Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Architektura úřadu v kontextu veřejné správy a jejích vrstvách architektury
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
ozhodnutí v dané věci. Úředník by v ISVS, resp. v AIS měl dostat komplexní nástroj, který za něj vyřeší... S úřadu. Uživatelské rozhraní těchto centrálních AIS musí být zařaditelné a volatelné z jednotné trans... om platí, že úřad musí pro logicky centralizovaný AIS buď: - využívat tuto centrálně sdílenou aplika... omit si tyto odlišnosti, jim přizpůsobit vazby na AISy na jedné straně a vazby na provozní systémy (ERP
Architektonická vize eGovernmentu ČR
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
ndě v některém z agendových informačních systémů (AIS) má právo a povinnost na čerpání (**využívání**) ... ch agendách mohou být samozřejmě odlišnosti (jiný AIS integrovaný na eSSL apod.), nicméně budou nastave... t dostupnost otevřených dat. Dále budou aplikace AIS upraveny tak, aby podporovaly **službu pro subjek