Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Globální architektura propojeného datového fondu @znalostni_baze
2302 - počet výskytů, Poslední úprava:
======Globální architektura propojeného datového fondu====== <WRAP center round info 60%> {{ :znalostni-baze:ga_ppdf_hlavni_dokument_v1.5.docx |Globální architektura propojeného datového fondu}} je přílohou samotného [[:nap_dokument|
Slovník pojmů eGovernmentu
1584 - počet výskytů, Poslední úprava:
======Slovník pojmů eGovernmentu====== ^**Zkratka**^**Pojem česky** ^**Definice česky\\ (definicion)*... dresa |Kombinace názvu okresu, názvu obce nebo vojenského újezdu, názvu části obce nebo v případě hlav... ho území a názvu obvodu, čísla popisného nebo evidenčního, názvu ulice a čísla orientačního a dále zvláštních údajů pro doručování prostřednictvím poštovn
Rámec obsahu a výstupů architektur @nar_dokument
1284 - počet výskytů, Poslední úprava:
Při tvorbě Národní architektury VS ČR budou vytvářeny modely v jazyce ArchiMate podle předem schváleného metamodelu. Užití metamodelu je plně v souladu se... model architektury jednoznačně definuje, jaké elementy ze specifikací rámce TOGAF a jazyka ArchiMate a... vazeb a definuje, jakým způsobem budou použity. Tento metamodel je příliš komplexní, a proto byl zred
Řízení jednotlivých ICT řešení @metody_dokument
1080 - počet výskytů, Poslední úprava:
====== Řízení jednotlivých ICT řešení ====== Zákon č. 365/2000 Sb. předpokládá, že v rámci Informační koncepce ČR bude blíže řešena i problematika řízení informačních systémů veřejné správy. Doporučení MŘICT je vhodné použít v nezmě
Informační koncepce ČR
961 - počet výskytů, Poslední úprava:
======Informační koncepce ČR====== <WRAP center round info 60%> Aktuální znění Informační koncepce ČR vychází z [[https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABQPGWHIN|usnesení vlády č. 644 ze dne 15. června 2020]]. </WRAP> Všechny povinné subje... oje informačních systémů veřejné správy a eGovernmentu. Koncepci zpracovává Ministerstvo vnitra a schv
Architektura úřadu v kontextu veřejné správy a jejích vrstvách architektury @nap_dokument
935 - počet výskytů, Poslední úprava:
u požadavků na využívání systémů a služeb eGovernmentu než v části [[nap_dokument:pravidla_pro_funkcni_celky_architektury_jednotlivych_uradu|Způsoby využívání sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí ... ky popisují v celé šíři (v celé architektuře) sdílené služby, funkčního celky či tematické oblasti. S
Řízení na úrovni útvaru ICT OVS @metody_dokument
703 - počet výskytů, Poslední úprava:
====== Řízení na úrovni útvaru ICT OVS ====== Systém řízení ICT úřadu jako jeho průřezové provozní schopnosti za... funkcí. Nejdůležitější je společné a jednotné řízení rozvoje informačních systémů a jejich služeb pro klienty. Důležité je ale také efektivní řízení a správa
Veřejný datový fond @nap
618 - počet výskytů, Poslední úprava:
ttps://archi.gov.cz/ikcr#dilci_cil_510rozvoj_otevrenych_dat_a_verejneho_fondu_dat_a_sluzeb_verejne_spr... dílčí cíl 5.10]] a je součástí budovaného eGovernmentu VS ČR. //“Veřejný datový fond tvořený publikovanými veřejnými údaji veřejné správy je základní metodou pro sdílení veřejných informací mezi veřejnoprávními subjekt
seznam_isvs1 @playgroud
510 - počet výskytů, Poslední úprava:
^**Identifikátor**^**Název ISVS** ^**Správce ISVS - název** ^**Provozovatel ISVS - název** ^**Náklady na pořízení**^**Náklady na provoz**^**Datum poslední změny**^ |6743 |Kukátko AOPK ČR |Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky |Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky |0
Současný a cílový stav řízení ICT VS ČR @metody_dokument
499 - počet výskytů, Poslední úprava:
====== Současný a cílový stav řízení ICT VS ČR ====== Celý dokument MŘICT je formulován tak, aby maximálně motivoval cílovou skupinu jeh... by ho četli, vnímali a aktivně užívali v něm obsažená doporučení. Klíčové předpoklady a záměry, ze kterých při tom vychází, jsou: * eliminovat obavy:
CzechPOINT @nap
423 - počet výskytů, Poslední úprava:
verzální podatelnu, ověřovací místo a informační centrum, kde by bylo možné na jednom místě získat veškeré údaje, opisy a výpisy, které jsou vedeny v centrálních veřejných evidencích a registrech, jakož i v centrálních neveřejných evidencích a registrech
seznam_isvs4 @playgroud
418 - počet výskytů, Poslední úprava:
^**Identifikátor**^**Název ISVS** ^**Správce ISVS - název** ^**Provozovatel ISVS - název** ^**Náklady na pořízení**^**Náklady na provoz**^**Datum poslední změny**... 000 |5000 |21.06.2012 12:12:06 | |1858 |EVI - evidence odpadů |Město Bojkovice |Nevyplněno |15000 |500... 08:00:09 | |6707 |Informační systém KEO-X |Obec Nenačovice |Nevyplněno |19000 |5000 |17.06.2015 16:23
seznam_isvs3 @playgroud
417 - počet výskytů, Poslední úprava:
^**Identifikátor**^**Název ISVS** ^**Správce ISVS - název** ^**Provozovatel ISVS - název** ^**Náklady na pořízení**^**Náklady na provoz**^**Datum poslední změny**... 3000 |24000 |01.12.2011 10:20:32 | |8321 |Helios Fenix |Městys Uhelná Příbram |Městys Uhelná Příbram |... 3500 |Veřejná správa základních registrů |Obec Dětenice |Nevyplněno |5000 |24000 |03.09.2012 16:40:22
Způsoby využívání sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí jednotlivými úřady @nap_dokument
384 - počet výskytů, Poslední úprava:
====== Způsoby využívání sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí jednotlivými úřady ==... == Tato kapitola popisuje způsoby využívání sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí ... pravidel, návodů a dobrých praktik k jejich zanesení do informační koncepce a architektury úřadu. Jde... u požadavků na využívání systémů a služeb eGovernmentu než v části [[nap_dokument:pravidla_tvorby_a_ud
Bezpečnost elektronické identity @znalostni_baze
354 - počet výskytů, Poslední úprava:
====== Bezpečnost elektronické identity ====== ===== Jak zabezpečit svou e-identitu ===== e-identita je druh uživatelského účtu, který je svázaný s jednoznačně identifikovanou osobou, která prostřednictvím tohoto ú
Systémy správy dokumentů @nap
347 - počet výskytů, Poslední úprava:
Předpoklady a východiska řízení ICT OVS @metody_dokument
346 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs2 @playgroud
343 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonická vize eGovernmentu ČR @nap_dokument
342 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @metody_dokument
334 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klíčové oblasti architektury eGovernmentu
325 - počet výskytů, Poslední úprava:
Identifikace klientů veřejné správy @nap
292 - počet výskytů, Poslední úprava:
Tabulky pro uvedení IK do souladu s IKČR @znalostni_baze
288 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonické úložiště a nástroj @nar_dokument
287 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační systém základních registrů @nap
271 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní identitní autorita @nap
261 - počet výskytů, Poslední úprava:
Spolupráce s ostatními útvary úřadu a eGovernmentu @metody_dokument
256 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metodika pro evidenci služeb VS, jejich úkonů a plánu digitalizace @znalostni_baze
252 - počet výskytů, Poslední úprava:
Portály veřejné správy a soukromoprávních uživatelů údajů @nap
236 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @nap_dokument
229 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @nar_dokument
224 - počet výskytů, Poslední úprava:
Proces tvorby architektur @nar_dokument
212 - počet výskytů, Poslední úprava:
Atributy modelů, pohledů a prvků @znalostni_baze
212 - počet výskytů, Poslední úprava:
Struktura modelovaných architektur @nar_dokument
211 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční modely a klasifikační rámce @nar_dokument
211 - počet výskytů, Poslední úprava:
Agendový model veřejné správy @nap
192 - počet výskytů, Poslední úprava:
Evidence subjektů @nap
192 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metodické doporučení ke ztotožňování fyzických osob u SPUÚ @znalostni_baze
179 - počet výskytů, Poslední úprava:
Co je a co není ISVS @znalostni_baze
175 - počet výskytů, Poslední úprava:
Seznam agend veřejné správy @znalostni_baze
160 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informace ke schvalování projektů eGovernmentu
159 - počet výskytů, Poslední úprava:
Portál občana a portál veřejné správy @nap
153 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční rozhraní veřejné správy @nap
147 - počet výskytů, Poslední úprava:
Propojený datový fond @nap
143 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pseudonymizace subjektů v datovém fondu úřadu @nap
142 - počet výskytů, Poslední úprava:
Modelující úřady a jejich architektury @nar_dokument
121 - počet výskytů, Poslední úprava:
Komunikační infrastruktura veřejné správy @nap
118 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klasifikace modelů a pohledů NA VS ČR @znalostni_baze
104 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr osob @nap
103 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační systém Evidence obyvatel @nap
102 - počet výskytů, Poslední úprava:
eGovernment On-Line Service Bus / Informační systém sdílené služby @nap
101 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonické dovednosti, útvary a orgány @nar_dokument
99 - počet výskytů, Poslední úprava:
Příručka pro řízení organizačních změn roku 2020 (OCM) @znalostni_baze
99 - počet výskytů, Poslední úprava:
eGovernment cloud @nap
94 - počet výskytů, Poslední úprava:
Prostorová data a služby nad prostorovými daty @nap
94 - počet výskytů, Poslední úprava:
Otevřená data @nap
89 - počet výskytů, Poslední úprava:
Historie digitalizace služeb @znalostni_baze
83 - počet výskytů, Poslední úprava:
Uvítání a obsah webu
82 - počet výskytů, Poslední úprava:
Osnova vzorové informační koncepce OVS @znalostni_baze
82 - počet výskytů, Poslední úprava:
Způsoby získání referenčních údajů ze ZR @nap
79 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílení údajů veřejné správy ČR @nap
77 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úplné elektronické podání @nap
77 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční údaje @nap
76 - počet výskytů, Poslední úprava:
Postup a plán realizace změn (Roadmap) @metody_dokument
73 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metody řízení ICT veřejné správy ČR @metody_dokument
72 - počet výskytů, Poslední úprava:
Často kladené dotazy (FAQ)
70 - počet výskytů, Poslední úprava:
Integrace informačních systémů @nap
69 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonické dokumenty
66 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené provozní informační systémy @nap
66 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonický rámec @nar_dokument
64 - počet výskytů, Poslední úprava:
Systémové a uživatelské notifikace, hlavní principy a rozdíly @nap
62 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr obyvatel @nap
60 - počet výskytů, Poslední úprava:
Jednotný identitní prostor veřejné správy @nap
59 - počet výskytů, Poslední úprava:
Dekompozice informačních systémů @znalostni_baze
57 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené služby INSPIRE @nap
52 - počet výskytů, Poslední úprava:
Univerzální kontaktní místo @nap
51 - počet výskytů, Poslední úprava:
Evidence jiných fyzických osob @nap
49 - počet výskytů, Poslední úprava:
Kontext eGSB/ISSS @nap
49 - počet výskytů, Poslední úprava:
Modely Národního architektonického plánu @nap_dokument
49 - počet výskytů, Poslední úprava:
Elektronická fakturace @nap
48 - počet výskytů, Poslední úprava:
Systémy a služby spojené s právním řádem a legislativou @nap
48 - počet výskytů, Poslední úprava:
Katalog služeb veřejné správy @nap
47 - počet výskytů, Poslední úprava:
Elektronické úkony a doručování @nap
44 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pokyny a techniky pro tvorbu architektury @nar_dokument
44 - počet výskytů, Poslední úprava:
Total cost of ownership (Celkové náklady vlastnictví) @znalostni_baze
42 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené agendové IS pro samostatnou působnost @nap
40 - počet výskytů, Poslední úprava:
Základní registry @nap
40 - počet výskytů, Poslední úprava:
Bankovní identita @nap
39 - počet výskytů, Poslední úprava:
I.CA @nap
38 - počet výskytů, Poslední úprava:
Jednotné obslužné kanály úředníků @nap
36 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr práv a povinností @nap
36 - počet výskytů, Poslední úprava:
eObčanka @nap
35 - počet výskytů, Poslední úprava:
Přístupnost informací @nap
34 - počet výskytů, Poslední úprava:
TEST @playgroud
32 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené agendové IS v přenesené působnosti @nap
31 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metody řízení ICT veřejné správy ČR
30 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @metody_dokument
30 - počet výskytů, Poslední úprava:
Připojování Metropolitních sítí do CMS @nap
28 - počet výskytů, Poslední úprava:
Centrální nákupy státu ICT produktů @znalostni_baze
27 - počet výskytů, Poslední úprava:
Stavební blok @znalostni_baze
26 - počet výskytů, Poslední úprava:
ICT benchmark veřejné správy @znalostni_baze
23 - počet výskytů, Poslední úprava:
Mobilní klíč eGovernmentu @nap
23 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr územní identifikace adres a nemovitostí @nap
22 - počet výskytů, Poslední úprava:
Přehledy klíčových povinností při řízení ICT VS @metody_dokument
22 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rizika a jejich řízení @znalostni_baze
22 - počet výskytů, Poslední úprava:
Formulářový agendový informační systém @nap
22 - počet výskytů, Poslední úprava:
NAP: Celky podle vrstev a využití @nap_dokument
21 - počet výskytů, Poslední úprava:
Politika souborů cookies
21 - počet výskytů, Poslední úprava:
Editorské agendové informační systémy @nap
21 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klíčové zákony týkající se eGovernmentu @znalostni_baze
21 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @nap_dokument
20 - počet výskytů, Poslední úprava:
NIA ID @nap
19 - počet výskytů, Poslední úprava:
MojeID @nap
18 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @nar_dokument
18 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace
16 - počet výskytů, Poslední úprava:
Integrovaná Telekomunikační Síť @nap
16 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonický plán
16 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní datová centra @nap
16 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonický rámec
14 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonický plán @nap_dokument
13 - počet výskytů, Poslední úprava:
Cizinecký informační systém @nap
12 - počet výskytů, Poslední úprava:
Seznam digitálních zmocněnců @ikcr
12 - počet výskytů, Poslední úprava:
PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI @politiky
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @nap
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @znalostni_baze
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @ikcr
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
Funkční celek @znalostni_baze
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rozšiřující znalostní báze Architektury eGovernmentu ČR
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené statistické, analytické a výkaznické systémy @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla diskuze na webu @politiky
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Centrální sdílené služby, tematické oblasti a funkční celky
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
banner @politiky
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Obecná diskuze na témata eGovernmentu
1 - počet výskytů, Poslední úprava: