Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Informační systém základních registrů
43 - počet výskytů, Poslední úprava:
m systémem jiného správce| zajistí správce daného AISu | | Orgán veřejné moci| přes rozhraní CzechPOINT... ovaným OVM| zajistí OVM, které spravuje příslušný AIS | | Soukromoprávní uživatel údajů| Soukromoprávní... zní dokumentací ISZR. A to zejména: - Správce AIS musí mít svůj IS ohlášen v rejstříku ISVS v [[nap... ohlášenu působnost v agendě, kterou (které) tímto AISem bude vykonávat pro příslušné OVM - Správce AI
Agendový model veřejné správy
23 - počet výskytů, Poslední úprava:
z agendy využívat anebo je naopak agendě ze svých AIS poskytuje. - Údaje v agendě: Jsou ohlášeny vš... vuje působnost OVM; poskytuje buď centralizovaný AIS, nebo podmínky a standardy pro decentralizované ř... ejstřících OVM a SPUU; v případě centralizovaného AIS poskytuje údaje přes referenční rozhraní ISVS | |... agendy a k tomu využívá buď centrálně poskytnutý AIS, nebo svůj vlastní| Přihlašuje se k působnosti; v
eGovernment On-Line Service Bus / Informační systém sdílené služby
21 - počet výskytů, Poslední úprava:
ni|referenčního rozhraní]] umožňující jednotlivým AIS čerpat a publikovat údaje vedené o jednotlivých s... kace]] a aktualizace údajů poskytovaných službami AIS * Zajištění nezávislého auditu výměny údajů (u... eden kontext může být publikován více publikátory/AIS a čtenář nemusí vědět, v kterém z nich se informa... [[nap:zakladni_registry|ORG]] identifikuje cílové AIS (vedou AIFO a publikují kontext) a na tyto publik
Evidence subjektů
20 - počet výskytů, Poslední úprava:
rovede překlad na KI pro vnitřní práci v agendě a AIS, i na AIFO v agendě pro komunikaci v rámci PPDF. AIS poté ví, jak AIFO, tak KI, v systémech se tento i... cizineckého informačního systému. Každý správce AIS, který eviduje subjekt, který není v základním re... isti aktualizaci údajů, pokud o nich bude správce AIS informován ==== Identifikátory právnických osob
Mandáty a zastupování v elektronické komunikaci
16 - počet výskytů, Poslední úprava:
vé aplikační role interpretovatelné přistupovaným AISem při vykonávání elektronického úkonu neboli jiný... : \\ \\ - Informační systém veřejné správy (zde AIS) byl schopný komunikovat s klientem, základními ... kreditovaná osoba, nikoliv správce přistupovaného AISu) a splňuje technické normy i specifikace Evropsk... eGon_slu%C5%BEeb/SZR_popis_eGON_sluz%CC%8Ceb_E172_aiseoCtiPodleUdaju2_4_02_v03.pdf|aiseoCtiPodleUdaju]]
Portály veřejné správy a soukromoprávních uživatelů údajů
15 - počet výskytů, Poslední úprava:
a předpokladu, že SPUÚ je ohlášen v [[https://rpp-ais.egon.gov.cz/AISP/verejne/katalog-spuu|rejstříku]] a má povinnost elektronicky ověřovat totožnost klien... ákladních registrů]], [[nap:egsb|eGSB/ISSS]] nebo AIS, které spravuje stejný správce jako portál. Nadál... informační systém veřejné správy v [[https://rpp-ais.egon.gov.cz/AISP/verejne|rejstříku informačních s
Integrace informačních systémů
14 - počet výskytů, Poslední úprava:
= Vnitřní integrace u jednoho správce či v jednom AIS ==== Integrace mezi informačními systémy jednoho... sou subjekty integrovány v jedné evidenci jednoho AIS sloužícího pro podporu více agend. * Identifiká... AIFO se v žádném případě nevyužije při integraci AIS na provozní systémy, pokud tyto systémy nevyužíva... jejich agendě. V případě integrace subjektů mezi AIS a provozními systémy, které nemají pro subjekt př
Portál občana a portál veřejné správy
14 - počet výskytů, Poslední úprava:
tal.gov.cz/|Portál občana]] jedním ze čtenářských AIS, který má zmocnění dle agendy [[https://rpp-ais.egon.gov.cz/gen/agendy-detail/A344_23112018.xlsx|A344]... .gov.cz/|Portál občana]] připojený jako čtenářský AIS na systém [[nap:propojeny_datovy_fond|eGON Servic... íře se nedá přesně specifikovat – záleží, s jakým AIS uživatel prostřednictví Portálu občana komunikuje
Veřejný datový fond
13 - počet výskytů, Poslední úprava:
é formální normy. V případě údajů spravovaných v AIS se z principu jedná o informace vedené ve struktu... renčního rozhraní]]. Do VDF publikují jednotlivé AIS i [[nap:zakladni_registry|ZR]]. Dále tedy v textu... kujícím ISVS, ale vždy je tím myšleno publikující AIS či [[nap:zakladni_registry|ZR]]. ISGOD je logick... ním subjektu práva, na který přistupuje čtenářský AIS prostřednictvím [[nap:propojeny_datovy_fond|PPDF]
Referenční rozhraní veřejné správy
12 - počet výskytů, Poslední úprava:
ut nebo neposkytnout, je vždy zodpovědný zdrojový AIS (ten, o jehož údaje se žádá). Toto rozhodnutí čin... ákladních registrů * Provádí [[nap:editorske_ais|editoři základních registrů]] s využitím služeb v... a údajů formou sdílených služeb mezi jednotlivými AIS * Provádí OVM mezi sebou s využitím služeb [... ímu rozhraní přistupují OVM prostřednictvím svých AIS a SPUÚ pomocí soukromoprávního systému pro využív
eGovernment cloud
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
efektivnější provoz onpremise. ==== Provozování AIS OVM v eGC v souvislosti s komunikací pomocí CMS/KIVS ==== Umístění AIS OVM v eGC znamená, že eGC je jen jiná adresa dané... infrastruktura_verejne_spravy|CMS/KIVS]] je OVM a AIS v eGC je přesměrován do [[nap:komunikacni_infrast... rtal_obcana|Portál občana]]). Pro tento scénář je AIS v eGC brán jako interní AIS OVM, který se připoju
Katalog služeb veřejné správy
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
) vyplní evidenci služeb a úkonů do [[https://rpp-ais.egon.gov.cz/AISP/|AIS Působnostní RPP]] * Metodika - [[https://pma3.gov.cz/uploads/doc/Metodika-pro-evidenci-sl... oří prázdný detailní popis služby v [[https://rpp-ais.egon.gov.cz/AISK/|AIS Správa katalogů]] - Vypl
Propojený datový fond
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
identifikátoru) subjektu/objektu práva vedeném v AIS a tím i podpora pseudonymizace * Výdej údajů o ... vedených v RPP pro příslušnou agendu podporovanou AIS * [[nap:notifikace|Notifikace]] o změnách referenčních a agendových údajů pro údaje v AIS vedené * Podpora reklamace chybných údajů ==... údaje ze základních registrů, ovšem výhradně přes AIS OVM nebo formuláře Czech POINT. V zákoně č. 111/2
Systémy správy dokumentů
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
nosti výkonu spisové služby v souvislosti s daným AISem, a to následující: - Integrovat AIS na ESSL prostřednictvím předepsaného rozhraní a zajistit, aby úkony spojené s dokumentem vykonával AIS prostřednictvím tohoto rozhraní. - Zajistit, aby daný AIS splňoval požadavky Národního standardu pro ESSL k
Informační systém Evidence obyvatel
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
mační systém Evidence obyvatel (také jako ISEO či AISEO) je upravený zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenc... adního registru obyvatel]] a tedy [[nap:editorske_ais|editorských informačních systémů]]. ==== Statist... trvalého pobytu“ nejsou unikátní.| {{tag>ISEO AISEO "Editorské AIS" "Funkční celek"}} Dobrý den, jak pro úřad zaregistruji agendu A420 pro přístup do
Editorské agendové informační systémy
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Komunikační infrastruktura veřejné správy
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Identifikace klientů veřejné správy
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Evidence jiných fyzických osob
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Způsoby získání referenčních údajů ze ZR
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Cizinecký informační systém
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční údaje
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílení údajů veřejné správy ČR
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Kontext eGSB/ISSS
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Systémové a uživatelské notifikace, hlavní principy a rozdíly
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní identitní autorita
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pseudonymizace subjektů v datovém fondu úřadu
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Formulářový agendový informační systém
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Základní registry
1 - počet výskytů, Poslední úprava: