Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Veřejný datový fond
13 - počet výskytů, Poslední úprava:
/ofn.gov.cz/rozhran%C3%AD-katalog%C5%AF-otev%C5%99en%C3%BDch-dat/|otevřené formální normy rozhraní kat... /ofn.gov.cz/rozhran%C3%AD-katalog%C5%AF-otev%C5%99en%C3%BDch-dat/|otevřené formální normy rozhraní kat... získat data každé jednotlivé položky datové sady (entity), o níž jsou v datové sadě reprezentovány úda... istupovat ke kompletním údajům o každé jednotlivé entitě či konceptu, o němž jsou v datové sadě reprez
Elektronická fakturace
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
ávní rámec pro zavedení a přijetí evropské normy (EN) pro sémantický datový model vytvořený ze základních prvků elektronické faktury (EN 169311:2017). Norma EN 169311:2017 a její pomocné normalizační výstupy umožní sémantickou interopera... : * Evropská norma pro elektronickou fakturaci EN 16931-1:2017 - otevřená a zdarma dostupná na [[ht
Portály veřejné správy a soukromoprávních uživatelů údajů
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
e vnímán jako celý funkční celek obsahující Front-end (logika zobrazující chování směrem ke klientovi) i Back-end (logika realizující chování systému a vnitřní i ... ckým manuálem MVČR]]. Dále je potřeba formulářový engine, který umožní nejen předvyplnit veškeré státu... užby se řídí vlastními specifickými pravidly!**</wrap> {{tag>"Tematická oblast" Portály "Front-end"}}
Registr osob
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
hl. m. Prahy | |Držitelé licencí pro podnikání v energetických odvětvích |FO |A684 |Energetický regulační úřad | |Evropská seskupení pro územní spoluprác... Česká národní banka | |Osoby využívající jadernou energii a ionizující záření |FO |A3905 |Státní úřad
eGovernment cloud
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
nákupu vlastních technologií jde o tzv. [[https://en.wikipedia.org/wiki/Capital_expenditure|CAPEX]], t... Naopak nákup cloudových služeb je tzv. [[https://en.wikipedia.org/wiki/Operating_expense|OPEX]], tedy
Národní identitní autorita
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
v nyní poskytuje NIA své služby pouze jako "Front-end" řešení za pomoci SAML tokenů, je plánováno i poskytování služeb jako "Back-end" pro využití překladů identity a identifikátorů
Kontext eGSB/ISSS
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
y říci, že kontext: * určuje právní postavení entity (subjektu nebo objektu) v rámci agend a * jsou s ním spojené specifické údaje (atributy) entity definované v dané agendě. Metodiky k tvorbě
Katalog služeb veřejné správy
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
:rpp|RPP]] přes RPP API (GraphQL, Azure). GraphQL endpoint RPP běží zde: [[https://portal.gov.cz/katal... entace * k dotazům lze využít API - SPARQL endpoint - [[https://data.gov.cz/sparql]] (ukázky do
Systémy správy dokumentů
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
evidenci metadat o spisech, dokumentech a dalších entitách a zajistit evidenci všech transakcí a defin... hrnout do mapy schopností úřadu. Při zpracování Enterprise architektury úřadu i při zpracování a rea
Portál občana a portál veřejné správy
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
B/ISSS === Pokud hovoříme o spolupráci přes back-end, je tím míněno napojení Portálu občana na publik
Systémové a uživatelské notifikace, hlavní principy a rozdíly
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
). Jednou z nich by měl být klientský notifikační engine a integrace na jednu nebo několik komunikační