Překlady této stránky:

Mobilní klíč eGovernmentu

Úroveň záruky: Značná

Mobilní klíč eGovernmentu (aplikace pro mobilní telefon či tablet) původně vznikl jako jedna z možností přihlašování k Informačnímu systému Datových schránek. Pro jeho snadné použití, a také možnost využít již existující mobilní aplikaci, proběhlo rozšíření o možnost přihlášení i přes Národní bod.

Nosičem Mobilního klíče eGovernmentu je zařízení, na kterém je naistalována aplikace „Mobilní klíč eGovernmentu“. Aplikaci je možné naistalovat z obchodu s aplikacemi (dostupné pro Google Play a Apple App Store). Aplikace funguje na principu sejmutí QR kódu z obrazovky zařízení, na kterém se někam přihlašujete. Není tedy nutné si pamatovat často složité přihlašovací údaje, ani opisovat dlouhé kódy ze SMS, zaslané do vašeho mobilního telefonu.

Pro umožnění přihlašování je třeba danou instanci jednorázově navázat (registrovat) na fyzickou osobu. To je možné provést několika způsoby, pro každý způsob je v rámci aplikace připraven jednoduchý návod, jak postupovat.

Jakmile je účet aktivní, tak již nic nebrání jej využívat pro přihlašování k elektronickým službám státu. Jednou z výhod je možnost zasílání upozornění, že Vaše identita byla použita k přihlášení k nějaké online službě prostřednictvím Národního bodu a přispívá tak k případnému odhalení zneužití některého z prostředků. Vyjma zasílání upozornění z Národního bodu umožňuje aplikace zasílání upozornění i z Informačního systému Datových schránek, a uživatel tak má přehled, zda obdržel datovou zprávu.

Využití: Přihlašování pomocí Mobilního klíče eGovermentu lze využít pro přihlašování k online službám státu na úrovni značná a nižší. Jednou z největších výhod je snadnost použití, kdy po odemčení aplikace stačí prosté sejmutí obrazovky fotoaparátem a celý přihlašovací proces již nevyžaduje další zadávání hesel či nějakého uživatelského jména. V případě přihlašování na zařízení, kde je vlastní aplikace nainstalována (na vlastním mobilním telefonu) je situace ještě jednodušší a odpadá kopírování různých SMS kódů a podobně mezi okny aplikací. Jak již bylo zmíněno, tak další výhodou je získávání upozornění, ať už z Národního bodu, tak z Informačního systému Datových schránek.

Více informací: Info Identita Občana

Vložte svůj komentář: