Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Oznámení výkonu agendy orgánem veřejné moci (OVM) a převodu výkonu agendy mezi OVM @znalostni_baze
61 - počet výskytů, Poslední úprava:
ozpracováno“// a následně na //„Vyhledat“.// {{ :znalostni-baze:aisp_agenda_1.png?600 |}} V dolní části str... do AISP, postupujte podle [[https://archi.gov.cz/znalostni_baze:aisp_navod_kratky|Návodu na přihlášení do AI... /Oznámení o vykonávání působnosti v agendě“.//{{ :znalostni-baze:aisp_agenda_2.png?600 |}} -Vyberte přísluš... agendu (která je ve stavu „//Rozpracováno“//).{{ :znalostni-baze:aisp_agenda_3.png?600 |}} -V záložce „//De
Stručný návod na ohlášení nové agendy @znalostni_baze
36 - počet výskytů, Poslední úprava:
te problém, postupujte dle [[https://archi.gov.cz/znalostni_baze:aisp_navod_kratky|podrobného návodu na přihl... y“// a klikněte na //„Ohlásit novou agendu“//. {{znalostni_baze:ohlaseni_agendy01.png?758x283}} ===== Jedno... h OVM v agendě, o poskytovaných službách apod. {{znalostni_baze:ohlaseni_agendy02.png?753x571}} Bližší info... musí být označený jako hlavní právní předpis. {{znalostni_baze:ohlaseni_agendy03.png?602x378}} Rozkliknutí
Řízení na úrovni útvaru ICT OVS @metody_dokument
30 - počet výskytů, Poslední úprava:
budou publikovány v [[:nap_dokument|NAP]] a ve [[:znalostni_baze|Znalostní bázi]] jako referenční modely a ak... a bude publikovat další informace a pomůcky ve [[:znalostni_baze|Znalostní bázi]]. ==== Přístup k rozvoji li... blikováno  v následujících vydáních MŘICT a ve [[:znalostni_baze|Znalostní bázi]]. ==== Řízení smluv a záva... ení smluv s dodavateli bude postupně vydáno ve [[:znalostni_baze|Znalostní bázi]]. ==== Komplexní správa lic
Řízení jednotlivých ICT řešení @metody_dokument
27 - počet výskytů, Poslední úprava:
možné popsat a návody a akcelerátory k němu ve [[:znalostni_baze|Znalostní bázi]] poskytnout buď se zaměřením... podle životního cyklu IS přináší připravovaná [[:znalostni_baze|znalostní báze]]. Všechny činnosti při říze... ivotního cyklu ICT služby VS ČR“ a je součástí [[:znalostni_baze|Znalostní báze]]**.** Scénář aktivit životn... ou postupně doplňovány do odpovídajících částí [[:znalostni_baze|Znalostní báze]]. Různé části každé fáze je
Globální architektura propojeného datového fondu @znalostni_baze
19 - počet výskytů, Poslední úprava:
ého fondu====== <WRAP center round info 60%> {{ :znalostni-baze:ga_ppdf_hlavni_dokument_v1.5.docx |Globální ... ného [[:nap_dokument|NAP]] a je rozpracována v [[:znalostni_baze|rozšiřující znalostní bázi]]. </WRAP> ====... Obrázek 1: Rozdělení údajů a schéma výměny {{ :znalostni-baze:ga_ppdf1.png?600 |Obrázek 1: Rozdělení údajů... ím schématu. Obrázek 2: Schéma výměny údajů {{ :znalostni-baze:ga_ppdf2.jpg?600 |Obrázek 2: Schéma výměny ú
Stručný návod na aktualizaci oprávnění na údaje @znalostni_baze
19 - počet výskytů, Poslední úprava:
te problém, postupujte dle [[https://archi.gov.cz/znalostni_baze:aisp_navod_kratky|podrobného návodu na přihl... lte možnost //„Ohlášení oprávnění na údaje“.// {{znalostni_baze:opravneni01.png?756x122}} \\ <hidden **1. P... potvrďte, že si přejete vytvořit novou verzi. {{znalostni_baze:opravneni02.png?749x339}} Tím se otevře obr... ude nové oprávnění platné. Dejte //„Uložit“//. {{znalostni_baze:opravneni03.png?756x371}} Na nové obrazovce
Podrobný návod na přihlášení do AIS RPP Působnostní @znalostni_baze
18 - počet výskytů, Poslední úprava:
] a vpravo nahoře klikněte na „Přihlásit se“. {{ znalostni-baze:aisp1.png?604x326 }} Zobrazí se vám obrazov... bodu 1. ====3.1 Přihlášení Certifikátem==== {{ znalostni-baze:aisp2.png?604x376 }} Po kliknutí na Certifi... , který budete používat k přihlášení do AISP. {{ znalostni-baze:aisp3.png?535x290 }} Zadejte PIN kód a klikněte na OK. {{ znalostni-baze:aisp4.png?450x267 }} Vyplňte vaše přihlašov
Předpoklady a východiska řízení ICT OVS @metody_dokument
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
dokumentem, který byl vydán RVIS a je součástí [[:znalostni_baze|Znalostní báze]]. Z dlouhodobého hlediska j... ákladní doporučení k aplikaci ZoZVZ v ICT a ve [[:znalostni_baze|Znalostní bázi]] budou průběžně aktualizován... řejnosti obsažen v následujících vydáních a ve [[:znalostni_baze|Znalostní bázi]]. Jsou to zejména role: *... a příklady členění viz [[:nar_dokument|NAR]] a [[:znalostni_baze|Znalostní báze]]. ==== ICT kompetenční mati
Úvod @metody_dokument
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
VS ČR je aktuálně na odkazu: https://archi.gov.cz/znalostni-baze:znalostni_baze )). Na dokument MŘICT bude dále navazovat řada legislativních a metodických dokumentů, ... ve veřejné správě ČR. Současně svou navazující [[:znalostni_baze|Znalostní bází]] (de-facto jako prováděcím m... měn]], a současně dokument slouží, společně se [[:znalostni_baze|Znalostní bází]], jako zásobárna znalostí a
Současný a cílový stav řízení ICT VS ČR @metody_dokument
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klíčové nedostatky ==== Na základě provedeného [[znalostni_baze:benchmarkverejnespravy|ICT Benchmarku veřejn... datcích publikovaných průběžně prostřednictvím [[:znalostni_baze|Znalostní báze]]. Detailní popis jednotlivý... lňování cílů a zásad IKČR, budou také součástí [[:znalostni_baze|Znalostní báze]]. ==== Na prvním místě je k... 3 - Rozvoj IS OVS je řízen dlouhodobým plánem – [[znalostni_baze:ik_ovs|Informační koncepcí daného OVS]]. Ta
Stručný návod na aktualizaci ohlášení využití veřejných údajů @znalostni_baze
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
te problém, postupujte dle [[https://archi.gov.cz/znalostni_baze:aisp_navod_kratky|podrobného návodu na přihl... verzi agendy, kterou potřebujete aktualizovat. {{znalostni_baze:verejne_udaje01.png?753x295}} Kliknutím na ... te vytvořit novou verzi záznamu, což potvrďte. {{znalostni_baze:verejne_udaje02.png?751x411}} === Další pos... enda nečerpá veřejné údaje zatržením //„Ne“//. {{znalostni_baze:verejne_udaje03.png?371x141}} Dejte //„Ulož
Rozšiřující znalostní báze Architektury eGovernmentu ČR
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
uktura Rozšiřující znalostní báze ===== <nspages znalostni_baze -exclude -exclude:celkovy_dokument -exclude:... práce s AISP jsou k dispozici tyto návody: * [[znalostni_baze:aisp_navod_kratky|přihlášení do AISP]] * [[znalostni_baze:aisp_ohlaseni_agendy|ohlášení agendy]] * [[znalostni_baze:aisp_editace_udaju|editace údajů o ISVS]]
Spolupráce s ostatními útvary úřadu a eGovernmentu @metody_dokument
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
í obsažena v následujících vydáních MŘICT a ve [[:znalostni_baze|Znalostní bázi]]. ==== Podíl IT na celkové ... ublikovány v následujících vydáních MŘICT a ve [[:znalostni_baze|Znalostní bázi]]. ==== Spolupráce s ekonomi... další pomůcky budou průběžně aktualizovány ve [[:znalostni_baze|Znalostní bázi]]. ==== Ekonomická koordinac... formace, návody a další pomůcky bude obsahovat [[:znalostni_baze|Znalostní báze]]. === Metodika logického rá
Stručná metodika efektivního modelování @znalostni_baze
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
be, značí to hierarchii, nikoliv významnost. {{ :znalostni-baze:strucna_metodika.jpg?600 |}} ===== Vzhled ... === Rozložení BA L1 vychází z metamodelu === {{ :znalostni-baze:strucna_metodika_1.png?600 |}}   Výše uvede... === Rozložení AA L1 vychází z metamodelu === {{ :znalostni-baze:strucna_metodika_2.png?600 |}}   Výše uvede... === Rozložení TA L1 vychází z metamodelu === {{ :znalostni-baze:strucna_metodika_3.png?600 |}} Výše uvedený
Oznámení výkonu agendy soukromoprávním uživatelem údajů (SPUÚ) @znalostni_baze
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
do AISP, postupujte podle [[https://archi.gov.cz/znalostni_baze:aisp_navod_kratky|Návodu na přihlášení do AI... váno“//) kliknutím na //„Kód výkonu agendy“//. {{znalostni_baze:ohlaseni_spuu01.png?698x346}} 3. Tím se ote... ko „//Platnost do//“ nevyplňujte. Poté uložte. {{znalostni_baze:ohlaseni_spuu02.png?758x348}} 4. Záložka //... zadal přímo vaše SPUÚ (pak je zde zatržítko). {{znalostni_baze:ohlaseni_spuu03.png?758x283}} 5. Pokud chce
Historie digitalizace služeb @znalostni_baze
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Co je a co není ISVS @znalostni_baze
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klíčové oblasti architektury eGovernmentu
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Implementace povinností dle zákona o právu na digitální služby @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Postup a plán realizace změn (Roadmap) @metody_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Propojený datový fond @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Uvítání a obsah webu
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Stavební blok @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
eGovernment cloud @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Agendy veřejné správy @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informace ke schvalování projektů eGovernmentu
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metodika pro evidenci služeb VS, jejich úkonů a plánu digitalizace @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Osnova vzorové informační koncepce OVS @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Osvědčení o digitálním úkonu @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Stručný návod na přihlášení do AIS RPP Působnostní @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Postupy při tvorbě a hlášení metrik @playgroud
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonické dovednosti, útvary a orgány @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr práv a povinností @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @nap_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Přehledy klíčových povinností při řízení ICT VS @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @ikcr
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonické dokumenty
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonické úložiště a nástroj @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava: