Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Výsledky studie federace portálů veřejné správy @znalostni_baze
168 - počet výskytů, Poslední úprava:
nterakce v nich samotných směrem nahoru. Je vytvořen ale také směr dolů, kdy uživatel (občan) využije ... i, který pojme veškeré know-how a který bude schopen podporovat ideálně všechna ostatní portálová řeše... nckionalit osobním potřebám a preferencím. Nejde jen o to, že ostatní portály by měly nabídnout stejno... doplněním popisů pravidel. V dalším textu je uveden stručný přehled zásadních pravidel federace portá
Rámec obsahu a výstupů architektur @nar_dokument
100 - počet výskytů, Poslední úprava:
ací a technologická architektura. Proto byl vytvořen metamodel pro každou ze zmíněných domén architekt... ArchiMate ==== Modelovací jazyk ArchiMate je složen ze základních stavebních kamenů, kterým se říká elementy (prvky, koncepty). Byl navržen s oporou o několik základních principů, jsou to: ... ng?600 | Vrstvy a aspekty jazyka ArchiMate (The Open Group, 2017)}} === Aspekty jazyka ArchiMate ===
Globální architektura propojeného datového fondu @znalostni_baze
79 - počet výskytů, Poslední úprava:
datový fond ===== Propojený datový fond je vytvářen: * **Agendovými informačními systémy**, které ... a popis celého propojeného datového fondu je uložen v Registru práv a povinností, který obsahuje popi... subjektech (např. pravidelné výpisy) a to ještě jen dokud není zajištěn přenos nepřímou vazbou prostř... mu přístupu a využití. Tento záznam musí být opatřen technickými prostředky (identifikátory transakcí)
Slovník pojmů eGovernmentu
57 - počet výskytů, Poslední úprava:
veřejný identifikátor, který je jednoznačně přiřazen záznamu o fyzické osobě v agendovém informačním s... ladním registru v rámci příslušné agendy, je odvozen ze zdrojového identifikátoru fyzické osoby a kódu... oby pro účely výkonu agendy, pro kterou byl přidělen. |AIFO přidělí ORG (převodník identifikátorů) res... ní nebo jiné údaje o fyzické osobě, jíž byl přiřazen. AIFO se nikdy nesděluje a nevyužívá se v úředním
Agendy veřejné správy @znalostni_baze
50 - počet výskytů, Poslední úprava:
Vždy aktuální a veřejně dostupný seznam je uveden zde [[https://rpp-ais.egon.gov.cz/gen/agendy-detail/]] </WRAP> |**ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA** || |A11 |... zu vozidla | |A4877 |Provozování činností pojišťoven a zajišťoven | |A5104 |Pravidla rozpočtové odpovědnosti | |A5117 |Monitorování a řízení veřejných fin
Veřejný datový fond @nap
45 - počet výskytů, Poslední úprava:
idla evidence a sdílení údajů ve VDF. VDF je ukotven v [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-111|záko... daje, jedná se o údaj přístupný veřejnosti (dále jen veřejný údaj). Veřejný údaj je speciálním případe... akové informace v elektronické podobě musí být jeden z těchto formátů otevřený a, je-li to možné, též ... /ofn.gov.cz/rozhran%C3%AD-katalog%C5%AF-otev%C5%99en%C3%BDch-dat/|otevřené formální normy rozhraní kat
Atributy modelů, pohledů a prvků @znalostni_baze
34 - počet výskytů, Poslední úprava:
nikoli ke konkrétnímu úřadu. *Každý úřad má JEDEN svůj celkový model, popisující úřad jako celek ve... sifikace pohledu - diagramu). *Každý úřad má jeden model (diagram) pro jeden provozovaný informační systém ve veřejné správě (Klasifikace informačního s... ace i klasifikaci modelujícího úřadu *Jedná se jen o klasifikace modelů, ne o klasifikace pohledů či
Portály veřejné správy a soukromoprávních uživatelů údajů @nap
30 - počet výskytů, Poslední úprava:
n%C3%A9_UX|User Experience (UX)]]. Do UX patří nejen grafická podoba, ale také jazyk (forma, odbornost... = Agendový portál ==== Agendovým portálem je myšlen portál poskytující služby logicky centralizovanéh... ==== Portál území ==== Portálem území je myšlen portál poskytující služby, které spadají pod urči... ce, kdy je služba přenesené působnosti vytvořena jen pro portál území. Je zodpovědnost věcného správce
Architektura úřadu v kontextu veřejné správy a jejích vrstvách architektury @nap_dokument
26 - počet výskytů, Poslední úprava:
jící Referenční model byznys architektury úřadu. Ten dělí funkce úřadu do vrstev podle jejich „vzdálen... a rozvojové funkce - vykonává úřad, aby byl schopen plánovat, realizovat, monitorovat a vyhodnocovat ... nesmí nahrazovat evidence případů, které slouží jen pro zvláštní záležitosti vymykající se zaběhlým a... zu vozidel na pozemních komunikacích// * má uveden jako první kontext 998-1 //Silniční vozidlo// *
Informační koncepce ČR
25 - počet výskytů, Poslední úprava:
ých integrovaných on-line služeb, viz princip „Jeden stát (Whole-of-Government)“. Výše zmíněné aktivi... technologií. Právní řád by měl být jako celek nejen digitálně přívětivý, ale zároveň by neměl klást p... 4 a 5.5. Cíl přesunut z DES 5.1, protože je zaměřen výhradně na veřejnou správu a patří tak do IKČR. ... lizovaných na poskytování ICT služeb. Cíl je zaměřen na optimalizaci řízení dodávek ICT služeb všech s
CzechPOINT @nap
21 - počet výskytů, Poslední úprava:
fesní průkaz. ===== Služby CzechPOINT ===== <hidden Pro zobrazení seznamu klikněte> ^**Kategorie služ... í rozvoj |Seznam kvalifikovaných dodavatelů je veden Ministerstvem místního rozvoje jako součást Infor... esních kvalifikačních kritérií. Zadavatel je povinen výpis ze seznamu uznat, není-li starší více než 3... V tomto případě pochopitelně musí žadatel znát nejen popisné číslo domu, ale i přesné číslo bytu v dom
Úvod @nar_dokument
20 - počet výskytů, Poslední úprava:
 platné legislativy i z praxe, potřebných jako jeden z nástrojů koordinovaného budování eGovernmentu p... chitecture. )) byl pro účely veřejné správy nahrazen pojmem architektura úřadu, ale původní význam zůs... u podnikových korporací v současné době umožněna jen s pomocí ICT, je celková architektura orgánů veře... u těchto změn. Ve standardu TOGAF((z angl. The Open Group Architecture Framework, mezinárodní archite
Klíčové oblasti architektury eGovernmentu
20 - počet výskytů, Poslední úprava:
nehospodárnému vynakládání výdajů. Netýká se to jen software, ale také dodávek komplexních celků hard... okyn-pro-rizeni-kvality-ve-sluzebnich-uradech-brezen-2018.aspx|metodického pokynu pro řízení kvality v... bez kterého je informační systém veřejné správy jen tzv. „blackbox“. Provozní dokumentace má tedy hla... rávy, úkonech a jejich obslužných kanálech je uveden v tzv. [[https://archi.gov.cz/nap:katalog_sluzeb|
Stručný návod na ohlášení nové agendy @znalostni_baze
20 - počet výskytů, Poslední úprava:
ng?758x283}} ===== Jednotlivé záložky ===== <hidden **Záložka Definice agendy** Pro rozbalení nebo sc... it do minulosti. * Kontaktní osobou by měl být ten, kdo zná dobře související zákony a bude schopný ... Sbírky zákonů, které definují působení agendy. Jeden z nich pak musí být označený jako hlavní právní p... ou práci a přejdete na následující záložku. </hidden> <hidden **Záložka Výčet OVM/SPUÚ** Pro rozbalení
Formatting Syntax @wiki
20 - počet výskytů, Poslední úprava:
s page contains all possible syntax you may use when editing the pages. Simply have a look at the sour... oku>config]] file. Hint: If DokuWiki is a link, then it's enabled. * When a section's heading is changed, its bookmark changes, too. So don't rely on se... l still be a JavaScript warning about trying to open a Windows Share. To remove this warning (for all
Řízení na úrovni útvaru ICT OVS @metody_dokument
18 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní identitní autorita @nap
18 - počet výskytů, Poslední úprava:
Řízení jednotlivých ICT řešení @metody_dokument
18 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonické úložiště a nástroj @nar_dokument
18 - počet výskytů, Poslední úprava:
Bezpečnost elektronické identity @znalostni_baze
17 - počet výskytů, Poslední úprava:
Možné způsoby veřejného zadávání informačních systémů @znalostni_baze
14 - počet výskytů, Poslední úprava:
Stručný návod na aktualizaci oprávnění na údaje @znalostni_baze
13 - počet výskytů, Poslední úprava:
Systémy správy dokumentů @nap
13 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metodika pro evidenci služeb VS, jejich úkonů a plánu digitalizace @znalostni_baze
12 - počet výskytů, Poslední úprava:
Předpoklady a východiska řízení ICT OVS @metody_dokument
12 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační systém základních registrů @nap
12 - počet výskytů, Poslední úprava:
Postupy při tvorbě a hlášení metrik @playgroud
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr obyvatel @nap
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
Současný a cílový stav řízení ICT VS ČR @metody_dokument
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
Propojený datový fond @nap
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
Evidence subjektů @nap
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
Identifikace klientů veřejné správy @nap
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené provozní informační systémy @nap
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
Předávání obsahu datového fondu @znalostni_baze
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
Cizinecký informační systém @nap
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
Práce s klientem veřejné správy na portálu @znalostni_baze
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pseudonymizace subjektů v datovém fondu úřadu @nap
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @metody_dokument
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční modely a klasifikační rámce @nar_dokument
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Co je a co není ISVS @znalostni_baze
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Mandáty a zastupování v elektronické komunikaci @nap
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Proces tvorby architektur @nar_dokument
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonický rámec @nar_dokument
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Stručná metodika efektivního modelování @znalostni_baze
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační systém Evidence obyvatel @nap
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonická vize eGovernmentu ČR @nap_dokument
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
eGovernment cloud @nap
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Otevřený zdrojový kód @znalostni_baze
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Tabulky pro uvedení IK do souladu s IKČR @znalostni_baze
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metodické doporučení ke ztotožňování fyzických osob u SPUÚ @znalostni_baze
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční údaje @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Seznam digitálních zmocněnců @ikcr
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Jednotné obslužné kanály úředníků @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
eGovernment On-Line Service Bus / Informační systém sdílené služby @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Elektronická fakturace @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Přístupnost informací @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené služby INSPIRE @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Osvědčení o digitálním úkonu @znalostni_baze
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Spolupráce s ostatními útvary úřadu a eGovernmentu @metody_dokument
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Modely Národního architektonického plánu @nap_dokument
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Komunikační infrastruktura veřejné správy @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @nap_dokument
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Formulářový agendový informační systém @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Systémové a uživatelské notifikace, hlavní principy a rozdíly @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Katalog služeb veřejné správy @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Často kladené dotazy (FAQ)
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs1 @playgroud
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Agendový model veřejné správy @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klasifikace modelů a pohledů NA VS ČR @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs4 @playgroud
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační systém datových schránek @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Systémy a služby spojené s právním řádem a legislativou @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční rozhraní veřejné správy @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Struktura modelovaných architektur @nar_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Základní registry @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Modelující úřady a jejich architektury @nar_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Historie digitalizace služeb @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Politika souborů cookies
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Uvítání a obsah webu
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informace ke schvalování projektů eGovernmentu
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Přehledy klíčových povinností při řízení ICT VS @metody_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Příručka pro řízení organizačních změn roku 2020 (OCM) @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úplné elektronické podání @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Způsoby získání referenčních údajů ze ZR @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
TEST @playgroud
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonické dovednosti, útvary a orgány @nar_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Centrální nákupy státu ICT produktů @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pokyny a techniky pro tvorbu architektury @nar_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Benchmark veřejné správy @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs2 @playgroud
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs3 @playgroud
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Bankovní identita @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Portál občana a portál veřejné správy @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Kontext eGSB/ISSS @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metody řízení ICT veřejné správy ČR
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Total cost of ownership (Celkové náklady vlastnictví) @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Stavební blok @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
bezpecnostni_architektura @playgroud
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
I.CA @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rizika a jejich řízení @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rozšiřující znalostní báze Architektury eGovernmentu ČR
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metody řízení ICT veřejné správy ČR @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílení údajů veřejné správy ČR @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Univerzální kontaktní místo @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
MojeID @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Mobilní klíč eGovernmentu @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr práv a povinností @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava: