Překlady této stránky:

eObčanka

Úroveň záruky: Vysoká

Popis: Občanský průkaz vydávaný od 1. července 2018 (tzv. „eObčanka“) je možné využít pro elektronickou identifikaci a autentizaci, pokud si držitel v okamžiku jeho vyzvednutí na úřadě aktivoval jeho elektronický čip. Aktivaci může provést osoba starší 15 let tím, že na úřadě příslušném k vydávání občanských průkazů zadá identifikační osobní kód (IOK) a deblokační osobní kód (DOK). Pokud chceme využívat všechny vlastnosti eObčanky, je nutné si na svůj počítač, tablet či mobilní telefon naistalovat obslužný software (obsahující aplikace „eObčanka – Identifikace“ a „eObčanka - Správce karty“), který je volně ke stažení na internetové adrese: Info Identita Občana, a mít k němu připojenu příslušnou čtečku čipových karet (tu je potřeba si dokoupit). Čtečka čipových karet by měla splňovat základní parametry – soulad s normou ISO 7816, CCID (Chip Card Interface Device), komunikační standard PC/SC a být kompatibilní s operačním systémem počítače. U mobilních platforem, které většinou nedisponují USB konektorem pro připojení běžné čtečky, je možné použít čtečku s rozhraním Bluetooth, která je o něco dražší, a je potřeba jí samostatně nabíjet.

Občanský průkaz lze použít také pro účely podepisování elektronických dokumentů a dále pro přihlašování do informačních systémů s využitím autentizačních certifikátů. Za tímto účelem je držitel občanského průkazu oprávněn uložit do kontaktního elektronického čipu kvalifikované certifikáty pro elektronické podpisy a autentizační certifikáty. Pokud chce občan využít svoji eObčanku jako úložiště svého elektronického podpisu nebo autentizačních certifikátů, musí nastavit také další přístupové kódy – PIN, QPIN a PUK, jejichž popis a postup nastavení je popsán na Info Identita Občana. Pro účely správy kvalifikovaných certifikátů pro elektronické podpisy, autentizačních certifikátů a změny přístupových kódů, je k dispozici zmiňovaná aplikace "eObčanka – správce karty", která je součástí instalačního balíčku s obslužným softwarem.

Využití: eObčanku s aktivovaným čipem lze použít jako prostředek pro elektronickou identifikaci s vysokou úrovní záruky a rovněž jako úložiště svého elektronického podpisu a autentizačních certifikátů. eObčanka, jako zatím jediný prostředek pro elektronickou identifikaci vydávaný v ČR, je notifikována do EU v souladu s nařízení eIDAS. Tj. občané mohou svoji eObčanku s aktivovaným čipem používat i pro přístup k online službám, které jsou poskytovány jinými členskými státy v EU, při splnění podmínek daných nařízením eIDAS.

Více informací o eObčance je k dispozici na adresách: Info Identita Občana a MVČR

Vložte svůj komentář: