Překlady této stránky:

Cizinecký informační systém

Cizinecký informační systém (také jako "CIS") je spravován Policií České republiky a Ministerstvem vnitra a obsahuje údaje o cizincích s trvalým nebo dlouhodobým pobytem, občanech EU, azylantech, tzv. jiných fyzických osobách

do CIS jsou zapisovány údaje:

  • příjmení, jméno, popřípadě jména, adresa místa pobytu, datum, místo a okres narození, u narozeného v cizině datum, místo a stát (Policie České republiky)
  • datum, místo a okres úmrtí, u zemřelého v cizině údajů datum úmrtí, místo a stát. U rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého se vede v rozhodnutí uvedený den smrti nebo den, který nepřežil a právní moc tohoto rozhodnutí (matriční úřad)
  • státní občanství, popřípadě více státních občanství
  • čísla elektronicky čitelných identifikačních dokladů - průkaz o povolení k pobytu (Policie České republiky)

Agendový informační systém cizinců

Agendový informační systém cizinců (také jako "AISC") je zrcadlem Cizineckého informačního systému, který slouží k editaci a poskytování údajů do základních registrů. Hlavním důvodem rozdělení CIS a AISC je bezpečnost a nutnost oddělit vnitřní a vnější prostředí Policie ČR.

, 2023/06/21 08:50
Dobrý den,

Moje žena řeší problém a potřebovali bychom poradit. Bydlí v ČR už zhruba 13 let, udělala zkoušky na řidičský průkaz a na cizinecké policii je vedena již od samého začátku. V registru obyvatel ji nemohou najít pro ověření aby ji mohli udělat řidičský průkaz. Odkazují ji na cizineckou policii, ale tam nám tvrdí že u nich je vše v pořádku a musí to řešit na evidenci obyvatel. Tam ji nenajdou a opět nás vrací na cizineckou policii. Takový začarovaný kruh. Prosím o radu jak to tedy řešit a na koho se obrátit, jsme zoufalý.S přáním hezkého dne,

Lukáš S.
, 2023/06/25 12:25
Dobrý den,

Odpověděl jsem emailem.

S pozdravem,
Tomáš Šedivec
, 2022/07/29 11:23
Dobrý den,

pro španělského kolegu řešíme zprovoznění bankovní identity u ČS, aby mu fungovala pro přihlašování k různým veřejným službám (např. mojedane.cz atd.). Bohužel se to nedaří, protože podle vyjádření banky není kolega, resp. jeho doklad o povolení k pobytu, evidovaný v registru obvyvatel.

Přikládám citaci z vyjádření banky: "Dobrý den, strojově nečitelné doklady bohužel není možné aktuálně použít pro ověření vůči NIA.(národní identita) V průběhu roku 2022 by se i strojově nečitelné doklady měli objevit v registru obyvatel a měli by tedy být použitelné pro ověření v NIA. Bohužel ČS nemá možnost jak ověřit, zda je již předmětný doklad v registru obyvatel zaveden či nikoli a ani není možnost ze strany ČS ovlivnit jaké doklady budou zavedeny přednostně. Je nutné tedy vyčkat na zavedení dokladu. Klient se případně může obrátit na cizineckou policii zda není možné vydat strojově čitelný doklad, který by se dal použít okamžitě."

Je opravdu problém v tom, že kolega má pouze papírový doklad k povolení pobytu? Dá se případně nějak zjistit, jestli je kolegův doklad v registru obyvatel?

Děkuji za pomoc.

Petr Brňák
, 2022/07/29 14:37
Dobrý den,

právní úprava, která umožnila, aby v základním registru obyvatel mohly být i strojově nečitelné doklady je poměrně nová, proto nemusí být splněna na 100%. Ověření toho, co je vše vedeno v registru obyvatel je nejlepší řešit pomocí výpisu z registru obyvatel - ten je možné udělat samoobslužně pomocí datové schránky https://www.mojedatovaschranka.cz/ nebo portálu občana https://obcan.portal.gov.cz/prihlaseni. Je možné si jej pořídit také asistovaně na kontaktním místě veřejné správy (CzechPOINT) nebo přímo v prostorách Ministerstva vnitra.

Nejlepší by ale skutečně bylo kontaktovat zodpovědný úřad - tedy cizineckou policii a doptat se jí na editaci údajů do registru obyvatel. Pokud se toto nepodaří, kontaktujte přímo Ministerstvo vnitra - odbor správních činností s žádostí o informaci a nápravu ve věci údajů v registru obyvatel.

S pozdravem,
Tomáš Šedivec
, 2022/04/25 12:02
Dobrý deň chcem sa opitat chcem požiadať o prechodný pobyt, musím sa najprv registrovať na CIS? Alebo môžem rovno na (frs)? Ďakujem.
, 2022/04/25 12:38
Dobrý den,

do CIS se nedá "registrovat", do tohoto registru se dostanete, pokud Vás bude evidovat cizinecká policie nebo odbor azylové a migrační politiky. Na základě této evidence vám bude vydán azylový štítek, pobytová štítek nebo povolení k přechodnému pobytu - což znamená, že jste evidován v CIS a potažmo i v ROB.

S pozdravem,
Tomáš Šedivec
, 2022/04/21 10:42
Dobrý den, o radu.Chtěl jsem si zřídit elektronickou identitu a moje ID. K tomu jsem potřeboval ověřit svoji totožnost. Byl jsem ze žádosti na Czech pointu. Tam mi řekli, že moji totožnost nemůžou ověřit, protože nejsem v registru obyvatel.Mám v ČR trvalý pobyt od 2.9.1998 a prodloužený do 15.8.2023

Můžete mi prosím poradit, co mám udělat abych byl v registru obyvatel?Předem moc děkuji.

S pozdravem

Štefan Krč
, 2022/04/21 10:50
Dobrý den,

do registru obyvatel se fyzická osoba dostane přes tzv. editory, v případě registru obyvatel jsou to agendy evidence obyvatel (matriky a ohlašovny) a agendy cizinecké policie. Jelikož máte trvalý pobyt, měl byste být v registru obyvatel, ale někdo udělal chybu při zápisu.
Agenda trvalých pobytů je Ministerstva vnitra, proto doporučuji se nejprve obrátit na nejbližší pobočku ze seznamu zde https://www.mvcr.cz/clanek/sluzby-pro-verejnost-informace-pro-cizince-kontakty.aspx

A jen pro upřesnění, chyba mohla nastat na CzechPOINTu, kde se Vás například pokusili ztotožnit prostřednictvím pobytového štítku, ale nezkusili to kombinací jméno+přijemní+datum narození, případně s místem pobytu. Ale věřím, že to není tento případ.

S pozdravem,
Tomáš Šedivec
Vložte svůj komentář: