Překlady této stránky:

NIA ID

Úroveň záruky: Značná

Popis: Prostředek NIA ID je spjatý s Národním bodem již od jeho počátku v roce 2018 (původně se prostředek jmenoval „jméno, heslo a SMS“). Občané ČR a cizinci vedení v Registru obyvatel a zároveň starší 18 let, si mohou založit prostředek, ať již skrze odkaz pod oknem pro přihlášení tímto prostředkem, či přímo na webové stránce NIA ID. Pro založení prostředku je vyžadováno výhradní vlastnictví emailové adresy a mobilního telefonního čísla pro příjem SMS (přičemž číslo musí mít českou předvolbu +420).

Samotné založení prostředku je prvním krokem do elektronického světa přihlašování k online službám státu. Účet je třeba aktivovat připojením k identitě konkrétní fyzické osoby. Dokud není účet aktivován, tj. navázán na fyzickou osobu, tak je umožněno přihlášení pouze k portálu Národního bodu. Možností, jak navázat identifikační prostředek NIA ID na fyzickou osobu, je několik:

Jakmile je účet aktivní, tak již nic nebrání jej využívat pro přihlašování k elektronickým službám státu.

Využití: NIA ID je možné využít jako identifikační prostředek, kterým je možné se přihlásit ke všem online službám Kvalifikovaných poskytovatelů, které akceptují úroveň značná, což je dnes drtivá většina. Pro použití prostředku není potřeba speciálních zařízení, ale uživatel si vystačí se znalostí přihlašovacích údajů a výhradním vlastnictvím mobilního telefonního čísla, registrovaného v České republice. Tato metoda přihlášení usnadňuje použití NIA ID napříč všemi věkovými kategoriemi obyvatelstva.

Více informací: Info Identita Občana

Vložte svůj komentář: