Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Výsledky studie federace portálů veřejné správy @znalostni_baze
162 - počet výskytů, Poslední úprava:
nování cílového stavu}}. Pravidla závazná dle [[:nap_dokument|Národního architektonického plánu]], jak... nformační koncepce ČR]], jsou včleněna do sekce [[nap:portaly_verejne_spravy_a_soukromopravnich_uzivate... írně upraveny. V této souvislosti byly definovány například pojmy vztahující se k centrálním komponentá... imo právních nástrojů koncepčního typu, jakými je například Informační koncepce ČR, rovněž řadu různoro
Způsoby využívání sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí jednotlivými úřady @nap_dokument
142 - počet výskytů, Poslední úprava:
ívání systémů a služeb eGovernmentu než v části [[nap_dokument:pravidla_tvorby_a_udrzby_vlastni_ctyrvrs... , funkčním celkům a tematickým oblastem z části [[nap_dokument:architektura_a_sdilene_sluzby_verejne_sp... řejné správy ČR]]: **Tematické oblasti** * **[[nap_dokument:pravidla_pro_funkcni_celky_architektury_... správy|Agendový model veřejné správy]]** * **[[nap_dokument:pravidla_pro_funkcni_celky_architektury_
Popis sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí veřejné správy ČR @nap_dokument
117 - počet výskytů, Poslední úprava:
gendové služby, které jsou souhrnně zahrnuty do [[nap_dokument:architektonicka_vize_e_governmentu_cr|ar... 00 Sb.]] a [[:ikcr|Informační koncepce ČR]] dle [[nap_dokument:pravidla_pro_funkcni_celky_architektury_... h oblastí úřady]]. **Tematické oblasti** * **[[nap_dokument:architektura_a_sdilene_sluzby_verejne_sp... správy|Agendový model veřejné správy]]** * **[[nap_dokument:architektura_a_sdilene_sluzby_verejne_sp
Veřejný datový fond @nap
109 - počet výskytů, Poslední úprava:
se od pouhé publikace automatizovaně čitelných [[nap:otevrena_data|otevřených dat]] posune též k publi... ždý údaj vedený nebo vytvářený v rámci agendy v [[nap:rpp|RPP]] vedena jeho přístupnost veřejnosti a v ... sou vymezeny číselníkem, tento číselník veden v [[nap:rpp|RPP]]. Podle § 69 odst. 4 [[https://www.zakon... vá, že veřejný číselník musí být zveřejněn jako [[nap:otevrena_data|otevřená data]] podle otevřené form
Architektura úřadu v kontextu veřejné správy a jejích vrstvách architektury @nap_dokument
88 - počet výskytů, Poslední úprava:
ívání systémů a služeb eGovernmentu než v části [[nap_dokument:pravidla_pro_funkcni_celky_architektury_... atické oblasti. Skladba této kapitoly odpovídá [[nap_dokument:uvod#Domény Národní architektury veřejné správy|doménám národní architektury]] {{ nap-dokument:nap.png |}} ===== Pravidla architektury strategie a směřování úřadu ===== <WRAP center
Úvod @nap_dokument
72 - počet výskytů, Poslední úprava:
do rukou Národní architektonický plán (také jako "NAP") jako základní pomůcka a rukověť pro zpracováván... a centrální úrovni, tak v jednotlivých úřadech. V NAP nezjistíte, jak řídit ICT, ani jak spravovat portfolia projektů či tvořit informační koncepci. NAP popisuje věcný a technologický pohled na propojen... dkudkoliv zabezpečenou formou komunikace. IKČR a NAP navazuje zejména na cíle eGovernmentu formulované
Řízení jednotlivých ICT řešení @metody_dokument
66 - počet výskytů, Poslední úprava:
tých fázích, ale mohou se i opakovat a překrývat (např. výběr dodavatele, řízení projektu, zmírnění záv... ), možnost přenesení vybraných částí mimo úřad ([[nap:egovernment_cloud|Cloud]]) či posilování zájmu o ... ejících činností, někdy i velmi dlouhé, neměnné - například fáze produkčního provozu. Vedle toho pojem ... í slouží jednak k dokumentaci, že konkrétní úkon (např. rozhodnutí nebo jmenování) proběhl a jednak jak
Národní identitní autorita @nap
60 - počet výskytů, Poslední úprava:
rgánům veřejné správy státem garantované služby [[nap:elektronicka_identifikace_pro_klienty_verejne_spr... ta pro zavedení akceptace ohlášeného prostředku [[nap:nia_eop|elektronického občanského průkazu]]. Pro osoby uvedené v [[nap:rob|ROB]] přihlašující se prostředky pro elektron... ty pro své klienty samo. * V současném stavu [[nap:rob|ROB]] (stav As-Is) tedy pouze pro občany ČR a
Klíčové oblasti architektury eGovernmentu
56 - počet výskytů, Poslední úprava:
ávě to činí potenciálně neúčelným a nehospodárným např. pořízení jakýchkoliv informačních a komunikační... ly snažit o zajištění tzv. [[https://archi.gov.cz/nap_dokument:architektura_a_sdilene_sluzby_verejne_sp... kudkoli či prostřednictvím [[https://archi.gov.cz/nap:univerzalni_kontaktni_misto|univerzálního kontakt... kanálech je uveden v tzv. [[https://archi.gov.cz/nap:katalog_sluzeb|katalogu služeb veřejné správy]].
Portály veřejné správy a soukromoprávních uživatelů údajů @nap
54 - počet výskytů, Poslední úprava:
prostředek pro získání jejich údajů, pro různé [[nap:notifikace|notifikace]], ale třeba i pro interakt... o obdobu chování a interakce, jakou má popsaný [[nap:portal_obcana|Portál občana]]. ==== Centrální (f... . V současné době jsou takovýmito portály pouze [[nap:portal_obcana|Portál veřejné správy a Portál obča... ě a využívat její služby. Více je v samostatném [[nap:portal_obcana|funkčním celku]] ==== Agendový por
Architektonická vize eGovernmentu ČR @nap_dokument
52 - počet výskytů, Poslední úprava:
na druhé straně.** V průběhu časového horizontu NAP vydaného v září 2019 tj. v letech 2019 až 2024, b... í k cílové vizi eGovernmentu a jeho IT podpory. Naplňování této vize musí být nejen nedílnou součástí... endu, * v datové vrstvě propojených navzájem [[nap:propojeny_datovy_fond|propojeným datovým fondem]]... využívající sdílené ICT platformy a virtualizace, např. formou PaaS či [[nap:egovernment_cloud|Cloudový
Informační koncepce ČR
49 - počet výskytů, Poslední úprava:
| |2020 |V průběhu naplňování IKČR se ukázalo, že klíčovou úlohou digitá... yly zcela nebo částečně splněny a přispěly tedy k naplnění vize eGovernmentu v ČR. Došlo tedy k jejich ... ují jednotlivé orgány veřejné správy. Indikátorem naplnění této vize je pozice ČR v žebříčku dle DESI i... v plnění jednotlivých cílů**.** Pokud má být vize naplněna, musí být metodika hodnocení eGovernmentu v 
Rámec obsahu a výstupů architektur @nar_dokument
49 - počet výskytů, Poslední úprava:
agramech barvou nějakou klíčovou vlastnost prvku, například, že vzniká, mění se nebo zaniká, může použí... řiřazení spojuje prvky chování s aktivními prvky (např. role, komponenty), které je provádějí nebo role... í z jednoho prvku k druhému, výměnu nebo transfer např. informace nebo hodnotu mezi procesy, funkcemi, ... m objektů do detailních modelů v jiných notacích, např. UML, BPMN, DMN nebo Citizen Journey Map((Analyt
Slovník pojmů eGovernmentu
48 - počet výskytů, Poslední úprava:
tí, většinou vázaný na konkrétní správní činnost, např. Agenda občanských průkazů, Agenda procesu územn... veřejné moci, které jsou prostřednictvím rozhraní napojeny na základní registry. V případě, kdy agendov... ké a personální předpoklady k provádění atestaci |Například akreditovaná instituce může být schválena p... kán při užití existujících zdrojů jiným způsobem. Například Alternativní náklady spojené s nákupem nové
Referenční rozhraní veřejné správy @nap
47 - počet výskytů, Poslední úprava:
osti | | Informační systém základních registrů| [[nap:iszr|ISZR]]| Poskytuje veškeré služby týkající se... ditorů ZR | | Informační systém sdílené služby| [[nap:egsb|eGSB/ISSS]]| Rozhraní pro sdílení a výměnu ú... azech (Formulářový agendový informační systém)| [[nap:fais|FAIS]]| Slouží k zpracování dotazů a výdeji ... na základě příslušných oprávnění evidovaných v [[nap:rpp|RPP]], to však neznamená, že [[nap:rpp|RPP]]
Osnova vzorové informační koncepce OVS @znalostni_baze
45 - počet výskytů, Poslední úprava:
Globální architektura propojeného datového fondu @znalostni_baze
42 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metodika výpočtu TCO ICT služeb veřejné správy @znalostni_baze
37 - počet výskytů, Poslední úprava:
Identifikace klientů veřejné správy @nap
31 - počet výskytů, Poslední úprava:
Portál občana a portál veřejné správy @nap
29 - počet výskytů, Poslední úprava:
Jednotná digitální brána (SDG) a systém pouze jednou (OOTS) @znalostni_baze
27 - počet výskytů, Poslední úprava:
Současný a cílový stav řízení ICT VS ČR @metody_dokument
23 - počet výskytů, Poslední úprava:
Historie digitalizace služeb @znalostni_baze
23 - počet výskytů, Poslední úprava:
Propojený datový fond @nap
23 - počet výskytů, Poslední úprava:
Řízení na úrovni útvaru ICT OVS @metody_dokument
21 - počet výskytů, Poslední úprava:
eGovernment cloud @nap
21 - počet výskytů, Poslední úprava:
Komunikační infrastruktura veřejné správy @nap
20 - počet výskytů, Poslední úprava:
NAP: Celky podle vrstev a využití @nap_dokument
20 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @metody_dokument
20 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @nar_dokument
20 - počet výskytů, Poslední úprava:
Co je a co není ISVS @znalostni_baze
19 - počet výskytů, Poslední úprava:
Evidence subjektů @nap
19 - počet výskytů, Poslední úprava:
eGovernment On-Line Service Bus / Informační systém sdílené služby @nap
18 - počet výskytů, Poslední úprava:
Evidence jiných fyzických osob @nap
17 - počet výskytů, Poslední úprava:
Mandáty a zastupování v elektronické komunikaci @nap
16 - počet výskytů, Poslední úprava:
Implementace povinností dle zákona o právu na digitální služby @znalostni_baze
16 - počet výskytů, Poslední úprava:
Proces tvorby architektur @nar_dokument
16 - počet výskytů, Poslední úprava:
Integrace informačních systémů @nap
15 - počet výskytů, Poslední úprava:
Univerzální kontaktní místo @nap
15 - počet výskytů, Poslední úprava:
Předávání obsahu datového fondu @znalostni_baze
15 - počet výskytů, Poslední úprava:
Osvědčení o digitálním úkonu @znalostni_baze
14 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonické úložiště a nástroj @nar_dokument
14 - počet výskytů, Poslední úprava:
Práce s klientem veřejné správy na portálu @znalostni_baze
13 - počet výskytů, Poslední úprava:
Formulářový agendový informační systém @nap
13 - počet výskytů, Poslední úprava:
Spolupráce s ostatními útvary úřadu a eGovernmentu @metody_dokument
13 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úplné elektronické podání @nap
13 - počet výskytů, Poslední úprava:
Struktura modelovaných architektur @nar_dokument
12 - počet výskytů, Poslední úprava:
Způsoby získání referenčních údajů ze ZR @nap
12 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční údaje @nap
12 - počet výskytů, Poslední úprava:
Často kladené dotazy (FAQ)
12 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr obyvatel @nap
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
Předpoklady a východiska řízení ICT OVS @metody_dokument
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonický plán
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
Mezistátní komunikace informačních systémů @nap
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @nap_dokument
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
Total cost of ownership (Celkové náklady vlastnictví) @znalostni_baze
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční modely a klasifikační rámce @nar_dokument
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
Tabulky pro uvedení IK do souladu s IKČR @znalostni_baze
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační systém datových schránek @nap
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonický plán @nap_dokument
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
Systémy správy dokumentů @nap
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
Jednotný identitní prostor veřejné správy @nap
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
Atributy modelů, pohledů a prvků @znalostni_baze
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
MojeID @nap
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
CzechPOINT @nap
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Agendový model veřejné správy @nap
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Základní registry @nap
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Bezpečnost elektronické identity @znalostni_baze
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Připojování Metropolitních sítí do CMS @nap
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Využívání datových schránek pro autentizaci uživatelů @znalostni_baze
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Mobilní klíč eGovernmentu @nap
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Možné způsoby veřejného zadávání informačních systémů @znalostni_baze
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
NIA ID @nap
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Modelující úřady a jejich architektury @nar_dokument
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílení údajů veřejné správy ČR @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Integrovaná Telekomunikační Síť @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pseudonymizace subjektů v datovém fondu úřadu @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonické dokumenty
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
I.CA @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené agendové IS pro samostatnou působnost @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Modely Národního architektonického plánu @nap_dokument
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Agendy veřejné správy @znalostni_baze
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Kontext eGSB/ISSS @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonické dovednosti, útvary a orgány @nar_dokument
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr práv a povinností @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Cizinecký informační systém @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Editorské agendové informační systémy @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
eObčanka @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Systémy a služby spojené s právním řádem a legislativou @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační systém základních registrů @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené provozní informační systémy @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační systém Evidence obyvatel @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Prostorová data a služby nad prostorovými daty @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené služby INSPIRE @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní datová centra @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Katalog služeb veřejné správy @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Časté otázky související s využíváním NIA @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Jednotné obslužné kanály úředníků @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Přístup do Extranetu vytvořeného v CMS @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Návod na vytvoření nové kategorie OVM @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Uvítání a obsah webu
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Příručka pro řízení organizačních změn roku 2020 (OCM) @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Technická specifikace platební brány @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs3 @playgroud
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Otevřený zdrojový kód @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Využívání oprávnění na údaje jiných informačních systémů @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Návod na doplnění služeb VS do agendy @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Návod na ohlášení údajů agendy @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Udělení stanoviska správcem agendy poskytující údaje @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené agendové IS v přenesené působnosti @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Systémové a uživatelské notifikace, hlavní principy a rozdíly @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rizika a jejich řízení @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Stavební blok @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené statistické, analytické a výkaznické systémy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Prokazování totožnosti s využitím fyzických dokladů totožnosti @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Přístupnost informací @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Centrální sdílené služby, tematické oblasti a funkční celky
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Politika souborů cookies
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informace ke schvalování projektů eGovernmentu
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rozšiřující znalostní báze Architektury eGovernmentu ČR
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Seznam digitálních zmocněnců @ikcr
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @ikcr
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Postup a plán realizace změn (Roadmap) @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Elektronické úkony a doručování @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Bankovní identita @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Otevřená data @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pokyny a techniky pro tvorbu architektury @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Funkční celek @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
TEST @playgroud
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs2 @playgroud
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs4 @playgroud
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Zásady zpracování osobních údajů @politiky
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Podrobný návod na přihlášení do AIS RPP Působnostní @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Stručný návod na ohlášení nové agendy @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Návod na změnu kategorie OVM @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Dvoufaktorové ověření VPN – motivace, nastavení a používání @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Extranet v CMS - Žádost o přístup @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Extranet v CMS - Předávací protokol @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava: