Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Návod na oznámení výkonu agendy orgánem veřejné moci (OVM) a na převod výkonu agendy mezi OVM @znalostni_baze
52 - počet výskytů, Poslední úprava:
postupujte podle [[https://archi.gov.cz/znalostni_baze:aisp_navod_kratky|Návodu na přihlášení do AIS půs... na Digitální a informační agenturu. {{znalostni_baze:oznameni_vykonu_OVM01.png?754x452}} **Další post... známení/působnosti//“ u této agendy. {{znalostni_baze:oznameni_vykonu_OVM02.png?752x408}} <HTML><ol st... <HTML></li></HTML><HTML></ol></HTML> {{znalostni_baze:oznameni_vykonu_OVM03.png?754x364}} <HTML><ol st
Stručný návod na ohlášení nové agendy @znalostni_baze
44 - počet výskytů, Poslední úprava:
, postupujte dle [[https://archi.gov.cz/znalostni_baze:aisp_navod_kratky|podrobného návodu na přihlášení... kněte na //„Ohlásit novou agendu“//. {{znalostni_baze:ohlaseni_agendy:ohlaseni_agendy01.png?750x283}} ... endě, o poskytovaných službách apod. {{znalostni_baze:ohlaseni_agendy:ohlaseni_agendy02.png?746x508}} ... označený jako hlavní právní předpis. {{znalostni_baze:ohlaseni_agendy:ohlaseni_agendy03.png?601x335}}
Řízení na úrovni útvaru ICT OVS @metody_dokument
30 - počet výskytů, Poslední úprava:
ikovány v [[:nap_dokument|NAP]] a ve [[:znalostni_baze|Znalostní bázi]] jako referenční modely a akceler... likovat další informace a pomůcky ve [[:znalostni_baze|Znalostní bázi]]. ==== Přístup k rozvoji lidskýc... v následujících vydáních MŘICT a ve [[:znalostni_baze|Znalostní bázi]]. ==== Řízení smluv a závazků v... s dodavateli bude postupně vydáno ve [[:znalostni_baze|Znalostní bázi]]. ==== Komplexní správa licencí
Návod na doplnění služeb VS do agendy @znalostni_baze
27 - počet výskytů, Poslední úprava:
, postupujte dle [[https://archi.gov.cz/znalostni_baze:aisp_navod_kratky|návodu na přihlášení do AISP]])... i přejete vytvořit její novou verzi. {{znalostni_baze:ohlaseni_sluzeb01.png?729x308}} Na nové obrazovc... rze agendy bude poskytovat a uložte. {{znalostni_baze:ohlaseni_sluzeb02.png?663x428}} Další postup lze... ými se otevře okno pro popis služby. {{znalostni_baze:ohlaseni_sluzeb03.png?745x361}} Další postup zál
Řízení jednotlivých ICT řešení @metody_dokument
27 - počet výskytů, Poslední úprava:
at a návody a akcelerátory k němu ve [[:znalostni_baze|Znalostní bázi]] poskytnout buď se zaměřením na d... otního cyklu IS přináší připravovaná [[:znalostni_baze|znalostní báze]]. Všechny činnosti při řízení je... yklu ICT služby VS ČR“ a je součástí [[:znalostni_baze|Znalostní báze]]**.** Scénář aktivit životního c... ě doplňovány do odpovídajících částí [[:znalostni_baze|Znalostní báze]]. Různé části každé fáze jedné e
Stručný návod na aktualizaci oprávnění na údaje @znalostni_baze
26 - počet výskytů, Poslední úprava:
, postupujte dle [[https://archi.gov.cz/znalostni_baze:aisp_navod_kratky|podrobného návodu na přihlášení... t //„Ohlášení oprávnění na údaje“.// {{znalostni_baze:opravneni01.png?756x122}} \\ <hidden **1. Postup... že si přejete vytvořit novou verzi. {{znalostni_baze:opravneni02.png?749x339}} Tím se otevře obrazovk... právnění platné. Dejte //„Uložit“//. {{znalostni_baze:opravneni03.png?756x371}} Na nové obrazovce v čá
Návod na ohlášení údajů agendy @znalostni_baze
21 - počet výskytů, Poslední úprava:
RPP Působnostní [[https://archi.gov.cz/znalostni_baze:evidence_udaju|vše prostudujte]].** Přihlaste se... , postupujte dle [[https://archi.gov.cz/znalostni_baze:aisp_navod_kratky|podrobného návodu na přihlášení... y a poté klikněte na „//Vyhledat//“. {{znalostni_baze:ohlaseni_udaju01.png?765x267}} V „//Přehled ohlá... poznáte podle sloupce „Stav údajů“. {{znalostni_baze:ohlaseni_udaju02.png?755x391}} <hidden**a) Dopln
Návod na změnu kategorie OVM @znalostni_baze
20 - počet výskytů, Poslední úprava:
, postupujte dle [[https://archi.gov.cz/znalostni_baze:aisp_navod_kratky|návodu na přihlášení do AISP]].... OVM//“ a //„Změna kategorie OVM//“. {{znalostni_baze:zmena_kategorie_OVM01.png?751x437}} Na nové obra... i přejete vytvořit její novou verzi. {{znalostni_baze:zmena_kategorie_OVM02.png?753x493}} Tím se otevř... „//Editovat údaje kategorie OVM“.// {{znalostni_baze:zmena_kategorie_OVM03.png?755x597}} Tím se otevř
Rozšiřující znalostní báze Architektury eGovernmentu ČR
20 - počet výskytů, Poslední úprava:
šiřující znalostní báze ===== <nspages znalostni_baze -exclude -exclude:celkovy_dokument -exclude:sideb... ISP jsou k dispozici tyto návody: * [[znalostni_baze:aisp_navod_kratky|přihlášení do AISP]] * [[znalostni_baze:aisp_ohlaseni_agendy|ohlášení agendy]] * [[znalostni_baze:aisp_editace_udaju|editace údajů o ISVS]] * [[z
Globální architektura propojeného datového fondu @znalostni_baze
19 - počet výskytů, Poslední úprava:
===== <WRAP center round info 60%> {{ :znalostni-baze:ga_ppdf_hlavni_dokument_v1.5.docx |Globální archi... p_dokument|NAP]] a je rozpracována v [[:znalostni_baze|rozšiřující znalostní bázi]]. </WRAP> ====== Ma... 1: Rozdělení údajů a schéma výměny {{ :znalostni-baze:ga_ppdf1.png?600 |Obrázek 1: Rozdělení údajů a sc... u. Obrázek 2: Schéma výměny údajů {{ :znalostni-baze:ga_ppdf2.jpg?600 |Obrázek 2: Schéma výměny údajů}
Podrobný návod na přihlášení do AIS RPP Působnostní @znalostni_baze
18 - počet výskytů, Poslední úprava:
nahoře klikněte na „Přihlásit se“. {{ znalostni-baze:aisp1.png?604x326 }} Zobrazí se vám obrazovka pr... ====3.1 Přihlášení Certifikátem==== {{ znalostni-baze:aisp2.png?604x376 }} Po kliknutí na Certifikátem... dete používat k přihlášení do AISP. {{ znalostni-baze:aisp3.png?535x290 }} Zadejte PIN kód a klikněte na OK. {{ znalostni-baze:aisp4.png?450x267 }} Vyplňte vaše přihlašovací j
Udělení stanoviska správcem agendy poskytující údaje @znalostni_baze
13 - počet výskytů, Poslední úprava:
, postupujte dle [[https://archi.gov.cz/znalostni_baze:aisp_navod_kratky|podrobného návodu na přihlášení... ávce poskytující agendy nebo AIS“.// {{znalostni_baze:stanoviska_01.png?778x408}} Na nové obrazovce za... Čekání na souhlas v rámci agendy//“. {{znalostni_baze:stanoviska_02.png?761x418}} Tím se otevře nová o... kterému budete udělovat stanovisko. {{znalostni_baze:stanoviska_03.png?756x434}} Nyní se zobrazí deta
Návod na vytvoření nové kategorie soukromoprávních uživatelů údajů (SPUÚ) @znalostni_baze
13 - počet výskytů, Poslední úprava:
, postupujte dle [[https://archi.gov.cz/znalostni_baze:aisp_navod_kratky|návodu na přihlášení do AISP]])... v ní „//Zobrazení kategorie SPUÚ“.// {{znalostni_baze:kategorie_SPUU01.png?1034x460}} V „//Přehled kat... átor pak získáte detailní informace. {{znalostni_baze:kategorie_SPUU02.png?1036x462}} Na záložce „//Úd... e editovat jen tato kontaktní osoba. {{znalostni_baze:kategorie_SPUU03.png?1045x583}} Na záložce „//SP
Návod na vytvoření nové kategorie OVM @znalostni_baze
12 - počet výskytů, Poslední úprava:
, postupujte dle [[https://archi.gov.cz/znalostni_baze:aisp_navod_kratky|návodu na přihlášení do AISP]])... žnost „//Vytvoření kategorie OVM//“. {{znalostni_baze:vytvoreni_kat_OVM01.png?763x267}} Zadejte, že si... řejete vytvořit novou kategorii OVM. {{znalostni_baze:vytvoreni_kat_OVM02.png?758x135}} Na další obraz... tní osobu, telefon a email a uložte. {{znalostni_baze:vytvoreni_kat_OVM03.png?760x425}} Volbu „//Autom
Metodika výpočtu TCO ICT služeb veřejné správy @znalostni_baze
12 - počet výskytů, Poslední úprava:
a příloh jsou k dispozici zde: * {{ :znalostni_baze:metodika_tco_ict_sluzeb_vs_v3.10_extern.docx |Metodika TCO}} * {{ :znalostni_baze:31-10-2023_uzivatelska_prirucka_metodika_tco_ict_... .1.docx |Uživatelská příručka}} * {{ :znalostni_baze:egc-tco-egc_cloud_kalkulator_27-10-2023_final.xlsx |TCO eGC kalkulátor}} * {{ :znalostni_baze:egc-tco-egc_cloud_calculator_27-10-2023_an_versio
Evidence údajů v agendě @znalostni_baze
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
Předpoklady a východiska řízení ICT OVS @metody_dokument
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
Implementace povinností dle zákona o právu na digitální služby @znalostni_baze
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @metody_dokument
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
Návod na doplnění agendového informačního systému (AIS) do agendy @znalostni_baze
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
Současný a cílový stav řízení ICT VS ČR @metody_dokument
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
Stručný návod na aktualizaci ohlášení využití veřejných údajů @znalostni_baze
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
Spolupráce s ostatními útvary úřadu a eGovernmentu @metody_dokument
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
Návod na provádění hromadných změn ve službách VS @znalostni_baze
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Katalog služeb veřejné správy @nap
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Stručná metodika efektivního modelování @znalostni_baze
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Oznámení výkonu agendy soukromoprávním uživatelem údajů (SPUÚ) @znalostni_baze
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Historie digitalizace služeb @znalostni_baze
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klíčové oblasti architektury eGovernmentu
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Total cost of ownership (Celkové náklady vlastnictví) @znalostni_baze
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Videonávody pro centrální místo služeb @playgroud
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Co je a co není ISVS @znalostni_baze
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Postup a plán realizace změn (Roadmap) @metody_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Osnova vzorové informační koncepce OVS @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Propojený datový fond @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Agendy veřejné správy @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Stavební blok @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informace ke schvalování projektů eGovernmentu
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Uvítání a obsah webu
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Využívání oprávnění na údaje jiných informačních systémů @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Osvědčení o digitálním úkonu @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Technická specifikace platební brány @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Stručný návod na přihlášení do AIS RPP Působnostní @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Slovník pojmů eGovernmentu
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Postupy při tvorbě a hlášení metrik @playgroud
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonické úložiště a nástroj @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonické dovednosti, útvary a orgány @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Systémy správy dokumentů @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr práv a povinností @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní identitní autorita @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Mezistátní komunikace informačních systémů @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Evidence subjektů @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @nap_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Přehledy klíčových povinností při řízení ICT VS @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @ikcr
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonické dokumenty
1 - počet výskytů, Poslední úprava: