Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Globální architektura propojeného datového fondu @znalostni_baze
173 - počet výskytů, Poslední úprava:
o informačního systému udržuje datový fond tohoto AIS v aktuálním tvaru využitím procesů vyrozumívání o... nách údajů na propojeném datovém fondu a uživatel AIS tedy má jistotu, že při své práci pracuje se sprá... i (ve výše uvedeném smyslu). Z hlediska uživatele AIS (úředníka) jde tedy o zásadní zvýšení efektivity ... prostřednictvím referenčního rozhraní a uživatele AIS nijak nezatěžuje. Druhým způsobem využití údajů
Návod na oznámení výkonu agendy orgánem veřejné moci (OVM) a na převod výkonu agendy mezi OVM @znalostni_baze
90 - počet výskytů, Poslední úprava:
, údajům dalších agendových informačních systémů (AIS) a jako zdroj informací o vámi poskytovaných služ... sti vašeho OVM v agendě je třeba do [[https://rpp-ais.egon.gov.cz/AISP/|AIS RPP působnostní]] (AISP) vyplnit a odeslat do 30 dnů ode dne registrace agendy nebo zápisu do //
Stručný návod na ohlášení nové agendy @znalostni_baze
79 - počet výskytů, Poslední úprava:
k agendovému informačnímu systému působnostnímu (AISP) v části [[https://rpp-ais.egon.gov.cz/AISP/help/detail_ohlaseni_agendy.htm|Postup shodný pro všechny funkce / Detail ohlášení ag... ohlášení agendy ===== Otevřete si [[https://rpp-ais.egon.gov.cz/AISP/|stránku AISP]] a přihlaste se d
Návod na doplnění agendového informačního systému (AIS) do agendy @znalostni_baze
60 - počet výskytů, Poslední úprava:
ávod na doplnění agendového informačního systému (AIS) do agendy ====== Tento návod vám poslouží v pří... schválenou agendu a potřebujete do ní doplnit jen AIS, který podporuje výkon agendy. Oproti přeohlášení... ostatních správců. Přihlaste se do [[https://rpp-ais.egon.gov.cz/AISP/|Agendového informačního systému působnostního]] (AISP) (pokud s tím máte problém, po
Podrobný návod na přihlášení do AIS RPP Působnostní @znalostni_baze
47 - počet výskytů, Poslední úprava:
====== Podrobný návod na přihlášení do AIS RPP Působnostní ====== **K čemu slouží agendový informační ... it** Agendový informační systém RPP působnostní (AISP) provozuje Ministerstvo vnitra a je určený k edi... rmačních systémů veřejné správy. K přihlášení do AISP potřebujete dvoufaktorové ověření. V současnosti... krokem provede k úspěšnému přihlášení. Pokud vám AISP hlásí, že nemáte potřebná oprávnění, postupujte
Informační systém základních registrů @nap
43 - počet výskytů, Poslední úprava:
m systémem jiného správce| zajistí správce daného AISu | | Orgán veřejné moci| přes rozhraní CzechPOINT... ovaným OVM| zajistí OVM, které spravuje příslušný AIS | | Soukromoprávní uživatel údajů| Soukromoprávní... zní dokumentací ISZR. A to zejména: - Správce AIS musí mít svůj IS ohlášen v rejstříku ISVS v [[nap... ohlášenu působnost v agendě, kterou (které) tímto AISem bude vykonávat pro příslušné OVM - Správce AI
Formulářový agendový informační systém @nap
41 - počet výskytů, Poslední úprava:
ový agendový informační systém====== Formulářový AIS (FAIS) je komponentou [[nap:iszr|ISZR]], který pr... V současné době je tato potřeba řešena na úrovni AIS, které v rámci své individuální implementace využ... ch služeb ISSS. Výše popsaný přístup znamená, že AIS může ke své implementaci přistoupit způsobem, kte... e být nevyhovující společně v kombinaci s dalšími AIS, které řeší hromadné zpracování prostřednictvím I
Stručný návod na aktualizaci oprávnění na údaje @znalostni_baze
36 - počet výskytů, Poslední úprava:
v agendovém informačním systému RPP Působnostním (AISP) ve schválené agendě. Pokud chcete měnit pouze ... tujících agendách. Přihlaste se do [[https://rpp-ais.egon.gov.cz/AISP/|AISP]] (pokud s tím máte problém, postupujte dle [[https://archi.gov.cz/znalostni_baze:aisp_navod_kr
Výsledky studie federace portálů veřejné správy @znalostni_baze
30 - počet výskytů, Poslední úprava:
. Výsledky by byly předány odpovědným pracovníkům AIS. Ušetřilo by jim to vlastní průzkumy a umožnilo s... a využívání údajů OVM ze základních registrů nebo AIS, které jsou danému OVM pro výkon dané agendy zpří... přímo vyřizuje agendové služby - Komunikovat s AIS úřadu, který plní jednu nebo více agend s je přip... ály, ale pouze primární systémy patřičných agend (AIS). V takovém momentu by mělo smysl uvažovat o cent
Návod na změnu kategorie OVM @znalostni_baze
27 - počet výskytů, Poslední úprava:
tegorie OVM ====== Přihlaste se do [[https://rpp-ais.egon.gov.cz/AISP/|Agendového informačního systému působnostního]] (AISP). Pokud s tím máte problém, postupujte dle [[https://archi.gov.cz/znalostni_baze:aisp_navod_kratky|návodu na přihlášení do AISP]]. V „
Rozšiřující znalostní báze Architektury eGovernmentu ČR
26 - počet výskytů, Poslední úprava:
r -title -textPages=""> ===== Návody pro práci s AIS RPP působnostní ===== [[https://rpp-ais.egon.gov.cz/AISP/|Agendový informační systém RPP Působnostní (AISP)]] je informační systém registru práv a povinností
Oznámení výkonu agendy soukromoprávním uživatelem údajů (SPUÚ) @znalostni_baze
25 - počet výskytů, Poslední úprava:
k údajům dalších agendových informačních systémů (AIS). Oznámení o vykonávání působnosti vašeho SPUÚ v... e agendy//.// O tom vás bude systém [[https://rpp-ais.egon.gov.cz/AISP/|AIS RPP Působnostní]] (AISP) informovat prostřednictvím datové schránky. Také si můžete sami zkontr
Stručný návod na přihlášení do AIS RPP Působnostní @znalostni_baze
23 - počet výskytů, Poslední úprava:
===== Stručný návod na přihlášení do AIS RPP Působnostní ===== **K čemu slouží agendový informační sys... it** Agendový informační systém RPP působnostní (AISP) provozuje Digitální a informační agentura a je ... rmačních systémů veřejné správy. K přihlášení do AISP potřebujete dvoufaktorové ověření. V současnosti... ípadě potřeby můžete využít také [[znalostni_baze:aisp_navod_plny|podrobnější návod]], který obsahuje i
Agendový model veřejné správy @nap
23 - počet výskytů, Poslední úprava:
z agendy využívat anebo je naopak agendě ze svých AIS poskytuje. - Údaje v agendě: Jsou ohlášeny vš... vuje působnost OVM; poskytuje buď centralizovaný AIS, nebo podmínky a standardy pro decentralizované ř... ejstřících OVM a SPUU; v případě centralizovaného AIS poskytuje údaje přes referenční rozhraní ISVS | |... agendy a k tomu využívá buď centrálně poskytnutý AIS, nebo svůj vlastní| Přihlašuje se k působnosti; v
Návod na doplnění služeb VS do agendy @znalostni_baze
23 - počet výskytů, Poslední úprava:
v agendovém informačním systému RPP působnostním (AISP). Oproti změně celé agendy má pro vás tento post... Katalogu služeb]]. Přihlaste se do [[https://rpp-ais.egon.gov.cz/AISP/|AISP]] (pokud s tím máte problém, postupujte dle [[https://archi.gov.cz/znalostni_baze:aisp_navod_kr
Návod na ohlášení údajů agendy @znalostni_baze
22 - počet výskytů, Poslední úprava:
eGovernment On-Line Service Bus / Informační systém sdílené služby @nap
21 - počet výskytů, Poslední úprava:
Návod na vytvoření nové kategorie OVM @znalostni_baze
21 - počet výskytů, Poslední úprava:
Udělení stanoviska správcem agendy poskytující údaje @znalostni_baze
21 - počet výskytů, Poslední úprava:
Katalog služeb veřejné správy @nap
21 - počet výskytů, Poslední úprava:
Evidence subjektů @nap
20 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs1 @playgroud
18 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs4 @playgroud
17 - počet výskytů, Poslední úprava:
Stručný návod na aktualizaci ohlášení využití veřejných údajů @znalostni_baze
17 - počet výskytů, Poslední úprava:
Mandáty a zastupování v elektronické komunikaci @nap
16 - počet výskytů, Poslední úprava:
Portály veřejné správy a soukromoprávních uživatelů údajů @nap
15 - počet výskytů, Poslední úprava:
Identifikátory, rodná čísla a jejich vazby @playgroud
15 - počet výskytů, Poslední úprava:
Portál občana a portál veřejné správy @nap
14 - počet výskytů, Poslední úprava:
Integrace informačních systémů @nap
14 - počet výskytů, Poslední úprava:
Jednotná digitální brána (SDG) a systém pouze jednou (OOTS) @znalostni_baze
13 - počet výskytů, Poslední úprava:
Veřejný datový fond @nap
13 - počet výskytů, Poslední úprava:
Časté otázky související s využíváním NIA @znalostni_baze
12 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční rozhraní veřejné správy @nap
12 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs3 @playgroud
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
Propojený datový fond @nap
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
eGovernment cloud @nap
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační systém Evidence obyvatel @nap
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní identitní autorita @nap
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
Editorské agendové informační systémy @nap
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Evidence údajů v agendě @znalostni_baze
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klíčové oblasti architektury eGovernmentu
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Identifikace klientů veřejné správy @nap
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Komunikační infrastruktura veřejné správy @nap
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Tabulky pro uvedení IK do souladu s IKČR @znalostni_baze
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs2 @playgroud
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Stručná metodika efektivního modelování @znalostni_baze
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Systémy správy dokumentů @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Evidence jiných fyzických osob @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Modelující úřady a jejich architektury @nar_dokument
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Slovník pojmů eGovernmentu
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Cizinecký informační systém @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Způsoby získání referenčních údajů ze ZR @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Práce s klientem veřejné správy na portálu @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Agendy veřejné správy @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Předávání obsahu datového fondu @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr práv a povinností @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Mezistátní komunikace informačních systémů @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonická vize eGovernmentu ČR @nap_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Předpoklady a východiska řízení ICT OVS @metody_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metodika výpočtu TCO ICT služeb veřejné správy @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílení údajů veřejné správy ČR @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční údaje @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Systémové a uživatelské notifikace, hlavní principy a rozdíly @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Kontext eGSB/ISSS @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metodické doporučení ke ztotožňování fyzických osob u SPUÚ @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Utlumování rodného čísla a jeho využívání ve veřejné správě @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Implementace povinností dle zákona o právu na digitální služby @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Návod na provádění hromadných změn ve službách VS @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Základní registry @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr územní identifikace adres a nemovitostí @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pseudonymizace subjektů v datovém fondu úřadu @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Uvítání a obsah webu
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonické úložiště a nástroj @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava: