Překlady této stránky:

Přehledy klíčových povinností při řízení ICT VS

Bude doplněno po projednání s odbornou veřejností a publikováno v následujících vydáních MŘICT.

Přehled životních cyklů všech úrovní řízení ICT:

 • Jeden konkrétní informační systém - sekvence fází ve spirále na sebe navazujících etap života řešení.
  • Jedna etapa trvá několik let, při dobrém řízení se mohou i časově překrývat
  • Důležitou roli hraje délka veřejných výběrových řízení
  • Důležitými milníky jsou doba záruky a délka smlouvy na podporu, fyzická trvanlivost platformy a doby povinného upgrade, délka podpory produktu výrobcem apod.
 • celý útvar informatiky - základní cyklus je dán plánováním ročního rozpočtu a pětiletého rozpočtového výhledu
  • ovlivněno cyklem organizačních změn (systemizací, 2x ročně)
  • 5 let je i délka informační koncepce, s aktualizací každé dva roky nejméně.
 • celý úřad OVS - období mezi zásadními změnami strategie, v důsledku
  • změny politického vedení (volební cyklus)
  • změny klíčového managementu,
  • podstatné legislativní změny
 • eGovernment ČR a EU
  • dlouhodobé strategie (10 let)
  • dotační období 7+2 roky

Nejkratší, roční, cyklus určuje rozvržení prací na správě IT aktiv a dalších zdrojů tak, aby prokazatelně zjištěná změněná potřeba (správa portfolií, inventury, architektura a roadmapa úřadu) se mohla promítnout do vyjednávání o odpovídajícím rozpočtu.

Obdobně potřeba lidských zdrojů musí být identifikována do června tak, aby v červenci byla schválena systematizace od ledna příštího roku.

Z toho plyne, že první pololetí je zejména obdobím nezbytných koncepčních prací, kdežto druhé pololetí je zejména obdobím dokončování projektů, aby se stihly spotřebovat přidělené finanční prostředky.

Na základě výše uvedených řídících cyklů, nejvíce podle ročního a 5 letého rozpočtového cyklu bude podle nejlepší praxe a povinností z právních předpisů navržen a ve Znalostní bázi ICT udržován vzorový kalendář typických periodických ICT zodpovědností a činností, doplněný o kontextové odkazy na detailní návody a další akcelerátory.

Vložte svůj komentář: