Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Globální architektura propojeného datového fondu
14 - počet výskytů, Poslední úprava:
| |Držitelé licencí pro podnikání v energetických odvětvích ... |FO |Energetický regulační úřad ... | |Osoby využívající jadernou energii a ionizující záření ... y říci, že kontext:  * určuje právní postavení entity (subjektu nebo objektu) v rámci agend a  *
Atributy modelů, pohledů a prvků
13 - počet výskytů, Poslední úprava:
==== ^**Název\\ atributu CZ**^**Název\\ atributu EN**^**Hodnoty\\ atributu EN**^**Hodnoty\\ atributu CZ2** ^**Popis atributu** ... ^**Název\\ atributu CZ** ^**Název\\ atributu EN**^**Hodnoty\\ atributu EN**^**Hodnoty\\ atributu CZ**^**Popis atributu**
Tabulky pro uvedení IK do souladu s IKČR
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
další v rámci návrhu služeb do Katalogu a v rámci Enterprise Architektury.\\ \\ OVM, které je vykonava... rhne úpravy ohlašovateli agendy.\\ \\ Záměry - X (Enterprise architektura) a X (Katalog služeb) | |[[:... ČR a jejích navazujících dokumentů\\ \\ Záměr X (Enterprise architektura) s podporou záměrů X (Organi... vy (IT Consolidation)|OVM navrhne rozvojové plány enterprise architektury všech IS ze svého portfolia
Historie digitalizace služeb
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
erenčních údajů]]. Nadále však trvá problém front-endu, kdy portály jsou pouze informační, a subjekt ú... ===== Propojený datový fond a standardizace front-endu ===== Současným vrcholným milníkem je spuštění... žeb výměny údajů mezi orgány veřejné moci o front-end a přímého využití. {{ :znalostni-baze:2020-dale... spozici tyto centrální sdílené služby: * Front-end * [[https://archi.gov.cz/nap:portal_obcana|P
Seznam agend veřejné správy
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
o podnikání | |A1114 |Agenda zákona o hospodaření energií | |A1115 |Nakládání s bezpečnostním materiálem | |A1116 |Podporované zdroje energie | |A1121 |Podpora exportu | |A1123 |Agenda z... uzování shody stanovených výrobků | |A684 |Agenda energetického zákona | |A736 |Státní podniky | |A741... ence a dozor v oblasti mírového využívání jaderné energie a ionizujícího záření | |A3905 |Atomový záko
Klasifikace modelů a pohledů NA VS ČR
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
obnosti a účelu architektur (architektury úřadu – enterprise, architektury řešení – solution a design ... a společný pro všechny modely architektury úřadu (Enterprise Architecture) vytvářené v rámci NA VS ČR.... edů na model: * Členění pohledů uvnitř modelu (enterprise) architektury úřadu podle rozsahu a účelu... |Členění pohledů uvnitř modelu (enterprise) architektury úřadu. Týmž atributem lze v
IMAPS - Model hodnocení dosažené úrovně interoperability veřejné služby
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
ti==== [[https://ec.europa.eu/isa2/solutions/imm_en|Akční model dosažené úrovně interoperability]] je... zován s podporou [[https://ec.europa.eu/isa2/home_en|programu ISA²]]. Program ISA² je programem Evrops... plně v souladu s [[https://ec.europa.eu/isa2/eif_en|Evropským rámcem interoperability (EIF)]], lze je
Metodický pokyn k řízení záměru (projektu) IT/ICT pro digitální zmocněnce Ústředními správní úřady
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
í dle pozic/rolí níže: *Digitální zmocněnec *Enterprise Architekt, konzultant, analytik *Manaže... * |**X** | |**Usnesení vlády ČR č. 86/2020 o uložení povinností informovat vládu v souvislosti s v...  ** |D |** ** |D |**P** |**P** |**P** |**P** | |**Enterprise Architekt, konzultant, analytik**|D |D |*
Výstupy z jednání pracovních skupin, prezentace a výsledky připomínkových řízení
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
astrální | |Jakub Forman |jakub.forman[at]eru.cz |Energetický regulační úřad | |Jakub Malina |jakub.ma... vnitra | |Richard Tesař |richard.tesar[at]eru.cz |Energetický regulační úřad | |Silvia Hendrychová |Si
Metodika pro evidenci služeb VS, jejich úkonů a plánu digitalizace
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
lizace je nutné nejdříve identifikovat jednotlivé entity celé evidence, a to: **službu VS**, **úkon**
Total cost of ownership (Celkové náklady vlastnictví)
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
provozní režie (například náklady na elektrickou energii, vytápění a chlazení datových center, datovo
Bezpečnost elektronické identity
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
ci. * Šifrujte obsah vašich zařízení (full disk encryption jak u mobilního zařízení, tak počítače) z