Překlady této stránky:

Garant: I.CA

Úroveň záruky: Vysoká

Popis: Čipová karta Starcos 3.5 a vyšší s komerčním identitním certifikátem je stejně jako občanské průkazy vydávané od 1. 7. 2018 nástrojem, kterým se prostřednictvím NIA prokazuje, že přihlašující se uživatel je skutečně tím, za koho se vydává.

Čipová karta Starcos od výrobce Giesecke&Devrient je v České republice poskytována společností První certifikační autorita a. s. (I.CA), a to především jako nástroj pro splnění některých požadavků nařízení eIDAS.

Ve spojení s komerčním identitním certifikátem splňuje požadavky na kvalifikovaný prostředek pro elektronickou identifikaci.

Z hlediska uživatele je proces získání identitního certifikátu jednoduchý – je obdobný, jako při vydání kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis s uložením soukromého klíče v bezpečném hardwarovém prostředku, tj. čipové kartě nebo tokenu. Stejně tak je jednoduché jeho používání. Certifikáty vydávají tytéž registrační autority I.CA, které vydávají i jiné typy certifikátů a kterých je v ČR více než 30. Jejich aktuální seznam je na webových stránkách I.CA.

Zájemci mají možnost zvolit využití čipu pro uložení

  • komerčního identitního certifikátu pro elektronickou identifikaci
  • komerčního identitního certifikátu pro elektronickou identifikaci a kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis (produkt Identitní TWINS, tj. TWINS pro elektronickou identifikaci).

U varianty TWINS je výhodou vydání obou certifikátů na základě jedné žádosti a jednoho ověření totožnosti žadatele.

Čipová karta Starcos je zabezpečena PIN a PUK. Citlivé operace na kartě je možné realizovat vždy pouze po zadání PIN. PUK lze využít v případě zablokování karty pro získání dalších pokusů pro zadání PIN. Při dodávce čipových karet je možné si vybrat ze dvou možných nastavení PIN a PUK:

  • PIN a PUK je generován při personalizaci a je umístěn do tzv. PIN obálky
  • karta není po personalizaci vybavena PIN a PUK a klient je při prvním použití karty požádán o jejich zadání.

Čipová karta Starcos umožňuje:

  • zadat informace o majiteli karty, doplnit identifikační údaje vlastníka karty a fotografii
  • zvolit podporované (důvěryhodné) Certifikační autority, jejichž klientské certifikáty může klient využívat (standardně certifikáty I.CA); jiné klientské certifikáty pak není možné na kartu umístit, čímž se významně omezuje možnost použití karty k nepovoleným operacím.

Čipová karta ve standardní velikosti je určena pro použití se čtečkou čipových karet. Oblíbená je varianta plug-in, tj. s vylamovacím čipem. V tomto případě si klient samostatnou čtečku čipových karet nepořizuje.

Některé z nabízených čteček umožňují kromě připojení k USB portu PC rovněž bezdrátové připojení prostřednictvím Bluetooth.

Využití: V současné době se čipová karta Starcos 3.5 a vyšší s komerčním identitním certifikátem využívá například v systému Zákaznické samoobsluhy systému elektronického mýtného a v Informačním systému technických prohlídek. Stala se také jednou z možností registrace do dotačních programů COVID pro firmy a OSVČ. Samozřejmě je možné použít tento prostředek i pro přihlášení do datové schránky či Portálu občana.

Více informací: I.CA provider, I.CA prostředek.

Vložte svůj komentář: