Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Rozšiřující znalostní báze Architektury eGovernmentu ČR
15 - počet výskytů, Poslední úprava:
r -title -textPages=""> ===== Návody pro práci s AIS RPP působnostní ===== [[https://rpp-ais.egon.gov.cz/AISP/|Agendový informační systém RPP Působnostní (AISP)]] je informační systém registru práv a povinností
Návod na provádění hromadných změn ve službách VS @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
ci byl zvolen obslužný kanál samoobslužný portál (AIS) s datem plánu k 1. 1. 2024. Daný kanál je možné
Návod na oznámení výkonu agendy orgánem veřejné moci (OVM) a na převod výkonu agendy mezi OVM @znalostni_baze
90 - počet výskytů, Poslední úprava:
, údajům dalších agendových informačních systémů (AIS) a jako zdroj informací o vámi poskytovaných služ... sti vašeho OVM v agendě je třeba do [[https://rpp-ais.egon.gov.cz/AISP/|AIS RPP působnostní]] (AISP) vyplnit a odeslat do 30 dnů ode dne registrace agendy nebo zápisu do //
Kontext eGSB/ISSS @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
* Kontext pro dotazování na údaje z publikujícího AIS. Před využitím [[nap:egsb|eGSB/ISSS]] si musí č... popisujících rozhraní pro dotazování publikačních AIS, které publikují data v rámci jimi vedených agend
Komunikační infrastruktura veřejné správy @nap
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
okoly a porty. === Služba CMS2 – 04 – Publikace AIS na eGSB/ISSS === ^ Název parametru^ Vysvětlení ... | Kód služby| CMS2-04 | | Název služby| Publikace AIS na [[:nap:egsb|eGSB/ISSS]] | | Popis služby| Služ... ění publikačního agendového informačního systému (AIS) v rámci CMS a povolení síťové komunikace s rozhr... eli publikačního agendového informačního systému (AIS) síťovou konektivitu mezi [[:nap:egsb|eGSB/ISSS]]
Udělení stanoviska správcem agendy poskytující údaje @znalostni_baze
21 - počet výskytů, Poslední úprava:
Tento postup popisuje udělení stanoviska správcem AIS či gestorem agendy poskytující údaje k žádosti oh... taci těchto údajů. Přihlaste se do [[https://rpp-ais.egon.gov.cz/AISP/|AISP]] (pokud s tím máte problém, postupujte dle [[https://archi.gov.cz/znalostni_baze:aisp_navod_kr
Uvítání a obsah webu
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
í veřejné správy]] a [[+tab|:uvod_klicove_oblasti#ais|Sdílené agendové a provozní informační systémy]].
eGovernment On-Line Service Bus / Informační systém sdílené služby @nap
21 - počet výskytů, Poslední úprava:
ni|referenčního rozhraní]] umožňující jednotlivým AIS čerpat a publikovat údaje vedené o jednotlivých s... kace]] a aktualizace údajů poskytovaných službami AIS * Zajištění nezávislého auditu výměny údajů (u... eden kontext může být publikován více publikátory/AIS a čtenář nemusí vědět, v kterém z nich se informa... [[nap:zakladni_registry|ORG]] identifikuje cílové AIS (vedou AIFO a publikují kontext) a na tyto publik
Mandáty a zastupování v elektronické komunikaci @nap
16 - počet výskytů, Poslední úprava:
vé aplikační role interpretovatelné přistupovaným AISem při vykonávání elektronického úkonu neboli jiný... : \\ \\ - Informační systém veřejné správy (zde AIS) byl schopný komunikovat s klientem, základními ... kreditovaná osoba, nikoliv správce přistupovaného AISu) a splňuje technické normy i specifikace Evropsk... eGon_slu%C5%BEeb/SZR_popis_eGON_sluz%CC%8Ceb_E172_aiseoCtiPodleUdaju2_4_02_v03.pdf|aiseoCtiPodleUdaju]]
Stručný návod na aktualizaci ohlášení využití veřejných údajů @znalostni_baze
17 - počet výskytů, Poslední úprava:
v agendovém informačním systému RPP působnostním (AISP) ve schválené agendě, u které chcete vytvořit ne... Společné kroky === Přihlaste se do [[https://rpp-ais.egon.gov.cz/AISP/|AISP]] (pokud s tím máte problém, postupujte dle [[https://archi.gov.cz/znalostni_baze:aisp_navod_kr
Práce s klientem veřejné správy na portálu @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
. Jmenný rejstřík je možné vést dle [[https://rpp-ais.egon.gov.cz/gen/agendy-detail/A9145_29042022.xlsx... I pro překlad na AIFO agendu: * [[https://rpp-ais.egon.gov.cz/gen/agendy-detail/A8566_10092022.xlsx... o překlad na AIFO dle agendy: * [[https://rpp-ais.egon.gov.cz/gen/agendy-detail/A8566_10092022.xlsx
Systémy správy dokumentů @nap
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
nosti výkonu spisové služby v souvislosti s daným AISem, a to následující: - Integrovat AIS na ESSL prostřednictvím předepsaného rozhraní a zajistit, aby úkony spojené s dokumentem vykonával AIS prostřednictvím tohoto rozhraní. - Zajistit, aby daný AIS splňoval požadavky Národního standardu pro ESSL k
Stručný návod na aktualizaci oprávnění na údaje @znalostni_baze
31 - počet výskytů, Poslední úprava:
v agendovém informačním systému RPP Působnostním (AISP) ve schválené agendě. Pokud chcete měnit pouze ... tujících agendách. Přihlaste se do [[https://rpp-ais.egon.gov.cz/AISP/|AISP]] (pokud s tím máte problém, postupujte dle [[https://archi.gov.cz/znalostni_baze:aisp_navod_kr
Stručný návod na ohlášení nové agendy @znalostni_baze
69 - počet výskytů, Poslední úprava:
agendy. Bližší informace naleznete v Nápovědě k AISP v části [[https://rpp-ais.egon.gov.cz/AISP/help/detail_ohlaseni_agendy.htm|Postup shodný pro všechny funkce / Detail ohlášení ag... ohlášení agendy ===== Otevřete si [[https://rpp-ais.egon.gov.cz/AISP/|stránku AISP]] a přihlaste se d
Oznámení výkonu agendy soukromoprávním uživatelem údajů (SPUÚ) @znalostni_baze
25 - počet výskytů, Poslední úprava:
k údajům dalších agendových informačních systémů (AIS). Oznámení o vykonávání působnosti vašeho SPUÚ v... e agendy//.// O tom vás bude systém [[https://rpp-ais.egon.gov.cz/AISP/|AIS RPP Působnostní]] (AISP) informovat prostřednictvím datové schránky. Také si můžete sami zkontr
Informační systém základních registrů @nap
43 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klíčové oblasti architektury eGovernmentu
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Podrobný návod na přihlášení do AIS RPP Působnostní @znalostni_baze
47 - počet výskytů, Poslední úprava:
Agendy veřejné správy @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Slovník pojmů eGovernmentu
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Evidence subjektů @nap
20 - počet výskytů, Poslední úprava:
Implementace povinností dle zákona o právu na digitální služby @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní identitní autorita @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Předávání obsahu datového fondu @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Stručný návod na přihlášení do AIS RPP Působnostní @znalostni_baze
22 - počet výskytů, Poslední úprava:
Katalog služeb veřejné správy @nap
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
eGovernment cloud @nap
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
Výsledky studie federace portálů veřejné správy @znalostni_baze
30 - počet výskytů, Poslední úprava:
Portály veřejné správy a soukromoprávních uživatelů údajů @nap
15 - počet výskytů, Poslední úprava:
Stručná metodika efektivního modelování @znalostni_baze
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metodické doporučení ke ztotožňování fyzických osob u SPUÚ @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Veřejný datový fond @nap
13 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílení údajů veřejné správy ČR @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Předpoklady a východiska řízení ICT OVS @metody_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Globální architektura propojeného datového fondu @znalostni_baze
173 - počet výskytů, Poslední úprava:
Tabulky pro uvedení IK do souladu s IKČR @znalostni_baze
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Evidence jiných fyzických osob @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Agendový model veřejné správy @nap
23 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonická vize eGovernmentu ČR @nap_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs4 @playgroud
17 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs3 @playgroud
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs2 @playgroud
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs1 @playgroud
18 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pseudonymizace subjektů v datovém fondu úřadu @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Integrace informačních systémů @nap
14 - počet výskytů, Poslední úprava:
Portál občana a portál veřejné správy @nap
14 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční rozhraní veřejné správy @nap
12 - počet výskytů, Poslední úprava:
Základní registry @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Editorské agendové informační systémy @nap
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační systém Evidence obyvatel @nap
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
Systémové a uživatelské notifikace, hlavní principy a rozdíly @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Způsoby získání referenčních údajů ze ZR @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční údaje @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Formulářový agendový informační systém @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metodika pro evidenci služeb VS, jejich úkonů a plánu digitalizace @znalostni_baze
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Cizinecký informační systém @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Propojený datový fond @nap
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
Identifikace klientů veřejné správy @nap
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonické úložiště a nástroj @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Modelující úřady a jejich architektury @nar_dokument
4 - počet výskytů, Poslední úprava: