Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Oznámení výkonu agendy orgánem veřejné moci (OVM) a převodu výkonu agendy mezi OVM
59 - počet výskytů, Poslední úprava:
ledně na //„Vyhledat“.// {{ :znalostni-baze:aisp_agenda_1.png?600 |}} V dolní části stránky se vám zobra... livé postupy v AISP se liší dle toho, zda má vaše agenda služby či nikoliv. Pokud nevíte, zda má vaše agenda služby zjistíte to tak, že kliknete na kód vybrané ag... čítko „Sběr adresy poskytování služby“ neaktivní, agenda je bez služeb. **Hledám podrobný návod pro:** <
Agendy veřejné správy
48 - počet výskytů, Poslední úprava:
užba | |**Český telekomunikační úřad** || |A1522 |Agenda vyplývající ze zákona č. 206/2005 Sb., o ochraně ... vysílání a služeb informační společnosti | |A304 |Agenda vyplývající ze zákona č. 127/2005 Sb., o elektron... o změně některých souvisejících zákonů | |A4897 |Agenda jednotného informačního místa (JIM) vyplývající ze zákona č. 194/2017 Sb. | |A926 |Agenda zákona o poštovních službách | |**Český úřad země
Globální architektura propojeného datového fondu
25 - počet výskytů, Poslední úprava:
é v rámci činnosti agendy – pouze tyto údaje může agenda poskytovat do propojeného datového fondu jako úda... ného datového fondu. Jde tedy o údaje garantované agendami, ve kterých jsou vytvářeny a příjemce nemusí pr... ndový identifikátor fyzické osoby), který je mezi agendami různý. Převodník těchto AIFO (ORG) je spravován... ch partnerů, údaje o čtenáři (orgán veřejné moci, agenda, Agendový informační systém atd.) jsou ověřovány
Stručný návod na ohlášení nové agendy
17 - počet výskytů, Poslední úprava:
základních registrů nebo jiných AIS či jaké údaje agenda spravuje. {{znalostni_baze:ohlaseni_agendy06.png... okud je činnost platná od stejného data jako celá agenda, klikněte na //„Nastavit datum dle agendy“// a př... ek je nezbytné k registraci nové agendy. Takováto agenda nebude poskytovat služby, nebude poskytovat údaje... y VS - Služby poskytované agendou“// uvedete, zda agenda poskytuje/neposkytuje služby veřejné správy (VS).
Výsledky studie federace portálů veřejné správy
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
avě tohoto dokumentu se autoři setkali s hlavními agendami veřejné správy. Z těchto setkání na prvním míst... m fenoménem, který vyplynul ze setkání s hlavními agendami veřejné správy, byla na jedné straně samostatná... vky digitálních služeb lokálně v souladu se svými agendami. Bohužel a logicky často pouze v souladu s nimi... finice všech informačních překryvů (průniků) mezi agendami a že jsou vytvořeny (a federovaným známy) defin
Stručný návod na aktualizaci ohlášení využití veřejných údajů
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
le ne/využívání veřejných údajů: === <hidden **1. Agenda žádné veřejné údaje nevyužívá** Pro rozbalení neb... terého bude nová verze platná a také potvrďte, že agenda nečerpá veřejné údaje zatržením //„Ne“//. {{znal... je editace záložky hotová. </hidden> <hidden **2. Agenda využívá veřejné údaje** Pro rozbalení nebo schová... terého bude nová verze platná a také potvrďte, že agenda čerpá veřejné údaje. Nakonec dejte //„Uložit“//.
Příručka‌ ‌plánování‌ ‌digitalizace‌ ‌služeb‌ ‌veřejné‌ ‌správy‌ ‌ČR‌
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
se za delší prodlevu v odpovědi. Ale máte pravdu, agenda v seznamu není. Kontaktuji kolegy a zjistíme, kde... ý den ještě jednou, Kolega mne teď upozornil, že agenda 1029 zatím není schválena jako agenda s katalogem služeb VS (službami VS, úkony a obslužnými kanály) v so... y Děkuji. Dobrý den, v seznamu není uvedena agenda A1861. Děkuji. Tomáš Fiala Dobrý den, Agenda A18
Historie digitalizace služeb
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
nformační, a subjekt údajů je nucen interagovat s agendami pomocí omezené množiny elektronických kanálů. ... ávě údajů v jedné agendě, neměla by ho žádná jiná agenda na subjektu práva vyžadovat. Kromě neveřejných úd
Metodický pokyn k řízení záměru (projektu) IT/ICT pro digitální zmocněnce Ústředními správní úřady
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
jící dokumenty]]\\ - [[https://www.mvcr.cz/clanek/agenda-odboru-hlavniho-architekta-egovernmentu-agenda-odboru-hlavniho-architekta-egovernmentu.aspx?q=Y2hudW09NA%
Klasifikace modelů a pohledů NA VS ČR
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
ON, SOUD, V_SLUZ, V_PODNIK, atp. | |AGENDA |Skupiny agend a agendy
Práce s klientem veřejné správy na portálu
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
u spisové služby. * Dokud není zákonem ustavena agenda obsluhy klientů pro jednotlivá OVM/SPUU, hrají ří
Předávání obsahu datového fondu
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
údajů mezi informačními systém veřejné správy (a agendami, které se v systémech vykonávají) se má vždy dí
Tabulky pro uvedení IK do souladu s IKČR
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
právců služeb a správců obslužných kanálů, napříč agendami. Tyto role by neměly být automaticky přiděleny
Stručná metodika efektivního modelování
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
ov.cz/AISP/verejne/ovm-spuu/katalog-ovm]] * **Agenda** - byznys funkce * **CR** - jednotlivé proce