Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Total cost of ownership (Celkové náklady vlastnictví) @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
provozní režie (například náklady na elektrickou energii, vytápění a chlazení datových center, datovo
Výstupy z jednání pracovních skupin, prezentace a výsledky připomínkových řízení @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
astrální | |Jakub Forman |jakub.forman[at]eru.cz |Energetický regulační úřad | |Jakub Malina |jakub.ma... vnitra | |Richard Tesař |richard.tesar[at]eru.cz |Energetický regulační úřad | |Silvia Hendrychová |Si
Často kladené dotazy (FAQ)
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
du v notaci ArchiMate 3.1 buď svůj stávající EAM (Enterprise Architecture Management) nástroj nebo vyu
Portály veřejné správy a soukromoprávních uživatelů údajů @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
e vnímán jako celý funkční celek obsahující Front-end (logika zobrazující chování směrem ke klientovi) i Back-end (logika realizující chování systému a vnitřní i ... ckým manuálem MVČR]]. Dále je potřeba formulářový engine, který umožní nejen předvyplnit veškeré státu... užby se řídí vlastními specifickými pravidly!**</wrap> {{tag>"Tematická oblast" Portály "Front-end"}}
Seznam digitálních zmocněnců @ikcr
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
vé a televizní vysílání |**Zdeněk Doležal** |  | |Energetický regulační úřad |**Ing. Richard Tesař** |
Současný a cílový stav řízení ICT VS ČR @metody_dokument
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
externími i interními)m *Architektura úřadu (EA)Enterprise Architecture *Řízení IT služeb ITIL/ITS... Rozvoj služeb je řízen pomocí zavedeného systému Enterprise architektury a dalších návazných standard... m zachycujícím plán řízení prostřednictvím metody Enterprise Architecture. Navazuje na cíle stanovené ... dy pro naplnění zásady: *Architektura úřadu (EA)Enterprise Architecture *Strategické řízení + BSC
Veřejný datový fond @nap
13 - počet výskytů, Poslední úprava:
/ofn.gov.cz/rozhran%C3%AD-katalog%C5%AF-otev%C5%99en%C3%BDch-dat/|otevřené formální normy rozhraní kat... /ofn.gov.cz/rozhran%C3%AD-katalog%C5%AF-otev%C5%99en%C3%BDch-dat/|otevřené formální normy rozhraní kat... získat data každé jednotlivé položky datové sady (entity), o níž jsou v datové sadě reprezentovány úda... istupovat ke kompletním údajům o každé jednotlivé entitě či konceptu, o němž jsou v datové sadě reprez
Předpoklady a východiska řízení ICT OVS @metody_dokument
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
stěji roli přebírá věcný správce či garant. * **Enterprise architekt** a **architekt řešení** * **... mpetenční matici a byl v souladu s byznys vrstvou Enterprise architektury úřadu. Smyslem kompetenční m... ch pracovníků, * **útvar architektury úřadu** – Enterprise architekti, centrální procesní analytici,... mace: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/governance)). Všechny výše uvedené aspekty
Bezpečnost elektronické identity @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
ci. * Šifrujte obsah vašich zařízení (full disk encryption jak u mobilního zařízení, tak počítače) z
Národní identitní autorita @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
v nyní poskytuje NIA své služby pouze jako "Front-end" řešení za pomoci SAML tokenů, je plánováno i poskytování služeb jako "Back-end" pro využití překladů identity a identifikátorů
Katalog služeb veřejné správy @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
:rpp|RPP]] přes RPP API (GraphQL, Azure). GraphQL endpoint RPP běží zde: [[https://portal.gov.cz/katal... entace * k dotazům lze využít API - SPARQL endpoint - [[https://data.gov.cz/sparql]] (ukázky do
Globální architektura propojeného datového fondu @znalostni_baze
14 - počet výskytů, Poslední úprava:
| |Držitelé licencí pro podnikání v energetických odvětvích ... |FO |Energetický regulační úřad ... | |Osoby využívající jadernou energii a ionizující záření ... y říci, že kontext:  * určuje právní postavení entity (subjektu nebo objektu) v rámci agend a  *
Architektura úřadu v kontextu veřejné správy a jejích vrstvách architektury @nap_dokument
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
ě údajů o klientovi v agendě prostřednictvím Back-End integrace přes [[nap:referencni_rozhrani|referen... í je využití standardní integrační platformy (též Enterprise Application Integration, dále též jen „EAI“, nebo synonymum Enterprise Service Bus, dále též jen ESB), která nah... údajů různými publikujícími ke stejné publikované entitě je nutné doplnit vazby na již publikované úda
Tabulky pro uvedení IK do souladu s IKČR @znalostni_baze
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
další v rámci návrhu služeb do Katalogu a v rámci Enterprise Architektury.\\ \\ OVM, které je vykonava... rhne úpravy ohlašovateli agendy.\\ \\ Záměry - X (Enterprise architektura) a X (Katalog služeb) | |[[:... ČR a jejích navazujících dokumentů\\ \\ Záměr X (Enterprise architektura) s podporou záměrů X (Organi... vy (IT Consolidation)|OVM navrhne rozvojové plány enterprise architektury všech IS ze svého portfolia
Informační koncepce ČR
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
ndy a procesy, jimiž se realizují, v rámci modelu enterprise architektury úřadů (souvislost s cílem č.... elskými odvětvími (bankovnictví a pojišťovnictví, energetika, telekomunikace a vodárenství atd.), tak ... odle plánů jejich dlouhodobého rozvoje ve shodě s enterprise architekturou úřadů a s NAP. Je nezbytné ... entu pomocí standardizovaných principů a postupů „Enterprise architektury“, zlepšení řízení souvisejíc
Kontext eGSB/ISSS @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Historie digitalizace služeb @znalostni_baze
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @nap_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonická vize eGovernmentu ČR @nap_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs4 @playgroud
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs3 @playgroud
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs2 @playgroud
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs1 @playgroud
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Portál občana a portál veřejné správy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
eGovernment cloud @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metody řízení ICT veřejné správy ČR @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Seznam agend veřejné správy @znalostni_baze
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr osob @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Systémové a uživatelské notifikace, hlavní principy a rozdíly @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonický rámec @nar_dokument
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klasifikace modelů a pohledů NA VS ČR @znalostni_baze
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Atributy modelů, pohledů a prvků @znalostni_baze
13 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metodika pro evidenci služeb VS, jejich úkonů a plánu digitalizace @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Slovník pojmů eGovernmentu
28 - počet výskytů, Poslední úprava:
Systémy správy dokumentů @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Elektronická fakturace @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonické úložiště a nástroj @nar_dokument
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Politika souborů cookies
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @nar_dokument
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @metody_dokument
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Postup a plán realizace změn (Roadmap) @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Proces tvorby architektur @nar_dokument
12 - počet výskytů, Poslední úprava:
Modelující úřady a jejich architektury @nar_dokument
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Struktura modelovaných architektur @nar_dokument
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rámec obsahu a výstupů architektur @nar_dokument
48 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční modely a klasifikační rámce @nar_dokument
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonické dovednosti, útvary a orgány @nar_dokument
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
Řízení na úrovni útvaru ICT OVS @metody_dokument
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
Řízení jednotlivých ICT řešení @metody_dokument
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
Spolupráce s ostatními útvary úřadu a eGovernmentu @metody_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava: