Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

The Sharing and Reuse Framework for IT Solutions @znalostni_baze
49 - počet výskytů, Poslední úprava:
act that IT requirements are not considered early enough in the policy-making lifecycle; Technical ba... h the difficulties of operating in a multilingual environment. To help EU, national, regional and loc... a climate of innovation in their administrations, encouraging staff to take an active role in the proc... the recommendations of this framework. ===== 1. Enhance cross-organisation coordination ===== Publi
Rámec obsahu a výstupů architektur @nar_dokument
48 - počet výskytů, Poslední úprava:
where a business service is made available to the environment. |Místo přístupu ke službám veřejné sprá... *Účastník/aktér** |A business actor is a business entity that is capable of performing behavior (Archi... dá z prvků a jejich vazeb. Celý úřad jako systém (enterprise) se dělí do menších částí až na nejmenší ... ckých datových objektech, TOGAF hovoří o datových entitách, logických a fyzických informačních kompone
Výsledky studie federace portálů veřejné správy @znalostni_baze
33 - počet výskytů, Poslední úprava:
a k ukládání personalizačních dat na servery back-end komponent IS portálů,bude třeba zajistit soulad ... a mezi portály jsou tedy přenášena na úrovni back-endu s využitím národní služby pro výměnu dat (servi... e. Měl by mít dohled a pravomoci nad rozhodnutími enterprise a možná také solution architektů jednotli... nímán jako funkční celek, který se skládá z front-end a back-end částí a který realizuje všechny typy
Slovník pojmů eGovernmentu
28 - počet výskytů, Poslední úprava:
které ArchiMate vyhlásilo jako standard pro popis Enterprise architektury.  |Výklad OHA |  | |**Archit... ologiemi ICT. | |Roger Sessions, A Better Path to Enterprise Architectures, Roger Sessions, Duben 2006... amental concepts or properties of a system in its environment embodied in its elements, relationships,... 0 Sb. |§ 3 písm. b) | |** ** |Byznys |Společenská entita nebo organizace, která se skládá z více podni
Výstupy z jednání pracovních skupin, prezentace a výsledky připomínkových řízení @znalostni_baze
26 - počet výskytů, Poslední úprava:
doména gov.cz \\ 4. Výzkum využití a uplatnění Enterprise architektury ve veřejné správě ČR a zahra... lní úřad | |Jakub Forman |jakub.forman[at]eru.cz |Energetický regulační úřad | |Jakub Havlíček |jakub.... z |Šumperk | |Pavel Kutiš |pavel.kutis[at]eru.cz |Energetický regulační úřad | |Pavel Mánek |pavel.man... entura | |Richard Tesař |richard.tesar[at]eru.cz |Energetický regulační úřad | |Robert Hernady |robert
Formatting Syntax @wiki
16 - počet výskytů, Poslední úprava:
e two backslashes followed by a whitespace or the end of line. This is some text with some linebreaks... at the two backslashes are only recognized at the end of a line\\ or followed by\\ a whitespace \\this... the two backslashes are only recognized at the end of a line\\ or followed by\\ a whitespace \\th... create links by default, but this behavior can be enabled in the [[doku>config]] file. Hint: If DokuWi
Globální architektura propojeného datového fondu @znalostni_baze
14 - počet výskytů, Poslední úprava:
| |Držitelé licencí pro podnikání v energetických odvětvích ... |FO |Energetický regulační úřad ... | |Osoby využívající jadernou energii a ionizující záření ... y říci, že kontext:  * určuje právní postavení entity (subjektu nebo objektu) v rámci agend a  *
Atributy modelů, pohledů a prvků @znalostni_baze
13 - počet výskytů, Poslední úprava:
==== ^**Název\\ atributu CZ**^**Název\\ atributu EN**^**Hodnoty\\ atributu EN**^**Hodnoty\\ atributu CZ2** ^**Popis atributu** ... ^**Název\\ atributu CZ** ^**Název\\ atributu EN**^**Hodnoty\\ atributu EN**^**Hodnoty\\ atributu CZ**^**Popis atributu**
Veřejný datový fond @nap
13 - počet výskytů, Poslední úprava:
/ofn.gov.cz/rozhran%C3%AD-katalog%C5%AF-otev%C5%99en%C3%BDch-dat/|otevřené formální normy rozhraní kat... /ofn.gov.cz/rozhran%C3%AD-katalog%C5%AF-otev%C5%99en%C3%BDch-dat/|otevřené formální normy rozhraní kat... získat data každé jednotlivé položky datové sady (entity), o níž jsou v datové sadě reprezentovány úda... istupovat ke kompletním údajům o každé jednotlivé entitě či konceptu, o němž jsou v datové sadě reprez
Proces tvorby architektur @nar_dokument
12 - počet výskytů, Poslední úprava:
hitektonickým angažmá, jak z pohledu částí úřadu (enterprise) - STR/SGM/SCH, tak z hlediska kontextu a... tele odpovídá architektura uvnitř úřadu/ podniku (enterprise) nebo jeho části (segmentu, schopnosti), ... ckém zadání pro individuální modely uvnitř úřadu (enterprise) je třeba rozhodnout, zda se bude jednat ... tektura podniku/úřadu. Tedy úroveň podrobnosti „**Enterprise architektury**“, modelující **všechny výs
seznam_isvs4 @playgroud
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
0000 |5000000 |26.07.2011 12:15:19 | |1644 |GINIS Enterprise+ |HLAVNÍ MĚSTO PRAHA |HLAVNÍ MĚSTO PRAHA ... AHA |3466061 |732000 |18.11.2019 11:17:28 | |381 |ENM pozemky |Město Hořice |Nevyplněno |16898000 |735... Spisová služba |Ministerstvo dopravy |Cleverlance Enterprise Solutions a.s. |2178000 |824000 |02.10.20... yplněno |Nevyplněno |19.05.2020 09:58:38 | |8753 |eNOTSERVIS |Duben Matěj - notář |Duben Matěj - notář
Národní architektonický rámec @nar_dokument
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
==== Kanada ==== **Government of New Brunswick - Enterprise Architecture Program:** [[http://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/tb-ct/pdf/OCIO/EnterpriseArchitectureManual.pdf|odkaz]] **Informat... rategic Plan 2016-2020:** [[https://www.canada.ca/en/treasury-board-secretariat/services/information-t... n Technology 2017-2021**: [[https://www.canada.ca/en/government/system/digital-government/modern-emerg
Architektonické dovednosti, útvary a orgány @nar_dokument
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
o úrovně v požadovaném čase a její zachování. * Enterprise architekt a architekt řešení architektur ... ace. * Přirozený vzor a leader (metodik) tvorby Enterprise architektur a architektur řešení v jednot... l, wiki, diskusní fóra, …). * Lokální (interní) Enterprise Architekt úřadu a těch organizací resortu... architektonické dovednosti, zdroj: //World-Class Enterprise Architecture, The Open Group, 2010}} ==
Řízení na úrovni útvaru ICT OVS @metody_dokument
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
mi (úlohami), architektonickými angažmá(( Z angl. engagement - bohužel není vhodný ustálený překlad.))... ř úřadu s rolemi Hlavního architekta a doménových Enterprise architektů zajišťuje zejména celkový pohled na architekturu úřadu na úrovni detailu „enterprise“, prvotní rozpracování strategického směr... může suplovat i kompetence Hlavního a Doménových enterprise architektů. Za účelem zajištění výkonu ř
Řízení jednotlivých ICT řešení @metody_dokument
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační koncepce OVS, obsahující projekt.\\ * Enterprise architektura projektu.\\ * Stanovisko OHA... ture, model systému pro budoucí projekt na úrovni Enterprise Architecture.)). Po získání kladného stan... imu: * **Průběžně** je aktualizována celková (enterprise) architektura OVS, vždy po dokončení impl... edstava |Návrh záměru zákona |Enterprise Architektura záměru|Nárok na rozpočet a p
Metodika výpočtu TCO ICT služeb veřejné správy @znalostni_baze
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
Struktura modelovaných architektur @nar_dokument
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonické úložiště a nástroj @nar_dokument
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační koncepce ČR
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @nar_dokument
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Současný a cílový stav řízení ICT VS ČR @metody_dokument
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Komunikační infrastruktura veřejné správy @nap
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Modelující úřady a jejich architektury @nar_dokument
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Jednotná digitální brána (SDG) a systém pouze jednou (OOTS) @znalostni_baze
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Tabulky pro uvedení IK do souladu s IKČR @znalostni_baze
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs3 @playgroud
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční modely a klasifikační rámce @nar_dokument
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Historie digitalizace služeb @znalostni_baze
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Portály veřejné správy a soukromoprávních uživatelů údajů @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs1 @playgroud
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Elektronická fakturace @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @metody_dokument
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Předpoklady a východiska řízení ICT OVS @metody_dokument
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Agendy veřejné správy @znalostni_baze
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Postupy při tvorbě a hlášení metrik @playgroud
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klasifikace modelů a pohledů NA VS ČR @znalostni_baze
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr osob @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní standard formátů pro archivaci @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Systémy správy dokumentů @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní identitní autorita @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Kontext eGSB/ISSS @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Technická specifikace platební brány @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Spolupráce s ostatními útvary úřadu a eGovernmentu @metody_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Politika souborů cookies
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Otevřený zdrojový kód @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Státní právnická osoba @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Total cost of ownership (Celkové náklady vlastnictví) @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Často kladené dotazy (FAQ)
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Bezpečnost elektronické identity @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Formulářový agendový informační systém @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klíčové oblasti architektury eGovernmentu
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Seznam digitálních zmocněnců @ikcr
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metody řízení ICT veřejné správy ČR @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Postup a plán realizace změn (Roadmap) @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonická vize eGovernmentu ČR @nap_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @nap_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační systém Evidence obyvatel @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Welcome to your new DokuWiki @wiki
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Katalog služeb veřejné správy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Systémové a uživatelské notifikace, hlavní principy a rozdíly @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Portál občana a portál veřejné správy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr územní identifikace adres a nemovitostí @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
bezpecnostni_architektura @playgroud
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
TEST @playgroud
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs2 @playgroud
1 - počet výskytů, Poslední úprava: