Překlady této stránky:

Uvítání a obsah webu

Vítejte na znalostním webu odboru Hlavního architekta eGovernmentu (OHA). OHA organizačně spadá pod Digitální a informační agenturu, má nadresortní působnost a je pověřen koordinací a vedením rozvoje digitalizace veřejné správy. Tento web byl vytvořen za účelem podpory zvyšování digitálních schopností jednotlivých orgánů veřejné správy prostřednictvím vyhledávání a sdílení osvědčené praxe. Pro lepší orientaci jsme definovali klíčové oblasti architektury eGovernmentu, díky kterým získáte základní informace a potřebné odkazy pro správné pořizování, vytváření, správu a provozování informačních systémů veřejné správy. Najdete zde také kompletní národní architektonické dokumenty v aktuálním znění a získáte informace ke schvalování ICT projektů eGovernmentu. Velmi oceníme vaše příspěvky do diskusí, které jsou uvedeny na konci každé stránky nebo v samostatné diskuzní sekci. Své náměty a připomínky nám můžete sdělit také skrze email archi@dia.gov.cz či oha@dia.gov.cz.

Než se pustíte do celé struktury Národní architektury eGovernmentu, možná vám pomohou často kladené dotazy (FAQ):


Národní architektonické dokumenty

Národní architektonické dokumenty vznikly na základě usnesení vlády ČR ze dne 3. října 2018 č. 629 k programu „Digitální Česko“ a návrhu změn Statutu Rady vlády pro informační společnost. Ministerstvo vnitra v souladu s usnesením zajistilo vydání a uveřejnění dokumentů k Informační koncepci ČR (dále jen „IKČR“) na internetových stránkách. Od 1.4.2023 převzala správu Národních architektonických dokumentů Digitální a informační agentura. Tyto dokumenty, které jsou souhrnně označovány jako navazující dokumenty IKČR, tvoří:

Povinnost zveřejnit tyto materiály do konce září 2019 byla splněna spuštěním internetové stránky https://archi.gov.cz.

Navazující dokumenty IKČR rozvíjí a dále rozpracovávají principy a cíle, které stanovila IKČR. Ministerstvo vnitra a následně Digitální a informační agentura se rozhodla zvolit pro publikaci navazujících dokumentů IKČR formu propojených a vzájemně odkazujících internetových stránek, které společně tvoří a popisují Národní architekturu eGovernmentu. Tato forma zveřejnění je pro informace, které mají navazující dokumenty IKČR popisovat, mnohem účelnější a efektivnější a odpovídá požadavkům moderní informační společnosti, tím, že podporuje vyhledávání nad celou znalostní bází navazujících dokumentů IKČR, správu jednotlivých částí/stránek, historii změn, odběr změnových notifikací a další funkcionality, které klasické zveřejnění formou listinných či digitálních dokumentů neumožňuje. Pro umožnění čtení navazujících dokumentů IKČR, tzv. offline, tedy bez připojení k síti internet, je umožněna i klasická forma digitálních dokumentů, kterou si může uživatel vygenerovat dle své vůle sám na každé jednotlivé stránce.

Po uskutečněném meziresortním připomínkovém řízení, se správa Národních architektonických dokumentů, a tedy celé znalostní báze řídí dle usnesení vlády ČR ze dne ze dne 15. února 2021 č. 159.

Pro více informací klikněte zde


Klíčové oblasti architektury eGovernmentu

Při pořizování, vytváření, správě a provozování informačních systémů veřejné správy je nutné dodržovat právní předpisy a národní architekturu eGovernmentu. Pro lepší orientaci jsme definovali 10 oblastí s krátkým popisem, díky čemuž získáte přehled o klíčových pojmech a souvislostech.

Pro více informací klikněte zde


Informace ke schvalování projektů eGovernmentu

Ze zákona č. 365/2000 Sb. a z usnesení vlády ze dne 27. 1. 2020 č. 86 ve změně dle usnesení vlády ze dne 5. 10. 2022 č. 8311), případně projektů čerpající prostředky z evropských investičních fondů typu IROP, plynou úřadům povinnosti předkládat odboru Hlavního architekta eGovernmentu (OHA) dokumentace programů, investiční záměry, projekty určených informačních systémů a provozní dokumentace určených informačních systémů. K podání žádosti o stanovisko OHA musí úřady využít aktuálně platné formuláře a vyplněné je zaslat na datovou schránku DIA číslo yukd8p7 k rukám OHA. OHA ve většině případů vydá stanovisko do 30 dnů. V případě potřeby, je možné využít předběžnou konzultaci k žádosti před jejím oficiálním zasláním datovou schránkou. Pokračujte na bližší informace ke schvalování, kde se dozvíte zejména – kdo má povinnost žádat o stanovisko OHA, co mají úřady předkládat OHA ke schválení, jaké formuláře mají úřady pro své projekty využít a jak mají úřady žádost k projektu vyplnit.

Cílem schvalování ICT projektů odborem Hlavního architekta eGovernmentu (OHA) je mj. zefektivnění vynaložených prostředků na ICT, podchycení nekoncepčních projektů a jejich změna ještě před realizační fází, podpora využívání sdílených služeb a postupné utlumování starších IS, které ve své době nebyly koordinovány a principy eGovernmentu ani nemohly dodržovat. V rámci schvalování se OHA zaměřuje zejména na klíčové oblasti architektury eGovernmentu a soulad s národními architektonickými dokumenty, což poskytuje nástroj koordinace ICT na úrovni státu.

Seznam schvalovaných projektů či záměrů je nyní omezen na záměry posuzované OHA dle usnesení vlády č. 86/2020.

Výroční zprávy z posuzování projektů zpracovává OHA za každý rok od roku 2016.

Pro více informací klikněte zde


Vyhledávání a přehled stránek

K vyhledávání, které se liší od integrovaného vyhledávání v textu stránek a je dostupné v horní liště, můžete využít i následující 3 stránky řadící obsah webu dle rozdílných kritérií:


Dokumenty OHA, jednání pracovních skupin a výborů

Důležité dokumenty od OHA naleznete na stránce Dokumenty OHA


Přehled změn

Přehled změn (changelog) na webu naleznete na stránce Přehled změnPřehled nejčastějších slov

Přehled použití tagů

Nejčastější hledací výrazy


1)
plné znění usnesení po jeho novelizacích je k dispozici zde uv86veznuv831.rtf
Vložte svůj komentář: