Překlady této stránky:

Modely Národního architektonického plánu

Název souboru Popis souboru Typ souboru Odkaz na soubor
Povinné architektonické vzory Povinné architektonické vzory ArchiMate odkaz
Povinné architektonické vzory Povinné architektonické vzoryXMLodkaz
Agendový informační portálAgendový informační portálArchiMateodkaz
Agendový informační portálAgendový informační portálXMLodkaz
DCeGOVDCeGOVArchiMateodkaz
DCeGOVDCeGOVXMLodkaz
MetodikaMetodikaArchiMateodkaz
MetodikaMetodikaXMLodkaz
CMS publikace služebCMS publikace služebArchiMateodkaz
CMS publikace služebCMS publikace služebXMLodkaz
Přehled prvků ArchiMate pro VSPřehled prvků ArchiMate pro VSArchiMateodkaz
Přehled prvků ArchiMate pro VSPřehled prvků ArchiMate pro VSXMLodkaz
Veřejný pseudonymVeřejný pseudonymArchiMateodkaz
Veřejný pseudonymVeřejný pseudonymXMLodkaz
Agenda A121 - živnostenský rejstříkAgenda A121 - živnostenský rejstříkArchiMateodkaz
Agenda A121 - živnostenský rejstříkAgenda A121 - živnostenský rejstříkXMLodkaz
Referenční modely byznys architekturyReferenční modely byznys architekturyArchiMateodkaz
Referenční modely byznys architekturyReferenční modely byznys architekturyXMLodkaz
Referenční modely aplikační architekturyReferenční modely aplikační architekturyArchiMateodkaz
Referenční modely aplikační architekturyReferenční modely aplikační architekturyXMLodkaz
MetamodelAktuální verze metamodelů NARArchiMateodkaz
MetamodelAktuální verze metamodelů NARXMLodkaz

NAP v současné verzi nemá k této problematice návody, rady, postupy či závazná nařízení. Bude řešeno v dalších verzích.

NAP v současné verzi nemá k této problematice návody, rady, postupy či závazná nařízení. Bude řešeno v dalších verzích.

Vzájemnou výměnu modelů musí úřad zajistit souladem svého architektonického nástroje se standardem The Open Group ArchiMate model exchange file format. Tento formát bude vyžadován jako povinný ve všech částech NAP či IKČR.

Následující tabulka slouží pouze jako příklad budoucího zveřejnění prvků s jedinečným centrálním GUID, který bude pro tyto prvky povinný ve všech modelech architektur jednotlivých úřadů.

Název prvku Popis Typ prvku GUID
Centrála CzechPOINT Centrální systém obsluhující všechny služby CzechPOINT Aplikační komponenta 123
CzechPOINT@office Rozhraní určené pro úředníky zprostředkující předem definované služby Aplikační rozhraní 456
CzechPOINT Rozhraní určené pro asistované služby veřejné správy. Je využíváno asistentem na žádost klienta Aplikační rozhraní 789
eSSL Systém elektronické spisové služby Aplikační komponenta 123
Správa dokumentů Funkce, kterou vykováná původce Byznys funkce 456
Určený původce Osoba, která je zákonem povinná a zodpovídá ze správu dokumentů ve spisové službě Aktér 789
, 2021/12/16 03:12
Dobrý den,
je možné aktualizovat zdroje/odkazy pro architektonické vzory a metodiku?
, 2021/12/16 05:45
Dobrý den,

Soubory by měly být aktuální k modelům v NAP. Modely v NAP se budou aktualizovat příští rok a s nimi i soubory. Případně našel jste nějakou nekonzistenci?

S pozdravem,
Tomáš Šedivec
Vložte svůj komentář: