Překlady této stránky:

Integrovaná Telekomunikační Síť

Ministerstvo vnitra vybudovalo v předešlých obdobích Integrovanou Telekomunikační Síť (ITS) zajištující základní potřeby komunikace Policie, Hasičů a záchranných složek (dále také IZS ČR) k zajištění bezpečnosti občanů ČR a výkonu veřejné správy na území České republiky. ITS se v průběhu let modernizovala tak, že v současné době slouží, jak pro potřeby Policie a IZS ČR tak pro potřeby pokrytí potřeb výkonu přenesené působnosti samosprávy v území. MVČR působí jako správce a poskytovatel KIVS(Komunikační infrastruktura veřejné správy)/CMS(Centrální místo služeb).

Geograficky ITS propojuje krajská města v České republice v kruhu, s propustností až 10Gb a dále nově pokrývá až na úroveň okres jednotlivá pracoviště veřejné správy. Přípojnými body k ITS jsou krajské konektory v jednotlivých krajích a 77 okresních měst v  ÚO PČR (územní odbor Policie ČR, bývalé okresní ředitelství Policie).

Potřeba komunikace mezi centrálními úřady a jejich územními složkami neustále stoupá.

Příklad úřadů v území:

  • Policie ČR, Hasiči, Záchranka
  • Úřad obce s rozšířenou působností
  • MPSV – úřady práce
  • ČSSZ – okresní správa sociálního zabezpečení
  • GFŘ – Finanční úřady
  • GŘC – Celní správa
  • MSp – Soudy
  • ČUZK - Pozemkové a katastrální úřady
  • MZ – Krajské Hygienické stanice
  • MŠMT - Školská zařízení

Každá z těchto organizací viz. výše využívá pro komunikaci vlastní síť založenou na vlastních, pronajatých, nebo KIVS linkách. Cílem je nastartování procesu sdílení komunikačních sítí na principu jedné robustní komunikační sítě s přípojnými body v krajích a okresech, na které se připojují metropolitní sítě jednotlivých měst a obcí.

Průlomem pro využití sdílených komunikací bylo jednání 9.6.2020 zástupců MVČR a Policie na Policejním prezidiu, kde proběhlo odsouhlasení připojování metropolitních sítí obcí k ITS. Důsledkem tohoto jednání je možnost samosprávy se prostřednictvím ITS připojit ke službám publikovaných v CMS2.

Metropolitní a krajské sítě samosprávy ideálně propojují jednotlivé úřady v území (viz výše), které prostřednictvím CMS čerpají centrální agendy státu.

Do dnešního dne bylo vybudováno 5 krajských sítí (Vysočina, Plzeň, Karlovy vary, Zlín a částečně Pardubice) a jednotky metropolitních sítí (Chomutov, …) z prostředků EU.

Pro další plánované období IROP 2021-2027 jsou plánovány prostředky a programy pro další budování metropolitních a krajských sítí a posílení komunikace páteřní sítě ITS a Centrálního místa služeb.

Vložte svůj komentář: