Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Agendy veřejné správy
48 - počet výskytů, Poslední úprava:
užba | |**Český telekomunikační úřad** || |A1522 |Agenda vyplývající ze zákona č. 206/2005 Sb., o ochraně ... vysílání a služeb informační společnosti | |A304 |Agenda vyplývající ze zákona č. 127/2005 Sb., o elektron... o změně některých souvisejících zákonů | |A4897 |Agenda jednotného informačního místa (JIM) vyplývající ze zákona č. 194/2017 Sb. | |A926 |Agenda zákona o poštovních službách | |**Český úřad země
Globální architektura propojeného datového fondu
19 - počet výskytů, Poslední úprava:
é v rámci činnosti agendy – pouze tyto údaje může agenda poskytovat do propojeného datového fondu jako úda... ch partnerů, údaje o čtenáři (orgán veřejné moci, agenda, Agendový informační systém atd.) jsou ověřovány ... ř. Občan, Vlastník vozidla, Pacient apod.). Jedna agenda může obsahovat více rolí (kontextů) pro daný typ ... fikaci subjektu či objektu, pro který údaj čerpá. Agenda poskytující konkrétní údaj tedy není zodpovědná z
Stručný návod na ohlášení nové agendy
17 - počet výskytů, Poslední úprava:
základních registrů nebo jiných AIS či jaké údaje agenda spravuje. {{znalostni_baze:ohlaseni_agendy06.png... okud je činnost platná od stejného data jako celá agenda, klikněte na //„Nastavit datum dle agendy“// a př... ek je nezbytné k registraci nové agendy. Takováto agenda nebude poskytovat služby, nebude poskytovat údaje... y VS - Služby poskytované agendou“// uvedete, zda agenda poskytuje/neposkytuje služby veřejné správy (VS).
Stručný návod na aktualizaci ohlášení využití veřejných údajů
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
le ne/využívání veřejných údajů: === <hidden **1. Agenda žádné veřejné údaje nevyužívá** Pro rozbalení neb... terého bude nová verze platná a také potvrďte, že agenda nečerpá veřejné údaje zatržením //„Ne“//. {{znal... je editace záložky hotová. </hidden> <hidden **2. Agenda využívá veřejné údaje** Pro rozbalení nebo schová... terého bude nová verze platná a také potvrďte, že agenda čerpá veřejné údaje. Nakonec dejte //„Uložit“//.
Návod na oznámení výkonu agendy orgánem veřejné moci (OVM) a na převod výkonu agendy mezi OVM
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
vašeho OVM v agendě závisí na tom, zda příslušná agenda poskytuje služby či nikoliv a také zda agendu vyk... správní smlouvy.** Pokud si nejste jistí, jestli agenda poskytuje služby veřejné správy, ověřte si to dle... 5x479}} </hidden> <hidden **g. Jak zjistit, zda agenda poskytuje služby VS** Pro rozbalení nebo schování... v kolonce „//Evidované služby VS//“ zjistíte, zda agenda služby poskytuje či nikoli. V případě že poskytuj
Příručka‌ ‌plánování‌ ‌digitalizace‌ ‌služeb‌ ‌veřejné‌ ‌správy‌ ‌ČR‌
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
se za delší prodlevu v odpovědi. Ale máte pravdu, agenda v seznamu není. Kontaktuji kolegy a zjistíme, kde... ý den ještě jednou, Kolega mne teď upozornil, že agenda 1029 zatím není schválena jako agenda s katalogem služeb VS (službami VS, úkony a obslužnými kanály) v so... y Děkuji. Dobrý den, v seznamu není uvedena agenda A1861. Děkuji. Tomáš Fiala Dobrý den, Agenda A18
Metodický pokyn k řízení záměru (projektu) IT/ICT pro digitální zmocněnce Ústředními správní úřady
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
jící dokumenty]]\\ - [[https://www.mvcr.cz/clanek/agenda-odboru-hlavniho-architekta-egovernmentu-agenda-odboru-hlavniho-architekta-egovernmentu.aspx?q=Y2hudW09NA%
Výsledky studie federace portálů veřejné správy
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
zmocněnému z osob, ale to musí stanovit příslušná agenda a služba. Nenotifikují portály, proto také nestan... nerovaný QR kód, případně vrácení přeplatku. Tato agenda se týká v Praze téměř 100 tisíc subjektů, které h
Udělení stanoviska správcem agendy poskytující údaje
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
jete jednotlivé údaje vaší agendy, které žádající agenda potřebuje číst/editovat. \\ <hidden **Přístup dle
Historie digitalizace služeb
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
ávě údajů v jedné agendě, neměla by ho žádná jiná agenda na subjektu práva vyžadovat. Kromě neveřejných úd
Klasifikace modelů a pohledů NA VS ČR
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
ON, SOUD, V_SLUZ, V_PODNIK, atp. | |AGENDA |Skupiny agend a agendy
Práce s klientem veřejné správy na portálu
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
u spisové služby. * Dokud není zákonem ustavena agenda obsluhy klientů pro jednotlivá OVM/SPUU, hrají ří
Stručná metodika efektivního modelování
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
ov.cz/AISP/verejne/ovm-spuu/katalog-ovm]] * **Agenda** - byznys funkce * **CR** - jednotlivé proce