Překlady této stránky:

Výstupy z jednání pracovních skupin, prezentace a výsledky připomínkových řízení

DatumZápisDokumenty k jednáníZáznam (ke stažení je potřeba heslo)
23.11.2021 Mimořádné zasedání k technickému představení nevizuálního přihlašování pomocí NIA v mobilní aplikaci
Více viz záznam z jednání.
nia_-_prihlasovani_z_mobilnich_aplikaci_v2.pptx https://mvcr.webex.com/mvcr/ldr.php?RCID=e0700a94812bfc92b4fe618e722b524b
1.11.2021Byla přestavena témata z pozice OHA a GFŘ :
1. Změny v Národní architektuře eGovernmentu
2. Propojený datový fond
3. Single Digital Gateway
4. Příklad dobré praxe - GFŘ
5. Vyhláška o dlouhodobém řízení ISVS
6. Otázky a nejasnosti členů pracovní skupiny

Ze zasedání vnikne informace, která bude předána nadřízenému výboru

Více viz záznam z jednání.
prezentace_01112021.zip
Informace o činnosti pracovní skupiny
https://mvcr.webex.com/mvcr/ldr.php?RCID=b2542d699cec88badba9608b2926d973

Klikněte pro starší záznamy z jednání

Klikněte pro starší záznamy z jednání

DatumZápisDokumenty k jednáníZáznam (ke stažení je potřeba heslo)
4.10.2021Byla přestavena témata z pozice OHA, CENDIS a OKB:
1. Příklad dobré praxe - CENDIS
2. eGovernment Cloud a nová metodika zápisu do katalogu
3. Vyhláška o dlouhodobém řízení ISVS
4. Změny v Národní architektuře eGovernmentu
5. Otázky a nejasnosti členů pracovní skupiny

Ze zasedání vnikne informace, která bude předána nadřízenému výboru

Více viz záznam z jednání.
prezentace_04102021.zip
Informace o činnosti pracovní skupiny
https://mvcr.webex.com/mvcr/ldr.php?RCID=96431816fc4823d84eb5591b8115a78a
30.8.2021Byla přestavena témata z pozice OHA:
1. Předchozí témata projednávaná pracovní skupinou
2. Změny v Národní architektuře eGovernmentu
3. Osvědčení o digitálním úkonu
4. Setkání Mikulov a Hradec Králové
5. Otázky a nejasnosti členů pracovní skupiny

Ze zasedání vnikne informace, která bude předána nadřízenému výboru

Více viz záznam z jednání.
prezentace_30082021.zip
Informace o činnosti pracovní skupiny
https://mvcr.webex.com/mvcr/ldr.php?RCID=d169751df8a17e52aa907439ea9b3c72
12.7.2021Byla přestavena témata z pozice OHA, oeG, NAKIT a OKB:
1. Evropská elektronická identita
2. Pravidla kvalifikovaných poskytovatelů služeb (SeP) ve federaci
3. Design systém gov cz
4. eGovernment Cloud

Ze zasedání vnikne informace, která bude předána nadřízenému výboru

Více viz záznam z jednání.
prezentace_12072021.zip
Informace o činnosti pracovní skupiny
https://mvcr.webex.com/mvcr/ldr.php?RCID=20f308349b3b44c6a635fd9cc54bc2d7
7.6.2021Byla přestavena témata z pozice OHA, NAKIT a ČUZK:
1. Katastr nemovitostí a přístup k údajům
2. Portálová řešení obcí
3. Vyhlášky zákonů dle DEPO2

Ze zasedání vnikne informace, která bude předána nadřízenému výboru

Více viz záznam z jednání.
prezentace_07062021.zip
wiki-zmeny_07062021.docx
Informace o činnosti pracovní skupiny
https://mvcr.webex.com/mvcr/ldr.php?RCID=88b9be1cd7a5cc0719564068f2cd1d17
3.5.2021Byla přestavena témata z pozice OHA, oeG a OKB:
1. eGSB/ISSS kontexty, pravidla tvorby a publikace v souladu s ontologií dat
2. Katalog služeb VS
3. eGovernment Cloud, aktuální stav

Ze zasedání vnikne informace, která bude předána nadřízenému výboru

Více viz záznam z jednání.
eGSB/ISSS kontexty
Katalog služeb
Informace o činnosti pracovní skupiny
https://mvcr.webex.com/mvcr/ldr.php?RCID=1157a573a6b249b28dc4f3e622a22161
12.4.2021Byla přestavena témata z pozice OHA a NAKIT:
1. DEPO2/ST756
2. Dopady zákona č. 12/2020 Sb. (ZoPDS) z pohledu OHA
3. Aktualizace informačních koncepcí OVS a
4. Národní plán obnovy / Alokace projektů

Ze zasedání vnikne informace, která bude předána nadřízenému výboru

Více viz záznam z jednání.
DEPO2/ST756
ZoPDS z pohledu OHA
Národní plán obnovy
Katalog služeb VS
Informace o činnosti pracovní skupiny
https://mvcr.webex.com/mvcr/ldr.php?RCID=3a479d8f4f534ab1ac251e8d35bb5fb8
1.3.2021Byla přestavena témata z pozice OHA:
1. Digitálně propojená veřejná správa
2. Globální architektury
3. Změny v NAP (nové mandáty navržené Martinem Lukášem za CENIA https://archi.gov.cz/nap:pravidla:pravidla_identifikace_klientu_vs?do=diff&rev2%5B0%5D=1610531135&rev2%5B1%5D=1613655878&difftype=inline a katalog služeb https://archi.gov.cz/nap:katalog_sluzeb) a nové formuláře v7

Z diskuze vyplynulo téma, která je nutné předat nadřízenému výboru

Eliminace legislativních povinností subjektu práva o informování úřadu z změnách údajů, které jsou jiný vedeny jako referenční nebo v budoucnu jako autoritativní.

Více viz záznam z jednání.
Prezentace
Formulář v7 typ A
Záznam nadřízenému výboru
https://mvcr.webex.com/mvcr/ldr.php?RCID=cb1f04e4d36041029e09f38a189cdac1
1.2.2021Byla přestavena témata z pozice OHA
Z diskuze vyplynula 3 témata, která je nutné probrat na příštích jednáních:

1. Elektronický podpis v soukromoprávních vztazích a následné využití ve veřejné správě
2. Centralizace informací o autorizačních rolí fyzické osoby (úředník, lékař, policista…)
3. Popis MV k náhradě rodného čísla pomocí BSI

Více viz záznam z jednání.

Dle reakcí po zasedání je poptávka po následujících tématech:
1. Stav naplňování zákona č. 12/2020 Sb. Konkrétně mě zajímá § 14 Přechodná a závěrečná ustanovení (Vláda stanoví do 12 měsíců ode dne účinnosti tohoto zákona harmonogram a technické způsoby provedení postupné digitalizace úkonů obsažených v katalogu služeb, které dosud nejsou poskytovány jako digitální služby nebo prováděny jako digitální úkony a jejichž povaha to nevylučuje, pro období následujících 4 let. Ohlašovatelé agend zajistí digitalizaci těchto úkonů. Po uplynutí tohoto období se všechny tyto úkony poskytují též jako digitální služby nebo se umožňují provádět jako digitální úkony.)
2. Stav novelizace vyhlášky 529/2006 Sb. o dlouhodobém řízení informačních systémů veřejné správy
Prezentace
Rodné číslo a BSI
https://mvcr.webex.com/mvcr/ldr.php?RCID=b7d7701d78af435fa5a467cf653b0019

Klikněte pro zobrazení seznamu členů

Klikněte pro zobrazení seznamu členů

Jméno E-mail Organizace
Alena Králová alena.kralova[at]asseco-ce.com Asseco CE
Aleš Prosek ales.prosek[at]fs.mfcr.cz Generální finanční ředitelství
Aleš Vážný ales.vazny[at]anect.com Anect
Alois Slovák alois.slovak[at]msdc.cz Moravskoslezské datové centrum
Aneta Černá cernaa[at]ctu.cz Český telekomunikační úřad
Barbora Kramešová kramesova[at]mpo.cz Ministerstvo průmyslu a obchodu
Bubeník bubenikj[at]tescosw.cz TESCO SW
Cyril Čapka cyril.capka[at]mvcr.cz Ministerstvo vnitra
Dagmar Bínová dagmar.binova[at]cuzk.cz Český úřad zeměměřický a katastrální
Dalibor Kačmář dalibork[at]microsoft.com Microsoft
Dana Bartošíková dana.bartosikova[at]mvcr.cz Ministerstvo vnitra
Daniela Hrabětová daniela.hrabetova[at]nakit.cz NAKIT
Daniela Procházkovád.prochazkova[at]nukib.cz Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost
David Vlk vlk.david[at]vlada.cz Úřad vlády
Dominik Marek marek.dominik[at]kr-vysocina.cz Kraj Vysočina
Dusan Chvojka dusan.chvojka[at]homolka.cz Fakultní nemocnice na Homolce
Dušan Kučera Dusan.Kucera[at]asseco-ce.com Asseco CE
Eva Vidová EVidova[at]msp.justice.cz Ministerstvo spravedlnosti
Eva Vrbová eva.vrbova[at]uoou.cz Úřad na ochranu osobních údajů
František Křesák Frantisek.Kresak[at]cssz.cz Česká správa sociálního zabezpečení
František Sedláček sedlacek.frantisek[at]brno.cz Statutární město Brno
František Štefela frantisek.stefela[at]mdcr.cz Ministerstvo dopravy
Hana Staňkova stankova[at]mpo.cz Ministerstvo průmyslu a obchodu
Igor Čermák igor.cermak[at]mvcr.cz Ministerstvo vnitra
Informatická komise krajů ČR informatici@kr-urady.cz Kraje ČR
Irena Hejduková irena.hejdukova[at]mmr.cz Ministerstvo pro místní rozvoj
Iva Fortelková Iva.Fortelkova[at]cssz.cz Česká správa sociálního zabezpečení
Ivana Svatá ivana.svata[at]cuzk.cz Český úřad zeměměřický a katastrální
Jakub Forman jakub.forman[at]eru.cz Energetický regulační úřad
Jakub Malina jakub.malina[at]mvcr.cz Ministerstvo vnitra
Jakub Tomas tomasj[at]mzcr.cz Ministerstvo zdravotnictví
Jan Forejt forejt[at]cs.mfcr.cz Ministerstvo financí
Jan Kalina jan.kalina[at]mvcr.cz Ministerstvo vnitra
Jan Klocperk klocperk[at]mpo.cz Ministerstvo průmyslu a obchodu
Jan Kotas kotas.jan[at]brno.cz Statutární město Brno
Jan Král jan.kral[at]msmt.cz Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Jan Paroubek jan.paroubek[at]cendis.cz CENDIS
Jan Tretera jan.tretera[at]mvcr.cz Ministerstvo vnitra
Jan Zmij jan.zmij@mkcr.cz Ministerstvo kultury
Jan Breska jbreska[at]amazon.cz Amazon
Jana Lišková liskova.jana[at]brno.cz Statutární město Brno
Jaromír Adamuška jaromir.adamuska[at]mzp.cz Ministerstvo životního prostředí
Jaroslav Čermák jaroslav.cermak[at]mvcr.cz Ministerstvo vnitra
Jaroslav Krotký krotky.j[at]kr-vysocina.cz Kraj Vysočina
Jaroslav Morávek j.moravek[at]cs.mfcr.cz Ministerstvo financí
Jiří Böhm jiri.bohm[at]fs.mfcr.cz Generální finanční ředitelství
Jiří Borej jiri.borej[at]mzcr.cz Ministerstvo zdravotnictví
Jiří Andras jiri.andras[at]mvcr.cz Ministerstvo vnitra
Jiří Haase jiri.haase[at]szu.cz Státní zdravotní ústav
Jiří Holaň holan[at]neurodot.eu Neurodot
Jiří Hošek jiri.hosek[at]msk.cz Moravskoslezský kraj
Jiří Jarema jiri.jarema[at]karvina.cz Statutární město Karviná
Jiří Kárník jiri.karnik[at]mvcr.cz Ministerstvo vnitra
Jiří Kopačka jiri.kopacka[at]cendis.cz Cendis
Jiří Matoušek jiri.matousek[at]solitea.cz Solitea
Jiří Nekvasil jiri.nekvasil[at]mmr.cz Ministerstvo pro místní rozvoj
Jiří Šinták jiri.sintak[at]msmt.cz Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Jiří Veselý jiri.vesely[at]cuzk.cz Český úřad zeměměřický a katastrální
Jiří Voříšek jiri.vorisek[at]mvcr.cz Ministerstvo vnitra ČR
Jiří Zahradník Jiri_Zahradnik[at]mzv.cz Ministerstvo zahraničních věcí
Josef Holubík j.holubik[at]nbu.cz Národní bezpečnostní úřad
Josef Knotek josef.knotek[at]szrcr.cz Správa základních registrů
Josef Kroupa josef.kroupa[at]szrcr.cz Správa základních registrů
Josef Švec svec[at]velkemezirici.cz Město Velké Meziříčí
Jitka Baňařová jitka.banarova[at]msk.cz Moravskoslezský kraj
Kamil Mikeš kamil.mikes[at]tescosw.cz TESCO SW
Kamil Plaček kamil.placek[at]msk.cz Moravskoslezský kraj
Kamil Zmeškal Kamil.zmeskal[at]cuzk.cz Český úřad zeměměřický a katastrální
Karel Filipčík karel.filipcik[at]uradprace.cz Úřad práce
Karel Sagl karel.sagl[at]mfcr.cz Ministerstvo financí
Karel Štencel karel.stencel[at]cuzk.cz Český úřad zeměměřický a katastrální
Kateřina Kalužová kkaluzova[at]spcr.cz Svaz průmyslu a dopravy ČR
Lenka Vrzalová lenka.vrzalova[at]cuzk.cz Český úřad zeměměřický a katastrální
Libor Kalenský libor.kalensky[at]szrcr.cz Správa základních registrů
Lubomír Karpecki lubomir.karpecki[at]mvcr.cz Ministerstvo vnitra
Luboš Žižňavský lubos.ziznavsky[at]mzp.cz Ministerstvo životního prostředí
Lucie Vítková vitkoval[at]ctu.cz Český telekomunikační úřad
Lukáš Kalivoda lukas.kalivoda[at]mvcr.cz Ministerstvo vnitra
Lukáš Slavík lukas.slavik[at]mvcr.cz Ministerstvo vnitra
Marek Plaštiak mplastiak[at]msp.justice.cz Ministerstvo spravedlnosti
Marek Pur marek.pur[at]nakit.cz NAKIT
Marek Roubíček marek.roubicek[at]solitea.cz Solitea
Marika Kopkášová kopkasovam[at]ctu.cz Český telekomunikační úřad
Martin Horváth martin.horvath[at]nakit.cz NAKIT
Martin Hruška martin.hruska[at]mvcr.cz Ministerstvo vnitra
Martin Kočica martin.kocica[at]solitea.cz Solitea
Martin Křepelka krepelkam[at]tescosw.cz Tesco SW
Martin Lukáš spalicek[at]centrum.cz Česká spořitelna
Martin Podveský podvesky[at]cs.mfcr.cz Celní správa
Martin Rod martin.rod[at]mvcr.cz Ministerstvo vnitra
Martin Švéda m.sveda[at]nukib.cz Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost
Martin Vimmr martin.vimmr[at]mvcr.cz Ministerstvo vnitra
Martina Brejchová martina.brejchova[at]mvcr.cz Ministerstvo vnitra
Martina Kohoutová kohoutovam[at]ctu.cz Český telekomunikační úřad
Matěj Stehlík matej.stehlik[at]nakit.cz NAKIT
Michaela Rynešová michaela.rynesova[at]cuzk.cz Český úřad zeměměřický a katastrální
Michal Cigáš michal.cigas[at]czso.cz Český statistický úřad
Michal Kubáň michal.kuban[at]mvcr.cz Ministerstvo vnitra
Michal Pešek michal.pesek[at]szrcr.cz Správa základních registrů
Michal Rada michal.rada[at]vzp.cz Všeobecná zdravotní pojišťovna
Milada Cajthamlová milada.cajthamlova[at]cuzk.cz Český úřad zeměměřický a katastrální
Milan Bílek milan.bilek[at]mvcr.cz Ministerstvo vnitra
Milan Blaha milan.blaha[at]uzis.cz Ústav zdravotnických informací a statistiky
Milan Hrdlička mhrdlicka[at]monetplus.cz Monet plus
Milan Lonský milan.lonsky[at]mpsv.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí
Milan Vojáček milan.vojacek[at]nacr.cz Národní archiv
Miloslav Marčan marcan[at]mpo.cz Ministerstvo průmyslu a obchodu
Oldřich Kalina oldrich.kalina[at]mvcr.cz Ministerstvo vnitra
Ondřej Felix ondrej.felix[at]mvcr.cz Ministerstvo vnitra
Ondřej Gabrhelík ogabrhelik[at]monetplus.cz Monet plus
Ondřej Keřka ondrej.kerka[at]mvcr.cz Ministerstvo vnitra
Ondřej Medovič ondrej.medovic[at]mvcr.cz Ministerstvo vnitra
Ondřej Žežula ondrej.zezula[at]mvcr.cz Ministerstvo vnitra
Pavel Doubek pavel.doubek[at]cuzk.cz Český úřad zeměměřický a katastrální
Pavel Hrabě pavel.hrabe[at]mvcr.cz Ministerstvo vnitra
Pavel Hrdlička pavel_hrdlicka[at]cz.ibm.com IBM
Pavel Valeš valesp[at]ctu.cz Český telekomunikační úřad
Petr Doležal petr.dolezal[at]mvcr.cz Ministerstvo vnitra
Petr Frendlovský petr.frendlovsky[at]szrcr.cz Správa základních registrů
Petr Horák petr.horak2[at]fs.mfcr.cz Ministerstvo financí
Petr Kokeš petr.kokes[at]cuzk.cz Český úřad zeměměřický a katastrální
Petr Kolesa petr.kolesa[at]sfdi.cz Státní fond dopravní infrastruktury
Petr Koucký petr.koucky[at]sukl.cz Státní ústav pro kontrolu léčiv
Petr Kuchař petr.kuchar[at]mvcr.cz Ministerstvo vnitra
Petr Pavlinec pavlinec.p[at]kr-vysocina.cz Krajský úřad kraje Vysočina
Petr Provazník petr.provaznik[at]fs.mfcr.cz Generální finanční ředitelství
Petr Simon petr.simon[at]uoou.cz Úřad na ochranu osobních údajů
Petr Slavík petr.slavik[at]nakit.cz NAKIT
Petr Souček petr.soucek[at]cuzk.cz Český úřad zeměměřický a katastrální
Petr Svojanovský petr.svojanovsky[at]msmt.cz Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Petr Tiller petr.tiller[at]mvcr.cz Ministerstvo vnitra
Petra Niklová petra.niklova[at]msmt.cz Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Radan Březa radan.breza[at]nakit.cz NAKIT
Radek Chromý chromyr[at]ctu.cz Český telekomunikační úřad
Radek Korčák radek.korcak[at]fs.mfcr.cz Generální finanční ředitelství
Radim Brňák radim.brnak[at]mvcr.cz Ministerstvo vnitra
Radim Karásek radim.karasek[at]mvcr.cz Ministerstvo vnitra
Radim Štandl standl.radim[at]brno.cz Statutární město Brno
Radka Domanská radka.domanska[at]mvcr.cz Ministerstvo vnitra
Radvan Nováček radvan.novacek[at]mvcr.cz Ministerstvo vnitra
Renata Golasíkova renata.golasikova[at]sukl.cz Státní ústav pro kontrolu léčiv
Renata Horáková renata.horakova[at]equica.cz Equica
René Pleva rene.pleva[at]msk.cz Moravskoslezský kraj
Richard Jerman richard.jerman[at]mvcr.cz Ministerstvo vnitra
Richard Scharnagl richard.scharnagl[at]mvcr.cz Ministerstvo vnitra
Richard Tesař richard.tesar[at]eru.cz Energetický regulační úřad
Robert Hernady roberthe[at]microsoft.com Microsoft
Slípek slipek[at]tacr.cz Technologická architektura ČR
Silvia Hendrychová Silvia_Hendrychova[at]mzv.cz Ministerstvo zahraničních věcí
Stanislav Bogdanov Stanislav.Bogdanov[at]mmr.cz Ministerstvo pro místní rozvoj
Stanislav Levinský stanislav.levinsky[at]solitea.cz Solitea
Sylva Faflíková sylva.faflikova[at]mvcr.cz Ministerstvo vnitra
Šimon Trusina simon.trusina[at]mvcr.cz Ministerstvo vnitra
Tomáš Gebauer TOMAS.GEBAUER[at]MSK.CZ Moravskoslezský kraj
Tomáš Kroupa tomas.kroupa[at]mvcr.cz Ministerstvo vnitra
Tomáš Kučera kucera.tomas[at]vlada.cz Úřad vlády
Tomáš Šedivec tomas.sedivec[at]mvcr.cz Ministerstvo vnitra
Tomáš Tichý tomas.tichy[at]cendis.cz CENDIS
Tomáš Vašica tomas.vasica[at]msk.cz Moravskoslezský kraj
V Hrbáček v.hrbacek[at]email.cz
Václav Hořeňovský vaclav.horenovsky[at]seznam.cz Asseco CE
Václav Hrbáček vaclav_hrbacek[at]mzv.cz Ministerstvo zahraničních věcí
Václav Jelen vaclav.jelen[at]msmt.cz Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Václav Koudele vaclavko[at]microsoft.com Microsoft
Václav Trejdl vaclav.trejdl[at]nakit.cz NAKIT
Veronika Vovšíková veronika.vovsikova[at]szrcr.cz Správa základních registrů
Veronika Zápotocká veronika.zapotocka[at]mvcr.cz Ministerstvo vnitra
Vladimír Haml halm.vladimir[at]brno.cz Statutární město Brno
Vladimír Kittler vladimir.kittler[at]mvcr.cz Ministerstvo vnitra
Vladimír Matějíček Vladimir.matejicek[at]equica.cz Equica
Vladimír Rohel vladimir.rohel[at]nakit.cz NAKIT
Vladimír Sedláček vladimir.sedlacek[at]mvcr.cz Ministerstvo vnitra
Vladimír Velas vladimir.velas[at]mze.cz Ministerstvo zemědělství
Vladimíra Žufanová vladimira.zufanova[at]cuzk.cz Český úřad zeměměřický a katastrální
Zbyněk Voráček voracekz[at]uoou.cz Úřad na ochranu osobních údajů
Zdeněk Jiříček zdenek.jiricek[at]outlook.com
Zdeněk Zajíček zajicek.zdenek[at]komora.cz Hospodářská komora ČR
Zmeškal Kamil kamil.zmeskal[at]cuzk.cz Český úřad zeměměřický a katastrální
NázevOdkaz
Metody řízení ICT veřejné správyMŘICT
Slovník pojmů eGovernmentuSlovník eGov
Národní architektonický rámecNAR
Národní architektonický plánNAP
Názevodkaz
Architektonické vzoryarchi.pdf
Vložte svůj komentář: