Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Oznámení výkonu agendy orgánem veřejné moci (OVM) a převodu výkonu agendy mezi OVM @znalostni_baze
61 - počet výskytů, Poslední úprava:
o“// a následně na //„Vyhledat“.// {{ :znalostni-baze:aisp_agenda_1.png?600 |}} V dolní části stránky ... postupujte podle [[https://archi.gov.cz/znalostni_baze:aisp_navod_kratky|Návodu na přihlášení do AIS půs... o vykonávání působnosti v agendě“.//{{ :znalostni-baze:aisp_agenda_2.png?600 |}} -Vyberte příslušnou a... erá je ve stavu „//Rozpracováno“//).{{ :znalostni-baze:aisp_agenda_3.png?600 |}} -V záložce „//Definic
Stručný návod na ohlášení nové agendy @znalostni_baze
36 - počet výskytů, Poslední úprava:
, postupujte dle [[https://archi.gov.cz/znalostni_baze:aisp_navod_kratky|podrobného návodu na přihlášení... kněte na //„Ohlásit novou agendu“//. {{znalostni_baze:ohlaseni_agendy01.png?758x283}} ===== Jednotlivé... endě, o poskytovaných službách apod. {{znalostni_baze:ohlaseni_agendy02.png?753x571}} Bližší informace... označený jako hlavní právní předpis. {{znalostni_baze:ohlaseni_agendy03.png?602x378}} Rozkliknutím //„
Řízení na úrovni útvaru ICT OVS @metody_dokument
30 - počet výskytů, Poslední úprava:
ikovány v [[:nap_dokument|NAP]] a ve [[:znalostni_baze|Znalostní bázi]] jako referenční modely a akceler... likovat další informace a pomůcky ve [[:znalostni_baze|Znalostní bázi]]. ==== Přístup k rozvoji lidskýc... v následujících vydáních MŘICT a ve [[:znalostni_baze|Znalostní bázi]]. ==== Řízení smluv a závazků v... s dodavateli bude postupně vydáno ve [[:znalostni_baze|Znalostní bázi]]. ==== Komplexní správa licencí
Řízení jednotlivých ICT řešení @metody_dokument
27 - počet výskytů, Poslední úprava:
at a návody a akcelerátory k němu ve [[:znalostni_baze|Znalostní bázi]] poskytnout buď se zaměřením na d... otního cyklu IS přináší připravovaná [[:znalostni_baze|znalostní báze]]. Všechny činnosti při řízení je... yklu ICT služby VS ČR“ a je součástí [[:znalostni_baze|Znalostní báze]]**.** Scénář aktivit životního c... ě doplňovány do odpovídajících částí [[:znalostni_baze|Znalostní báze]]. Různé části každé fáze jedné e
Globální architektura propojeného datového fondu @znalostni_baze
19 - počet výskytů, Poslední úprava:
===== <WRAP center round info 60%> {{ :znalostni-baze:ga_ppdf_hlavni_dokument_v1.5.docx |Globální archi... p_dokument|NAP]] a je rozpracována v [[:znalostni_baze|rozšiřující znalostní bázi]]. </WRAP> ====== Ma... 1: Rozdělení údajů a schéma výměny {{ :znalostni-baze:ga_ppdf1.png?600 |Obrázek 1: Rozdělení údajů a sc... u. Obrázek 2: Schéma výměny údajů {{ :znalostni-baze:ga_ppdf2.jpg?600 |Obrázek 2: Schéma výměny údajů}
Stručný návod na aktualizaci oprávnění na údaje @znalostni_baze
19 - počet výskytů, Poslední úprava:
, postupujte dle [[https://archi.gov.cz/znalostni_baze:aisp_navod_kratky|podrobného návodu na přihlášení... t //„Ohlášení oprávnění na údaje“.// {{znalostni_baze:opravneni01.png?756x122}} \\ <hidden **1. Postup... že si přejete vytvořit novou verzi. {{znalostni_baze:opravneni02.png?749x339}} Tím se otevře obrazovk... právnění platné. Dejte //„Uložit“//. {{znalostni_baze:opravneni03.png?756x371}} Na nové obrazovce v čá
Podrobný návod na přihlášení do AIS RPP Působnostní @znalostni_baze
18 - počet výskytů, Poslední úprava:
nahoře klikněte na „Přihlásit se“. {{ znalostni-baze:aisp1.png?604x326 }} Zobrazí se vám obrazovka pr... ====3.1 Přihlášení Certifikátem==== {{ znalostni-baze:aisp2.png?604x376 }} Po kliknutí na Certifikátem... dete používat k přihlášení do AISP. {{ znalostni-baze:aisp3.png?535x290 }} Zadejte PIN kód a klikněte na OK. {{ znalostni-baze:aisp4.png?450x267 }} Vyplňte vaše přihlašovací j
Předpoklady a východiska řízení ICT OVS @metody_dokument
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
, který byl vydán RVIS a je součástí [[:znalostni_baze|Znalostní báze]]. Z dlouhodobého hlediska je pot... poručení k aplikaci ZoZVZ v ICT a ve [[:znalostni_baze|Znalostní bázi]] budou průběžně aktualizovány inf... bsažen v následujících vydáních a ve [[:znalostni_baze|Znalostní bázi]]. Jsou to zejména role: * **Vě... členění viz [[:nar_dokument|NAR]] a [[:znalostni_baze|Znalostní báze]]. ==== ICT kompetenční matice ==
Úvod @metody_dokument
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
ktuálně na odkazu: https://archi.gov.cz/znalostni-baze:znalostni_baze )). Na dokument MŘICT bude dále navazovat řada legislativních a metodických dokumentů, ... správě ČR. Současně svou navazující [[:znalostni_baze|Znalostní bází]] (de-facto jako prováděcím manuál... oučasně dokument slouží, společně se [[:znalostni_baze|Znalostní bází]], jako zásobárna znalostí a pomůc
Současný a cílový stav řízení ICT VS ČR @metody_dokument
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
dostatky ==== Na základě provedeného [[znalostni_baze:benchmarkverejnespravy|ICT Benchmarku veřejné spr... blikovaných průběžně prostřednictvím [[:znalostni_baze|Znalostní báze]]. Detailní popis jednotlivých pr... lů a zásad IKČR, budou také součástí [[:znalostni_baze|Znalostní báze]]. ==== Na prvním místě je klient... IS OVS je řízen dlouhodobým plánem – [[znalostni_baze:ik_ovs|Informační koncepcí daného OVS]]. Ta zahrn
Stručný návod na aktualizaci ohlášení využití veřejných údajů @znalostni_baze
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
, postupujte dle [[https://archi.gov.cz/znalostni_baze:aisp_navod_kratky|podrobného návodu na přihlášení... dy, kterou potřebujete aktualizovat. {{znalostni_baze:verejne_udaje01.png?753x295}} Kliknutím na symbo... t novou verzi záznamu, což potvrďte. {{znalostni_baze:verejne_udaje02.png?751x411}} === Další postup s... pá veřejné údaje zatržením //„Ne“//. {{znalostni_baze:verejne_udaje03.png?371x141}} Dejte //„Uložit“//
Rozšiřující znalostní báze Architektury eGovernmentu ČR
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
šiřující znalostní báze ===== <nspages znalostni_baze -exclude -exclude:celkovy_dokument -exclude:sideb... ISP jsou k dispozici tyto návody: * [[znalostni_baze:aisp_navod_kratky|přihlášení do AISP]] * [[znalostni_baze:aisp_ohlaseni_agendy|ohlášení agendy]] * [[znalostni_baze:aisp_editace_udaju|editace údajů o ISVS]] * [[z
Spolupráce s ostatními útvary úřadu a eGovernmentu @metody_dokument
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
v následujících vydáních MŘICT a ve [[:znalostni_baze|Znalostní bázi]]. ==== Podíl IT na celkové bezpe...  v následujících vydáních MŘICT a ve [[:znalostni_baze|Znalostní bázi]]. ==== Spolupráce s ekonomickými... ůcky budou průběžně aktualizovány ve [[:znalostni_baze|Znalostní bázi]]. ==== Ekonomická koordinace ===... ávody a další pomůcky bude obsahovat [[:znalostni_baze|Znalostní báze]]. === Metodika logického rámce
Stručná metodika efektivního modelování @znalostni_baze
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
to hierarchii, nikoliv významnost. {{ :znalostni-baze:strucna_metodika.jpg?600 |}} ===== Vzhled diagr... ení BA L1 vychází z metamodelu === {{ :znalostni-baze:strucna_metodika_1.png?600 |}}   Výše uvedený di... ení AA L1 vychází z metamodelu === {{ :znalostni-baze:strucna_metodika_2.png?600 |}}   Výše uvedený di... ení TA L1 vychází z metamodelu === {{ :znalostni-baze:strucna_metodika_3.png?600 |}} Výše uvedený diag
Oznámení výkonu agendy soukromoprávním uživatelem údajů (SPUÚ) @znalostni_baze
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
postupujte podle [[https://archi.gov.cz/znalostni_baze:aisp_navod_kratky|Návodu na přihlášení do AIS Půs... liknutím na //„Kód výkonu agendy“//. {{znalostni_baze:ohlaseni_spuu01.png?698x346}} 3. Tím se otevře z... nost do//“ nevyplňujte. Poté uložte. {{znalostni_baze:ohlaseni_spuu02.png?758x348}} 4. Záložka //„Činn... mo vaše SPUÚ (pak je zde zatržítko). {{znalostni_baze:ohlaseni_spuu03.png?758x283}} 5. Pokud chcete k 
Historie digitalizace služeb @znalostni_baze
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Co je a co není ISVS @znalostni_baze
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klíčové oblasti architektury eGovernmentu
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Implementace povinností dle zákona o právu na digitální služby @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Postup a plán realizace změn (Roadmap) @metody_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Propojený datový fond @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Uvítání a obsah webu
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Stavební blok @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
eGovernment cloud @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Agendy veřejné správy @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informace ke schvalování projektů eGovernmentu
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metodika pro evidenci služeb VS, jejich úkonů a plánu digitalizace @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Osnova vzorové informační koncepce OVS @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Osvědčení o digitálním úkonu @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Stručný návod na přihlášení do AIS RPP Působnostní @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Postupy při tvorbě a hlášení metrik @playgroud
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonické dovednosti, útvary a orgány @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr práv a povinností @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @nap_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Přehledy klíčových povinností při řízení ICT VS @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @ikcr
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonické dokumenty
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonické úložiště a nástroj @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava: