Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Návod na oznámení výkonu agendy orgánem veřejné moci (OVM) a na převod výkonu agendy mezi OVM @znalostni_baze
52 - počet výskytů, Poslední úprava:
do AISP, postupujte podle [[https://archi.gov.cz/znalostni_baze:aisp_navod_kratky|Návodu na přihlášení do AI... registraci na Digitální a informační agenturu. {{znalostni_baze:oznameni_vykonu_OVM01.png?754x452}} **Další... a „//Kód oznámení/působnosti//“ u této agendy. {{znalostni_baze:oznameni_vykonu_OVM02.png?752x408}} <HTML><... /p></HTML><HTML></li></HTML><HTML></ol></HTML> {{znalostni_baze:oznameni_vykonu_OVM03.png?754x364}} <HTML><
Stručný návod na ohlášení nové agendy @znalostni_baze
44 - počet výskytů, Poslední úprava:
te problém, postupujte dle [[https://archi.gov.cz/znalostni_baze:aisp_navod_kratky|podrobného návodu na přihl... y“// a klikněte na //„Ohlásit novou agendu“//. {{znalostni_baze:ohlaseni_agendy:ohlaseni_agendy01.png?750x28... h OVM v agendě, o poskytovaných službách apod. {{znalostni_baze:ohlaseni_agendy:ohlaseni_agendy02.png?746x50... musí být označený jako hlavní právní předpis. {{znalostni_baze:ohlaseni_agendy:ohlaseni_agendy03.png?601x33
Řízení na úrovni útvaru ICT OVS @metody_dokument
30 - počet výskytů, Poslední úprava:
budou publikovány v [[:nap_dokument|NAP]] a ve [[:znalostni_baze|Znalostní bázi]] jako referenční modely a ak... a bude publikovat další informace a pomůcky ve [[:znalostni_baze|Znalostní bázi]]. ==== Přístup k rozvoji li... blikováno  v následujících vydáních MŘICT a ve [[:znalostni_baze|Znalostní bázi]]. ==== Řízení smluv a záva... ení smluv s dodavateli bude postupně vydáno ve [[:znalostni_baze|Znalostní bázi]]. ==== Komplexní správa lic
Návod na doplnění služeb VS do agendy @znalostni_baze
27 - počet výskytů, Poslední úprava:
te problém, postupujte dle [[https://archi.gov.cz/znalostni_baze:aisp_navod_kratky|návodu na přihlášení do AI... rďte, že si přejete vytvořit její novou verzi. {{znalostni_baze:ohlaseni_sluzeb01.png?729x308}} Na nové obr... je tato verze agendy bude poskytovat a uložte. {{znalostni_baze:ohlaseni_sluzeb02.png?663x428}} Další postu... u“//, kterými se otevře okno pro popis služby. {{znalostni_baze:ohlaseni_sluzeb03.png?745x361}} Další postu
Řízení jednotlivých ICT řešení @metody_dokument
27 - počet výskytů, Poslední úprava:
možné popsat a návody a akcelerátory k němu ve [[:znalostni_baze|Znalostní bázi]] poskytnout buď se zaměřením... podle životního cyklu IS přináší připravovaná [[:znalostni_baze|znalostní báze]]. Všechny činnosti při říze... ivotního cyklu ICT služby VS ČR“ a je součástí [[:znalostni_baze|Znalostní báze]]**.** Scénář aktivit životn... ou postupně doplňovány do odpovídajících částí [[:znalostni_baze|Znalostní báze]]. Různé části každé fáze je
Stručný návod na aktualizaci oprávnění na údaje @znalostni_baze
26 - počet výskytů, Poslední úprava:
te problém, postupujte dle [[https://archi.gov.cz/znalostni_baze:aisp_navod_kratky|podrobného návodu na přihl... lte možnost //„Ohlášení oprávnění na údaje“.// {{znalostni_baze:opravneni01.png?756x122}} \\ <hidden **1. P... potvrďte, že si přejete vytvořit novou verzi. {{znalostni_baze:opravneni02.png?749x339}} Tím se otevře obr... ude nové oprávnění platné. Dejte //„Uložit“//. {{znalostni_baze:opravneni03.png?756x371}} Na nové obrazovce
Návod na ohlášení údajů agendy @znalostni_baze
21 - počet výskytů, Poslední úprava:
encí v AIS RPP Působnostní [[https://archi.gov.cz/znalostni_baze:evidence_udaju|vše prostudujte]].** Přihlas... te problém, postupujte dle [[https://archi.gov.cz/znalostni_baze:aisp_navod_kratky|podrobného návodu na přihl... ázev agendy a poté klikněte na „//Vyhledat//“. {{znalostni_baze:ohlaseni_udaju01.png?765x267}} V „//Přehled... . Uvedené poznáte podle sloupce „Stav údajů“. {{znalostni_baze:ohlaseni_udaju02.png?755x391}} <hidden**a)
Rozšiřující znalostní báze Architektury eGovernmentu ČR
20 - počet výskytů, Poslední úprava:
uktura Rozšiřující znalostní báze ===== <nspages znalostni_baze -exclude -exclude:celkovy_dokument -exclude:... práce s AISP jsou k dispozici tyto návody: * [[znalostni_baze:aisp_navod_kratky|přihlášení do AISP]] * [[znalostni_baze:aisp_ohlaseni_agendy|ohlášení agendy]] * [[znalostni_baze:aisp_editace_udaju|editace údajů o ISVS]]
Návod na změnu kategorie OVM @znalostni_baze
20 - počet výskytů, Poslední úprava:
te problém, postupujte dle [[https://archi.gov.cz/znalostni_baze:aisp_navod_kratky|návodu na přihlášení do AI... kategorií OVM//“ a //„Změna kategorie OVM//“. {{znalostni_baze:zmena_kategorie_OVM01.png?751x437}} Na nové... rďte, že si přejete vytvořit její novou verzi. {{znalostni_baze:zmena_kategorie_OVM02.png?753x493}} Tím se ... likněte na „//Editovat údaje kategorie OVM“.// {{znalostni_baze:zmena_kategorie_OVM03.png?755x597}} Tím se
Globální architektura propojeného datového fondu @znalostni_baze
19 - počet výskytů, Poslední úprava:
ého fondu====== <WRAP center round info 60%> {{ :znalostni-baze:ga_ppdf_hlavni_dokument_v1.5.docx |Globální ... ného [[:nap_dokument|NAP]] a je rozpracována v [[:znalostni_baze|rozšiřující znalostní bázi]]. </WRAP> ====... Obrázek 1: Rozdělení údajů a schéma výměny {{ :znalostni-baze:ga_ppdf1.png?600 |Obrázek 1: Rozdělení údajů... ím schématu. Obrázek 2: Schéma výměny údajů {{ :znalostni-baze:ga_ppdf2.jpg?600 |Obrázek 2: Schéma výměny ú
Podrobný návod na přihlášení do AIS RPP Působnostní @znalostni_baze
18 - počet výskytů, Poslední úprava:
] a vpravo nahoře klikněte na „Přihlásit se“. {{ znalostni-baze:aisp1.png?604x326 }} Zobrazí se vám obrazov... bodu 1. ====3.1 Přihlášení Certifikátem==== {{ znalostni-baze:aisp2.png?604x376 }} Po kliknutí na Certifi... , který budete používat k přihlášení do AISP. {{ znalostni-baze:aisp3.png?535x290 }} Zadejte PIN kód a klikněte na OK. {{ znalostni-baze:aisp4.png?450x267 }} Vyplňte vaše přihlašov
Implementace povinností dle zákona o právu na digitální služby @znalostni_baze
15 - počet výskytů, Poslední úprava:
poručení dle paragrafového členění ZoPDS: * {{ :znalostni_baze:vyklad_2_a_3.pdf |§ 2 - Uživatel digitální s... žby a § 3 - Právo na digitální službu}} * {{ :znalostni_baze:doporuceni_4_v3.docx |§ 4 - Právo činit digitální úkon}} * {{ :znalostni_baze:doporuceni_5_v4.docx |§ 5 - Právo na osvědčení digitálního úkonu}} * {{ :znalostni_baze:doporuceni_6_final.docx |§ 6 - Právo na nahr
Udělení stanoviska správcem agendy poskytující údaje @znalostni_baze
13 - počet výskytů, Poslední úprava:
te problém, postupujte dle [[https://archi.gov.cz/znalostni_baze:aisp_navod_kratky|podrobného návodu na přihl... údaje správce poskytující agendy nebo AIS“.// {{znalostni_baze:stanoviska_01.png?778x408}} Na nové obrazov... “ nebo „//Čekání na souhlas v rámci agendy//“. {{znalostni_baze:stanoviska_02.png?761x418}} Tím se otevře n... ávnění, ke kterému budete udělovat stanovisko. {{znalostni_baze:stanoviska_03.png?756x434}} Nyní se zobrazí
Návod na vytvoření nové kategorie soukromoprávních uživatelů údajů (SPUÚ) @znalostni_baze
13 - počet výskytů, Poslední úprava:
te problém, postupujte dle [[https://archi.gov.cz/znalostni_baze:aisp_navod_kratky|návodu na přihlášení do AI... SPUÚ//“ a v ní „//Zobrazení kategorie SPUÚ“.// {{znalostni_baze:kategorie_SPUU01.png?1034x460}} V „//Přehle... identifikátor pak získáte detailní informace. {{znalostni_baze:kategorie_SPUU02.png?1036x462}} Na záložce ... egorie může editovat jen tato kontaktní osoba. {{znalostni_baze:kategorie_SPUU03.png?1045x583}} Na záložce
Návod na vytvoření nové kategorie OVM @znalostni_baze
12 - počet výskytů, Poslední úprava:
te problém, postupujte dle [[https://archi.gov.cz/znalostni_baze:aisp_navod_kratky|návodu na přihlášení do AI... zvolte možnost „//Vytvoření kategorie OVM//“. {{znalostni_baze:vytvoreni_kat_OVM01.png?763x267}} Zadejte, že si přejete vytvořit novou kategorii OVM. {{znalostni_baze:vytvoreni_kat_OVM02.png?758x135}} Na další ... od, kontaktní osobu, telefon a email a uložte. {{znalostni_baze:vytvoreni_kat_OVM03.png?760x425}} Volbu „//
Evidence údajů v agendě @znalostni_baze
12 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metodika výpočtu TCO ICT služeb veřejné správy @znalostni_baze
12 - počet výskytů, Poslední úprava:
Předpoklady a východiska řízení ICT OVS @metody_dokument
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @metody_dokument
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
Současný a cílový stav řízení ICT VS ČR @metody_dokument
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
Stručný návod na aktualizaci ohlášení využití veřejných údajů @znalostni_baze
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
Návod na doplnění agendového informačního systému (AIS) do agendy @znalostni_baze
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
Identifikátory, rodná čísla a jejich vazby @playgroud
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
Spolupráce s ostatními útvary úřadu a eGovernmentu @metody_dokument
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
Návod na provádění hromadných změn ve službách VS @znalostni_baze
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Katalog služeb veřejné správy @nap
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Stručná metodika efektivního modelování @znalostni_baze
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Oznámení výkonu agendy soukromoprávním uživatelem údajů (SPUÚ) @znalostni_baze
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Uvítání a obsah webu
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Historie digitalizace služeb @znalostni_baze
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Videonávody pro centrální místo služeb @playgroud
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klíčové oblasti architektury eGovernmentu
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Total cost of ownership (Celkové náklady vlastnictví) @znalostni_baze
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Co je a co není ISVS @znalostni_baze
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Utlumování rodného čísla a jeho využívání ve veřejné správě @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Postup a plán realizace změn (Roadmap) @metody_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Stručný návod na přihlášení do AIS RPP Působnostní @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Agendy veřejné správy @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informace ke schvalování projektů eGovernmentu
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Stavební blok @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Osnova vzorové informační koncepce OVS @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Propojený datový fond @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr práv a povinností @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Technická specifikace platební brány @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Osvědčení o digitálním úkonu @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Využívání oprávnění na údaje jiných informačních systémů @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Časté otázky související se ZoPDS @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Evidence subjektů @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonické dokumenty
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @ikcr
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Přehledy klíčových povinností při řízení ICT VS @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @nap_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @nap_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Mezistátní komunikace informačních systémů @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Slovník pojmů eGovernmentu
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní identitní autorita @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Systémy správy dokumentů @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonické dovednosti, útvary a orgány @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonické úložiště a nástroj @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Postupy při tvorbě a hlášení metrik @playgroud
1 - počet výskytů, Poslední úprava: