto procesu je vymezena působnost AIS – agenda., agendové role a OVM Tento proces je popsán v samostatném dokumentu dostupném na webu SZR.
 6. AIS musí mít vydán elektronický klientský certifikát. Vydání klientského certifikátu je poslední krok v procesu certifikace AIS, který provádí SZR
 7. AIS musí mít v rámci RAZR (Registrační autorita ZR) dle bezpečnostního profilu povolen přístup ke konkrétním eGON službám. Oprávnění k jednotlivým údajům je definováno na základě kombinace OVM / agenda / agendová role, a vyplývá z informací v RPP
 8. Musí mít ve svém AIS implementována volání služeb ISZR, respektive, musí být schopen řádně volat, konzumovat a využívat webové služby vnějšího rozhraní ISZR dle provozní dokumentace ISZR

Vždy aktuální seznam eGON služeb je dostupný na stránkách SZR Katalog eGON služeb. Zde uvedený seznam je platný ke konci ledna 2022.

Jednotlivé eGON služby jsou rozdělený do hlavních kategorií:

 1. Služby založené základních registrech
  1. Služby založené na ROB
  2. Služby založené na ROS
  3. Služby založené na RUIAN
  4. Služby založené na RPP
  5. Služby založené na ORG
  6. Služby založené na ISZR
 2. Služby založené na AIS - tzv. kompozitní služby

Mimo výše zmíněné kategorie existují speciální popisné dokumenty pro specifické sady služeb

Kategorie Podrobný popis služby Verze Datum poslední aktualizace
Služby založené na ROB  E01 - robVlozObyvatele.pdf (920,58 KB) 01.00 1. 7. 2016
 E02 - robZmenObyvatele.pdf (924,89 KB) 01.00 1. 7. 2016 
 E03 - robCtiAifo.pdf (482,86 KB) 01.02 12. 12. 2016
 E04 - robAutentizace.pdf (825,48 KB) 01.00 25. 12. 2016
 E05 - robCtiPodleUdaju.pdf1.13 MB 01.03 24. 4. 2017
 E06 - robVymazObyvatele.pdf (872,15 KB) 01.00 25. 12. 2016
 E07_robCtiZmeny.pdf446.98 KB 01.02 13. 12. 2021
 E08 - robCtiHromadneAIFO.pdf (849,33 KB) 01.00 1. 7. 2016
 E15 - robCtiEditora.pdf (424,38 KB) 01.02 13.12. 2016
 E102 - robPoskytnutiJineOsobe.pdf (922,00 KB)  01.00 26. 12. 2016
 E103_robCtiZmenyZaloz.pdf498.92 KB 01.01 13. 12. 2021
 E154_robVypisVyuzitiPoskytnuti.pdf547.32 KB 01.01 12. 12. 2021
 E183 - robOverHromadneAIFO.pdf1.20 MB 01.03 26. 11. 2019
 E274_robVlozObyvatele2.pdf572.85 KB 01.00 12. 12. 2021
 E275_robZmenObyvatele2.pdf579.48 KB 01.00 12. 12. 2021
 E276_robCtiAifo2.pdf506.00 KB 01.00 12. 12. 2021
 E277_robCtiHromadneAifo2.pdf520.35 KB 01.00 12. 12. 2021
 E278_robCtiPodleUdaju2.pdf552.79 KB 01.00 12. 12. 2021
 E279_robOverHromadneAifo2.pdf482.79 KB 01.00 12. 12. 2021 
Služby založené na ROS  E16_rosPridelIco.pdf1.21 MB 01.01 22. 8. 2019
 E17 - rosPridelIcp.pdf (822,01 KB) 01.00 1. 7. 2016
 E18 - rosVlozOsobu.pdf585.81 KB 02.01 15. 3. 2021
 E19 - rosZmenOsobu.pdf541.42 KB 02.01 15. 3. 2021
 E20 - rosCtiIco.pdf543.96 KB 02.04 15. 3. 2021
 E21 - rosCtiAifo.pdf551.17 KB 02.03 15. 3. 2021
 E22 - rosCtiPodleUdaju.pdf542.34 KB 02.03 15. 3. 2021
 E23 - rosZapisDatovouSchranku.pdf (800,12 KB) 01.00 1. 7. 2016
 E24 - rosVymazOsobu.pdf (402,13 KB) 01.00 1. 7. 2016
 E25 - rosVlozProvozovnu.pdf (811,46 KB) 01.00 1. 7. 2016 
 E26 - rosZmenProvozovnu.pdf (718,73 KB) 01.00 27. 12. 2016
 E27 - rosVymazProvozovnu.pdf (795,31 KB) 01.00 1. 7. 2016
 E28 - rosCtiZmeny.pdf524.10 KB 01.01 27. 11. 2020
 E29 - rosCtiSeznamIco.pdf549.07 KB 02.03 15. 3. 2021
 E31 - rosCtiSeznamEditoru.pdf448.45 KB 01.01 15. 3. 2021  
 E253 -_rosVlozOsobu2.pdf455.83 KB 01.00 5. 11. 2020
 E254 - rosZmenOsobu2.pdf434.40 KB 01.00 5. 11. 2020 
 E255 - rosZapisPravniStav2.pdf402.33 KB 01.00 5. 11. 2020 
 E256 - rosCtiIco2.pdf477.69 KB 01.01 23. 11. 2021 
 E257_rosCtiAifo2.pdf456.26 KB 01.01 23. 11. 2021 
 E258_rosCtiSeznamIco2.pdf482.39 KB 01.01 23. 11. 2021 
 E259_rosCtiPodleUdaju2.pdf461.71 KB 01.00 5. 11. 2020 
 E93 - rosZapisPravniStav.pdf 540.83 KB 02.01 15. 3. 2021
 E273_rosZapisKontaktniUdaje.pdf457.46 KB 01.00 8. 11. 2021
Služby založené na RUIAN  E34a_ruianVyhledejPrvekAdresniMisto.pdf640.02 KB 01.05 10. 6. 2019
 E34c_ruianVyhledejPrvekCastObce.pdf623.60 KB 01.05 10. 6. 2019
 E34d_ruianVyhledejPrvekKatastralniUzemi.pdf627.47 KB 01.05 10. 6. 2019
 E34e_ruianVyhledejPrvekKraj.pdf622.58 KB 01.05 10. 6. 2019
 E34f_ruianVyhledejPrvekMomc.pdf631.53 KB 01.05 10. 6. 2019
 E34g_ruianVyhledejPrvekMop.pdf625.71 KB 01.05 10. 6. 2019
 E34h_ruianVyhledejPrvekObec.pdf623.71 KB 01.05 10. 6. 2019
 E34i_ruianVyhledejPrvekOkres.pdf625.67 KB 01.05 10. 6. 2019
 E34j_ruianVyhledejPrvekOrp.pdf620.01 KB 01.05 10. 6. 2019
 E34k_ruianVyhledejPrvekParcela.pdf628.56 KB 01.05 10. 6. 2019
 E34l_ruianVyhledejPrvekPou.pdf620.08 KB 01.05 10. 6. 2019
 E34m_ruianVyhledejPrvekRegionSoudrznosti.pdf629.57 KB 01.05 10. 6. 2019
 E34n_ruianVyhledejPrvekSpravniObvod.pdf627.13 KB  01.05 10. 6. 2019
 E34p_ruianVyhledejPrvekStavebniObjekt.pdf623.10 KB 01.05 10. 6. 2019
 E34q_ruianVyhledejPrvekUlice.pdf628.17 KB 01.05 10. 6. 2019
 E34r_ruianVyhledejPrvekVusc.pdf621.76 KB 01.05 10. 6. 2019
 E34s_ruianVyhledejPrvekZsj.pdf623.21 KB 01.05 10. 6. 2019
 E34t_ruianVyhledejPrvekVolebniOkrsek.pdf452.97 KB 04.04 10. 6. 2019
 E35a_ruianCtiPrvekAdresniMisto.pdf622.95 KB 01.02 19. 12. 2016
 E35c_ruianCtiPrvekCastObce.pdf627.39 KB 01.02 19. 12. 2016
 E35d_ruianCtiPrvekKatastralniUzemi.pdf639.13 KB 01.02 19. 12. 2016
 E35e_ruianCtiPrvekKraj.pdf631.26 KB 01.02 19. 12. 2016
 E35f_ruianCtiPrvekMomc.pdf707.82 KB 01.02 19. 12. 2016
 E35g_ruianCtiPrvekMop.pdf696.25 KB  01.02 19. 12. 2016
 E35h_ruianCtiPrvekObec.pdf637.47 KB 01.02 19. 12. 2016
 E35i_ruianCtiPrvekOkres.pdf623.37 KB  01.02 19. 12. 2016
 E35j_ruianCtiPrvekOrp.pdf623.67 KB  01.02 19. 12. 2016
 E35k_ruianCtiPrvekParcela.pdf626.70 KB 01.02 19. 12. 2016
 E35l_ruianCtiPrvekPou.pdf622.50 KB 01.02 19. 12. 2016
 E35m_ruianCtiPrvekRegionSoudrznosti.pdf628.46 KB 01.02 19. 12. 2016
 E35n_ruianCtiPrvekSpravniObvod.pdf624.26 KB 01.02 19. 12. 2016
 E35o_ruianCtiPrvekStat.pdf620.40 KB 01.02 19. 12. 2016
 E35p_ruianCtiPrvekStavebniObjekt.pdf630.32 KB 01.02 19. 12. 2016
 E35q_ruianCtiPrvekUlice.pdf626.11 KB 01.02 19. 12. 2016
 E35r_ruianCtiPrvekVusc.pdf622.21 KB  01.02 19. 12. 2016
 E35s_ruianCtiPrvekZsj.pdf627.67 KB 01.02 19. 12. 2016
 E35t_ruianCtiPrvekVolebniOkrsek.pdf458.40 KB 01.01 27. 12. 2017
 E36_ruianCtiAdresu.pdf449.54 KB 01.00 1. 7. 2016
 E37 - ruianVyhledejAdresu.pdf (429,02 KB) 01.00 1. 7. 2016
 E38 - ruianCtiSeznamZmen.pdf1.36 MB 01.03 21. 11. 2018
 E39 - ruianSouboryZmen.pdf (851,33 KB) 01.00 26. 12. 2016
 E40 - ruianSouboryDat.pdf (852,54 KB) 01.00 26. 12. 2016
 E249a_ruianVyhledejPrvekAdresniMisto2.pdf565.67 KB 01.00 9. 12. 2020
 E249c_ruianVyhledejPrvekCastObce2.pdf563.57 KB 01.00 9. 12. 2020
 E249d_ruianVyhledejPrvekKatastralniUzemi2.pdf567.30 KB 01.00 9. 12. 2020
 E249f_ruianVyhledejPrvekMomc2.pdf572.44 KB 01.00 9. 12. 2020
 E249g_ruianVyhledejPrvekObvodPrahy2.pdf562.95 KB 01.00 9. 12. 2020
 E249h_ruianVyhledejPrvekObec2.pdf565.13 KB 01.00 9. 12. 2020
 E249i_ruianVyhledejPrvekOkres2.pdf565.51 KB 01.00 9. 12. 2020
 E249j_ruianVyhledejPrvekOrp2.pdf558.52 KB 01.00 9. 12. 2020
 E249k_ruianVyhledejPrvekParcela2.pdf576.25 KB 01.00 9. 12. 2020
 E249l_ruianVyhledejPrvekPou2.pdf560.19 KB 01.00 9. 12. 2020
 E249m_ruianVyhledejPrvekRegionSoudrznosti2.pdf565.67 KB01.00 9. 12. 2020
 E249n_ruianVyhledejPrvekSpravniObvod2.pdf569.26 KB 01.00 9. 12. 2020
 E249p_ruianVyhledejPrvekStavebniObjekt2.pdf561.81 KB 01.00 9. 12. 2020
 E249q_ruianVyhledejPrvekUlice2.pdf567.40 KB 01.00 9. 12. 2020
 E249r_ruianVyhledejPrvekVusc2.pdf559.10 KB 01.00 9. 12. 2020
 E249s_ruianVyhledejPrvekZsj2.pdf562.00 KB 01.00 9. 12. 2020
 E249t_ruianVyhledejPrvekVolebniOkrsek2.pdf562.52 KB 01.00 9. 12. 2020
 E250a_ruianCtiPrvekAdresniMisto2.pdf620.25 KB 01.01 30. 11. 2021
 E250c_ruianCtiPrvekCastObce2.pdf564.44 KB 01.00 9. 12. 2020
 E250d_ruianCtiPrvekKatastralniUzemi2.pdf570.70 KB 01.00 9. 12. 2020
 E250f_ruianCtiPrvekMomc2.pdf575.15 KB 01.00 9. 12. 2020
 E250g_ruianCtiPrvekObvodPrahy2.pdf565.29 KB 01.00 9. 12. 2020
 E250h_ruianCtiPrvekObec2.pdf567.65 KB 01.00 9. 12. 2020
 E250i_ruianCtiPrvekOkres2.pdf561.75 KB 01.00  9. 12. 2020
 E250j_ruianCtiPrvekOrp2.pdf563.99 KB 01.00 9. 12. 2020
 E250k_ruianCtiPrvekParcela2.pdf621.62 KB 01.01 30. 11. 2021
 E250l_ruianCtiPrvekPou2.pdf563.40 KB 01.00 9. 12. 2020
 E250m_ruianCtiPrvekRegionSoudrznosti2.pdf567.68 KB 01.00 9. 12. 2020
 E250n_ruianCtiPrvekSpravniObvod2.pdf564.07 KB 01.00 9. 12. 2020
 E250o_ruianCtiPrvekStat2.pdf562.57 KB 01.00 9. 12. 2020
 E250p_ruianCtiPrvekStavebniObjekt2.pdf631.81 KB 01.01 30. 11. 2021
 E250q_ruianCtiPrvekUlice2.pdf564.79 KB 01.00 9. 12. 2020
 E250r_ruianCtiPrvekVusc2.pdf562.74 KB 01.00 9. 12. 2020
 E250s_ruianCtiPrvekZsj2.pdf566.17 KB 01.00 9. 12. 2020
 E250t_ruianCtiPrvekVolebniOkrsek2.pdf566.84 KB 01.00 9. 12. 2020
 E251_ruianCtiAdresu2.pdf429.23 KB 01.00 9. 12. 2020
 E170 - ruianVyhledejSeznamAMVO.pdf (730,20 KB) 04.02 27. 12. 2016
 E184 - ruianCtiSeznamAdres.pdf (797,00 KB) 01.01 27. 12. 2016
 E185 ruianCtiSeznamZmenAD.pdf1.01 MB 01.00 15. 9. 2019
 E281_ruianVyhledejUup.pdf560.79 KB 01.00  8. 11. 2021
 E282_ruianVyhledejUupEd.pdf 561.67 KB 01.00  8. 11. 2021 
 E283_ruianCtiUup.pdf582.04 KB 01.00  8. 11. 2021
 E284_ruianCtiUupEd.pdf579.23 KB 01.00  8. 11. 2021
Služby založené na ORG  E45 - orgPrihlasAifo.pdf (467,83 KB) 01.00 8. 5. 2015
 E46 - orgOdhlasAifo.pdf (470,50 KB) 01.00 8. 5. 2015
 E69 - orgSpojZIFO.pdf (417,45 KB) 01.00 1. 7. 2016 
 E70 - orgRozdelZIFO.pdf (817,79 KB) 01.00 25. 12. 2016
 E71 - orgZkontrolujAIFO.pdf (410,16 KB) 01.00 14. 12. 2016
 E75 - orgCtiDavkuAIFO.pdf (417,08 KB) 01.00 14. 12. 2016
 E76 - orgPredchudciAIFO.pdf (413,17 KB) 01.00 14. 12. 2016
 E77 - orgRodokmenAIFO.pdf (422,70 KB) 01.00 14. 12. 2016
 E78 - orgCtiZmenyAIFO.pdf (466,56 KB) 01.00 8. 5. 2015
 E95 - orgZalozAIFOPE.pdf (796,78 KB) 01.00 1. 7. 2016 
 E53 - isuiReklamujPrvek.pdf.pdf393.20 KB 01.09 18. 1. 2022
 E199 - orgZjistiAis.pdf (661,47 KB) 01.00 14. 7. 2015
Služby založené na ISZR  E62 - iszrReklamujUdajeRob.pdf (849,43 KB) 01.02 21. 12. 2016
 E63 - iszrReklamujUdajeRos.pdf (943.02 KB) 01.05 5. 2. 2018
 E97 - iszrCtiSeznamCiselniku.pdf (696,38 KB) 01.00 25. 12. 2016
 E99 - iszrAsyncVypisFronty.pdf (365,10 KB) 01.02 13. 12. 2016
  E100 - iszrAsyncOdpovedZFronty.pdf (395,79 KB) 01.03 13. 12. 2016
 E101 - iszrAsyncSmazatFrontu.pdf (352,58 KB) 01.02 13. 12. 2016
 E164 - iszrProbe.pdf (791,58 KB) 04.01 27. 12. 2016
 E166 - iszrAutentizaceAis.pdf (691,89 KB) 01.01 27. 12. 2016
 E175 - iszrUlozMapaAifo.pdf514.80 KB 06.00 16. 6. 2019
 E176 - iszrPodejMapaAifo.pdf502.87 KB 05.00 16. 6. 2019
 E177 - iszrCtiReklamaci.pdf (791,96 KB) 01.02 20. 12. 2016
 E227 - iszrVypisOpravneniPolozky.pdf (699,82 KB) 01.00 10. 5. 2018 
Služby založené na RPP  E105 - rppCtiZmeny.pdf (354,54 KB) 01.02 14. 12. 2016
 E106 - rppVypisSeznamAgend.pdf (365,68 KB) 01.00 1. 7. 2016
 E107 - rppVypisAgendu.pdf (369,16 KB) 01.00 1. 7. 2016  
 E115 - rppVlozRozhodnuti.pdf (735,85 KB) 01.00 27. 12. 2016
 E129 - rppVypisSeznamPusobnostiOVM.pdf (707,04 KB) 01.02 20. 12. 2016
 E130 - rppVypisPusobnostOvm.pdf (701,41 KB) 01.02 20. 12. 2016
 E135 - rppVypisSeznamSluzeb.pdf (697,36 KB) 01.02 20. 12. 2016
 E136 - rppVypisSluzbu.pdf (699,54 KB) 01.02 20. 12. 2016
 E140 - rppVypisSeznamSLA.pdf (689,94 KB) 01.00 26. 12. 2016
 E148 - ppVypisOpravneni.pdf (740,98 KB) 01.02 20. 12. 2016
 E228 – rppVypisOvmSpuu2.pdf (781,86 KB) 01.00 25. 7. 2018
 E229 – rppVypisAgendu3.pdf (784,80 KB) 01.00 2. 9. 2018
 E230 - rppCtiZmenyUkonuNaZadost.pdf (770,88 KB) 01.00 25. 7. 2018
 E231 - rppVypisSeznamUkonuNaZadost.pdf (776,57 KB) 01.00 25. 7. 2018
 E232 – rppVypisUkonNaZadost.pdf (768,55 KB) 01.00 2. 9. 2018
 E233 – rppVypisPusobnostOvm3.pdf (780,33 KB) 01.00 25. 7. 2018
 E244 – rppVypisSeznamUdajuAgendy.pdf1.03 MB 01.00 20. 11. 2019
 E245-rppVypisPusobnostOvm4.pdf1.05 MB 01.00 1. 4. 2020
 E246-rppVypisAgendu4.pdf1.04 MB 01.00 1. 4. 2020
 E247-rppVypisUkonNaZadost2.pdf1.04 MB 01.00 1. 4. 2020
 E260_rppVypisAgendu5.pdf399.03 KB 01.00 5. 12. 2020
 E261_rppVypisPusobnostOvm5.pdf410.67 KB 01.00 5. 12. 2020
 E262_rppCtiZmenySluzebVs.pdf434.50 KB 01.00 5. 12. 2020
 E263_rppVypisSluzbuVs.pdf412.02 KB 01.00 5. 12. 2020
 E264_rppVypisSeznamSluzebVs.pdf445.97 KB 01.00 5. 12. 2020
 E210 - rppVypisSeznamOvmSpuu.pdf (801,34 KB) 01.00 21.7. 2017
 E211 - rppVypisOvmSpuu.pdf (793,86 KB) 01.01 2. 9. 2018 
 E214 - rppVypisSeznamKategoriiOvmSpuu.pdf (767,25 KB) 01.00 25. 7. 2017 
 E215 - rppVypisKategoriiOvmSpuu.pdf (765,23 KB) 01.00 26. 7. 2017 
 E218 - rppCtiZmenyOvmSpuu.pdf (764,19 KB) 01.00 23. 7. 2017
 E219 - rppCtiEditoraOvmSpuu.pdf (756,78 KB) 01.00 24. 7. 2017 
Služby založené na AIS – kompozitní služby
Agendový informační systém evidence obyvatel  E158 - aiseoZtotozneni.pdf (765,50 KB) 04.01 27. 12. 2016
 E171 - aiseoCtiAifo2.pdf (795,86 KB) 04.01 27. 12. 2016
 E172_aiseoCtiPodleUdaju2.pdf503.57 KB 05.00 14. 6. 2021
Agendový informační systém cizinců  E162 - aiscCtiAifo.pdf591.28 KB 01.01 20. 3. 2018
 E163 - aiscCtiPodleUdaju.pdf599.56 KB 01.01 20. 3. 2018
 E173 - aiscCtiAifo2.pdf569.23 KB 01.00 26. 11. 2019
 E174 - aiscCtiPodleUdaju2.pdf566.74 KB 01.00 20. 11. 2019
Evidence občanských průkazů  E188 - eopCtiAifo.pdf1.20 MB 02.03 26. 8. 2019
 E191 - eopCtiHromadneAifo.pdf1.16 MB 02.03 26. 8. 2019
E194 - eopCtiPodleUdaju.pdf1.09 MB 02.03 24. 8. 2019
 Evidence cestovních dokladů E189 - ecdCtiAifo.pdf1.13 MB 02.02 26. 8. 2019
E192 - ecdCtiHromadneAifo.pdf1.12 MB 02.02 26. 8. 2019
E195 - ecdCtiPodleUdaju.pdf1.14 MB 02.02 26. 8. 2019
Získání fotografie a podpisu fyzické osoby E197 - agendaMediaDataCtiAifo.pdf452.08 KB 01.05 18. 7. 2018
E198 - agendaMediaDataCtiPodleUdaju.pdf468.25 KB 01.03  26. 9. 2017
Elektronická identita - překlad BSI  E226 - eidentitaCtiAifo.pdf (707,01 KB) 01.00  29. 11. 2017
AIS Působnostní RPP  E235 – aispVypisSeznamIs.pdf (713.39 KB) 01.00 4. 2. 2019
 E236 – aispVypisDetailIs.pdf (712.96 KB) 01.00 4. 2. 2019
 E237 – aispCtiZmenyIs.pdf (706.85 KB) 01.00 4. 2. 2019
E265_aispVypisSeznamIsV2_1.00.pdf413.66 KB 01.00 5. 12. 2020
E266_aispVypisDetailIs2_1.00.pdf407.42 KB 01.00 5. 12. 2020
Informační systém katastru nemovitostí  E238 – isknCtiVlastniky2.pdf491.83 KB 01.00 15. 7. 2020
E242d – isknCtiPrvekKDatuKatastralniUzemi.pdf1.16 MB 01.01 26.11.2019
E242k – isknCtiPrvekKDatuParcela.pdf1.15 MB 01.01 26.11.2019
 E94 - isknReklamujPrvek.pdf (1,37 MB) 01.00 14. 11. 2017
Informační systém územní identifikace  E252a_isuiCtiPrvekAdresniMistoKDatu2.pdf520.13 KB 01.00 9. 12. 2020
 E234 – isuiVyhledejParceluGP.pdf 435.11 KB 01.00 29.10.2018
E252c_isuiCtiPrvekCastObceKDatu2.pdf516.27 KB 01.00 9. 12. 2020
E252f_isuiCtiPrvekMomcKDatu2.pdf529.78 KB 01.00 9. 12. 2020
E252g_isuiCtiPrvekObvodPrahyKDatu2.pdf516.06 KB 01.00 9. 12. 2020
E252h_isuiCtiPrvekObecKDatu2.pdf521.06 KB 01.00 9. 12. 2020
E252i_isuiCtiPrvekOkresKDatu2.pdf515.16 KB 01.00 9. 12. 2020
E252j_isuiCtiPrvekOrpKDatu2.pdf516.33 KB 01.00 9. 12. 2020
E252l_isuiCtiPrvekPouKDatu2.pdf518.38 KB 01.00 9. 12. 2020
E252m_isuiCtiPrvekRegionSoudrznostiKDatu2.pdf521.36 KB 01.00 9. 12. 2020
E252n_isuiCtiPrvekSpravniObvodKDatu2.pdf514.37 KB 01.00 9. 12. 2020
E252o_isuiCtiPrvekStatKDatu2.pdf515.83 KB 01.00 9. 12. 2020
E252p_isuiCtiPrvekStavebniObjektKDatu2.pdf522.22 KB 01.00 9. 12. 2020
E252q_isuiCtiPrvekUliceKDatu2.pdf517.46 KB 01.00 9. 12. 2020
E252r_isuiCtiPrvekVuscKDatu2.pdf515.94 KB 01.00 9. 12. 2020
E252s_isuiCtiPrvekZsjKDatu2.pdf516.55 KB 01.00 9. 12. 2020
E285_isuiCtiUupKDatu.pdf558.12 KB 01.00 8. 11. 2021 
E286_isuiCtiStavReklamace.pdf517.99 KB  01.00  8. 11. 2021
, 2021/04/29 17:27
Dobrý den, proč odkazy výše (ve sloupci uvozeném podrobný popis služby v PDF) končí hláškou "Hm… tato stránka je nedostupná"
, 2021/04/29 19:13
Dobrý den,

Vyzkoušel jsem náhodně některé odkazy a fungují. Které vám nefungovaly?
, 2021/12/21 23:53
Dobrý den,
některé odkazy skutečně fungují, ale např. tento je nedostupný:
E36 - ruianCtiAdresu.pdf (412,86 KB)
, 2021/12/22 13:14
Dobrý den,

Děkuji za upozornění, prohnal jsem stránku W3C validátorem a všechny odkazy, až na ISUI vyhledej parcelu jsou funkční. Se zbylým budu kontaktovat SZR, protože odkaz není platný u nich.

S pozdravem,
Tomáš Šedivec
Vložte svůj komentář: