Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Atributy modelů, pohledů a prvků @znalostni_baze
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
==== ^**Název\\ atributu CZ**^**Název\\ atributu EN**^**Hodnoty\\ atributu EN**^**Hodnoty\\ atributu CZ2** ^**Popis atributu** ... ^**Název\\ atributu CZ** ^**Název\\ atributu EN**^**Hodnoty\\ atributu EN**^**Hodnoty\\ atributu CZ**^**Popis atributu**
Elektronická fakturace @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
ávní rámec pro zavedení a přijetí evropské normy (EN) pro sémantický datový model vytvořený ze základních prvků elektronické faktury (EN 169311:2017). Norma EN 169311:2017 a její pomocné normalizační výstupy umožní sémantickou interopera... : * Evropská norma pro elektronickou fakturaci EN 16931-1:2017 - otevřená a zdarma dostupná na [[ht
Slovník pojmů eGovernmentu
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
informací viz http://www.iso.org/. Viz ISO. |ČSN EN ISO 9000:2016 - Systémy managementu kvality - Zák... národní norma pro systémy řízení kvality. |  |ČSN EN ISO 9001 - Systémy managementu kvality - Požadavk... vídajícím souborem postupů je ISO/IEC 17799. |ČSN EN ISO/IEC 27001 OPRAVA 2 - Informační technologie -... :\\ • https://www.itlibrary.org/\\ • https://wiki.en.it-processmaps.com/index.php/ITIL_4 |Information
Globální architektura propojeného datového fondu @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
ity Framework (EIF) https://ec.europa.eu/isa2/eif_en . Jde o odsouhlasený přístup k poskytování evrops... nt_interconnected_insolvency_registers_search-246-en.do). V projektu došlo k pozdržení, neboť ne všech... s://ec.europa.eu/isa2/solutions/core-vocabularies_en. Obsah těchto slovníků je pouze základní a nedosa
IMAPS - Model hodnocení dosažené úrovně interoperability veřejné služby @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
ti==== [[https://ec.europa.eu/isa2/solutions/imm_en|Akční model dosažené úrovně interoperability]] je... zován s podporou [[https://ec.europa.eu/isa2/home_en|programu ISA²]]. Program ISA² je programem Evrops... plně v souladu s [[https://ec.europa.eu/isa2/eif_en|Evropským rámcem interoperability (EIF)]], lze je
Národní architektonický rámec @nar_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
rategic Plan 2016-2020:** [[https://www.canada.ca/en/treasury-board-secretariat/services/information-t... n Technology 2017-2021**: [[https://www.canada.ca/en/government/system/digital-government/modern-emerg
eGovernment cloud @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
nákupu vlastních technologií jde o tzv. [[https://en.wikipedia.org/wiki/Capital_expenditure|CAPEX]], t... Naopak nákup cloudových služeb je tzv. [[https://en.wikipedia.org/wiki/Operating_expense|OPEX]], tedy
Architektonická vize eGovernmentu ČR @nap_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
s://ec.europa.eu/isa2/solutions/core-vocabularies_en|ISA Core Vocabularies]]). Logická schémata dat ve
Úvod @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
tury úřadů((Viz definice ve Wikipedii: http:%%//%%en.wikipedia.org/wiki/Enterprise_architecture_framew
Spolupráce s ostatními útvary úřadu a eGovernmentu @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
lativy(([[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679|GDPR]])), vyvolávají