Překlady této stránky:

Sdílené statistické, analytické a výkaznické systémy

Statistické, analytické a výkaznické systémy systémy (existující i plánované) budou zahrnuty po zpracování podkladů od věcných správců.

NAP nestanovuje v této verzi pro tento funkční celek či tematickou oblast žádná pravidla.

Vložte svůj komentář: