Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Agendy veřejné správy
48 - počet výskytů, Poslední úprava:
užba | |**Český telekomunikační úřad** || |A1522 |Agenda vyplývající ze zákona č. 206/2005 Sb., o ochraně ... vysílání a služeb informační společnosti | |A304 |Agenda vyplývající ze zákona č. 127/2005 Sb., o elektron... o změně některých souvisejících zákonů | |A4897 |Agenda jednotného informačního místa (JIM) vyplývající ze zákona č. 194/2017 Sb. | |A926 |Agenda zákona o poštovních službách | |**Český úřad země
Globální architektura propojeného datového fondu
25 - počet výskytů, Poslední úprava:
é v rámci činnosti agendy – pouze tyto údaje může agenda poskytovat do propojeného datového fondu jako úda... ného datového fondu. Jde tedy o údaje garantované agendami, ve kterých jsou vytvářeny a příjemce nemusí pr... ndový identifikátor fyzické osoby), který je mezi agendami různý. Převodník těchto AIFO (ORG) je spravován... ch partnerů, údaje o čtenáři (orgán veřejné moci, agenda, Agendový informační systém atd.) jsou ověřovány
Stručný návod na ohlášení nové agendy
17 - počet výskytů, Poslední úprava:
základních registrů nebo jiných AIS či jaké údaje agenda spravuje. {{znalostni_baze:ohlaseni_agendy06.png... okud je činnost platná od stejného data jako celá agenda, klikněte na //„Nastavit datum dle agendy“// a př... ek je nezbytné k registraci nové agendy. Takováto agenda nebude poskytovat služby, nebude poskytovat údaje... y VS - Služby poskytované agendou“// uvedete, zda agenda poskytuje/neposkytuje služby veřejné správy (VS).
Výsledky studie federace portálů veřejné správy
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
avě tohoto dokumentu se autoři setkali s hlavními agendami veřejné správy. Z těchto setkání na prvním míst... m fenoménem, který vyplynul ze setkání s hlavními agendami veřejné správy, byla na jedné straně samostatná... vky digitálních služeb lokálně v souladu se svými agendami. Bohužel a logicky často pouze v souladu s nimi... finice všech informačních překryvů (průniků) mezi agendami a že jsou vytvořeny (a federovaným známy) defin
Stručný návod na aktualizaci ohlášení využití veřejných údajů
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
le ne/využívání veřejných údajů: === <hidden **1. Agenda žádné veřejné údaje nevyužívá** Pro rozbalení neb... terého bude nová verze platná a také potvrďte, že agenda nečerpá veřejné údaje zatržením //„Ne“//. {{znal... je editace záložky hotová. </hidden> <hidden **2. Agenda využívá veřejné údaje** Pro rozbalení nebo schová... terého bude nová verze platná a také potvrďte, že agenda čerpá veřejné údaje. Nakonec dejte //„Uložit“//.
Návod na oznámení výkonu agendy orgánem veřejné moci (OVM) a na převod výkonu agendy mezi OVM
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
vašeho OVM v agendě závisí na tom, zda příslušná agenda poskytuje služby či nikoliv a také zda agendu vyk... správní smlouvy.** Pokud si nejste jistí, jestli agenda poskytuje služby veřejné správy, ověřte si to dle... 5x479}} </hidden> <hidden **g. Jak zjistit, zda agenda poskytuje služby VS** Pro rozbalení nebo schování... v kolonce „//Evidované služby VS//“ zjistíte, zda agenda služby poskytuje či nikoli. V případě že poskytuj
Příručka‌ ‌plánování‌ ‌digitalizace‌ ‌služeb‌ ‌veřejné‌ ‌správy‌ ‌ČR‌
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
se za delší prodlevu v odpovědi. Ale máte pravdu, agenda v seznamu není. Kontaktuji kolegy a zjistíme, kde... ý den ještě jednou, Kolega mne teď upozornil, že agenda 1029 zatím není schválena jako agenda s katalogem služeb VS (službami VS, úkony a obslužnými kanály) v so... y Děkuji. Dobrý den, v seznamu není uvedena agenda A1861. Děkuji. Tomáš Fiala Dobrý den, Agenda A18
Historie digitalizace služeb
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
nformační, a subjekt údajů je nucen interagovat s agendami pomocí omezené množiny elektronických kanálů. ... ávě údajů v jedné agendě, neměla by ho žádná jiná agenda na subjektu práva vyžadovat. Kromě neveřejných úd
Metodický pokyn k řízení záměru (projektu) IT/ICT pro digitální zmocněnce Ústředními správní úřady
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
jící dokumenty]]\\ - [[https://www.mvcr.cz/clanek/agenda-odboru-hlavniho-architekta-egovernmentu-agenda-odboru-hlavniho-architekta-egovernmentu.aspx?q=Y2hudW09NA%
Udělení stanoviska správcem agendy poskytující údaje
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
jete jednotlivé údaje vaší agendy, které žádající agenda potřebuje číst/editovat. \\ <hidden **Přístup dle
Klasifikace modelů a pohledů NA VS ČR
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
ON, SOUD, V_SLUZ, V_PODNIK, atp. | |AGENDA |Skupiny agend a agendy
Práce s klientem veřejné správy na portálu
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
u spisové služby. * Dokud není zákonem ustavena agenda obsluhy klientů pro jednotlivá OVM/SPUU, hrají ří
Předávání obsahu datového fondu
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
údajů mezi informačními systém veřejné správy (a agendami, které se v systémech vykonávají) se má vždy dí
Tabulky pro uvedení IK do souladu s IKČR
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
právců služeb a správců obslužných kanálů, napříč agendami. Tyto role by neměly být automaticky přiděleny
Stručná metodika efektivního modelování
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
ov.cz/AISP/verejne/ovm-spuu/katalog-ovm]] * **Agenda** - byznys funkce * **CR** - jednotlivé proce