Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Globální architektura propojeného datového fondu @znalostni_baze
188 - počet výskytů, Poslední úprava:
o informačního systému udržuje datový fond tohoto AIS v aktuálním tvaru využitím procesů vyrozumívání o... nách údajů na propojeném datovém fondu a uživatel AIS tedy má jistotu, že při své práci pracuje se sprá... i (ve výše uvedeném smyslu). Z hlediska uživatele AIS (úředníka) jde tedy o zásadní zvýšení efektivity ... prostřednictvím referenčního rozhraní a uživatele AIS nijak nezatěžuje. Druhým způsobem využití údajů
Informační systém základních registrů @nap
39 - počet výskytů, Poslední úprava:
Portál občana, kontaktní místa veřejné správy či FAIS (zaslání žádosti přes datovou schránku) prostředn... m systémem jiného správce| zajistí správce daného AISu | | Orgán veřejné moci| přes rozhraní CzechPOINT... ovaným OVM| zajistí OVM, které spravuje příslušný AIS | | Soukromoprávní uživatel údajů| Soukromoprávní... zní dokumentací ISZR. A to zejména: - Správce AIS musí mít svůj IS ohlášen v rejstříku ISVS v [[nap
Agendový model veřejné správy @nap
23 - počet výskytů, Poslední úprava:
z agendy využívat anebo je naopak agendě ze svých AIS poskytuje. - Údaje v agendě: Jsou ohlášeny vš... vuje působnost OVM; poskytuje buď centralizovaný AIS, nebo podmínky a standardy pro decentralizované ř... ejstřících OVM a SPUU; v případě centralizovaného AIS poskytuje údaje přes referenční rozhraní ISVS | |... agendy a k tomu využívá buď centrálně poskytnutý AIS, nebo svůj vlastní| Přihlašuje se k působnosti; v
seznam_isvs1 @playgroud
20 - počet výskytů, Poslední úprava:
ské republiky |0 |0 |26.02.2019 16:58:42 | |4665 |AIS VZ |Vojenské zpravodajství |Vojenské zpravodajstv... a |Nevyplněno |0 |0 |15.06.2015 17:37:23 | |5951 |AISoft EX |Molák Stanislav, Mgr. - soudní exekutor |N... r |Nevyplněno |0 |0 |27.08.2014 16:40:34 | |6107 |AISoft EX |Svoboda Ondřej, Mgr. - soudní exekutor |Ne... r |Nevyplněno |0 |0 |19.05.2014 19:42:21 | |5836 |AISoft EX |Blažková Alena, JUDr., Ph. D. - soudní exe
Evidence subjektů @nap
20 - počet výskytů, Poslední úprava:
rovede překlad na KI pro vnitřní práci v agendě a AIS, i na AIFO v agendě pro komunikaci v rámci PPDF. AIS poté ví, jak AIFO, tak KI, v systémech se tento i... cizineckého informačního systému. Každý správce AIS, který eviduje subjekt, který není v základním re... isti aktualizaci údajů, pokud o nich bude správce AIS informován ==== Identifikátory právnických osob
seznam_isvs4 @playgroud
20 - počet výskytů, Poslední úprava:
něno |250000 |50000 |29.08.2018 17:35:07 | |5666 |AIS Ověřovací |Ministerstvo vnitra |Nevyplněno |25000... |2000000 |500000 |25.03.2020 11:01:53 | |8098 |EX AISoft - IS pro vedení exekuční agendy |Suchánek Mich... :28 | |4715 |Agendový informační systém cizinců - AISC |Jihomoravský kraj |Nevyplněno |90000000 |500000... 5:04 | |198 |Agendový informační systém cizinců - AISC |Ministerstvo vnitra |Nevyplněno |90000000 |5000
eGovernment On-Line Service Bus / Informační systém sdílené služby @nap
19 - počet výskytů, Poslední úprava:
ni|referenčního rozhraní]] umožňující jednotlivým AIS čerpat a publikovat údaje vedené o jednotlivých s... kace]] a aktualizace údajů poskytovaných službami AIS * Zajištění nezávislého auditu výměny údajů (u... eden kontext může být publikován více publikátory/AIS a čtenář nemusí vědět, v kterém z nich se informa... [[nap:zakladni_registry|ORG]] identifikuje cílové AIS (vedou AIFO a publikují kontext) a na tyto publik
Referenční rozhraní veřejné správy @nap
18 - počet výskytů, Poslední úprava:
(Formulářový agendový informační systém)| [[nap:fais|FAIS]]| Slouží k zpracování dotazů a výdeji údajů ve formě formulářů, včetně hromadných, a to i z více... ut nebo neposkytnout, je vždy zodpovědný zdrojový AIS (ten, o jehož údaje se žádá). Toto rozhodnutí čin... ákladních registrů * Provádí [[nap:editorske_ais|editoři základních registrů]] s využitím služeb v
Portály veřejné správy a soukromoprávních uživatelů údajů @nap
15 - počet výskytů, Poslední úprava:
a předpokladu, že SPUÚ je ohlášen v [[https://rpp-ais.egon.gov.cz/AISP/verejne/katalog-spuu|rejstříku]] a má povinnost elektronicky ověřovat totožnost klien... ákladních registrů]], [[nap:egsb|eGSB/ISSS]] nebo AIS, které spravuje stejný správce jako portál. Nadál... informační systém veřejné správy v [[https://rpp-ais.egon.gov.cz/AISP/verejne|rejstříku informačních s
Portál občana a portál veřejné správy @nap
15 - počet výskytů, Poslední úprava:
tal.gov.cz/|Portál občana]] jedním ze čtenářských AIS, který má zmocnění dle agendy [[https://rpp-ais.egon.gov.cz/gen/agendy-detail/A344_23112018.xlsx|A344]... .gov.cz/|Portál občana]] připojený jako čtenářský AIS na systém [[nap:propojeny_datovy_fond|eGON Servic... íře se nedá přesně specifikovat – záleží, s jakým AIS uživatel prostřednictví Portálu občana komunikuje
Integrace informačních systémů @nap
14 - počet výskytů, Poslední úprava:
= Vnitřní integrace u jednoho správce či v jednom AIS ==== Integrace mezi informačními systémy jednoho... sou subjekty integrovány v jedné evidenci jednoho AIS sloužícího pro podporu více agend. * Identifiká... AIFO se v žádném případě nevyužije při integraci AIS na provozní systémy, pokud tyto systémy nevyužíva... jejich agendě. V případě integrace subjektů mezi AIS a provozními systémy, které nemají pro subjekt př
Veřejný datový fond @nap
13 - počet výskytů, Poslední úprava:
é formální normy. V případě údajů spravovaných v AIS se z principu jedná o informace vedené ve struktu... renčního rozhraní]]. Do VDF publikují jednotlivé AIS i [[nap:zakladni_registry|ZR]]. Dále tedy v textu... kujícím ISVS, ale vždy je tím myšleno publikující AIS či [[nap:zakladni_registry|ZR]]. ISGOD je logick... ním subjektu práva, na který přistupuje čtenářský AIS prostřednictvím [[nap:propojeny_datovy_fond|PPDF]
Propojený datový fond @nap
12 - počet výskytů, Poslední úprava:
identifikátoru) subjektu/objektu práva vedeném v AIS a tím i podpora pseudonymizace * Výdej údajů o ... vedených v RPP pro příslušnou agendu podporovanou AIS * [[nap:notifikace|Notifikace]] o změnách referenčních a agendových údajů pro údaje v AIS vedené * Podpora reklamace chybných údajů ==... údaje ze základních registrů, ovšem výhradně přes AIS OVM nebo formuláře Czech POINT. V zákoně č. 111/2
Formulářový agendový informační systém @nap
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
ový agendový informační systém====== Formulářový AIS (FAIS) je komponentou [[nap:iszr|ISZR]], který prostřednictvím speciálních formulářově orientovaných s... padem jsou například výdeje voličských seznamů. FAIS dále slouží k vyřizování výdeje údajů ze základní... i o výpisy údajů, přehledy o využití údajů apod. FAIS má rozhraní na [[nap:system_spravy_dokumentu|spis
Katalog služeb veřejné správy @nap
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
) vyplní evidenci služeb a úkonů do [[https://rpp-ais.egon.gov.cz/AISP/|AIS Působnostní RPP]] * Metodika - [[https://pma3.gov.cz/uploads/doc/Metodika-pro-evidenci-sl... oří prázdný detailní popis služby v [[https://rpp-ais.egon.gov.cz/AISK/|AIS Správa katalogů]] - Vypl
seznam_isvs3 @playgroud
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
Slovník pojmů eGovernmentu
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační systém Evidence obyvatel @nap
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
Editorské agendové informační systémy @nap
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Stručná metodika efektivního modelování @znalostni_baze
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Identifikace klientů veřejné správy @nap
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs2 @playgroud
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Tabulky pro uvedení IK do souladu s IKČR @znalostni_baze
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Komunikační infrastruktura veřejné správy @nap
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klíčové oblasti architektury eGovernmentu
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Evidence jiných fyzických osob @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Systémy správy dokumentů @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metodika pro evidenci služeb VS, jejich úkonů a plánu digitalizace @znalostni_baze
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Modelující úřady a jejich architektury @nar_dokument
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Způsoby získání referenčních údajů ze ZR @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Cizinecký informační systém @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonická vize eGovernmentu ČR @nap_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Předpoklady a východiska řízení ICT OVS @metody_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Mobilní klíč eGovernmentu @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metodické doporučení ke ztotožňování fyzických osob u SPUÚ @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční údaje @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační koncepce ČR
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílení údajů veřejné správy ČR @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Systémové a uživatelské notifikace, hlavní principy a rozdíly @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonické úložiště a nástroj @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Kontext eGSB/ISSS @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Základní registry @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pseudonymizace subjektů v datovém fondu úřadu @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
eObčanka @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Uvítání a obsah webu
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní identitní autorita @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava: